Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Masarykova univerzita - Vydava

kategorie:

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 12.

Autor: Josef Kolmaš

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
Dvanáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ je věnován tématu smrti a pohřbívání u Tibeťanů. V okruhu západní kultury jsou pocity strachu a obav z lidské smrtelnosti stupňovány v podstatě nereálným přístupem k fenoménu smrti – příliš málo, pakliže vůbec, si ji připouštíme dokud jsme zdraví, takže nenadálá, ale i očekávaná, konfrontace s ní nás doslova drtí. Jinak

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Krásy francouzských zahrad

Autor: Ivar Otruba

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 % Doprava zdarma
Výpravná kniha významného zahradního architekta přináší poznání o desítkách zahrad v celé Francii. Provede vás klasickými zahradami s alejemi, květinovými výšivkami u zámků a hradů i zahradami zcela moderními, soudobými. Text doprovází téměř tisíc fotografií a ilustrací, které umocňují pouť po zelených zastaveních.

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem

Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích

Autor: Vojtěch Šimíček

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 %
Publikace je věnována ústavnímu soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích a je zamýšlena především jako určitý pracovní materiál. Snaží se zmapovat instituci ústavního soudnictví v Polsku, Maďarsku, ve Slovinsku a v Estonsku, a to jak z hlediska právního vymezení ústavních soudů, tak rovněž s ohledem na srovnání jednotlivých typů řízení a vybrané

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Zahraniční politika České republiky vůči zemím Blízkého Východu, Zakavkazska a Střední Asie

Autor: Pavel Pšeja

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 %
Sborník je prvním pokusem o systematičtější průzkum konkrétního sektoru soudobé české zahraniční politiky. Přestože právě oblast zahraniční politiky je v rámci sociovědního výzkumu v České republice výrazně podhodnocena, editor i autoři sborníku se domnívají, že si zasluhuje mnohem větší pozornost, než jaká je jí věnována nyní. Sborník se snaží rozebrat a pojmenovat klíčové body a problémy vztahu

Sleva 24 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Zelení bódhisattvové: sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus

Autor: Dušan Lužný

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 %
Buddhismus je dnes globálním fenoménem, a to nejen díky svému geografickému rozšíření. V „globální vesnici“ je buddhismus silně internacionalizován – buddhisté z Asie šíří dharmu na Západě a západní buddhisté zase přinášejí podporu a nové impulsy pro oživování buddhismu v asijských zemích. V době globalizace sílí v buddhismu také reflexe globálních problémů (rozpor mezi bohatým Severem a chudým

Sleva 24 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Latinitas medica

Autor: Elena Marečková-Štolcová

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 % Doprava zdarma
Lexikon přináší pozoruhodné dědictví latinské vzdělanosti vložené do téměř sedmi tisíc sentencí, výroků, rčení a výrazů zejména z oblasti lékařství a příbuzných oborů (přírodních věd, filozofie, psychologie, etiky, sociologie, pedagogiky, práva aj.), zachycených v původním znění s paralelními českými překlady. Čtenář v knize nalezne bohatý výběr zajímavých poznatků k poučení, podnětů k zamyšlení

Sleva 24 % z běžně ceny 1 099 Kč

Naše cena: 835 Kč

Skladem

Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání

Autor: Petr Dub

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 %
Kniha Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání navazuje na Brněnské dny Ernsta Macha 2008, které se uskutečnily v roce 170. výročí jeho narození v brněnských Chrlicích. Ernst Mach byl světově uznávaný vědec v oboru experimentální fyziky a filosofie přírodních věd a také vynikající učitel. Publikace přináší příspěvky odborníků z různých oborů zaměřené na uvedené oblasti, v nichž E. Mach

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem u dodavatele

Masarykova univerzita v Brně - Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě 1919-2009

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Fasora,Jiří Hanuš

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Kniha si klade dva stejně významné cíle: oslavit 90. výročí vzniku univerzity a otevřít diskusi o tradicích, podmínkách a perspektivách univerzitního vzdělávání v kontextu českých moderních dějin.

Sleva 20 % z běžně ceny 607 Kč

Naše cena: 486 Kč

Skladem

Hledání harmonie

Autor: kolektiv autorů

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 %
Kniha se zaměřuje na dva základní tematické okruhy: na duchovní svět tradiční Číny a na její materiální kulturu. Jednotlivé studie pojednávají čínské filosofii a náboženství, medicíně, uspořádání domu a o řemeslech, jimiž se Čína proslavila, jako je výroba porcelánu, hedvábí a papyru. Na první pohled možná překvapivé propojení témat z nové perspektivy ukazuje, co tvořilo základy čínské kultury a

Sleva 24 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Hudebně-literární slovník I.

Autor: Vladimír Spousta

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 % Doprava zdarma
Hudebně-literární slovník doplňuje českou lexikografickou literaturu o nový pohled na hudební tvorbu v celosvětovém kontextu. Jeho originálnost a jedinečnost spočívá v tom, že je zaměřen výlučně na ty hudební skladatele, kteří vytvořili díla inspirovaná slovesným uměním. Takto koncipovaný slovník dosud v české slovníkové literatuře chybí. Hluboká souhlasnost hudebního a literárního díla je v

Sleva 24 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 494 Kč

Skladem u dodavatele

Česká folková píseň

Autor: Prokeš Josef

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 %
Docent Masarykovy univerzity, člen Obce spisovatelů, prozaik a divadelní režisér Josef Prokeš ve své knize zkoumá komplexní estetickou výstavbu písní sedmi stěžejních osobností českého folku 60.–80. let 20. století: Karla Kryla, Vladimíra Merty, Vlastimila Třešňáka, Jaroslava Hutky, Jaromíra Nohavici, Karla Plíhala a Slávka Janouška. Rozebírá vždy jednu jejich typickou píseň, kterou pojímá jako

Sleva 24 % z běžně ceny 272 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty božstev

Autor: Jakub Havlíček

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 %
Tématem knihy je úloha náboženských jevů v procesu vytváření národní identity v moderním Japonsku a problematika identifikace a interpretace těchto jevů. První část práce se zabývá vymezením teoreticko-metodologického rámce. Druhá část práce se věnuje otázkám interpretace a systematizace náboženských jevů v Japonsku. Zaměřuje se na koncepce šintó a „japonského náboženství“ u H. Byrona Earharta,

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Skici ze současné estetické výchovy

Autor: Karla Brücknerová

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 %
Kniha je koncipována jako imaginární náčrtník, který se snaží postihnout současnou estetickou výchovu z pěti různých úhlů. První skica je věnována pojmu estetická výchova, druhá skica načrtává čtyři významné teoretické přístupy k estetické výchově a třetí se věnuje metodologii výzkumného šetření. Čtvrtá, nejrozsáhlejší skica detailně popisuje jednotlivé prvky, které formují podobu výtvarné složky

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Hudebně-literární slovník II.

Autor: Vladimír Spousta

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 % Doprava zdarma
2. díl Hudebně-literárního slovníku zaznamenává pouze ta díla českých skladatelů, která nějakým způsobem souvisejí se slovesným uměním. Tyto vazby mohou mít podobu nejen pouhého inspiračního podnětu, ale mohou být zakotveny v ideji, námětu, obsahu či textu literárního díla. Slovník registruje díla 891 skladatelů, v nichž se odráží tvorba 2203 umělců slova, kteří podnítili skladatele ke

Sleva 24 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 418 Kč

Skladem u dodavatele

Za vnější den

Autor: Pavla Medunová

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 %
Prvotina autorky, která se ve své fantazii pohybuje s ladnou grácií ženy. Verše neřinčí, cinkají, někdy o sebe jen tak ťuknou. Ale ten zvuk je slyšet dlouho...

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

...a stokrát třásti stromem

Autor: Oldřich Kutra

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 %
Prvotina autora, který ze Slovácka odešel do slezské Opavy. Poslední dozvuky moravského nářečí se v básních téměř ztrácejí pod vahou sousedícího katolického Polska a kamenných masívů Jeseníků.

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Slova v soukromých dopisech : lexikografická sonda

Autor: Kolektiv autorů - Zdeňka Hladká,Kolektiv

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 %
Publikace přináší slovníkové zpracování příznakového lexika korespondence současných mladých lidí. V české lingvistice dosud k lexikografickému zpracování korespondence nedošlo, práce má tedy být hlavně teoretickou a metodologickou sondou.

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Leopold Procházka - první český buddhista

Autor: Zdeněk Trávníček

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 %
Mezi různé tradice a školy Buddhova učení, které po roce 1989 získaly v České republice své příznivce, patří i jeho nejstarší podoba, theraváda. Není to však poprvé, kdy se objevují snahy ukotvit Buddhovo učení v naší zemi. Jedním z prvních, kteří se o to pokusili již v první polovině minulého století, byl dr. ing. Leopold Procházka, český buddhista, velkopodnikatel, vynálezce a autor několika

Sleva 24 % z běžně ceny 102 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Buddhistická eschatologie

Autor: Bělka Luboš

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
24 %
Šambhalský mýtus představuje jednu z tradičních forem tibetské buddhistické eschatologie. Mýtus samotný, jakož i rozmanitá výtvarná zobrazení s ním spojená, vyvolal v euroamerickém prostředí od 18. století dodnes velký zájem jak akademických badatelů, tak i západních buddhistů, mystiků, tibetofilů atp. Text se zabývá jak šambhalským mýtem a jeho zobrazeními, tak i jeho západní recepcí a svébytným

Sleva 24 % z běžně ceny 102 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Čtení 1+1 zdarma - levý

Přihlášení uživatele