Registrace | Přihlášení


MC Brno

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Přehled francouzské mluvnice

publisher: MC Brno

5 / 5
Určeno pro žáky a studenty francouzštiny. Úplný přehled francouzské mluvnice uspořádaný podle slovních druhů v srozumitelné a dobře zapamatovatelné podobě. Výborná pomůcka pro výuku francouzštiny, pro opakování a přípravu ke zkouškám.

Sleva 9 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Stručná ruská mluvnice

publisher: MC Brno

5 / 5
Na dvou kartách je soustředěný přehled nejdůležitějších pravidel ruské mluvnice členěný podle slovních druhů vč. přepisu azbuky. První karta se věnuje gramatice podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek. Druhá karta popisuje mluvnici ruských sloves. Stručná ruská mluvnice byla původně určena studentům středních škol, ale nyní se vzrůstajícím zájmem o ruský jazyk je více využívána širokou

Sleva 9 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

222 cvičení z anglické mluvnice s klíčem

publisher: MC Brno

4.5 / 5
Určeno žákům a studentům anglického jazyka. Publikace nabízí dostatečné množství mluvnických cvičení k ověření znalostí a procvičení mluvnických jevů. Rozsah procvičované mluvnice odpovídá zhruba středoškolskému učivu. Je tu procvičována veškerá gramatika potřebná pro běžnou jazykovou komunikaci. První část publikace se zabývá jednotlivými slovními druhy s důrazem na procvičení sloves, druhá

Sleva 8 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

223 cvičení z francouzské mluvnice s klíčem

publisher: MC Brno

0 / 5
Příručka je určena nejen pro středně pokročilé a pokročilé žáky základních škol a gymnázií, ale i pro všechny ostatní, kdo si chtějí osvojit základní mechanizmy francouzštiny systematickým studiem gramatiky. Publikace nabízí dostatečný počet praktických cvičení k úspěšnému zvládnutí pravidel francouzské mluvnice. V jednotlivých cvičeních jsou uváděny pouze ty mluvnické struktury, které jsou v

Sleva 9 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem

Německá slovesa nově

publisher: MC Brno

0 / 5
Příručka je určena všem, kdo chtějí zvládnout německou gramatiku, zvláště část sloves. V učebnicích němčiny se slovesa probírají postupně podle obtížnosti a podle obsahu článků. Ve slovnících bývá abecední seznam nepravidelných a silných sloves, aby se potřebné sloveso snadno našlo. Tím však vzniká dojem, že existuje velké množství různých typů časování, což nepodporuje dobré zapamatování

Sleva 9 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Německá čítanka

publisher: MC Brno

0 / 5
17 %
Určeno žákům a studentům a také všem, kdo se učí německy. Začátečníci zde najdou jednodušší text v krátkých říkankách, příslovích a rčeních, pro pokročilejší jsou určeny hlavně povídky, písničky a anekdoty. Předností knížky je úplný český překlad, který je postaven paralelně vedle německého textu a umožňuje tak okamžitou orientaci a srovnání obou textů. Témata obsahují slovníček sestavený z

Sleva 17 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Hrátky s němčinou

publisher: MC Brno

0 / 5
Pro děti do 13 let. Děti si hrají a současně se také vzdělávají. 64 stran obrázkových úkolů, hádanek, doplňovaček, kvízů, křížovek, testů, písniček a říkanek zaměřených na němčinu. Úkoly jsou odstupňované podle náročnosti na znalost německého jazyka. Ke všem úkolům jsou uvedena správná řešení. Hrátky zpestří výuku němčiny.

Sleva 9 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem u dodavatele

Já a všechno kolem mne - AJ III

Autor: Bilíková Eva

publisher: MC Brno

0 / 5
Angličtina pro děti mladšího školního věku. Navazující učebnice obsahuje 10 náročnějších lekcí. Procvičovaná slovíčka jsou uvedena za lekcí a na konci učebnice je přehledný seznam použitých anglických výrazů. Formát B5, brožovaná vazba, barevná obálka, vnitřek dvě barvy, 68 stran.

Sleva 9 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Tabulka - botanika

Autor: Konětopský Antonín

publisher: MC Brno

0 / 5
Je určena žákům a studentům přírodopisu. Usnadní pochopit systém uspořádání živé přírody podle hierarchie taxonomických kategorií. Představuje dvě nadříše (prvojaderní a jaderní) a pět říší: nebuněční, prvobuněční, rostliny, houby a živočichové. Tabulka botaniky se zabývá prvními čtyřmi říšemi. Představuje uspořádání botaniky na nadříše, říše, podříše, třídy, oddělení, čeleďi. Popisuje vyšší

Sleva 10 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Tabulka - biologie člověka

Autor: Konětopský Antonín

publisher: MC Brno

0 / 5
Dvě tabulky jsou určené žákům a studentům přírodopisu. Názorně na obrázcích představují přehled učiva o biologii člověka členěný na soustavu opěrnou a pohybovou, oběhovou, imunitní, dýchací, trávicí, řídící, kožní, močovou a rozmnožovací. Předností tabulky je slovníček cizích pojmů, vyskytujících se v popisu učiva. Přehledné tabulky usnadní úspěšné zvládnutí zajímavé části přírodopisu, opakování

Sleva 9 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem

Anglická čítanka

publisher: MC Brno

0 / 5
17 %
Určeno žákům a studentům a také všem, kdo se učí anglicky. Obsahuje povídky, písničky, říkanky, básně, bajky a anekdoty. Na každé straně stojí vedle sebe text anglický a jeho český překlad včetně slovníčku užitých výrazů. Texty jsou uspořádané podle náročnosti od jednoduchých až po pokročilou znalost jazyka. Doporučujeme pro zpestření výuky angličtiny a zdokonalení v reálném textu.

Sleva 17 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Já a všechno kolem mne - NJ II

Autor: Bilíková Eva

publisher: MC Brno

0 / 5
Učebnice němčiny pro děti nižšího školního věku. Obsahuje 9 lekcí bohatě doplněných obrázky. Procvičovaná slovíčka jsou uvedena za lekcí a na konci učebnice je přehledný seznam použitých německých výrazů. Každý díl učebnice lze použít samostatně. Formát B5, brožovaná vazba, barevná obálka, vnitřek dvě barvy, 80 stran.

Sleva 9 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem

Já a všechno kolem mne - NJ III

Autor: Bilíková Eva

publisher: MC Brno

0 / 5
Navazující učebnice němčiny pro děti nižšího školního věku. Obsahuje 10 obrázkových lekcí s cvičeními a použitými slovíčky.

Sleva 9 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem

Hrátky s přírodou

publisher: MC Brno

0 / 5
Jsou určené pro žáky základních škol pro zpestření výuky přírodopisu, družiny a centra volného času. Pobaví a zaujmou všechny ty, koho zajímá příroda a život v ní. Hrátky s přírodou jsou mimořádně zdařilé a oceňované. Autor představuje své hluboké teoretické i nevšední praktické znalosti přírody zábavnou formou a s velikým výtvarným nadáním. Najdete tu obrázkové úkoly o zvířatech a přírodě na

Sleva 9 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem

Hrátky s matematikou

publisher: MC Brno

0 / 5
64 stran zábavy a poučení pro děti do 15 let. Hrátky jsou určené pro zpestření výuky matematiky, pro družiny a centra volného času. Obrázkové úkoly, hádanky, doplňovačky, testy zaměřené na matematiku. Děti musí uplatnit a rozvinout nejen znalosti, důvtip a kombinační schopnosti, ale také logiku, postřeh a správný odhad. Ke všem úkolům jsou uvedena správná řešení.

Sleva 9 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem u dodavatele

Cvičení z ČJ - slovní druhy I

Autor: Grepl Miroslav

publisher: MC Brno

0 / 5
Cvičení jsou určena žákům ZŠ a studentům SŠ. Slouží k samostatnému procvičování a upevňování znalostí z české mluvnice a pravopisu. Soustřeďují se na jevy tvaroslovné – rozlišování slovních druhů, jejich skloňování, časování, stupňování a na pravopisné problémy s touto oblastí gramatiky spjaté. Obsahují KLÍČ k řešení zadaných úkolů. Cvičení jsou také vhodná i pro souhrnnou přípravu k přijímacím

Sleva 9 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem u dodavatele

Stručná anglická mluvnice

Autor: Průšová Jana

publisher: MC Brno

0 / 5
Na dvou kartách jsou soustředěna nejdůležitější pravidla anglické gramatiky uspořádaná podle slovních druhů. Největší prostor je dán slovesům. Předností přehledu je snadná orientace v mluvnických pravidlech a velké množství informací na malém prostoru. Tabulky jsou vhodné zejména pro žáky a studenty, ale také pro každého, kdo se učí anglický jazyk. Usnadní opakování znalostí z anglického jazyka

Sleva 9 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Pracovní sešit - Logopedie 2

Autor: Fukanová Jaroslava

publisher: MC Brno

0 / 5
Sešit je zaměřen na rozvoj řečových schopností a podporu správné výslovnosti u dětí předškolního věku. S postavičkami skřítka Smíška a dráčka Hlavičky si děti hrají, baví se příběhem a nenásilnou formou rozvíjí dovednosti, které jsou nezbytné pro správnou výslovnost. Logopedie 2 je zaměřena na výslovnost všech souhlásek a rozlišování mezi skupinami souhlásek. Cvičení v obou sešitech rozvíjí také

Sleva 8 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 91 Kč

Skladem

Angličtina pro MŠ - Pracovní sešit zpracovaný podle RVP

publisher: MC Brno

0 / 5
Pracovní sešit určený pro MŠ - nenásilná forma výuky jednoduchých anglických slovíček. Anglická slovíčka jsou zapsána s výslovností, úkoly procvičují také uvolňování ruky, vymalovávání, přesnost, prostorovou orientaci, matematické představy a především rozvoj řeči. Podle RVP pro MŠ – dítě a jeho psychika. Rozvoj řeči – seznamování se s cizím jazykem. Určeno dětem od 3 do 8 roků. Snahou je

Sleva 8 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 91 Kč

Skladem

Pracovní sešit - Logopedie 1

Autor: Fukanová Jaroslava

publisher: MC Brno

0 / 5
Sešit je zaměřen na rozvoj řečových schopností a podporu správné výslovnosti u dětí předškolního věku. S postavičkami skřítka Smíška a dráčka Hlavičky si děti hrají, baví se příběhem a nenásilnou formou rozvíjí dovednosti, které jsou nezbytné pro správnou výslovnost. Logopedie 1 obsahuje cvičení na podporu správného dýchání, fonace, rozvoje fonematického sluchu, jazykového citu, syntézy a analýzy

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele