Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Masarykova univerzita v Brně

kategorie:

Genetika

Autor: Kolektiv autorů - Simmons Michael J.,Snustad Peter D.

publisher: Masarykova univerzita v Brně

4.8 / 5
24 %
Genetika jako věda prochází v posledních letech radikálním vývojem a stává se středobodem technologické revoluce, která ovlivňuje zemědělství, medicínu i společnost. Na základní úrovni se genetika stala klíčovou vědou – někteří by řekli jedinou klíčovou vědou – celé biologie. Cílem nového vydání učebnice je tudíž poskytnout studentům srozumitelný a aktuální úvod do této významné vědy v celé její

Sleva 24 % z běžně ceny 1 890 Kč

Naše cena: 1 436 Kč

Skladem

Die Seele Brünns

Autor: Kolektiv autorů - Kundera Ludvík,Mizerová Alena

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
„Naším cílem je antologie nepopisná, vymykající se, žádný další „fotosvazek“, nýbrž soubor textů a dokumentů z dějin, přítomnosti i budoucnosti města početných vysokých škol, města nejedné avantgardy, města – průsečíku kultur, ale i průmyslu a obchodu, města učenců a umělců podivuhodných osudů, ale i trvalého dosahu a měnlivé nadčasovosti.“ (Ludvík Kundera, redigent). Kniha je souborem 23 textů,

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem u dodavatele

In dubio pro libertate

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Kniha v První části „Otázky ústavního soudnictví a ochrany lidských práv“ obsahuje příspěvky českých a zahraničních konstitucionalistů a dalších odborníků, které pojednávají o roli ústavního soudnictví, věnují se rozličným otázkám ústavního práva a detailně reflektují konkrétní významná rozhodnutí a nálezy Ústavního soudu ČR. Příspěvky v Druhé části knihy „Úvahy inspirované osobností Elišky

Sleva 24 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 455 Kč

Skladem u dodavatele

Biosocial Interactions in Modernisation

Autor: Robert Cliquet

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Publikace Biosociální interakce v procesu modernizace se zabývá celou škálou významných společenských otázek, plynoucích ze střetu evoluční výbavy lidstva a biosociálních požadavků moderního života. Látka je uspořádána do celků podle nejpodstatnějších zdrojů biosociální variability: individuální různost, věková různost, sexuální různost, rodinná různost, reprodukční různost, sociální různost,

Sleva 24 % z běžně ceny 1 460 Kč

Naše cena: 1 110 Kč

Skladem u dodavatele

Základy fylogenetické analýzy

Autor: Miloš Macholán

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Kniha profesora Macholána je první svého druhu u nás. Přináší přehled a stručný popis v současnosti nejpoužívanějších metod fylogenetické analýzy, jako jsou evoluční modely, distanční metody, metody maximální úspornosti a věrohodnosti, bayesovská analýza, testování hypotéz či porovnávání stromů. Zvláštní kapitoly jsou věnovány fylogenetickým metodám vycházejícím z morfologických znaků a teorii

Sleva 24 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

České strany a jejich kandidáti

Autor: Peter Spáč

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Kniha se zaměřuje na nominační procesy v českých politických stranách pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Jednotlivé případy analyzuje pomocí vlastního teoretického modelu, kombinujícího existující teorii s novými prvky. Představuje tak nejen analýzu samotného českého případu, ale i příspěvek k teoretické debatě o možnostech studia výběru kandidátů v širším smyslu.

Sleva 24 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční ústava

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Sborník obsahuje třináct textů psaných ústavními právníky, ekonomy a specialisty na právo Evropské unie, zabývající se různými aspekty finanční ústavy, někdy prezentované jako "rozpočtová brzda" nebo "autopilot"

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Soudcokracie, nebo judicializace politiky?

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Kniha přispívá k naplnění doposud poněkud vyprázdněných nádob pojmů jako soudcokracie, soudcovský stát či vláda soudců konkrétnějším obsahem. Předmětem zájmu není jen situace v České republice, ale i mezinárodní soudní instituce.

Sleva 24 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Ztraceny v tranzici?

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Monografie se zabývá tradicemi stranictví ve střední a východní Evropě v době před nástupem komunismu a v době komunismu. Dále se zabývá fragmentací a polarizací stranických systémů, vztahy stran a společnosti, působení stran ve vládách. To vše na příkladu členských států EU z vlny tzv. východního rozšíření. Autoři komparují vybrané ukazatele a rovněž se zamýšlejí nad srovnáním západní a

Sleva 24 % z běžně ceny 217 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Města jako partner v procesu vládnutí

Autor: Vratislav Havlík

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Ruku v ruce s rozvíjejícím se výzkumem evropské politiky se zdůrazňují nová, ne tolik probádaná témata. Patří mezi ně i lokální politika v kontextu evropské integrace. Od konce 80. let 20. století je město v rámci konceptů vládnutí vnímáno jako relevantní aktér, ovšem spektrum jeho pravomocí a možností při vytváření politiky EU zůstává poněkud nejasné. Kniha se tak pokouší nabídnout přehled

Sleva 24 % z běžně ceny 231 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Krajské volby 2012

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Krajské volby v roce 2012 dozajista neznamenaly takový zvrat jako volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 nebo 2013. Na druhou stranu nebyly ani nudnými, nezajímavými volbami, po nichž by vše běželo dál ve svých kolejích. Nahlíženo teorií voleb druhého řádu jsme měli možnost ověřovat, zda jsou vládní strany voliči trestány a opozice odměňována či jaká témata budou volbám dominovat – zda

Sleva 24 % z běžně ceny 322 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Forgotten times and spaces

Autor: Alena Mizerová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Kniha přináší přes čtyřicet příspěvků mezinárodního

Sleva 24 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 669 Kč

Skladem u dodavatele

Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou

Autor: Jana Fuksová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Mistr Jan Hus je v této knize představen svými latinskými

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Organická modernita

Autor: Jan Dostalík

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Kniha přispívá k poznání dějin moderního urbanismu a územního plánování. Hlavním tématem jsou ekologicky šetrné tendence, které jsou zastřešeny konceptem organické modernity. Text začíná u počátků moderního českého

Sleva 24 % z běžně ceny 372 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem u dodavatele

Eschatologie v díle Jana Husa

Autor: Lucie Mazalová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak,

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Studia Macedonica II

Autor: Ivan Dorovský

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Dvacet studií a statí vědeckých pracovníků českých a makedonských vysokých škol a akademických ústavů, které se komplexně na srovnávacím principu věnují česko-makedonským historickým, jazykovým, literárním i etnograficko-folkloristickým otázkám. Problematika česko-makedonských kulturních i politických styků nemohla být před rokem 1991 zkoumána; teprve po vzniku samostatné Makedonské republiky

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Malé státy v EU: Případ České republiky

Autor: Robert Majer

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Monografie se věnuje fungování České republiky v Evropské unii pohledem malého státu. Skrz ekonomicko-politický model malé země v evropské integraci od Baldura Thorhallssona se dívá na fungování české administrativy v Bruselu a v Praze, zkoumá její možnosti a hodnotí limity. Kniha je postavena na rozhovorech se zaměstnanci české státní správy a českými příslušníky v řadách evropských institucí.

Sleva 24 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Financování politického života

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Politika potřebuje peníze a tento fakt nemá smysl přehlížet či podceňovat. Politici si musejí zajistit prostředky pro svoji činnost. Právní řád, ale i ostatní normativní systémy a především politická kultura, by se přitom měly starat o to, aby tyto prostředky nebyly poskytovány z důvodů, které jsou nekalé v tom nejširším slova smyslu. Aby nepocházely z trestné činnosti, anebo aby se politika

Sleva 24 % z běžně ceny 261 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Média v pohybu

Autor: Jakub Macek

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Kniha shrnuje zjištění autorova tříletého výzkumného projektu "Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí". V návaznosti na kvalitativní a kvantitativní šetření se věnuje základním dimenzím transformace současných českých mediálních publik: fragmentaci konvergentních mediálních praxí a změně vztahu mediálních publik s producenty mediálních obsahů,

Sleva 24 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Co je to čas?

Autor: Josef Krob

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Druhý svazek populárně naučné edice Munice nás zavede do labyrintu filozofického tázání na téma ČAS. Necháme se vést úvahami řady velikánů, od Aristotela po Prigogina, dokud nedospějeme k nevyhnutelné křižovatce: čas je buď nejdůležitější element vesmíru, nebo vůbec neexistuje.

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Krajské volby 2016

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Krajské volby v České republice vykazují několik stálých charakteristik: Malý zájem voličů, dominují jim celostátní strany a na krajské úrovni dochází k výrazné kumulaci mandátů. Všechny tyto znaky si udržely i volby v roce 2016. Minimálně v jednom aspektu přinesly ale novinku. Zatímco se v minulosti z vítězství těšila některá z centrálně opozičních stran, tyto volby vyhrál člen vládní koalice.

Sleva 24 % z běžně ceny 336 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma

Autor: Miroslava Bartoňová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Ve výzkumné monografii je řešeno téma inkluze jako interdisciplinární problém. Inkluzivní vzdělávání není jen problémem pedagogickým nebo speciálněpedagogickým, ale jeho realizace je podmíněna spoluprací celé řady vědních oborů – psychologie, lékařství i sociologie. Zajímaly nás otázky: Jaké faktory ovlivňují jednotlivé aktéry inkluzivního vzdělávání? Na jakých úrovních inkluzivního vzdělávání

Sleva 24 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 334 Kč

Skladem

Angloamerická recepce

Autor: Hana Řehulková

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Publikace analyzuje spíše ojediněle se vyskytující kritickou recepci Ingardenovy koncepce uměleckého literárního díla v rámci angloamerické estetiky a filozofie. Cílem je představit ontologickou a epistemologickou teorii literárního díla polského fenomelologa Romana Ingardena tak, jak je interpretována v převážně analyticky smýšlejícím prostředí, rozvíjející dědictví anglosaské filozofické

Sleva 24 % z běžně ceny 334 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009

Autor: Vladimír Dordevič

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
24 %
Kniha analyzuje a srovnává zahraniční politiku dvou po sobě jdoucích amerických vlád v období mezi lety 1993 a 2009, tedy během funkčního období prezidentů Williama J. Clintona a George W. Bushe. Prostřednictvím metody obsahové analýzy a zároveň pomocí analýzy diskurzu vybraných primárních zdrojů se text zaměřuje na jejich zahraniční politické cíle a zájmy v regionu západního Balkánu. Analýza

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Čtení 1+1 zdarma - levý

Přihlášení uživatele