Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

TGM, Rusko a Evropa - dílo, vize, přítomnost

Autor: neuveden

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
16 %
Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané ve dnech 12.-14. září 1997 v Praze.

Sleva 16 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Věda a armáda - věda a válka (1914-2004) - Sborník příspěvků z mezinárodní konference (Praha…

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
20 %
Sborník Věda a armáda - věda a válka (1914-2004) shrnuje příspěvky ze stejnojmenné mezinárodní vědecké konference, která se konala ve dnech 24. - 25. 11. 2004 v Praze. Konferenci uspořádal Masarykův ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem strategických studií Univerzity obrany v brně a Výzkumným centrem pro dějiny vědy, společným pracovištěm ÚSD AV ČR a UK v Praze (nyní Oddělení pro dějiny vědy

Sleva 20 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Na pozvání Masarykova ústavu 5

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
20 %
Sborník obsahuje příspěvky ze semináře Volby 1946: iluze a realita a Česká politická pravice a krize demokracie 30. let, pořádaných v roce 2006 v rámci cyklu Na pozvání Masarykova ústavu, který je věnován stále živým otázkám naší i evropské minulosti a je určen jak šisšímu spektru odborníků, tak i laické veřejnosti. Čtenář se v tomto svazku seznámí s problematikou prvních poválečnách voleb, které

Sleva 20 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Úderná skupina?

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
20 %
Práce se zabývá dosud málo probádanou problematikou sovětizace v českých přírodních a lékařských vědách po roce 1948. Přejímání "pokrokových sovětských zkušeností" se zde mimo jiné projevovalo i průnikem dobových nauk spojovaných s agrobiologem Trofimem Děnisovičem Lysenkem, fyziologem Ivanem Petrovičem Pavlovem nebo šlechtitelem Ivanem Vladimirovičem Mičurinem. V mnoha ohledech klíčovým momentem

Sleva 20 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Na pozvání Masarykova ústavu

Autor: neuveden

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
16 %
Sborník příspěvků ze stejnojmenného cyklu seminářů Masarykova ústavu AV ČR. V roce 2003 zahájil Masarykův ústav AV ČR cyklus pracovních seminářů pod souhrnným názvem Na pozvání Masarykova ústavu. Setkání historiků i širší veřejnosti byla věnována v prvním ročníku tohoto cyklu živým otázkám a fenoménům novodobých českých i evropských dějin, jednotlivé příspěvky tvoří oddíly stejnojmenného

Sleva 16 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem u dodavatele

Masarykův sborník X. 1996-1998 - 1996-1998

Autor: neuveden

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
21 %
Biografie prací o T. G. Masarykovi a reedice prací T. G. Masaryka obsahuje monografie, studie, články a recenze z let 1996-1998.

Sleva 21 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní

Autor: neuveden

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
16 %
Publikace, vydaná u příležitosti 70. výročí založení Masarykova ústavu, se skládá ze studií, zachycujících osudy Ústavu T.G.Masaryka i poslání a činnosti Masarykova ústavu AV ČR, a z vybraných dokumentů, výmluvně dokládajících snahy nacistické a později komunistické moci o zahlazení odkazu prvního československého prezidenta.

Sleva 16 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Charlotta G. Masaryková

Autor: Marie L. Neudorflová

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
17 %
Sborník příspěvků z konference ke 150. výročí narození Charlotty G. Masarykové, konané 10. listopadu 2000.

Sleva 17 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848-1952

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
21 %
Knižní monografie postihuje v širokém záběru vývoj institucionálního ukotvování humanitních a sociálních věd v českých zemích od revoluční poloviny 19. století do vzniku Československé akademie věd. V každé z pěti chronologicky řazených kapitol je výklad členěn obdobně: 1. Univerzity a další vysoké, příp. vyšší školy, 2. Další subjekty vědy jako celku - vědecké společnosti a spolky, 3. Subjekty

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

1918: Model komplexního transformačního procesu?

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
21 %
1918: Model transformačního procesu? - první svazek projektu České křižovatky evropských dějin 1918 -1938 -1948 - 1968. Základní snahou mezinárodního týmu této knihy bylo analyzovat povahu a efektivitu procesů, jež souvisely s osamostatněním Československa od Rakousko-Uherska v roce 1918, s dynamickým vznikem jeho nových struktur, s jeho začleněním do systému mezinárodních vztahů i s utvářením

Sleva 21 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence T.G.Masaryk – staročeši

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
21 %
Pátý svazek ediční řady Korespondence T. G. Masaryka Korespondence T. G. Masaryk - staročeši vypovídá o vztahu Tomáše G. Masaryka s reprezentanty a sympatizanty Národní strany v Čechách. Obsahuje úvodní studii Jana Bílka a Heleny Kokešové Vztahy T. G. Masaryka s představiteli a stoupenci Národní strany v Čechách v zrcadle jejich vzájemné korespondence. Nejobjemnější část knihy představuje edice

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Historik nad šachovnicí dějin - K pětasedmdesátinám Jana Galandauera

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
18 %
Kniha vznikla ke stejnojmenné výstavě v Moravské galerii v Brně. Přestože spolu Martin Polák a Lukáš Jasanský pracují již od konce 80. let a dnes patří mezi nejvlivnější umělce své generace, bylo jejich dílo dosud představováno pouze fragmentárně, izolovanými fotografickými cykly. Ani výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně si neklade za cíl být autorskou retrospektivou této

Sleva 18 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Jaroslav Průšek (1906–1980)

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
21 %
Kniha přináší katalog a podrobný rozbor osobního archivního fondu jednoho z našich nejvýznamnějších orientalistů a zakladatele pražské sinologické školy Jaroslava Průška, který je uložen v Archivu AV ČR Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Vedle rejstříků je součástí publikace také obsáhlá biografie v českém a anglickém jazyce.

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
21 %
Slovník představuje strukturovaná biografická hesla představitelů krajských soudů, zemského, obchodního a vrchního zemského soudu v Praze, a vedoucích státních návladních. Je uvozen nástinem organizačního vývoje soudnictví a studií ideální soudní kariéry.

Sleva 21 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí - Formy písemné komunikace v raném novověku

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
21 %
Kniha je věnována jednotlivým druhům písemné komunikace v období raného novověku od 16. do 18. století a vychází z tradičního nahlížení na komunikaci jako na jednoduchou sociální interakci. Písemná komunikace je zde pojímána ve dvou rovinách podle tematické příbuznosti. První rovinu představuje korespondence, druhou tvoří zpravodajské písemnosti, rukopisné i tištěné. Jednotlivé kapitoly se

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Věda pod Rokoskou - Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
21 %
Na místě dnešní adresy V Holešovičkách 41, Praha 8 stávalo původně hospodářské zázemí usedlosti Rokoska. Ve třicátých letech 19. století zde byl do provozu uveden cukrovar, jenž byl na počátku dvacátého století rozsáhlými stavebními úpravami přebudován na Vydrovu továrnu poživatin. Prosperita vyhlášené prvorepublikové potravinářské firmy po smrti jejího zakladatele ovšem poklesla natolik, že byl

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence T. G. Masaryk - Josef Svatopluk Machar - Svazek II. (1896)

Autor: Helena Kokešová

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
21 %
Publikace Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896) zkoumá a dokumentuje vztah a kulturní i politickou činnost T. G. Masaryka a J. S. Machara v roce 1896 na základě jejich vzájemné korespondence. Z unikátního celku oboustranné korespondence (celkem na 800 dopisů z let 1893–1932) je editováno 97 dopisů z roku 1896 a v příloze 2 dopisy Charlotty Masarykové adresované

Sleva 21 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Přispět může každý: Národní fond Masarykův a oslavy 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka

Autor: Jan Hálek

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
21 %
Edice je tvořena 40 dokumenty, které se vztahují k problematice vzniku a prvního roku fungování Národního fondu Masarykova. Její jádro představuje 21 zápisů vzešlých ze zasedání Sboru Národního fondu Masarykova. Fond byl založen v prosinci 1919 v souvislosti s přípravami oslav sedmdesátých narozenin prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Úkolem sboru bylo nejen shromažďování

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů Československo a Německo v letech 1933-1989

Autor: Detlef Brandes

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
21 %
Přijímání uprchlíků a poskytování jim azylu jsou témata, která dnes hýbají Evropou i celým světem. V předkládaných příspěvcích se setkáme s otázkami, které známe ze současných diskusí. Vidíme, že novinkou není rozlišování mezi uprchlíky politickými a ekonomickými, že zákazy a omezení jejich pracovních možností i požadavky na zajištění přednosti pro domácí uchazeče se opakují v závislosti na dané

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937)

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
21 %
Kniha časově navazuje na analytické a ediční zpracování tématu vývoje vztahu T. G. Masaryka se Slováky (slovenskými veřejnými činiteli), v tomto svazku pro období 1918–1937. V ediční části je zařazeno 279 dokumentů, převážně dopisů a telegramů, ale také řada memorand a žádostí, se kterými se různé slovenské veřejné korporace, spolky nebo i jednotlivci obraceli na prezidenta republiky. Soubor

Sleva 21 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 394 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí