Registrace | Přihlášení


Masarykova univerzita v Brně

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Genetika

Autor: Kolektiv autorů - Michael J. Simmons,Peter D. Snustad

publisher: Masarykova univerzita v Brně

4.6 / 5
30 %
Genetika jako věda prochází v posledních letech radikálním vývojem a stává se středobodem technologické revoluce, která ovlivňuje zemědělství, medicínu i společnost. Na základní úrovni se genetika stala klíčovou vědou – někteří by řekli jedinou klíčovou vědou – celé biologie. Cílem nového vydání učebnice je tudíž poskytnout studentům srozumitelný a aktuální úvod do této významné vědy v celé její

Sleva 30 % z běžně ceny 1 890 Kč

Naše cena: 1 323 Kč

Skladem

Na rozhraní světů: Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
31 %
Kolektivní odborná monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost – příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska

Sleva 31 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Autor: Petr Dresler

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
32 %
Kniha o druhém kostelním pohřebišti na severovýchodním předhradí hradiska Břeclav – Pohansko je završením pětiletého badatelského úsilí týmu vedeného prof. Jiřím Macháčkem z Masarykovy univerzity. Publikace obsahuje ucelenou informaci o populaci pohřbené v tomto prostoru na konci 9. a v první polovině 10. století. Kniha se skládá z kompletního katalogu pohřebiště a z analytické a syntetické

Sleva 32 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem

Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437)

Autor: Stanislav Bárta

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
30 %
Ve své monografii autor analyzuje zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky jako nástroj jeho finanční politiky v českém království. Nejdříve představuje dostupné prameny a dosavadní historickou literaturu na téma zástav církevních statků a jejich sekularizace. Hlavní část knihy tvoří rozbor Zikmundových zástavních listin na církevní statky v chronologickém sledu. Tento rozbor je

Sleva 30 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

The Brother of the Other: Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and…

Autor: Radka Klvaňová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
30 %
Kniha se věnuje kulturním procesům vyjednávání symbolických hranic přináležení v českém imigračním kontextu. Na základě kvalitativní analýzy biografických rozhovorů s přistěhovalci z Běloruska, Ukrajiny a Ruska žijících v České republice autorka zjišťuje, jak se utvářejí symbolické hranice přináležení skrze stigma v každodenních interakcích v sociálním a kulturním kontextu imigrace. Kniha si

Sleva 30 % z běžně ceny 415 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

Péče na prodej: Jak se práce z lásky stává placenou službou

Autor: Adéla Souralová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Co mají společného miniškolky, hotely pro psy, hodinoví manželé, agentury poskytující péči o seniory, děti či domácnost? Jedná se o subjekty prodávající služby ještě donedávna vykonávané z lásky – rozuměj bezplatně – samotnými členkami a členy domácnosti. Kniha Péče na prodej se věnuje současnému trendu přesouvání úkonů tzv. sociální reprodukce ze soukromé sféry rodin a domácností do veřejného

Sleva 29 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup

Autor: Kolektiv autorů - Michal Černý,Michal Černý

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
30 %
Kniha se věnuje tématu digitálního informačního kurátorství, které studuje v kontextu konektivistické a konstruktivistické výuky. Toto téma ukazuje jako zásadní pedagogický přistup, který umožňuje vzdělávání s vyšší mírou participace studentů, jejich autonomii, ale také lepší diferenci vzdělávacího obsahu. Digitální informační kurátorství představuje jeden z možných základních přístupů k tomu,

Sleva 30 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Podmět v moderní japonštině

Autor: Jiří Matela

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
30 %
Předložená publikace si za objekt zkoumání bere gramatický systém moderní japonštiny. Jejím cílem je předvést lingvistický aparát pro popis obsahového plánu konstrukcí jmenných frází s partikulemi ga a wa a zhodnotit charakteristiky těchto konstrukcí ve vztahu k obecně lingvistické kategorii PODMĚT. Představená analýza využívá východisek funkční a kognitivně orientované lingvistiky s přihlédnutím

Sleva 30 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika: Vlastní jména v překladu

Autor: Stanislava Špačková

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Monografie z oblasti onomastiky a translatologie se snaží přinést komplexní pohled na poněkud opomíjenou problematiku převodu vlastních jmen, tzv. proprií, mezi češtinou a ruštinou a částečně i angličtinou a ruštinou. V úvodu autorka popisuje metody převodu proprií, z nichž některé přebírá z již existující literatury, některé zavádí nově a některé upravuje (zvláště pravidla transkripce z češtiny

Sleva 22 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem

Čechy krásné, Čechy mé...: Czeska i polska literatura we wzajemnych interakcjach

Autor: Renata Buchtová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
30 %
Krystyna Kardyni-Pelikánová, významná polonistka a komparatistka, emeritní profesorka-seniorka, spolupracovnice polonistiky na Masarykově univerzitě v Brně a dlouholetá vědecká pracovnice ÚČSL ČSAV, se ve své vědecké práci soustředila především na polsko-české literární vztahy. Její poslední kniha "Čechy krásné, Čechy mé... Czeska i polska literatura we wzajemnych interakcjach" je souhrnem

Sleva 30 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem

Lidská práva a medicína

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
32 %
Sborník tvoří 14 textů psaných lékaři, etiky, soudci, advokáty a akademiky, kteří se v nich zabývají např. limitací lidských práv v medicíně, povinným očkováním, právem na zdraví cizinců, domácími porody a financováním zdravotnictví. Smyslem publikace je podporovat dialog mezi (zejména) lékaři a právníky. Málokdo má totiž to štěstí, že současně dokáže stejně dobře rozumět právu i medicíně. Možná

Sleva 32 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Nová média v politické komunikaci: Politici, občané a online sociální sítě

Autor: Alena Macková

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
30 %
Kniha nejenže nabízí přehled dosavadního fungování nových médií v politické komunikaci ve světě, ale přináší také pohled na to, jak byla nová média pro politické účely užívána českými politiky a českou populací mezi roky 2013 a 2015. Monografie vychází z disciplíny politická komunikace spojující přístupy z oborů politologie, mediálních studií i sociologie. Ústřední otázkou série čtyř výzkumů

Sleva 30 % z běžně ceny 324 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Média v pohybu: K proměně současných českých publik

Autor: Jakub Macek

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
26 %
Kniha shrnuje zjištění autorova tříletého výzkumného projektu "Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí". V návaznosti na kvalitativní a kvantitativní šetření se věnuje základním dimenzím transformace současných českých mediálních publik: fragmentaci konvergentních mediálních praxí a změně vztahu mediálních publik s producenty mediálních obsahů,

Sleva 26 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Co je to čas?: Lekce z filozofie

Autor: Josef Krob

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
32 %
Druhý svazek populárně naučné edice Munice nás zavede do labyrintu filozofického tázání na téma ČAS. Necháme se vést úvahami řady velikánů, od Aristotela po Prigogina, dokud nedospějeme k nevyhnutelné křižovatce: čas je buď nejdůležitější element vesmíru, nebo vůbec neexistuje. Autor knihy, profesor Josef Krob, působí na Katedře filozofie FF MU a otázkám času, prostoru a smyslu se věnuje

Sleva 32 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 171 Kč

Skladem

Die Seele Brünns

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
32 %
„Naším cílem je antologie nepopisná, vymykající se, žádný další „fotosvazek“, nýbrž soubor textů a dokumentů z dějin, přítomnosti i budoucnosti města početných vysokých škol, města nejedné avantgardy, města – průsečíku kultur, ale i průmyslu a obchodu, města učenců a umělců podivuhodných osudů, ale i trvalého dosahu a měnlivé nadčasovosti.“ (Ludvík Kundera, redigent). Kniha je souborem 23 textů,

Sleva 32 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

In dubio pro libertate: Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
Kniha v První části „Otázky ústavního soudnictví a ochrany lidských práv“ obsahuje příspěvky českých a zahraničních konstitucionalistů a dalších odborníků, které pojednávají o roli ústavního soudnictví, věnují se rozličným otázkám ústavního práva a detailně reflektují konkrétní významná rozhodnutí a nálezy Ústavního soudu ČR. Příspěvky v Druhé části knihy „Úvahy inspirované osobností Elišky

Sleva 10 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 539 Kč

Skladem

Moderní analýza biologických dat 2. díl - Lineární modely s korelacemi v prostředí R

Autor: Kolektiv autorů - Marek Brabec,Stanislav Pekár

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
30 %
Publikace navazuje na první díl Moderní analýzy biologických dat a představuje vybrané modely a metody statistické analýzy korelovaných dat. Tedy lineární metody, které jsou vhodným nástrojem analýzy dat s časovými, prostorovými a fylogenetickými závislostmi v datech. Text knihy je praktickou příručkou analýzy dat v prostředí jednoho z nejrozsáhlejších statistických nástrojů na světě, volně

Sleva 30 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

České strany a jejich kandidáti: Případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010

Autor: Peter Spáč

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
29 %
Kniha se zaměřuje na nominační procesy v českých politických stranách pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Jednotlivé případy analyzuje pomocí vlastního teoretického modelu, kombinujícího existující teorii s novými prvky. Představuje tak nejen analýzu samotného českého případu, ale i příspěvek k teoretické debatě o možnostech studia výběru kandidátů v širším smyslu.

Sleva 29 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Finanční ústava

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Sborník obsahuje třináct textů psaných ústavními právníky, ekonomy a specialisty na právo Evropské unie, zabývající se různými aspekty finanční ústavy, někdy prezentované jako "rozpočtová brzda" nebo "autopilot"

Sleva 28 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Ztraceny v tranzici?: Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
Monografie se zabývá tradicemi stranictví ve střední a východní Evropě v době před nástupem komunismu a v době komunismu. Dále se zabývá fragmentací a polarizací stranických systémů, vztahy stran a společnosti, působení stran ve vládách. To vše na příkladu členských států EU z vlny tzv. východního rozšíření. Autoři komparují vybrané ukazatele a rovněž se zamýšlejí nad srovnáním západní a

Sleva 5 % z běžně ceny 217 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí