Registrace | Přihlášení


Melandrium

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mikroekonomie - základní kurs, 11. vydání

Autor: kolektiv autorů

publisher: Melandrium

3.5 / 5
Sleva
Mikroekonomie - učebnice základního kurzu pro posluchače bakalářského stupně VŠ vznikla v roce 1991 jako první původní česká publikace, která obsahuje ucelený výklad základů mikroekonomie. Vyložení základních ekonomických pojmů a souvislostí standardně vyučovaných na VŠ spěje k zevrubnému vysvětlení tržní poptávky a nabídky. Skripta vychází z charakteristiky rozhodování ekonomických subjektů,

Naše cena: 261 Kč

Skladem

Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské)studium1+2 část

publisher: Melandrium

4.3 / 5
Sleva
Obsah: 1) Určení rovnovážné produkce 2) Model IS-LM, fiskální a monetární politika 3) Otevřená ekonomika a determinace rovnovážné produkce 4) Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5) Trh práce, nezaměstnanost, Phillipsova křivka 6) Inflace 7) Dlouhodobý ekonomický růst

Sleva 2 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem

Makroekonomie, základní kurz - cvičebnice, 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Pošta Vít

publisher: Melandrium

0 / 5
Sleva
Tato učební pomůcka je primárně určena studentům základního kurzu makroekonomie, resp. předmětu Ekonomie 1 na všech fakultách VŠE v Praze. Tento materiál reprezentuje pilotní verzi cvičebnice standardní makroekonomické teorie základní úrovně určené zejména pro potřeby VŠE v Praze v kontextu nové organizace studia.

Naše cena: 380 Kč

Skladem

Makroekonomická teorie I cvičebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Melandrium

0 / 5
Sleva
Cvičebnice pokrývající úroveň základního kursu standardní makroekonomické teorie především na VŠE v Praze vychází vstříc dlouhodobé poptávce ze strany studentů i učitelů a reaguje na dosavadní absenci obdobné adekvátní publikace na českém trhu, jakožto i na věsměs příznivé reakce na již tradiční cvičebnicové texty z oblasti standardní mikroekonomické teorie. Tato cvičebnice obsahuje příklady,

Sleva 3 % z běžně ceny 318 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium 1.část

publisher: Melandrium

0 / 5
Sleva
Publikace je rozdělena do 3 kapitol. První kapitola se zabývá určením rovnovážné produkce. Druhá kapitola studuje model IS-LM a fiskální a monetární politiku. Na závěr třetí kapitloa probírá otevřenou ekonomiku a determinaci rovnovážné produkce.

Sleva 3 % z běžně ceny 183 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Řízení výroby

publisher: Melandrium

0 / 5
Sleva
Toto skriptum, zabývající se managementem výroby, se snaží čtenáři přiblížit na základě nejnovějších poznatků a informací hlavní aspekty celého produkčního procesu. Základním úkolem tohoto procesu je v rámci celkové strategie frimy navrhnout podle výsledků marketingového průzkumu požadavků zákazníků optimální koncepci a provedení finálního výrobku příp. služby pro spotřebitele.

Sleva 3 % z běžně ceny 114 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Environmentální rozměr rozvoje venkova a regionů

Autor: Kment Petr

publisher: Melandrium

0 / 5
Sleva
Problematika životního prostředí je v celkovém rozvoji společnosti již delší dobu skcentována, avšak její úzké sepětí s rozvojem venkova a regionů je často zmiňováno pouze okrajově. Tato práce poskytuje ucelený přehled o možnostech environmentálního rozvoje venkovského prostoru a regionů.

Sleva 2 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Mikroekonomie repetitorium středně pokročilý kurs - 6. vydání

publisher: Melandrium

0 / 5
Sleva
Publikace nabízí přehled základních otázek středně pokročilého kursu mikroekonomie, určeného pro studenty inženýrského (resp. magisterského) stupně studia na vysokých školách ekonomického zaměření. Obsah publikace je určen strukturou a hloubkou znalostí vyžadovaných při studiu středně pokročilého kursu mikroekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Struktura koresponduje se strukturou

Sleva 2 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele