Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Masarykův ústav AV ČR

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Naše doba - texty z let 1892-1894 - Spisy TGM sv. 22

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
Další svazek souborného vydání prací T. G. Masaryka shrnuje všechny známé tiskem vydané texty z let 1892–1894, z období, kdy vedle příspěvků do týdeníku Čas (v něm např. rozsáhlá studie o F. M. Dostojevském) přispívá do časopisu Athenaeum (např. stať o J. A Komenském), po jehož zániku Masaryk zakládá nový měsíčník Naše doba, který začne intenzivně naplňovat rozsáhlými studiemi (např. Kult Rozumu

Sleva 19 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem u dodavatele

Válka a revoluce III. - Články, memoranda, přednášky, rozhovory - Články, memoranda, přednášky,…

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
Závěrečný díl edice navazuje na předchozí dva svazky a shrnuje Masarykovy texty z roku 1918. Z důvodu tohoto časového vymezení nebylo zcela možné držet se pravidla přijatého v případě předchozích svazků, neboť značná část editovaných textů již nemohla být do konce války publikována. Vydání se dočkaly zejména v poválečné době formou nejrůznějších edic a sborníků. Výjimku tvoří články a interview

Sleva 19 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Studie o rukopisech 47 (XLVII, 2017)

Autor: neuveden

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
Studie o rukopisech (XLVII, 2017) přináší mimořádně zajímavý příspěvek věnovaný doposud málo známému rukopisu s popisem portrétní galerie rodu Wettinů, původně uložené v drážďanské rezidenci, která je od konce 2. světové války nezvěstná. Další studie se věnují vztahu mezi mecenášem a jím zaměstnaným umělcem na příkladu kardinála Stefaneschiho a malíře Giotta, zaniklým soukromým knihovnám z

Sleva 19 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem u dodavatele

Od omylů k nadějím

Autor: Karel Löbl

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
Karel Löbl (*1925), profesor ČVUT, někdejší dlouholetý místopředseda Československé strany socialistické, v letech 1969–89 ministr české vlády a 1969–90 poslanec Federálního shromáždění, se ve své druhé memoárové knize vrací ke svým prožitkům prvních měsíců po listopadovém převratu v Československu roku 1989 a s dokumentární věcností a smyslem pro detail zachycuje postupný přerod Federálního

Sleva 19 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem u dodavatele

Paměť-expozice-ukládání: Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu

Autor: Kolektiv autorů - Dušan Kováč,Miloš Řezník

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
Muzeum je i v pozdně moderním věku prominentním médiem historické komemorace a reprezentace. Nikdy v minulosti neexistovalo tolik muzeí jako dnes. Historická muzea moderní doby však neodrážejí bezprostředně státní politiku paměti, nýbrž sama vystupují jako aktér paměťového diskurzu. Politické a společenské zvraty přitom často vedou k přetváření muzeí a muzejních expozicí, ke zřizování nových a

Sleva 19 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Brodský,Martina Šumová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
V archivech na historickém území Čech je uloženo téměř dvě stě iluminovaných rukopisů, počítaje v to i památky, které jsou zde pouze deponovány, ale jsou majetkem jiných subjektů, zejména církevních. V odborné literatuře byly doposud podchyceny nesystematicky a z tohoto důvodu byly předmětem badatelského zájmu jen nahodile. Katalog iluminovaných rukopisů v českých archivech, vytvořený v souladu s

Sleva 19 % z běžně ceny 1 450 Kč

Naše cena: 1 174 Kč

Skladem u dodavatele

Krize, válka a nový začátek Československo a Rakousko v období 1933-1948

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Kunštát,Hildegard Schmoller,Jaroslav Šebek

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
2. svazek publikační řady Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví se věnuje složitému a dramatickému období let 1933-1948 z česko-rakouské perspektivy: na jeho počátku bylo zřízení autoritativního „stavovského státu“ v Rakousku, na jeho konci pak převzetí moci komunisty v Československu. Zvláštní pozornost je věnována tehdejším bilaterálním

Sleva 19 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Zdeněk Nejedlý známý - neznámý? - Svědectví fotografií

Autor: Kolektiv autorů - Hana Kábová,Petra Tomsová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
Svědectví fotografií Zajímá Vás, jaký byl životní styl českého vědce v meziválečném období? A jak se proměňoval za druhé světové války a za změněných politických poměrů po roce 1948? Pokusíme se na tyto otázky odpovědět obrazem. Z bohatě zachovaného souboru fotografií, uložených ve fondu Zdeněk Nejedlý v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, byly vybrány snímky, které odrážejí veřejnou činnost i

Sleva 19 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem u dodavatele

Sláva republice! - Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu - Oficiální svátky a…

Autor: Dagmar Hájková

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
31 %
První republika přes své poměrně krátké trvání zanechala výraznou stopu v českém i slovenském prostředí mimo jiné i díky propracovanému systému slavení. Kniha popisuje vznik a fungování československého „státního kalendáře“ a jeho recepci v mnohonárodnostním státu. Reprezentovaly ho pravidelné oslavy narozenin prezidenta, Prvního máje, bitvy u Zborova, Jana Husa, svatých Cyrila a Metoděje,

Sleva 31 % z běžně ceny 585 Kč

Naše cena: 404 Kč

Skladem

Die Zeit (1894–1904) II. - Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) und die zentraleuropäische…

Autor: Kolektiv autorů - Kurt Ifkovits,Lucie Merhautová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %

Sleva 19 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta demokracie I. - Projevy - články - rozhovory 1918-1920/ Spisy TGM sv. 33

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
Komentovaná reedice dřívějších vydání připravených V. K. Škrachem shrnuje časopisecky publikované Masarykovy články, rozhovory, ale i veřejné projevy a poselství z počátků republiky. Spisy TGM sv. 33, editoři Vojtěch Fejlek a Richard Vašek.

Sleva 19 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

T. G. Masaryk - Za ideálem a pravdou 3. - 1893-1900

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
Třetí díl zatím nejrozsáhleji proponované masarykovské biografie, obrazový doprovod, bohatý aparát.

Sleva 19 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Prezident Republiky československé - Instituce a osobnost T.G. Masaryka - Instituce a osobnost T.G.…

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
14 %
Instituce a osobnost T. G. Masaryka.

Sleva 14 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Formování moderních národů ve atřední a východní Evropě

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
Publikace Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století vznikla v rámci spolupráce mezi Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Ústavem pro balkanistiku Bulharské akademie věd. Sborník obsahuje příspěvky bulharských a českých autorů, zaměřené především na problematiku vzniku a upevnění národní identity a s tím spojený proces formování národních států ve střední Evropě

Sleva 19 % z běžně ceny 286 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

T. G. Masaryk - Za ideálem a pravdou 4 (1900 - 1914) - 1900–1914

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
Čtvrtý svazek Masarykova životopisu je co do literární formy pojat stejně jako všechny tři předchozí – polovinu knihy tvoří souvislý čtivý text, druhou pak poznámkový aparát, v současné chvíli patrně nejsoustavnější průvodce pramennými masarykovskými materiály. Patnáctileté období 1900–1914 představuje Masarykův definitivní vstup do aktivní politiky. V těžké atmosféře doznívající Hilsnerovy aféry

Sleva 19 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence - T. G. Masaryk - Bedřich Hlaváč

Autor: Kolektiv autorů - Bedřich Hlaváč,T. G. Masaryk

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
14 %
Svazek korespondence TGM s parlamentním zpravodajem Bedřichem Hlaváčem přináší dokumenty především k letům 1900–1914. Edice V. Doubka a M. Kučery je opatřena poznámkovým aparátem a biografickou studií. 1. svazek ediční řady Korespondence TGM.

Sleva 14 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem u dodavatele

Ivan Málek a vědní politika - aneb Jediný opravdový komunista?

Autor: Martin Franc

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
Mikrobiolog Ivan Málek patřil mezi nejvýznamnější představitele ČSAV v padesátých a šedesátých letech 20. století a podílel se výrazným způsobem na formulování vědní politiky v Československu. Kniha rozebírá jeho názory na vědní politiku v Československu v letech 1952-1989 a zároveň se zabývá jeho postavením v celém systému řízení vědy. V této souvislosti se monografie dotýká mnoha dobových

Sleva 19 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Praha - Vídeň - Lancaster

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
Publikace, vydaná k významnému životnímu jubileu profesora Jaroslava Krejčího, přináší výbor z jeho prací, dokumentující více než půlstoleté vědecké úsilí na poli makrosociologicky uchopených srovnávacích dějin civilizací. Na konkrétních textech, zčásti dosud nevydaných, zčásti obsažených v kolektivních sbornících, ukazuje, jak postupně tuto problematiku rozkrýval, jak se s ní metodologicky a

Sleva 19 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 97 Kč

Skladem u dodavatele

Drahý pane kancléři … - Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala - I. díl…

Autor: Kolektiv autorů - Daniela Brádlerová,Jan Hálek

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
Kniha zpřístupňuje vzájemnou korespondenci mezi historičkou Miladou Paulovou (1891-1970) a kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1867-1941) jako historicky významný a zajímavý pramen, který zaznamenává nejen osobní život první československé profesorky, ale i vývoj československé historické vědy a kultury v jejich provázanosti s politickou scénou první republiky. Korespondence je

Sleva 19 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 389 Kč

Skladem u dodavatele

Institucionální vývoj Československé akademie věd v letech 1960-1969 očima jednoho z přímých aktérů

Autor: Miroslav Šmidák

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
19 %
Miroslav Šmidák, * 12. 11. 1931 v Praze, právník, absolvent Právnické fakulty UK v Praze, v letech 1960-1969 vedoucí sekretariátu prezidia ČSAV. Na stejné místo se po dvaceti letech strávených v Ústředním archivu ČSAV vrátil v lednu 1990. Po vzniku Akademie věd České republiky v letech 1993-2009 pracoval jako poradce předsedů AV ČR pro legislativní a vědecko-organizační otázky. Za svou práci byl

Sleva 19 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


SKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí