Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Masarykova univerzita - Vydava

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Leopold Procházka: první český buddhista

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

5 / 5
29 %
Mezi různé tradice a školy Buddhova učení, které po roce 1989 získaly v České republice své příznivce, patří i jeho nejstarší podoba, theraváda. Není to však poprvé, kdy se objevují snahy ukotvit Buddhovo učení v naší zemi. Jedním z prvních, kteří se o to pokusili již v první polovině minulého století, byl dr. ing. Leopold Procházka, český buddhista, velkopodnikatel, vynálezce a autor několika

Sleva 29 % z běžně ceny 102 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Buddhistická eschatologie: Šambhalský mýtus

Autor: Luboš Bělka

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Šambhalský mýtus představuje jednu z tradičních forem tibetské buddhistické eschatologie. Mýtus samotný, jakož i rozmanitá výtvarná zobrazení s ním spojená, vyvolal v euroamerickém prostředí od 18. století dodnes velký zájem jak akademických badatelů, tak i západních buddhistů, mystiků, tibetofilů atp. Text se zabývá jak šambhalským mýtem a jeho zobrazeními, tak i jeho západní recepcí a svébytným

Sleva 29 % z běžně ceny 102 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 12 Smrt a pohřbívání u Tibeťanů

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
Dvanáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ je věnován tématu smrti a pohřbívání u Tibeťanů. V okruhu západní kultury jsou pocity strachu a obav z lidské smrtelnosti stupňovány v podstatě nereálným přístupem k fenoménu smrti – příliš málo, pakliže vůbec, si ji připouštíme dokud jsme zdraví, takže nenadálá, ale i očekávaná, konfrontace s ní nás doslova drtí. Jinak

Sleva 6 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Zelení bódhisattvové: Sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Buddhismus je dnes globálním fenoménem, a to nejen díky svému geografickému rozšíření. V „globální vesnici“ je buddhismus silně internacionalizován – buddhisté z Asie šíří dharmu na Západě a západní buddhisté zase přinášejí podporu a nové impulsy pro oživování buddhismu v asijských zemích. V době globalizace sílí v buddhismu také reflexe globálních problémů (rozpor mezi bohatým Severem a chudým

Sleva 29 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Krásy francouzských zahrad

Autor: Ivar Otruba

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Výpravná kniha významného zahradního architekta přináší poznání o desítkách zahrad v celé Francii. Provede vás klasickými zahradami s alejemi, květinovými výšivkami u zámků a hradů i zahradami zcela moderními, soudobými. Text doprovází téměř tisíc fotografií a ilustrací, které umocňují pouť po zelených zastaveních.

Sleva 29 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem

Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Publikace je věnována ústavnímu soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích a je zamýšlena především jako určitý pracovní materiál. Snaží se zmapovat instituci ústavního soudnictví v Polsku, Maďarsku, ve Slovinsku a v Estonsku, a to jak z hlediska právního vymezení ústavních soudů, tak rovněž s ohledem na srovnání jednotlivých typů řízení a vybrané judikatury.

Sleva 29 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Latinitas medica: Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Lexikon přináší pozoruhodné dědictví latinské vzdělanosti vložené do téměř sedmi tisíc sentencí, výroků, rčení a výrazů zejména z oblasti lékařství a příbuzných oborů (přírodních věd, filozofie, psychologie, etiky, sociologie, pedagogiky, práva aj.), zachycených v původním znění s paralelními českými překlady. Čtenář v knize nalezne bohatý výběr zajímavých poznatků k poučení, podnětů k zamyšlení

Sleva 29 % z běžně ceny 1 099 Kč

Naše cena: 780 Kč

Skladem

Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Kniha Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání navazuje na Brněnské dny Ernsta Macha 2008, které se uskutečnily v roce 170. výročí jeho narození v brněnských Chrlicích. Ernst Mach byl světově uznávaný vědec v oboru experimentální fyziky a filosofie přírodních věd a také vynikající učitel. Publikace přináší příspěvky odborníků z různých oborů zaměřené na uvedené oblasti, v nichž E. Mach

Sleva 29 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Masarykova univerzita v Brně - Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě 1919-2009

Autor: Kolektiv autorů - L. Fasora,J. Hanuš

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Masarykova univerzita představuje z hlediska bádání nad dějinami vysokého školství a vyššího vzdělání ve 20. století velmi zajímavý případ. Její historický příběh je dlouhým řetězem snah o akceptaci práva na existenci, zápasem o kontinuitu vědeckého bádání a bojem s nepřízní nedemokratických režimů. Je ovšem na druhé straně svědectvím o nezlomné vůli univerzitních pracovníků překonat obtíže a

Sleva 29 % z běžně ceny 607 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem

Hledání harmonie: Studie z čínské kultury

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Kniha se zaměřuje na dva základní tematické okruhy: na duchovní svět tradiční Číny a na její materiální kulturu. Jednotlivé studie pojednávají čínské filosofii a náboženství, medicíně, uspořádání domu a o řemeslech, jimiž se Čína proslavila, jako je výroba porcelánu, hedvábí a papyru. Na první pohled možná překvapivé propojení témat z nové perspektivy ukazuje, co tvořilo základy čínské kultury a

Sleva 29 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním: Světoví skladatelé. I. díl…

Autor: Vladimír Spousta

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Hudebně-literární slovník doplňuje českou lexikografickou literaturu o nový pohled na hudební tvorbu v celosvětovém kontextu. Jeho originálnost a jedinečnost spočívá v tom, že je zaměřen výlučně na ty hudební skladatele, kteří vytvořili díla inspirovaná slovesným uměním. Takto koncipovaný slovník dosud v české slovníkové literatuře chybí. Hluboká souhlasnost hudebního a literárního díla je v

Sleva 29 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem u dodavatele

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století

Autor: Josef Prokeš

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Docent Masarykovy univerzity, člen Obce spisovatelů, prozaik a divadelní režisér Josef Prokeš ve své knize zkoumá komplexní estetickou výstavbu písní sedmi stěžejních osobností českého folku 60.–80. let 20. století: Karla Kryla, Vladimíra Merty, Vlastimila Třešňáka, Jaroslava Hutky, Jaromíra Nohavici, Karla Plíhala a Slávka Janouška. Rozebírá vždy jednu jejich typickou píseň, kterou pojímá jako

Sleva 29 % z běžně ceny 272 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Cesty božstev: Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Tématem knihy je úloha náboženských jevů v procesu vytváření národní identity v moderním Japonsku a problematika identifikace a interpretace těchto jevů. První část práce se zabývá vymezením teoreticko-metodologického rámce. Druhá část práce se věnuje otázkám interpretace a systematizace náboženských jevů v Japonsku. Zaměřuje se na koncepce šintó a „japonského náboženství“ u H. Byrona Earharta,

Sleva 29 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Skici ze současné estetické výchovy

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Kniha je koncipována jako imaginární náčrtník, který se snaží postihnout současnou estetickou výchovu z pěti různých úhlů. První skica je věnována pojmu estetická výchova, druhá skica načrtává čtyři významné teoretické přístupy k estetické výchově a třetí se věnuje metodologii výzkumného šetření. Čtvrtá, nejrozsáhlejší skica detailně popisuje jednotlivé prvky, které formují podobu výtvarné složky

Sleva 29 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním: Čeští skladatelé. II. díl…

Autor: Vladimír Spousta

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
2. díl Hudebně-literárního slovníku zaznamenává pouze ta díla českých skladatelů, která nějakým způsobem souvisejí se slovesným uměním. Tyto vazby mohou mít podobu nejen pouhého inspiračního podnětu, ale mohou být zakotveny v ideji, námětu, obsahu či textu literárního díla. Slovník registruje díla 891 skladatelů, v nichž se odráží tvorba 2203 umělců slova, kteří podnítili skladatele ke

Sleva 29 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Za každý vnější den

Autor: Pavla Medunová

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Prvotina autorky, která se ve své fantazii pohybuje s ladnou grácií ženy. Verše neřinčí, cinkají, někdy o sebe jen tak ťuknou. Ale ten zvuk je slyšet dlouho...

Sleva 29 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

... a stokrát třásti stromem

Autor: Oldřich Kutra

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Prvotina autora, který ze Slovácka odešel do slezské Opavy. Poslední dozvuky moravského nářečí se v básních téměř ztrácejí pod vahou sousedícího katolického Polska a kamenných masívů Jeseníků.

Sleva 29 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda

publisher: Masarykova univerzita - Vydava

0 / 5
29 %
Publikace přináší slovníkové zpracování příznakového lexika korespondence současných mladých lidí. V české lingvistice dosud k lexikografickému zpracování korespondence nedošlo, práce má tedy být hlavně teoretickou a metodologickou sondou.

Sleva 29 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem


Může se hodit…


AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí