Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Masarykova univerzita Brno

Kategorie:

Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny

Autor: Siddhartha Mukherjee

publisher: Masarykova univerzita Brno

5 / 5
15 %
Vědecký thriller o zhoubném bujení překvapuje čtenáře na celém světě svým strhujícím tempem a hluboce lidským vyzněním. Jeho autor Siddharta Mukherjee, lékař, vědec a oceňovaný spisovatel, se na nádorové onemocnění dívá s precizností buněčného biologa, s nadhledem historika a se zaujetím životopisce.

Sleva 15 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 493 Kč

Skladem u dodavatele

Věrní a rozumní

Autor: Hana Librová

publisher: Masarykova univerzita Brno

4.5 / 5
24 %
Kniha navazuje na úspěšné tituly Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti a Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu. Autorka si klade otázku, proč v době pokračující devastace přírody klesá zájem o její ochranu. Jsou vinny sdělovací prostředky, nebo je naše hluchota vůči ekologickým problémům zakotvena v naší mentální výbavě, která se snaží nepříjemné skutečnosti vytěsňovat?

Sleva 24 % z běžně ceny 525 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Národ ďáblů - Proč si necháváme vládnout?

Autor: Stein Ringen

publisher: Masarykova univerzita Brno

5 / 5
24 %
Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i nepopulární opatření, od výběru daní přes vymáhání práva po dodržování předpisů. Podle Ringena na to však síla nestačí; občané musejí být ochotní se podřídit a nechat se vést. Autor tento

Sleva 24 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Divoký advent

Autor: Vladimír Šrámek

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Básnická sbírka Divoký advent je sbírkou spíše kratších básní reflektujících cestu životem muže ve středním věku. Zcela přirozeně se v ní tudíž mísí vyrovnanost i nevyrovnanost s konečnou délkou života, opakují se přírodní motivy, doznívají v ní zbytky erotických tužeb. Vladimír Šrámek pracuje jako lékař na Anesteziologicko-resuscitační klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po

Sleva 24 % z běžně ceny 114 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem u dodavatele

Střední paleolit v moravských jeskyních/Middle Palaeolitthic in Moravian Caves

Autor: Petr Neruda

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Publikace shrnuje naše poznatky o využití moravských jeskyní v období středního paleolitu (250 000–40 000 let BP). Vedle kritické revize pramenů přináší i nové techno-typologické analýzy kamenných industrií z hlavních nalezišť – jeskyně Kůlny, Švédova stolu, Šipky a Čertovy díry. Poznatky o způsobech výroby kamenné industrie jsou doplněny revizí kulturní klasifikace nalezených souborů,

Sleva 24 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 380 Kč

Skladem u dodavatele

Eneolitické osídlení hradiska u Kramolína

Autor: Eliška Kazdová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Publikace je upravený a doplněný habilitační spis doc. Pavla Koštuříka, CSc. (zemř. 1998). Ve své práci zhodnotil eneolitický materiál z hradiska u Kramolína na Třebíčsku a jiných lokalit jihozápadní Moravy a zasadil jej do středoevropského rámce. Prezentuje se tak bohatý obrazový a dokumentační materiál v graficky výborné podobě.

Sleva 24 % z běžně ceny 588 Kč

Naše cena: 447 Kč

Skladem

Člověk, krajina, krajinný ráz

Autor: Pavel Klvač

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Společným předmětem humanitně a společenskovědně orientovaných studií kolektivní monografie je hledání vztahů mezi člověkem, krajinou a krajinným rázem. Čtenář zde nalezne kriticky zaměřené texty, psané z různých oborových perspektiv – antropologické, estetické, literárně-vědné, historické ad.

Sleva 24 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Bohdan Lacina

Autor: Jiří Hlušička

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Monografie o jedné z nejvýraznějších osobností české výtvarné kultury 20. století. Bohdan Lacina, český malíř, grafik a ilustrátor, byl profesorem dějin umění a výtvarné výchovy na Masarykově univerzitě. Jeho dílo je široké záběrem z hlediska výtvarných disciplín, bohaté rozsahem a cenné uměleckou hodnotou. Autor monografie, Jiří Hlušička, je uznávaným znalcem českého výtvarného umění. Lacinovo

Sleva 24 % z běžně ceny 1 890 Kč

Naše cena: 1 436 Kč

Skladem u dodavatele

Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Monografie je založená na výstupech doktorandského studia na ESF MU a zprostředkuje odborníkům ale i širší veřejnosti studie, které jasně naznačují možnosti a limity v oblasti růstu efektívnosti veřejného sektoru. Texty se věnují třem klíčovým oblastem fungování veřejného sektoru – zdravotnictví, aktivní politice zaměstnanosti a nástrojům růstu kvality a efektivnosti na úrovni místních samospráv.

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Řízení zpětných toků

Autor: Alena Klapalová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Monografie představuje část výsledků empirického výzkumu, kterému se autoři věnují několik let a který se zaměřuje na přístup českých podniků k řízení zpětných toků z hlediska vnímání potenciální hodnoty. Součástí monografie je kompilace stávajících poznatků o řízení zpětných toků a o tvorbě hodnoty v rámci těchto toků.

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Kniha se věnuje problematice českého pohádkového příběhu v rozpětí let 1990–2010. V jednotlivých kapitolách zkoumá, jak se v posledním dvacetiletí měnila žánrová mapa literatury pro děti a mládež a jak se vyvíjela poetika významných autorů – např. Arnošta Goldflama, Pavla Šruta, Petra Nikla, Pavla Čecha, Radka Malého, Daniely Krolupperové, Olgy Černé, Ivony Březinové aj. Součástí publikace je

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Reportování o společenské odpovědnosti podniku

Autor: Kateřina Kašparová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
S aplikací společenské odpovědnosti podniku (CSR) v podnikohospodářské praxi je spojováno mnoho výhod. Ty však často začnou na podnik působit až při zveřejnění jeho aktivit. Proto se publikace a v ní prezentovaný výzkumu zaměřuje na oblast nefinančního reportování. Stavem CSR reportování se v postkomunistických zemích zabývá jen velmi málo výzkumů. Hodnocení se také často omezují jen na vybraná

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Hudebně-literární slovník III.

Autor: Vladimír Spousta

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
3. díl Hudebně-literárního slovníku koncepčně navazuje na první dva díly věnované světovým a českým skladatelům, které v roce 2011 vydalo Nakladatelství Masarykovy univerzity, a uzavírá tak monumentální slovníkovou trilogii. Zabývá se hudební tvorbou skladatelů 20. století, přičemž eviduje pouze ty jejich hudební skladby, které prokazují nějakou spojitost se slovesným (výjimečně i výtvarným)

Sleva 24 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 494 Kč

Skladem u dodavatele

15 let studentského divadla Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 1998-2012

Autor: Prokeš Josef

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Jde o knihu celobarevnou, bohatě vypravenou. Na 120 stranách přibližuje zájemcům jednotlivé inscenace i vzpomínky pamětníků. Je věnována památce prof. Ludvíka Kundery, který souboru s počáteční dramaturgií vypomáhal. Na starších fotografiích (např. na stranách 19–22) jsou historicky působící záběry z míst, která jež neexistují, neboť podlehla přestavbě fakulty. Knížka nepostrádá nadhled, humor i

Sleva 24 % z běžně ceny 182 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty do Svaté země

Autor: Kšicová Danuše

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Publikace analyzuje díla dvanácti autorů cestopisů: šesti ruských a šesti českých a začleňuje je do širšího evropského kontextu. Srovnání prací zástupců obou stran církevního schizmatu poukázalo nejen na rozdíly, ale i na jejich shodné rysy a cíle.

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Marienthal

Autor: kolektiv

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově má příkladný význam i pro dnešní výzkum nezaměstnanosti. V terénním výzkumu byly využity kvalitativní i kvantitativní metody s cílem zachytit komplexní způsoby

Sleva 24 % z běžně ceny 287 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Expressivität in der Sprache der Märchen im Deutschen und im Tschechischen

Autor: Halasová Anna Marie

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Práce se zabývá obecným vymezením expresivity (emocionality) v jazyce, přináší teoretickou kapitolu o vývoji a charakteru pohádky. Dále rozebírá pohádky, vždy srovnává originál s překladem do češtiny, resp. němčiny. Autorka rozdělila doklady jazykové expresivity podle jazykových rovin na: fonetické, morfologické a slovotvorné, syntaktické, lexikální, jakož i ty, jež souvisí s textlingvistickou,

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky

Autor: Radoslav Večerka

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Kniha přináší soubor personálních medailonků českých lingvistů v oboru bohemistiky a slavistiky, výběrově též reprezentantů oborů jiných, pokud mj. přispěli teoreticky nebo prakticky k poznání a obohacení češtiny nebo některého ze slovanských jazyků. Personální medailonky volně navazují na kolektivní dílo s názvem Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, které vyšlo roku 2007. Jednotlivá

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí

Autor: Petrová Kafková Marcela

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Práce se věnuje současným podobám stárnutí v české společnosti a analýze vlivu věku na participaci. Výsledky kvantitativních analýz jsou rozčleněny do čtyř kapitol, které se věnují participaci na různých oblastech společnosti.

Sleva 24 % z běžně ceny 276 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem u dodavatele

Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku

Autor: Kolektiv autorů - Manfred Kern, Sylvie Stanovská

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
15 %
Staročeská milostná lyrika stojí na konci dlouhé tradice středověké milostné lyriky, psané v národních jazycích. Tato tradice celkově utváří evropskou literaturu: Působí totiž od Petrarky – i když několikrát přetvořená a pozměněná – až po současnost. Autoři v knize představují všechny dosud známé texty staročeské milostné lyriky od počátků tohoto žánru na přelomu 13. a 14. století až do 15.

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Obyčeje a zpěvy lidu moravského

Autor: Josef Čapka

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Rukopisná sbírka moravského folkloru, kterou pod názvem „Obyčeje a zpěvy lidu moravského dle ústního podání nasbíral Josef Čapek Drahlovský“, vznikla u příležitosti konání národopisné výstavy v Přerově roku 1893.

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Rozvod a změny reprodukčních strategií

Autor: Petr Fučík

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Od počátků sociologického myšlení byla rodina chápána jako základní jednotka, zajišťující reprodukci společnosti v rovině biologické, ale i v rovině sociálních pravidel, norem, hodnot a institucí. Teoretická otázka v nejobecnější rovině stojí takto: Jak se budou odlišovat mechanismy sociální reprodukce v situaci, kdy narůstající možnost rozpadu partnerství rozšiřuje skupinu lidí, kteří jsou

Sleva 24 % z běžně ceny 276 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem u dodavatele

Poznámky ke studiím nových médií

Autor: Jakub Macek

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
Hojně používaný, avšak obsahově neustálený termín nová média se více či méně překrývá s označeními média síťová, interaktivní, či snad nejpřesněji digitální. Z akademického hlediska se jedná o široké interdisciplinární metapole. Autor „Poznámek“ se studiím nových médií věnuje několik let a svojí knihou, jež vychází z jeho dizertační práce, se snaží vytvořit oboru pevnější teoretické zázemí. Jeho

Sleva 24 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009

Autor: Lenka Waschková Císařová

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
24 %
V České republice došlo po roce 1989 ke klíčové proměně společenského i mediálního systému. Průběh a podoba takzvané strukturální transformace českých médií jsou zatím zmapovány pouze okrajově, a to především se zaměřením na politické a ekonomické aspekty této proměny a na celostátní média. Subsystém lokálního a regionálního tisku je spíše opomíjený, ačkoliv právě na jeho úrovni dochází k silné

Sleva 24 % z běžně ceny 301 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele