Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Mezinárodní politologický ústa

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vratký vzlet Fénixe: Československá strana lidová 1988–1990

publisher: Mezinárodní politologický ústa

4 / 5
28 %
Publikace zachycuje transformaci Československé strany lidové v letech 1988–1990. Jednalo se o období, ve kterém se tato strana dokázala relativně rychle přeměnit z loajálního aktéra Národní fronty na státotvorného představitele křesťanské demokracie v novém politickém systému. Hlavním metodologickým nástrojem je analýza primárních pramenů obohacená o rozhovory s tehdejšími významnými politickými

Sleva 28 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí: Aplikace přístupů…

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
27 %
V rámci výzkumu adaptace NATO na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí autor dospěl k závěru, že v tomto procesu byly do jisté míry uplatněny prvky konceptu kooperativní bezpečnosti. Severoatlantická aliance tím ale nepřestala být primárně organizací kolektivní obrany.

Sleva 27 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání

Autor: Tomáš Řiháček

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
27 %
Publikace nabízí přehled poznatků o působení zvukového prostředí města na naše každodenní prožívání. Analyzuje dva hlavní výzkumné přístupy ke studiu zvukového prostředí - tradiční "hlukový" přístup a tradici vycházející z konceptu sonosféry (soundscape). Dále uvádí dvě původní studie, zaměřené na kvalitativní analýzu prožitkových významů spojených s reálnými městskými sonosférami, a v jejich

Sleva 27 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy: Studie z dějin klasické české sociologie -…

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
27 %
Co se sociologickými klasiky na prahu nového tisíciletí? Jaká je role a význam prvorepublikového sociologa I. A. Bláhy pro konstituování sociologie v českých zemích a v čem leží těžiště jeho koncepce? Je kritika a hodnocení společenských jevů legitimní součástí vědecké aktivity nebo jde v nejlepším případě o mimovědeckou aktivitu vědců? Hledání odpovědí na tyto tři otázky je základem tří částí

Sleva 27 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Evropská otázka ve volebních kampaních

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
14 %
Sborník zachycuje pojetí evropské otázky v okamžiku, který lze přinejmenším pro kandidátské země považovat za zlomový. Představuje také základ pro výzkum dalšího vývoje postojů politických stran, až budou konfrontovány s novými požadavky voličů plynoucími z míry naplnění očekávání, které kandidátské i doposud hraniční země Evropské unie vkládaly do východního rozšíření. Rok 2002 byl v

Sleva 14 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem u dodavatele

Česko-slovenské vztahy 10 let po rozpadu federace. Sborník studentských příspěvků z mezinárodní…

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
14 %
Sborník studentských příspěvků z mezinárodní konference na téma Česko-slovenské vztahy - deset let po rozdělení federace.

Sleva 14 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem u dodavatele

Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy

Autor: Ondřej Císař

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
14 %
Sborník zachycuje vybrané aspekty propojování domácí a zahraniční politiky v kontextu České republiky. Jednotlivé příspěvky se zaměřují na relativně širokou škálu nestátních politických aktérů prosazujících zájmy či zásadová přesvědčení, jejichž činnost překračuje státní hranice.

Sleva 14 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem u dodavatele

Transnacionální politické sítě - Jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací…

Autor: Ondřej Císař

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Výkonná moc v ústavním systému České republiky

Autor: kolektiv autorů

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
14 %
Publikace je výstupem ze stejnojmenné odborné konference, konané dne 10. listopadu 2004. Obsahuje celkem sedmnáct příspěvků, zabývajících se postavením prezidenta, vlády, ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy a také vztahem výkonné moci k územní a profesní samosprávě. Autory příspěvků jsou přední čeští a slovenští odborníci z řad akademických pracovníků a soudců. Publikace je

Sleva 14 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem u dodavatele

Evropeizace - Nové téma politologického výzkumu

Autor: Kolektiv autorů - Břetislav Dančák,Petr Fiala

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
14 %
Publikace představuje v českém prostředí ojedinělý a vlastně i první rozsáhlejší pokus vymezit a konceptualizovat pojem evropeizace. Texty shromážděné ve sborníku jsou výstupy ze stejnojmenné konference. Konference si vytkla za cíl nejen určit základní obrysy výzkumu problematiky evropeizace v české politice, ale zároveň představovala určité sympózium, které na jednom místě shromáždilo nejen

Sleva 14 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 301 Kč

Skladem

Ozbrojená opozice: Studie k subverzívnímu terorismu

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
27 %
Studie je věnována fenoménu subverzívního terorismu, který již po několik desetiletí představuje jedno z možných vyjádření vyhrocené protirežimní orientace v soudobých demokratických systémech a jež přímo ztělesňuje radikální popření procedurálního demokratického konsensu. Úvodní část je věnována obecným otázkám pojetí a typologie politického terorismu a ve druhé části je zachycen vývoj italských

Sleva 27 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Think-tanky ve visegrádských zemích: Analýza politiky a obhajoba zájmů

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
28 %
Jako think-tanky se zpravidla označují organizace, které se v západních demokraciích zabývají přenosem a uplatňováním idejí a znalostí při utváření různých sektorů politiky. Publikace J. Schneidera vnáší do problematiky výzkumu think-tanků ve Visegrádských zemích zásadní vklad. Především se mu podařila vyvážená analýza společenského klimatu, ve kterém nezávislá expertní pracoviště ve čtyřech

Sleva 28 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné střední Evropě

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
27 %
Kniha vznikla jako výsledek intenzivního zájmu o bádání v oblasti formování sociálních identit, který v několika posledních letech spojuje na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně řadu badatelů a jejich aktivit. V souvislosti s krizí legitimity a s kolapsem sociálního řádu komunistických společností ve střední a východní Evropě došlo nejen k transformaci

Sleva 27 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Dělba soudní moci v České republice

Autor: Kolektiv autorů - Vít Hloušek,Vojtěch Šimíček

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
27 %
Doby, kdy soudní moc představovala jakýsi blíže nestrukturovaný monolit, již patří minulosti. V současné době je situace podstatně odlišná, neboť lze vysledovat stále silnější tendenci k rozčleňování a specializaci soudní soustavy. Tento jev je do jisté míry přirozeným odrazem neustálého rozšiřování právního řádu, ale jako nechtěný vedlejší produkt přináší komplikovanost právního řádu, značnou

Sleva 27 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice: Peripetie transformace…

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
27 %
V rámci výzkumu vojensko-civilních vztahů v České republice bylo zjištěno, že existují určité odchylky od stavu žádoucího z hlediska západního modelu civilního řízení a demokratické kontroly armády. Většina principů západního modelu je ale využívána. Nejzávažnější odchylkou od západního modelu je příležitostné pronikání vojenských osob do politických částí MO.

Sleva 27 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem

Šest let regionální politiky v ČR: Šance a limity

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
27 %
Regionální politika se v souvislosti se strukturálními fondy EU stala, více než kdy jindy, významným nástrojem pro řešení regionálních problémů. Přesto proces nastavení efektivního a pokud možno jednoduchého systému, který by byl primárně zaměřen na strukturálně postižené oblasti, je stále ještě v počátcích. Cílem publikace je nastínit základní aspekty fungování regionální politiky v ČR, a to jak

Sleva 27 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
14 %
Sborník je z převážné části tvořen příspěvky účastníků mezinárodní konference "Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu", která se konala 12.4. 2006 na Fakultě sociálních studií MU. Základním cílem tohoto sborníku je zprostředkování názorů expertů, diplomatů a aktivních politiků širšímu publiku čtenářů, kterým se nabízí možnost srovnání různých pohledů na terorismus a jeho

Sleva 14 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské politické strany po východním rozšíření EU

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
14 %
Evropskému stranickému systému se v posledních letech dostává výraznější pozornosti politologického bádání, jehož součástí je i kniha Evropské politické strany po východním rozšíření EU. Předkládané studie se zabývají analýzou, jak si vedou strany z nových členských zemí střední a jihovýchodní Evropy uvnitř evropských politických stran a frakcí Evropského parlamentu. Analýza se soustřeďuje

Sleva 14 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze: Sborník z konference

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
27 %
Publikace je výběrem příspěvků, které byly předneseny na konferenci „Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze“ pořádané Institutem pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v listopadu 2006. Vybrané příspěvky byly rozděleny do pěti tématických oddílů věnovaných problematice sociální mobility a stratifikace, měnící se podoby rodiny a nových

Sleva 27 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Energetická bezpečnost a zájmy České republiky

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
27 %
Kniha Energetická bezpečnost a zájmy České republiky představuje souhrn názorů čelných představitelů akademické, diplomatické i veřejné sféry na klíčové téma současného světa. V dnešní době zrychlujících se toků informací je tato publikace cenným vstupem a dobrým základem či inspirací pro úvahy o energetické bezpečnosti a energetické politice. Čtenáři nabízí pohled na energetickou bezpečnost z

Sleva 27 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem


Může se hodit…


SKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí