Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Matice moravská

Kategorie:

Umění putovat

publisher: Matice moravská

0 / 5
21 %
Kniha představuje dějiny německých turistických spolků v českých zemích od jejich počátků v poslední třetině 19. století až do zániku v roce 1945. Současně podává první souhrnnou analýzu pěší turistiky jako moderního fenoménu.

Sleva 21 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Robert Olomoucký: Výklad Písně písní - Výklad Písně písní

Autor: Anna Pumprová

publisher: Matice moravská

0 / 5
21 %
Publikace přináší kritickou edici dosud nevydaného Výkladu Písně písní (Compilatio super Cantica canticorum) Roberta Olomouckého. Jde o dílo v kontextu dobové českolatinské literatury zcela ojedinělé. Inspirací k sepsání Výkladu byla jeho autorovi, cisterciákovi a olomouckému biskupovi (1201-1240), řádová tradice komentářů Velepísně, založená Bernardem z Clairvaux, za hlavní prameny spisu si

Sleva 21 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Soudové zisku nenesou - Spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. panství

Autor: Tereza Siglová

publisher: Matice moravská

0 / 5
21 %
Kniha přináší netradiční pohled na problematiku mezilidských vztahů na příkladech obyvatel městeček pardubického panství, a to prostřednictvím analýzy sporů řešených lokálními soudními instancemi v 16. a 17. století. Autorka se zabývá způsoby řešení rozepří v sousedských vztazích, ve sporech s "autoritami" či během konfliktů v rodině. Všímá si nejen řady aspektů každodenního života a sociální

Sleva 21 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Promýšlet Evropu dvacátého století - Evropa sjednocená / rozdělená - Evropa sjednocená / rozdělená

Autor: Lenka Pokorná Korytarová

publisher: Matice moravská

0 / 5
21 %
Publikace se zaměřuje na kontrast mezi konfliktem a spoluprací. Vzájemná rivalita, ale i kooperace patří mezi dva hlavní fenomény, které výrazně formovaly evropské dějiny od konce 19. století až do současnosti. S ohledem na stále probíhající události spjaté s koncem 20. století je text časově ohraničen léty 1914 a 1989, která lze považovat za dva hlavní milníky evropských dějin minulého století.

Sleva 21 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Český fašismus na Moravě

Autor: Libor Vykoupil

publisher: Matice moravská

0 / 5
21 %
Otázky fašismu a nacismu vyvolávají zájem, s nímž se svezl i jinak zanedbávaný český fašismus, z nějž si lidé vybaví tak maximálně dobrodružného generála Gajdu a židenický pokus o puč. Ostatní kapitoly z dějin českého fašismu, temné, zmatené a hlavně nepřehledné, bývají opomíjeny. Autor se pokusil do oné nepřehlednosti vnést alespoň trochu řádu - i chronologickou tabulkou událostí a vytvořením

Sleva 21 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Obrazy očistce - Studie o barokní imaginaci - Studie o barokní imaginaci

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Malý,Pavel Suchánek

publisher: Matice moravská

0 / 5
21 %
Kniha nabízí široké možnosti uvažování o barokním umění vázaném tematicky na problematiku očistce. Je založena na rozboru asi 70 objektů (oltářních i samostatných obrazů, soch a kaplí) pocházejících z území Čech, Moravy a Slezska mezi lety 1640–1800. Text se opírá také o dobovou literaturu, která umožňuje podívat se na dané umění z poněkud jiných úhlů pohledu, než jaké jsou typické pro klasické

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Občanská společnost na Moravě - Spolky, strany, elity - Spolky, strany, elity

Autor: Jiří Malíř

publisher: Matice moravská

0 / 5
21 %
Publikace je reprezentativním výborem z díla významného historika Jiřího Malíře, zaměřeným na tři významné oblasti jeho badatelské práce – dějiny politického stranictví, dějiny občanské společnosti a dějiny vzdělání. Kniha se soustřeďuje prostor Moravy a časově pokrývá období druhé poloviny 19. století a počátečních let 20. století (do první světové války). Vybrané texty představují zásadní

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi starou vlastí a Amerikou - Počátky české krajanské komunity v USA 19. století

Autor: Marek Vlha

publisher: Matice moravská

0 / 5
21 %
Kniha přibližuje počátky české krajanské komunity v USA 19. století v rámci českého i amerického historického kontextu a dosavadní pohledy na „českou Ameriku“ obohacuje o dosud málo známá témata. Jejím hlavním cílem je rozkrýt vzájemné vztahy mezi českou národní společností, americkou společností a krajanskou komunitou. Do popředí vstupuje mimo jiné budování vzájemných obrazů, kontrast mezi

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Promýšlet Evropu dvacátého století - Konflikty beze zbraní

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Pokorná,Jana Škerlová

publisher: Matice moravská

0 / 5
21 %
Třetí svazek ze série kolektivních publikací, v nichž se mezinárodní tým mladých badatelů z oblasti historie a dalších příbuzných oborů zamýšlí nad otázkami obecných dějin 20. století. Jednotlivé kapitoly se zabývají různými druhy neozbrojených konfliktů, které probíhaly v Evropě v letech 1914–1989, a některými z mnoha mezinárodních sporů, jež v daném období evropské státy vedly na poli

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Svoboda svědomí - Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství -…

Autor: Sixtus Bolom-Kotari

publisher: Matice moravská

0 / 5
21 %
Tématem publikace je reformovaná církev jako živoucí organismus v kontextu své doby. Její nejvyšší představitel na Moravě se v sedmi kapitolách stává průvodcem při budování nových evangelických komunit. Ve svém úřadu zaštiťuje úsilí o nejen deklarovanou, ale i prožitou svobodu svědomí, která neměla být omezena na bohoslužbu a kostel. Měla patřit též chalupám, salonům, čtenářským společnostem i

Sleva 21 % z běžně ceny 582 Kč

Naše cena: 460 Kč

Skladem u dodavatele

Mistra dělá zkratka - Studie a eseje Jaroslava Marka - Studie a eseje Jaroslava Marka

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Borovský,Jan Dvořák,Martin Řepa

publisher: Matice moravská

0 / 5
21 %
Kritická edice studií a esejí Jaroslava Marka představuje jednoho z nejvýznamnějších českých historiků druhé poloviny 20. století jako autora kratších textů, jež svým tematickým zaměřením odpovídají hlavním oblastem jeho odborného zájmu. Každý ze tří oddílů („Urbánní dějiny“, „Portréty historiků“ a Teorie dějepisectví“) je opatřen analytickým úvodem a publikaci doplňuje i úplná bibliografie

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Maloměšťáci s otevřenou myslí - Obecní reprezentace Bučovic a Slavkova (1850-1914) - Obecní…

Autor: Jan Růžička

publisher: Matice moravská

0 / 5
21 %
Kniha se zabývá fungováním obecních samospráv dvou malých měst na jižní Moravě – Bučovic a Slavkova u Brna – ve druhé polovině 19. století. Nejedná se pouze o regionální studii, neboť tato monografie doplňuje dosavadní výzkum dějin občanské společnosti, a to v doposud opomíjeném prostředí maloměst. Autor se věnuje politickým, společenským a technickým proměnám v rámci procesu modernizace, přičemž

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Od Moravy k Moravě III - Z historie česko-srbských vztahů - Z historie česko-srbských vztahů

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Hladký,Václav Štěpánek

publisher: Matice moravská

0 / 5
21 %
Publikace je v pořadí již třetím knižním výstupem úspěšně se rozvíjející spolupráce mezi Maticí moravskou a Maticí srbskou. Tematicky se zaměřuje na problematiku česko-srbských vazeb z doby první světové války a meziválečných let. Kniha obsahuje celkem 14 historických, literárněvědných a kulturologických studií (7 českých a 7 srbských), mj. o českých vojácích bojujících za první světové války v

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí