Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích

Autor: Dagmar Pintířová Dobšovičová

publisher: Masarykova univerzita Brno

4.2 / 5
30 %
Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Práce vychází z autentických terénních výzkumů uskutečněných autorkou v letech 1990–1992 u dvou posledních žijících bohyní Irmy Gabrhelové a Kateřiny Hodulíkové na Žítkové v Bílých Karpatech. S odstupem několika let (1995–1996) na ně navázaly další terénní sběry, které jsou věnovány již

Sleva 30 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny

Autor: Siddhartha Mukherjee

publisher: Masarykova univerzita Brno

5 / 5
20 % Doprava zdarma
Vědecký thriller o zhoubném bujení překvapuje čtenáře na celém světě svým strhujícím tempem a hluboce lidským vyzněním. Jeho autor Siddharta Mukherjee, lékař, vědec a oceňovaný spisovatel, se na nádorové onemocnění dívá s precizností buněčného biologa, s nadhledem historika a se zaujetím životopisce.

Sleva 20 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 464 Kč

Skladem u dodavatele

Věrní a rozumní

Autor: Hana Librová

publisher: Masarykova univerzita Brno

4.5 / 5
20 % Doprava zdarma
V době, kdy si politici a ekonomové pochvalují rostoucí chuť občanů utrácet, žijí vedle nás lidé, kteří neradi nakupují. Dávají přednost ekologicky příznivému životu v takzvané dobrovolné skromnosti. Jejich dlouhodobému výzkumu a sondě mezi terénními ochránci přírody je věnována nová kniha socioložky a bioložky Hany Librové Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 525 Kč

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatele

Národ ďáblů - Proč si necháváme vládnout?

Autor: Stein Ringen

publisher: Masarykova univerzita Brno

5 / 5
20 %
Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i nepopulární opatření, od výběru daní přes vymáhání práva po dodržování předpisů. Podle Ringena na to však síla nestačí, občané musejí být ochotní se podřídit a nechat se vést. Autor tento

Sleva 20 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Malý,Juraj Nemec

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Monografie je založená na kvalitních výstupech doktorandského studia na ESF MU a zprostředkuje odborníkům, ale i širší veřejnosti studie, které jasně naznačují možnosti a limity v oblasti růstu efektivnosti veřejné správy. Texty se věnují třem klíčovým oblastem fungování veřejného sektoru - zdravotnictví, aktivní politice zaměstnanosti a nástrojům růstu kvality a efektivnosti na úrovni místních

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Reportování o společenské odpovědnosti podniku

Autor: Klára Kašparová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
S aplikací společenské odpovědnosti podniku (CSR) v podnikohospodářské praxi je spojováno mnoho výhod. Ty však často začnou na podnik působit až při zveřejnění jeho aktivit. Proto se publikace a v ní prezentovaný výzkum zaměřuje na oblast nefinančního reportování. Stavem CSR reportování se v postkomunistických zemích zabývá jen velmi málo výzkumů. Hodnocení se také často omezují jen na vybraná

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

15 let studentského divadla Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 1998-2012

Autor: Josef Prokeš

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Publikace k patnáctému výročí trvání studentského PROFIDIVADLA na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Jde o knihu celobarevnou, bohatě vypravenou, která na 120 stranách přibližuje zájemcům jednotlivé inscenace i vzpomínky pamětníků. Je věnována památce prof. Ludvíka Kundery, který souboru s počáteční dramaturgií vypomáhal. Na starších fotografiích (např. na stranách 19-22) jsou historicky

Sleva 20 % z běžně ceny 182 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu

Autor: Jana Malecká

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá tradicemi sunnitských muslimů spjatými s narozením, svatbou, smrtí a pohřbem.

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Kritické reflexe literárního textu - S anděly i bez nich na sviňu svět

Autor: Josef Prokeš

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Nejnovější kniha zkušeného autora Josefa Prokeše přináší čtenářský požitek na druhou, neboť se v ní inspirativně prolíná literatura s literaturou o literatuře.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau

Autor: Margita Havlíčková , Christian Neuhuber

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie představuje výsledky několikaletého společného výzkumu mezinárodního týmu autorů v oblasti barokního divadla na území jižní Moravy a jižních Čech. Součástí je i komentovaná edice dvou nově objevených dramatických textů kočovných komediantů. Pozornost je soustředěna na dramatika, divadelního ředitele a herce Johanna Georga Gettnera (?–1696), rodáka z Mikulova a vůdčí osobnost

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Estonská literatura v Čechách

Autor: Michal Kovář

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Publikace přináší shrnující pohled na dějiny české recepce estonské literatury od prvních překladů a ohlasů po současnost. Historická periodizace je vystavěna s ohledem na setkávání dvou literárních polí, především jejich politických faktorů, a na kontextualizaci estonské literatury v překladové a nakladatelské praxi a v recenzích. Součástí knihy je úplná bibliografie překladů a kritických ohlasů.

Sleva 20 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně

Autor: Andrew Hoffman

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Ačkoliv se vědecká komunita shoduje, že v současné době probíhá změna klimatu a významně se na ní podílí lidská činnost, veřejnost tento konsenzus nesdílí. Někteří považují klimatickou změnu za uměle zveličovaný problém, jiní naopak bijí na poplach. Proč je společnost v této otázce tak rozdělená? Podle amerického profesora Andrewa Hoffmana představuje změna klimatu nejen environmentální, ale také

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Voice of the Locality: Local Media and Local Audience

Autor: Lenka Waschková Císařová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Publikace se zaměřuje na téma lokálních médií, které je v oboru mediálních studií často opomíjené. Hlavními úhly pohledu jsou analýza lokálních publik a charakteristika vztahu lokálních médií a lokálních publik. Mezinárodní kolektiv devatenácti autorů mapuje specifika fungování lokálních médií a obecněji lokální komunikace v různých (především evropských) státech.

Sleva 20 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Eduard Winter 1896–1982 - Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika

Autor: Jiří Němec

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Studie je biografickým portrétem Eduarda Wintera (1896–1982), významného církevního historika a sudetoněmeckého katolického intelektuála z Čech, v jehož životě i historiografickém dílu se zrcadlí politické zvraty středoevropských dějin 20. století.

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku - Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů…

Autor: Přemysl Bar

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414–1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie, práva a propagandy. V diplomacii hrála klíčovou roli poselstva a komunikace mezi nimi a rozhodovacími centry. Jednání o prodloužení příměří, arbitráži a nedokončený

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Koncepce rané logopedické intervence v České republice - Teorie, výzkum, terapie

Autor: Ilona Bytešníková

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Raná logopedická intervence je důležitou oblastí logopedie, přesto v České republice není na rozdíl od zahraničí poskytována v odpovídající míře. V publikaci je zpracována raná logopedická intervence s akcentem na včasnou diagnostiku deficitů ve vývoji řeči, přičemž jsou prezentovány dvě skupiny rizikových dětí z aspektu vývoje řeči – děti s identifikovatelným rizikem a děti s potencionálně

Sleva 20 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 496 Kč

Skladem u dodavatele

Oborové didaktiky - vývoj – stav – perspektivy

Autor: Tomáš Janík , Iva Stuchlíková

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly po dlouhou dobu

Sleva 20 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 478 Kč

Skladem u dodavatele

Čeština v pohybu - Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Monografie Čeština v pohybu uvádí výsledky vědecké práce kolektivu lingvistů KČJL PdF MU. Svůj výzkum zaměřili na měnící se jevy současné češtiny, jako je např. oblast propriální sféry, konkrétně užívání toponym a chrématonym, nebo přechylování cizích ženských příjmení. Tvaroslovnou problematiku řeší dvě kapitoly: o variantních tvarech přejatých slov a o sekundárních předložkách. Detailní je

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma

Autor: Miroslava Bartoňová , Marie Vítková

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Ve výzkumné monografii je řešeno téma inkluze jako interdisciplinární problém. Inkluzivní vzdělávání není jen problémem pedagogickým nebo speciálněpedagogickým, ale jeho realizace je podmíněna spoluprací celé řady vědních oborů – psychologie, lékařství i sociologie. Zajímaly nás otázky: Jaké faktory ovlivňují jednotlivé aktéry inkluzivního vzdělávání? Na jakých úrovních inkluzivního vzdělávání

Sleva 20 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem u dodavatele

To bych zvládl taky: umění moderny v komiksech

Autor: Petr Kovář , Marta Kovářová , Ondřej Navrátil , Magda Navrátilová Garguláková

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Komiksová kniha o umění moderny vznikla ve spolupráci Katedry výtvarné výchovy PdF MU a galerie OFF/FORMAT. Autoři - učitelé, kurátoři a výtvarníci přepsali moderní dějiny do několika vět a bublin a rozstříhali staré učebnice, aby reprodukce obrazů vytvořily co nejvěrnější kulisy pro osudy jejich tvůrců. Kniha obsahuje 13 příběhů, které s vtipem přibližují díla moderního umění žákům vyššího

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Koráb pohádek

Autor: Eduard Bass

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Bohatě ilustrovaná kniha představuje spisovatele Eduarda Basse jako talentovaného vypravěče krátkých pohádkových příběhů. Přináší vůbec první kompletní vydání souboru 43 pohádek z celého světa, které Bass převyprávěl podle německých vzorů. Část textů stačil za svého života publikovat časopisecky, některé později vyšly v knižních výborech, dvacítka pohádek však zůstala netknuta v

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Vězeň to má spočítané - Lekce z teorie her

Autor: Davir Kruml

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Vyplatí se být solidární, nebo zrazovat? Dokážete ze společného talíře jíst jen do polosyta? Spoříte si na důchod? Má smysl odpouštět? Kolik mají nevěrnice vnoučat? Kráčí evoluce kupředu? První svazek populárněvědné edice Munice nabízí nevšední vhled do interdisciplinárního oboru teorie her.

Sleva 26 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Fotografie především

Autor: Lukáš Bártl , Petra Trnková

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
26 %
Dějiny fotografie by mohly být zároveň dějinami zápasu o její uznání jako takzvaného vysokého umění. To přišlo velmi pozdě a se stejným zpožděním se na fotografii začalo nahlížet jako na sbírkový umělecký předmět hodný zájmu historiků umění.

Sleva 26 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích - Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách…

Autor: Dalibor Havel

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
30 %
Monografie je zaměřena na počátky latinské písemné kultury v Čechách a na Moravě, zejména na prameny k jejímu poznání. Velká pozornost je věnována prezentaci rukopisných fragmentů raně středověkého období, které byly v kodikologickém diskursu doposud využívány jen zcela okrajově, ve většině případů jde o první publikaci těchto pramenů vůbec.

Sleva 30 % z běžně ceny 935 Kč

Naše cena: 654 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding