Registrace | Přihlášení


Nakladatelství Leges

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Základní práva

publisher: Nakladatelství Leges

4.8 / 5
20 %
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a

Sleva 20 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 600 Kč

Skladem

Zbrojní průkaz - 6. aktualizované vydání k 1. 9. 2017 - Právní předpisy a testy ke zkoušce odborné…

Autor: Jiří Záruba

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
20 %
Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se zbraní, jakož i pravidla chování na střelnici. Tyto znalosti jsou jednou z podmínek úspěšného složení zkoušky odborné

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Soudní řád správní - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Vojtěch kolektiv autorů, Šimíček

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany subjektivních práv a kontroly veřejné správy. Komentář je dílem širšího kolektivu autorů, kteří se dlouhodobě podílejí na činnosti správních soudů a působí také v akademické sféře. I proto kniha nemá

Sleva 20 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 192 Kč

Skladem

Trestní právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Gřivna,Jiří Jelínek,Jana Navrátilová

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské unie, historickým vývojem procesu europeizace trestního práva, vlivu Lisabonské smlouvy na tento proces či vztahem evropských trestněprávních norem a ochrany lidských práv.

Sleva 20 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Autor: Antonín Valuš

publisher: Nakladatelství Leges

4.2 / 5
20 %
Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména následky, které přináší jejich porušení. Text vychází z nového občanského zákoníku, a reflektuje tak hodnotový posun občanského práva, který se promítá i ve vztahu lékaře a pacienta. Autor pojednává o smlouvě jako základním důvodu vzniku vztahu lékaře

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Právo Evropské unie (2. vydání)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Leges

4.3 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem

Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové - Česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku

Autor: Jakub Razim

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Publikace je věnována jednomu z „velkých“ témat českých právních dějin, poměru středověkých Čech a říše, které se v našich končinách těší letité akademické tradici a jehož potenciál nebyl dosud ani zdaleka vyčerpán. Výklad se snaží ukázat, že stávající diskuse o soužití obou sousedních národů málo reaguje na posun, kterým prošly společenské vědy na Západě ve druhé polovině 20. století a který se

Sleva 20 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem

Nové přestupkové právo

Autor: Helena Prášková

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých

Sleva 20 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem

Psychologie pro právníky - Vybraná témata a disciplíny

Autor: Pavel Hlavinka

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Učebnice představuje ucelenou studijní oporu ke všem základním psychologickým disciplínám především pro studenty práv. Vedle originální úvodní kapitoly mapující vývoj pohledu na lidskou duši se čtenář může těšit na výklad obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové i sociální psychologie, která představí vybrané teorie se zaměřením na sociální interakci a komunikaci. Další kapitola

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Občanský zákoník IX. svazek, § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů - § 2894-3081…

Autor: Kolektiv autorů - Filip Melzel,Petr Tégl

publisher: Nakladatelství Leges

4.5 / 5
20 %
Devátý svazek obsahuje komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.

Sleva 20 % z běžně ceny 2 690 Kč

Naše cena: 2 152 Kč

Skladem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Data a soukromí v digitálním světě. Komentář .…

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Černý,Jana Pattynová,Lenka Suchánková

publisher: Nakladatelství Leges

4.5 / 5
20 %
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat, jehož vliv na digitální ekonomiku na celém světě je patrný již nyní. GDPR představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence a lze očekávat, že v budoucnu bude pohledem digitální ekonomiky vnímáno podobně jako římské právo

Sleva 20 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 712 Kč

Skladem

Základy obchodního práva - VŠ učebnice

Autor: Ivana Štenglová

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu a obchodního tajemství. Značnou pozornost věnuje právu obchodních

Sleva 20 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 496 Kč

Skladem

Správní právo hmotné - Obecná část

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Fiala,Eva Horzinková

publisher: Nakladatelství Leges

4.5 / 5
20 %
Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář ve znění zákona č. 190/2020 Sb. s účinností…

publisher: Nakladatelství Leges

5 / 5
20 %
Nový komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší praktický a zasvěcený výklad jednotlivých ustanovení s přesahy do související právní úpravy. Předkládá východiska nejasností a nepřesností zákona o realitním zprostředkování: Co je součástí služeb realitního zprostředkovatele? Jaký je právní režim rezervační zálohy? Kdy jsou peníze převzaté realitním zprostředkovatelem úschovou? Kdo, jak

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Autor: Kolektiv autorů - Barbora Gonsiorová,Michal Márton

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
20 % Novinka
Praktická příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí mnoho nových, v oblasti přestupkové agendy dosud neznámých institutů. Hmotněprávní část příručky obsahuje výklad části první a druhé nového přestupkového zákona. Na ni navazuje procesní část,

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Dějiny českého a československého práva do r. 1945

Autor: Karel Malý

publisher: Nakladatelství Leges

3.8 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 680 Kč

Naše cena: 544 Kč

Skladem

Ústavní právo a státověda II. díl

Autor: Václav Pavlíček

publisher: Nakladatelství Leges

3.5 / 5
20 %
Učebnice ústavního práva obsahuje zevrubný výklad vývoje československé státnosti, základních ústavních institutů i lidských práv a svobod. Věnuje se též recentní změně právní úpravy volby a postavení prezidenta republiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 250 Kč

Naše cena: 1 000 Kč

Skladem

Oceňování nemovitostí

Autor: neuveden

publisher: Nakladatelství Leges

2.6 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem

Praktikum z obecného správního práva 2. část

Autor: Kolektiv autorů - Kateřina Frumarová,Lucia Madleňáková,Olga Pouperová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nejsou obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů, v závěru pak kontrolní otázky. Ve druhém vydání bylo praktikum aktualizováno a podstatně přepracováno. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu na semináře a závěrečnou zkoušku, nýbrž také usnadnit studentům vstup do

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Obrana politiky II. - Přednášky z let 1994-2018

Autor: Petr Pithart

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Autor, významný český politik a politolog, přednáší od roku 1994 na pražské právnické fakultě o historických souvislostech konkrétních politických jevů a ovšem také o tom, co zakusil ve skutečné politice – na vrcholech moci výkonné a pak i zákonodárné. Čtenář nechť v těchto skriptech (zapsaných přednáškách) nehledá kompletní politologickou učebnici, nýbrž soustředěnou, zaujatou argumentaci –

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem


Může se hodit…


SKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí