Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Genetika - Druhé, aktualizované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Michael J. Simmons, D. Peter Snustad

publisher: Masarykova univerzita v Brně

4.7 / 5
28 %
Druhé české vydání Genetiky přichází po osmi letech od vydání prvního.

Sleva 28 % z běžně ceny 1 890 Kč

Naše cena: 1 361 Kč

Skladem u dodavatele

In dubio pro libertate - Úvahy nad ústavními hodnotami a právem

Autor: Kolektiv autorů - Ivo Pospíšil,Marian Kokeš

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Kniha v první části obsahuje příspěvky českých a zahraničních konstitucionalistů a dalších odborníků, které pojednávají o roli ústavního soudnictví, věnují se rozličným otázkám ústavního práva a detailně reflektují konkrétní významná rozhodnutí a nálezy Ústavního soudu ČR. Příspěvky v druhé části knihy vykreslují osobnost jubilující místopředsedkyně Ústavního soudu ČR a přibližují čtenáři široké

Sleva 28 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem u dodavatele

Modelování a simulace komplexních systémů - Jak lépe porozumět světu

Autor: Radek Pelánek

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Jak to, že dokážeme poslat sondu na Mars, ale nerozumíme pořádně, jak funguje náš vlastní mozek? Proč je obtížné předpovídat počasí nebo změny klimatu? Umíme zastavit šíření epidemie? A kdo vlastně řídí obrovské hejno ptáků letících na jih? Pod pojmem komplexní systémy se skrývají známá a závažná témata jako změny klimatu či šíření AIDS a zrovna tak běžné jevy jako dopravní zácpa nebo pohyb ovcí

Sleva 28 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem u dodavatele

Moderní analýza biologických dat 2 - Lineární modely s korelacemi v prostředí R

Autor: Kolektiv autorů - Stano Pekár,Marek Brabec

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Publikace navazuje na první díl Moderní analýzy biologických dat a představuje vybrané modely a metody statistické analýzy korelovaných dat. Tedy lineární metody, které jsou vhodným nástrojem analýzy dat s časovými, prostorovými a fylogenetickými závislostmi v datech. Text knihy je praktickou příručkou analýzy dat v prostředí jednoho z nejrozsáhlejších statistických nástrojů na světě, volně

Sleva 28 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Základy fylogenetické analýzy

Autor: Miloš Macholán

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Kniha profesora Macholána je první svého druhu u nás. Přináší přehled a stručný popis v současnosti nejpoužívanějších metod fylogenetické analýzy, jako jsou evoluční modely, distanční metody, metody maximální úspornosti a věrohodnosti, bayesovská analýza, testování hypotéz či porovnávání stromů. Zvláštní kapitoly jsou věnovány fylogenetickým metodám vycházejícím z morfologických znaků a teorii

Sleva 28 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem u dodavatele

Soudcokracie, nebo judicializace politiky? - Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize

Autor: Kolektiv autorů - Hubert Smekal,Ivo Pospíšil

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Kniha si klade za cíl porozumět aktuálnímu tématu ingerence soudní moci do tvorby a výkonu politiky. Přibližuje často nerozlišované pojmy jako judicializace, soudcokracie, soudcovský stát, vláda soudců a tak podobně, jež se snaží opatřit konkrétnějším obsahem. Jednotlivé kapitoly charakterizují současný stav, představují jeho příčiny a důsledky a pokoušejí se argumentačně ospravedlnit jeho

Sleva 28 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Ztraceny v tranzici? - Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Cabada,Vít Hloušek,Petr Jurek

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Cílem knihy je nabídnout komplexní komparativní analýzu vývoje, současné podoby a hlavních charakteristik stranických systémů v deseti zemích středovýchodní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko), které vstoupily do EU v rámci tzv. východního rozšíření, a dále Chorvatska, které přistoupilo k EU v polovině roku 2013. Autoři

Sleva 28 % z běžně ceny 217 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Pohybové aktivity pohledem sociologie

Autor: Aleš Sekot

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Pohybové aktivity patří k základním fyziologickým potřebám člověka, třebaže nedostatek pohybu zpravidla nepociťujeme tak intenzivně jako nedostatek potravy či tekutin. Kniha předního českého experta v oboru sociologie sportu obsažně a komplexně zachycuje nejpalčivější problémy, které v souvislosti s nedostatkem tělesného pohybu tíží současnou euroamerickou populaci. Obecně známé a dílčím způsobem

Sleva 28 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Základy obecné mikrobiologie

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Němec,Dagmar Matoulková

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Mikrobiologie je vědní disciplína, která se rozvíjí velice rychle a pro pochopení jejích jevů je nutná dostatečná znalost biochemie, molekulární biologie, imunologie, obecné mikrobiologie, mykologie a virologie. Předložený text je relativně stručný, ale poskytuje dostatečnou sumu informací pro studenty obecné a systematické biologie i biochemie. V textu je popsána struktura buňky

Sleva 28 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem u dodavatele

Péče na prodej - Jak se práce z lásky stává placenou službou

Autor: Kolektiv autorů - Adéla Souralová,Vendula Chalánková

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Co mají společného miniškolky, hotely pro psy, hodinoví manželé, agentury poskytující péči o seniory, děti či domácnost? Jedná se o subjekty prodávající služby ještě donedávna vykonávané z lásky – rozuměj bezplatně – samotnými členkami a členy domácnosti. Kniha Péče na prodej se věnuje současnému trendu přesouvání úkonů tzv. sociální reprodukce ze soukromé sféry rodin a domácností do veřejného

Sleva 28 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská práva a medicína

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Sborník tvoří 14 textů psaných lékaři, etiky, soudci, advokáty a akademiky, kteří se v nich zabývají např. limitací lidských práv v medicíně, povinným očkováním, právem na zdraví cizinců, domácími porody a financováním zdravotnictví. Smyslem této publikace je podporovat dialog mezi (zejména) lékaři a právníky. Málokdo má totiž to štěstí, že dokáže stejně dobře rozumět současně právu i medicíně.

Sleva 28 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem

Nová média v politické komunikaci - Politici, občané a online sociální sítě

Autor: Alena Macková

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Kniha nejenže nabízí přehled dosavadního fungování nových médií v politické komunikaci ve světě, ale přináší také pohled na to, jak byla nová média pro politické účely užívána českými politiky a českou populací mezi roky 2013 a 2015. Monografie vychází z disciplíny politická komunikace spojující přístupy z oborů politologie, mediálních studií i sociologie. Ústřední otázkou série čtyř výzkumů

Sleva 28 % z běžně ceny 324 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Kvalita (ve) vzdělávání

Autor: Tomáš Janík

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Oproti stávajícím přístupům důsledněji realizuje obrat k obsahové dimenzi učebních procesů, jejichž poznání je základem didaktiky. Didaktika řeší otázku, jak účinně vyučovat a učit se tomu, co je kulturně hodnotné a osobně smysluplné. Odtud vyplývá důraz na vzdělávací obsah, který však není chápán jako

Sleva 28 % z běžně ceny 838 Kč

Naše cena: 603 Kč

Skladem u dodavatele

Po divné krajině - charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury

Autor: Tereza Dědinová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
V těch nejlepších ze svých textů vypráví fantastická literatura příběhy o našem světě, o lidském vědomí a jeho hranicích. Posun za meze přirozeného fikčního světa a konkrétního časoprostoru přitom dovoluje nahlížet jasněji, příměji a z většího nadhledu. Prostřednictvím symbolu, metafory a alegorie se fantastika vztahuje k univerzálním otázkám a problémům našeho světa. Fantastická literatura je

Sleva 28 % z běžně ceny 342 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Přímá demokracie

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Přímé demokracii se politologové obvykle nevěnují tolik, kolik by zasloužila. Je to možná i proto, že referendum bylo v minulosti opakovaně zneužito za účelem nastolení či posílení autoritářských až totalitárních režimů. Tento sborník se proto snaží poctivě zkoumat výhody i nevýhody přímé demokracie na celostátní i místní úrovni, a to v rámci České republiky i v celoevropském kontextu. Základní

Sleva 28 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem u dodavatele

Co je to čas? - Lekce z filozofie

Autor: Josef Krob

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Druhý svazek populárně naučné edice Munice nás zavede do labyrintu filozofického tázání na téma ČAS. Necháme se vést úvahami řady velikánů, od Aristotela po Prigogina, dokud nedospějeme k nevyhnutelné křižovatce: čas je buď nejdůležitější element vesmíru, nebo vůbec neexistuje. Autor knihy, profesor Josef Krob, působí na Katedře filozofie FF MU a otázkám času, prostoru a smyslu se věnuje

Sleva 28 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Management, marketing a ekonomika sportu

Autor: Kolektiv autorů - Jana Nová,Oldčich Racek,Jiří Novotný,Jaroslav Rektořík,Milena Strachová,...

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
V porovnání s dostupnými texty publikací s problematikou managementu sportu v České republice je pojetí monografie svým způsobem výjimečné. Odlišnost je dána tím, že se věnuje všem vědním disciplínám, které do problematiky managementu sportu vstupují, tedy společnost a sport, teorie sportovního managementu, jeho historie, marketing sportu, ekonomická dimenze managementu sportu a jeho využití v

Sleva 28 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Na rozhraní světů - Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání

Autor: Tereza Dědinová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Kolektivní odborná monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost - příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska

Sleva 28 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem u dodavatele

Transdisciplinární didaktika - O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory

Autor: Kolektiv autorů - Jan Slavík,Tomáš Janík,Petr Najvar,Petr Knecht

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Kniha se zabývá výzkumem výuky a její kvality se zaměřením na problematiku vztahů mezi teorií a praxí ve vzdělávání s ohledem na profesní přípravu učitelů. V prvních kapitolách jsou osvětlovány filozofické a teoretické předpoklady metodologie výzkumu zaměřeného nejenom na analýzu tvorby učebního prostředí ve výuce, ale také na hodnocení její kvality. Další část je věnována objasnění metodiky 3A –

Sleva 28 % z běžně ceny 758 Kč

Naše cena: 546 Kč

Skladem u dodavatele

Die Seele Brünns

Autor: Kolektiv autorů - Ludvík Kundera,Alena Mizerová

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
„Naším cílem je antologie nepopisná, vymykající se, žádný další „fotosvazek“, nýbrž soubor textů a dokumentů z dějin, přítomnosti i budoucnosti města početných vysokých škol, města nejedné avantgardy, města – průsečíku kultur, ale i průmyslu a obchodu, města učenců a umělců podivuhodných osudů, ale i trvalého dosahu a měnlivé nadčasovosti.“ (PhDr. Ludvík Kundera, redigent). Kniha je souborem 23

Sleva 28 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem u dodavatele

Biosocial Interactions in Modernisation

Autor: Robert Cliquet

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Publikace Biosociální interakce v procesu modernizace se zabývá celou škálou významných společenských otázek, plynoucích ze střetu evoluční výbavy lidstva a biosociálních požadavků moderního života. Látka je uspořádána do celků podle nejpodstatnějších zdrojů biosociální variability: individuální různost, věková různost, sexuální různost, rodinná různost, reprodukční různost, sociální různost,

Sleva 28 % z běžně ceny 1 460 Kč

Naše cena: 1 051 Kč

Skladem u dodavatele

České strany a jejich kandidáti - Případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010

Autor: Petr Spáč

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Výběr kandidátů představuje jeden z nejvýznamnějších procesů spojených s volbami, které jsou klíčovým aspektem fungování moderních demokracií. Podoba a výstupy nominačních procesů významně odhalují, jak politické strany operují v rámci svých vlastních organizačních struktur. Proces výběru kandidátů také dopadá na reálnou podobu politiky, neboť politická elita se formuje z části vybraných

Sleva 28 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční ústava

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Jedním z největších současných problémů je finanční krize a také neustálé zadlužování státu, krajů a obcí. Jestliže před několika málo lety bylo nepředstavitelné uvažovat o tom, že by mohl zbankrotovat stát anebo třeba „jen“ obec, dnes jsme bohužel svědky i těchto jevů. Na problém zadlužování státu proto hledají odpovědi nejen ekonomové, nýbrž také politologové a právníci. V oblasti ústavního

Sleva 28 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Města jako partner v procesu vládnutí - Případ českých a německých měst

Autor: Vratislav Havlík

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
28 %
Města jako aktuálně diskutovaný aktér evropské integrace mohla významněji začít spadat do zájmu evropských studií až s reformou a rozvojem regionální politiky EU na konci 80. let 20. století. Souvisí to především s tehdy nově zavedeným principem partnerství, který města, stejně jako hospodářské a sociální aktéry, více zapojoval do jednotlivých fází tvorby regionální politiky. Od té doby je v

Sleva 28 % z běžně ceny 231 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding