Registrace | Přihlášení


Maxdorf

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Porodní asistence - Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi

Autor: Procházka Martin

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
První komplexní učebnice oboru je koncipovaná jako praktická příručka pro vzdělávání porodních asistentek i jako spolehlivý rádce pro jejich každodenní práci na porodnicko-gynekologických a novorozeneckých odděleních, ambulancích či v soukromé praxi. Hlavním autorem této zásadní publikace je jeden z našich nejzkušenějších a nejuznávanějších porodníků, prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., autor

Sleva 17 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 821 Kč

Skladem

Česká urologie na přelomu tisíciletí

Autor: Hanuš Tomáš

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
Zájem o recentní historii svého oboru je dnes jedním z hlavních spojujících zájmů členů snad každé odborné společnosti, zejména když jde o historii, která se již týká našeho života a života našich kolegů. Kniha Historie urologických pracovišť v ČR, kterou připravil v loňském roce prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – za spolupráce urologů napříč Českou republikou – se dočkala nadšeného přijetí a má

Sleva 17 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 409 Kč

Skladem

Slovník nespisovné češtiny

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Hugo Jan

publisher: Maxdorf

4.5 / 5
17 %
Periferie českého jazyka: argot, slangy a lidová mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov Čtvrté, rozšířené vydání rozsáhlého výkladového slovníku obsahuje více než 19 000 slangových a dalších nespisovných výrazů, včetně mluvy podsvětí – českého argotu. Ten je historicky součástí argotu středoevropského (směsi výrazů německého argotu, romštiny a jidiš), k němuž čeština

Sleva 17 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 409 Kč

Skladem

Parkinsonova nemoc - 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Roth Jan,Sekyrová Marcela

publisher: Maxdorf

4.8 / 5
17 %
Kniha předkládá čtenáři nejnovější známá fakta o možných příčinách, mechanismech vzniku a projevech Parkinsonovy nemoci. Dále jsou zde podrobně popsány možnosti léčby, včetně nového neurochirurgického postupu – hluboké mozkové stimulace. Jedna z hlavních kapitol je věnována rehabilitačnímu cvičení, její součástí jsou i přehledné obrázky. Předmětem samostatné kapitoly jsou také informace o

Sleva 17 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Nefropatie v ultrazvukovém a histologickém obraze

Autor: kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

5 / 5
27 %
Monografie charakteru diagnostického atlasu (téměř 400 ultrazvukových a histologických obrazů) shrnuje mnohaleté zkušenosti klinických nefrologů a nefropatologa, přináší i řadu nových poznatků, které byly prezentovány jak v českých periodikách, tak v zahraničních impaktovaných časopisech. Hlavním cílem knihy je přispět k lepší orientaci v sonografických obrazech autologních a transplantovaných

Sleva 27 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 726 Kč

Skladem

Slovník lékařských zkratek

Autor: Kolektiv autorů - Vokurka Martin,Hugo Jan,Fidlerová Markéta

publisher: Maxdorf

5 / 5
Zkratky jsou typickým rysem moderní medicíny a platí to pro lékařskou dokumentaci, odbornou literaturu, prezentace na lékařských kongresech či klinické studie. Většina lékařů ovládá zkratky užívané na vlastním pracovišti, ale s postupující diverzifikací podoborů již zdaleka ne všechny zkratky v rámci své specializace. Texty z jiných pracovišť či z jiných oborů tak vyžadují stálé dohledávání

Sleva 10 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 536 Kč

Skladem

Příběhy Malého Tibetu - O minulosti, současnosti a budoucnosti podle obyvatel vesnice Mulbek

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Luboš,Pavlová Aneta

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
Druhé vydání knížky nás opět zavede na dalekou cestu do Malého Tibetu. Tam v Himalájích leží pro nás, Středoevropany, docela jiný svět. Ale možná někdy máme až idealistické představy o tom, jak tam žijí mniši i obyčejní lidé. A život se rychle mění. Tam, kde ještě nedávno nebyla ani prašná cesta, už dnes po nové silnici proudí desítky aut. Vedle domů z hlíny vyrůstají betonové stavby. V této

Sleva 17 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Klimakterická medicína

Autor: Fait Tomáš

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
Klimakterická medicína je hraniční obor sledující změny ženského organismu spojené s estrogenní nedostatečností a možnosti jejich prevence i léčby. Vzhledem ke stárnutí populace je to odvětví medicíny potřebné pro udržení kvality života. Po úspěchu dvou předchozích vydání autor připravil další, opět rozšířené a aktualizované vydání. Kniha obsahuje stručný přehled základních otázek klimakterické

Sleva 17 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Historie urologických pracovišť v ČR

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Hanuš Tomáš

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
Publikace Historie urologických pracovišť v ČR vydaná nakladatelstvím Maxdorf v prosinci 2018 je poněkud nezvyklou monografií – připravila ji Česká urologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně (editor prof. T. Hanuš). Publikace mapuje převážně současnou urologii, ale poskytuje i vhledy do historie, např. o urologii na pražské lékařské fakultě již v době Mistra Albíka z Uničova

Sleva 17 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 409 Kč

Skladem

Zelenější tráva

Autor: Vokurková Sylva Františka

publisher: Maxdorf

5 / 5
27 %
Serafína je šestnáctiletá holka se sluchátky v uších a hlavou plnou snů o návratu do jižní Itálie, kde se narodila a kde zůstal její tatínek, babička i moře a sad plný olivovníků. Od svých sedmi let žije v Praze s mladší sestrou a matkou, se kterou se v jednom kuse hádají a která oběma svým dcerám zakazuje jakoukoliv návštěvu jejich rodné země. Co Serafíně v životě chybí, snaží se hledat v

Sleva 27 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Abeceda diabetu

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Lebl Jan

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
Páté, významně doplněné a aktualizované vydání dnes klasické knihy, která pomáhá bez nadsázky již celé jedné generaci pacientů s diabetem 1. typu – první vydání vyšlo před 20 lety, v roce 1998. Diabetologie patří k nejrychleji se vyvíjejícím oborům současné medicíny, přičemž podstatné změny se zde odehrávají nejen v oblasti farmakoterapie, tedy vývoje nových inzulinů a dalších léčivých látek,

Sleva 17 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

Žlutý kopec - Historie léčby zářením v Brně na Žlutém kopci

Autor: Šlampa Pavel

publisher: Maxdorf

4 / 5
17 %
Nejstarším zdravotnickým zařízením v ČR, které se zabývá radioterapií – tedy léčbou nádorových onemocnění pomocí záření – je Masarykův onkologický ústav v Brně na Žlutém kopci. Právě vývojem radioterapie a historií tohoto ústavu se zabývá publikace Žlutý kopec prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc., přednosty Kliniky radiační onkologie MOÚ. Mapuje historii ústavu od jeho založení ve 30. letech minulého

Sleva 17 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Echokardiografie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a úvod do kardionefrologie

Autor: Kolektiv autorů - Malík Jan,Malík Jan

publisher: Maxdorf

4 / 5
18 %
Společná témata kardiologie a nefrologie jsou známa již mnoho desetiletí. Avšak s rozvojem obou oborů se jejich vzájemný přesah natolik rozšířil, že se dnes začíná stále více používat pojem kardionefrologie. Předním českým odborníkem v této stále významnější oblasti je kardiolog prof. MUDr. Jan Malík, Ph.D., jehož práce dosáhly mezinárodního věhlasu (viz např. kniha Widmer & Malík, Patient Safety

Sleva 18 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 653 Kč

Skladem

Vaskulární medicína

Autor: Kolektiv autorů - Karetová Debora,Chochola Miloslav

publisher: Maxdorf

5 / 5
19 %
Vaskulární medicína je jednou z nejprogresivnějších oblastí současného vnitřního lékařství, jejím těžištěm zůstává angiologie, hlavní autoři však přizvali k spolupráci přední české experty z dalších oborů – nefrology, cévní chirurgy a řadu dalších. Vznikla tak kniha, která nepochybně určí standard a směřování angiologie a kardiologie v dalších letech. Kniha je členěna tak, aby si čtenář mohl

Sleva 19 % z běžně ceny 1 495 Kč

Naše cena: 1 215 Kč

Skladem

Infekce v gynekologii

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Mašata Jaromír

publisher: Maxdorf

5 / 5
Léčba infekcí se v posledních letech stává stále větším problémem, a platí to napříč jednotlivými obory, gynekologii nevyjímaje. Infekce totiž představují jeden z nejčastějších problémů, s nimiž se v každodenní gynekologické praxi setkáváme, ať jde o běžné vulvovaginální infekce nebo hluboký pánevní zánět. Problematika infekčních onemocnění se mění i s dosaženými znalostmi a možnostmi léčby a v

Sleva 10 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách

Autor: Kolektiv autorů - Hytych Vladislav,Tašková Alice

publisher: Maxdorf

4 / 5
17 %
K specifickým rysům traumatologie hrudníku patří častá nutnost okamžitého chirurgického zákroku pro ohrožení vitálních funkcí. Základní znalost této problematiky je proto nezbytná nejen pro chirurgy specializovaných pracovišť, ale rovněž pro všeobecné chirurgy, a také pro lékaře oddělení dětské chirurgie. Jednotlivé klinické kazuistiky pokrývají celou problematiku traumatologie hrudníku, od

Sleva 17 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 574 Kč

Skladem

Dystokie ramének

Autor: Kolektiv autorů - Záhumenský Jozef,Procházka Martin,Křepelka Petr

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
Dystokie ramének představuje vedle prenatálního krvácení, prolapsu pupečníku, uterinní atonie a fetálního distresu zřejmě nejdramatičtější stav vznikající i při dosud normálně a hladce probíhajícím porodu. Pro svou nepředvídatelnost, nutnost rychlého, rozhodného, ale šetrného zásahu a pro možnost trvalých následků pro plod i matku vyžaduje hrozba této komplikace dostupnost zkušeného, zručného a

Sleva 17 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Intersticiální plicní procesy - Od etiopatogeneze přes radiologický obraz k histopatologické…

Autor: Kolektiv autorů - Vašáková Martina,Polák Jaroslav,Matěj Radoslav

publisher: Maxdorf

5 / 5
18 %
Pod pojmem intersticiální plicní procesy se skrývá velmi početná skupina nemocí, které mají společné difuzní postižení plicní tkáně, a tudíž podobný klinický, radiologický a funkční obraz. Monografie věnovaná těmto závažným onemocněním se setkala mezi lékaři s velkým ohlasem. Po rozebrání prvního vydání proto autoři připravili druhé, rozšířené a aktualizované vydání, které si však zachovává

Sleva 18 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 653 Kč

Skladem

Farmakoterapie tromboembolických stavů

Autor: Kolektiv autorů - Karetová Debora,Bultas Jan

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
Třetí vydání úspěšné publikace dvou předních odborníků v oblasti angiologie a kardiologie přináší nejnovější poznatky v medikamentózní léčbě tromboembolických stavů, včetně podrobného seznámení s novými látkami na farmaceutickém trhu. Tromboembolické stavy patří svou prevalencí i následky k nejzávažnějším tématům současné medicíny i celého zdravotnického systému. Plicní embolizace u nás postihne

Sleva 17 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

Pivo, zbraně i tvarůžky - Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí

Autor: Kolektiv autorů - Jančík Drahomír,Štolleová Barbora

publisher: Maxdorf

4.2 / 5
17 % Sleva
Nepřehlédnutelný podíl na tvorbě hospodářského, sociálního a kulturního prostředí meziválečného Československa měli podnikatelé a manažeři třímající otěže průmyslových podniků, a právě těm je věnována i publikace „Pivo, zbraně i tvarůžky“. Vypráví životní příběhy takřka dvou desítek osobností z řad prvorepublikového podnikového managementu, které vyjadřují širokou, ba nepřebernou pestrost

Sleva 17 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele