Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Munipress

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Modelování a simulace komplexních systémů

Autor: Radek Pelánek

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Jak to, že dokážeme poslat sondu na Mars, ale nerozumíme pořádně, jak funguje náš vlastní mozek? Proč je obtížné předpovídat počasí nebo změny klimatu? Umíme zastavit šíření epidemie? A kdo vlastně řídí obrovské hejno ptáků letících na jih? Pod pojmem komplexní systémy se skrývají známá a závažná témata jako změny klimatu či šíření AIDS a zrovna tak běžné jevy jako dopravní zácpa nebo pohyb ovcí

Sleva 6 % z běžně ceny 361 Kč

Naše cena: 339 Kč

Ihned ke stažení

Reklamační politika a její ekonomické souvislosti

Autor: Radoslav Škapa

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha se věnuje oblasti, kterou zahraniční literatura označuje jako „return policy“ – do češtiny je přeložena jako reklamační politika a rozumí se jí způsob řízení reklamací, které prodávající obdrží z titulu faktických vad produktu a případně i vad subjektivně vnímaných zákazníkem. Reklamační politika je zde představena primárně jako marketingový nástroj spoluutvářející tzv. „rozšířený produkt“.

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009

Autor: Lenka Waschková

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
V České republice došlo po roce 1989 ke klíčové proměně společenského i mediálního systému. Průběh a podoba takzvané strukturální transformace českých médií jsou zatím zmapovány pouze okrajově, a to především se zaměřením na politické a ekonomické aspekty této proměny a na celostátní média. Subsystém lokálního a regionálního tisku je spíše opomíjený, ačkoliv právě na jeho úrovni dochází k silné

Sleva 6 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 241 Kč

Ihned ke stažení

An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation

Autor: Ondřej Krčál

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
V této knize jsou formulovány dva inovační modely, které vysvětlují vztah mezi ziskovostí a inovacemi ve tvaru obráceného U a vztahy mezi ziskovostí a rozdíly mezi produktivitou jednotlivých firem v daném odvětví, které nachází Aghion et al. (2005) a Hashmi (2005). Základní model (basic model) přináší jednoduché a obecné vysvětlení těchto stylizovaných faktů a prospektově teoretický model

Sleva 6 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 320 Kč

Ihned ke stažení

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost

Autor: Jiří Hanuš

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Monografie se věnuje politickému, hospodářskému, vědeckému a sociálnímu vývoji Filozofické fakulty MU od doby jejího vzniku do současnosti. Filozofická fakulta je jednou z fakult založených zároveň se vznikem Masarykovy univerzity v roce 1919, avšak problémy s etablováním nového filozofického učiliště, především ekonomického rázu, způsobily, že s výukou se započalo až v roce 1921. Profesorský

Sleva 6 % z běžně ceny 321 Kč

Naše cena: 302 Kč

Ihned ke stažení

12 trendů v české softwarové ekonomice

Autor: Michal Černý

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Jak ovlivňují technologie běžnou komunikaci nebo seznamování se s dívkou v baru? Kde jsou hranice mezi sci-fi a moderními nástroji pro zpracování emocí nebo velkých dat? To jsou jen některé otázky, na které se snaží nabízená publikace najít odpověď. Nedívá se na jednotlivé trendy jen očima technologií či ekonomie, ale dává jim také rozměr sociální a antropologický. Má přitom snahu věnovat se

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Jubilejní benefice pro Artura Závodského

Autor: Michaela Soleiman

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
100. výročí narození profesora Artura Závodského, významného vědce, kritika a pedagoga, je vhodnou příležitostí důstojně připomenout osobnost bytostně spjatou s brněnskou univerzitou, jejím sídelním městem a divadelní kulturou.

Sleva 6 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 64 Kč

Ihned ke stažení

Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda

Autor: Zdeňka Hladká

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Publikace přináší slovníkové zpracování příznakového lexika korespondence současných mladých lidí. V české lingvistice dosud k lexikografickému zpracování korespondence nedošlo, práce má tedy být hlavně teoretickou a metodologickou sondou.

Sleva 6 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 120 Kč

Ihned ke stažení

Posteneolitická štípaná industrie na Moravě

Autor: Ludmila Kaňáková

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Publikace přispívá k poznání charakteru kamenné štípané industrie v mladším pravěku. Větší část práce shrnuje poznatky o štípané industrii prvních kultur doby bronzové a věnuje se jejímu zakotvení v ekonomických, sociálních i religiózních strukturách těchto zaniklých populací. Pozornost je však věnována i štípané industrii mladších období, která byla dosud badatelsky opomíjena. Práce je

Sleva 6 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 240 Kč

Ihned ke stažení

Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů

Autor: Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský CSc.

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Sborník přináší příspěvky prezentované na semináři "Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů", který v souvislosti s výstavou "Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska" uspořádaly Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity a Slovácké muzeum počátkem roku 2009 v Uherském Hradišti. Pozvání na seminář přijali krom archeologů i

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Ihned ke stažení

Hrad jako technický problém

Autor: Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský CSc.

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Sborník přináší příspěvky přednesené koncem roku 2007 na kolokviu „Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel“, které proběhlo za účasti archeologů, architektů, antropologů a památkářů v Moravském zemském muzeu v Brně. Kromě statí věnovaných stavební podobě a historickému vývoji jsou příspěvky zaměřeny i na některé z detailů každodenního života

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Moravskoslezská škola doktorských studií

Autor: Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský CSc.

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
V dalším Supplementu řady Dissertationes Archaeologicae Brunensis/Pragensesque předkládáme příspěvky doktorských studentů oborů antropologie, archeologie, etnologie a geologické vědy, které představují jeden z výstupů grantu Moravskoslezská škola doktorských studií II. Všechny příspěvky vznikaly v rámci disertačních prací autorů a byly prezentovány na pravidelně konaném doktorském semináři v

Sleva 6 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 160 Kč

Ihned ke stažení

Těšetice-Kyjovice 7. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější…

Autor: Martin Kuča

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha pojednává o mladoneolitickém osídlení (lengyelská kultura) části sídliště v Těšeticích-Kyjovicích nedaleko Znojma na jižní Moravě. Jsou zde důkladně analyzovány keramika, štípaná, broušená a ostatní kamenná industrie, malakofauna a osteologický materiál v kontextu středního Podunají. Rozbory doplňuje statistická analýza keramického materiálu. Jedná se o další díl ze série monografií, které

Sleva 6 % z běžně ceny 352 Kč

Naše cena: 331 Kč

Ihned ke stažení

Umění a nová média

Autor: Petr Macek

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Název publikace Umění a nová média vymezuje pole zájmu autorského kolektivu, ale také taktiky pohybu tímto polem. Slovní spojení umění a nová média poukazuje k výzkumu vzájemných vlivů, referencí a fúzí umělecké kreativity a techniky, především informačních a komunikačních aparátů (od rozhlasu, přes první počítačovou grafiku, po virtuální světy a světovou počítačovou síť), jak se rozvíjel a

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke stažení

Metody dějin umění

Autor: Jiří Kroupa

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Dějiny umění jako disciplína procházejí v současnosti pozoruhodným obdobím, v němž jsou diskutovány tradiční i nové teoretické přístupy k vizuálnímu umění. Propedeutická příručka Metody dějin umění ve své první části probírá předměty disciplíny dějin umění, osobnost historika umění a základy technik dějin umění. Poté se zabývá hlavními osobnostmi historiků umění a hlavními proudy dějin umění ve

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Die Marienlegende des Heinrich Clusenere

Autor: Jaromír Zeman

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Edice přináší středohornoněmecký text mariánské legendy Heinricha Clusenere. Součástí vydání je otisk rukopisu, diplomatická transkripce, překlad do současné němčiny, rozsáhlý gramatický komentář stejně jako charakteristiku rukopisného pramene a vybraných jazykových, literárních a historicko-teologických aspektů.

Sleva 6 % z běžně ceny 306 Kč

Naše cena: 288 Kč

Ihned ke stažení

Významné geologické lokality Moravy a Slezska

Autor: Václav Vávra

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části České republiky, tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým masivem a Západními Karpaty. Pojednání o celkem 71 lokalitách je rozděleno do pěti kapitol, strukturovaných podle éry jejich vzniku: proterozoikum, starší paleozoikum, mladší paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum. U každé lokality je popsána geologická stavba

Sleva 6 % z běžně ceny 272 Kč

Naše cena: 256 Kč

Ihned ke stažení

Morava v době ledové

Autor: Rudolf Musil

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Tradice vědeckého zpracovávání čtvrtohor sahá na Moravě hluboko do předminulého století, avšak souhrnná, multidisciplinárně pojatá publikace, jako je tato, dosud vydána nebyla. Autor v ní dokumentuje výjimečnost Moravy v porovnání s okolními územími, přičemž zdůrazňuje mimořádnou úlohu krasových oblastí. Pozornost věnuje skupinám savců žijících na Moravě koncem pleistocénu, a především změnám

Sleva 6 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 359 Kč

Ihned ke stažení

Základy fylogenetické analýzy

Autor: Miloš Macholán

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Kniha profesora Macholána je první svého druhu u nás. Přináší přehled a stručný popis v současnosti nejpoužívanějších metod fylogenetické analýzy, jako jsou evoluční modely, distanční metody, metody maximální úspornosti a věrohodnosti, bayesovská analýza, testování hypotéz či porovnávání stromů. Zvláštní kapitoly jsou věnovány fylogenetickým metodám vycházejícím z morfologických znaků a teorii

Sleva 6 % z běžně ceny 323 Kč

Naše cena: 304 Kč

Ihned ke stažení

Drahé kameny starověkých civilizací

Autor: Ivan Mrázek

publisher: Munipress

0 / 5
Novinka
Publikace představuje drahé kameny a jejich zpracování v různých oblastech starověkého světa, co by nepřímých svědků sociálních a rituálních stránek života starověké společnosti. Je doplněna o bohatý obrazový a grafický materiál.

Sleva 6 % z běžně ceny 594 Kč

Naše cena: 558 Kč

Ihned ke stažení


Může se hodit…


SKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí