Registrace | Přihlášení


Nakladatelství Sagit

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Autor: Karel Eliáš

publisher: Nakladatelství Sagit

4 / 5
13 %
Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a je prvním komentářem jeho jednotlivých ustanovení. Protože v průběhu projednávání došlo k řadě změn a k některým posunům v

Sleva 13 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 599 Kč

Skladem

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Autor: Bohumil Havel

publisher: Nakladatelství Sagit

5 / 5
11 %
Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým zákonem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákona jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a je prvním komentářem jeho jednotlivých ustanovení. Protože v

Sleva 11 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

ÚZ 902 Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
14 % Výprodej
Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení nové právní úpravy může účinně napomoci tabulkové porovnání deseti nejdůležitějších stávajících zákonů s novými

Sleva 14 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Manuál k daňovému řádu 2013

Autor: neuveden

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ostatní hmotně-právní daňové předpisy. Po bezmála dvou letech přicházejí autoři s aktualizovaným vydáním, v němž zúročili každodenní práci s komentovanými tématy. Kniha je doplněna o nové

Sleva 15 % z běžně ceny 681 Kč

Naše cena: 581 Kč

Skladem

Zákon o státní službě

Autor: Antonín Kottnauer

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
13 %
V knize najdete základní výklad zákona zpracovaný formou číslovaných poznámek včetně odkazů na související právní předpisy a některé příklady. Zákon upravuje organizaci státní služby, služební poměr státních zaměstnanců, jejich práva a povinnosti včetně kárné odpovědnosti, vzdělávání, odměňování, převod dosavadních zaměstnanců atd. Publikace je zpracována autorským kolektivem, který se

Sleva 13 % z běžně ceny 489 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

ÚZ 1109 Daň silniční, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí 2016

Autor: neuveden

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
14 % Výprodej
Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. K zásadním změnám došlo od ledna 2016 u zákona o dani z nemovitých věcí; změnily se také průměrné ceny zemědělských pozemků pro účely daně z nemovitých věcí. Publikace obsahuje také související pokyny a sdělení Ministerstva financí. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

Sleva 14 % z běžně ceny 63 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

ÚZ 1193 Autorské právo, průmyslová práva 2017

Autor: neuveden

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
Výprodej
Publikace obsahuje autorský zákon, který prošel k 20. 4. 2017 významnou novelizací. Další zákony: zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem 37 předpisů v úplném znění včetně vybraných ustanovení souvisejících

Sleva 7 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

ÚZ 1253 České účetní standardy 2018

Autor: neuveden

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., tzn. pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy,

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

ÚZ 1292 Energetika

Autor: neuveden

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné zdarma na ene.sagit.cz. V období od minulého vydání se změnily všechny zákony; od ledna 2019 se mění pravidla trhu s

Sleva 10 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem

ÚZ 1299 Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Autor: neuveden

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
Zásadní změny se dotkly zákona o směnárenské činnosti (posiluje se postavení klientů směnáren a stanoví se přísnější podmínky pro provoz směnáren). Současně se mění i zákon o platebním styku. Menší změny nastaly v zákoně o finančním arbitrovi a v zákoně o oběhu bankovek a mincí. Publikaci doplňuje aktualizovaný přehled dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic platných pro ČR. Poslední změny

Sleva 10 % z běžně ceny 97 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Black Friday - scyscraper