Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Nakladatelství Stefanos

V Božím podzemí

Autor: Richard Wurmbrand

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Uvězněn rumunskými komunisty pro svou činnost v křesťanském podzemí, stává se farář Wurmbrand předmětem krutého středověkého mučení. Navzdory všemu utrpení je jeho víra nejenom zachována, ale dokonce pozoruhodně upevněna. Po čtrnáct let se o svou víru sdílí se spoluvězni a přináší jim božské potěšení. Když se ocitá na samovazbě, navazuje prostřednictvím morseovky kontakt s dalšími vězni a po dva

Sleva 6 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Ukaž nám cestu

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Soubor kázání evangelického spisovatele, básníka a malíře.

Sleva 6 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Let přes hranice

Autor: Hans Martin Braun

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Německý podnik uzavírá smlouvu se Sovětským svazem a stává se přitom objektem ruské hospodářské špionáže. Když jeden z podnikatelů, vášnivý letec, navštíví Sovětský svaz, setká se zde s podzemní církví a zjistí nečekané skutečnosti. Dojde k ilegálnímu přeletu finské hranice, který má nečekané důsledky… Autor, narozený 30. 9. 1934 v jižním Německu, je sám vášnivým letcem a zná křesťanské hnutí

Sleva 7 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem

Samochodci víry

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Románová alegorie a svědectví o našich životech, o jejich smysluplnosti.

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

Vězeňské zdi kdyby promluvily

Autor: Richard Wurmbrand

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Autor knihy, rumunský luterský farář, jenž byl ve své vlasti v padesátých letech čtrnáct let vězněn pro svou víru, zde předkládá svá kázání, která si v duchu sestavil ve vězení, a to zejména během dlouhých dvou let strávených na samotce. Kniha je pozoruhodným a jedinečným dokumentem o hlubinách křesťanské víry uprostřed nelidského teroru a zoufalství. J. B. Phillips, americký teolog a autor

Sleva 7 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Byl jsem agentem NKVD

Autor: Anatolij Granovskij

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Naše generace se snaží zúčtovat s dobou totality. Již dříve jsme slýchávali, ještě z úst minulého režimu, o omylech některých komunistů, o odchylkách od leninských norem, politických chybách, o porušování socialistické zákonnosti, o Stalinově kultu osobnosti. Těmito eufemismy zakrýval své hrůzné zločiny jeden z nejvražednějších systémů v historii lidské společnosti, který požíral nejen sebemenší

Sleva 5 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Hus drží klíč

Autor: Bill Higgins

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Základní text této knihy tvoří promluvy přednesené na sejití československých obchodních představitelů, kteří se v létě 1992 zúčastnili kooperativního vzdělávacího programu na Covenant College. V době, kdy se tyto přednášky konaly, byli Češi a Slováci na počátku politického oddělování, které bylo mezitím dovršeno. Upřímně doufáme, že přechod východní Evropy od řízeného komunistického hospodářství

Sleva 5 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 18 Kč

Skladem

Světlo v čas večera

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Devatero múz, devatero řemesel – jako by tím vším prošel a s tím vším si věděl rady Pavel Rejchrt (1942), myslitel a všeuměl, který dokáže složit teologickou meditaci stejně přesvědčivě jako nakreslit obraz plný zření, umí zaujmout duchaplnými literárními kázáními, v nichž nepoučuje, nýbrž se chce podělit o slova, s nimiž k nám přichází. Právě tak dovede napsat dušezpytné prózy, někdy až

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

Vzpomínky z podhradí

Autor: Zbyněk C. Honzal

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Již jako student gymnázia pojal Zbyněk Honzal úmysl zaznamenávat ve svém „válečném deníku“ události ze smutných let Mnichova a let okupace. Rozhodně se nestal „válečným dopisovatelem“ v běžném slova smyslu. Uniformu sice jeden čas nosil, byl to však mundur tzv. Technische Nothilfe, do něhož byl po maturitě na soběslavském gymnáziu (jako většina jeho kolegů) násilně oblečen a poslán k odklízení

Sleva 6 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

O zkáze Antikrista

Autor: John Bunyan

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Autor Poutníkovy cesty, jedné z nejoblíbenějších knih niterně zbožných křesťanů pietistického a probuzeneckého hnutí, uvažuje v tomto svém dalším spise nad zosobněným „tajemstvím nepravosti“, jak je vylíčeno v symbolech Zjevení Janova, poslední knihy Bible. Bunyan byl přímým svědkem náboženské občanské války, která v Anglii sedmnáctého století stála životy mnoha mučedníků, a sám se pro své

Sleva 6 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Sám s Bohem

Autor: Richard Wurmbrand

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
„Snažil jsem se do těchto kázání vtělit své nejhlubší myšlenky, myšlenky téměř umírajícího člověka. A pokud kážu, činím tak výhradně proto, že kázání je nějak obsaženo v mé přirozenosti, podobně jako když slavíci zpívají…“ Farář Richard Wurmbrand (1909–2001) byl čtrnáct let vězněn v Rumunsku komunistickým režimem, z toho téměř tři roky strávil v podzemní samotce. Právě zde sestavoval kázání,

Sleva 5 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Železná koruna

Autor: Josef Svátek

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Již po několik desetiletí, od nešťastné bitvy bělohorské, panuje krutě v Čechách cizí šlechta na konfiskacemi snadno nabytých statcích. Píše se rok 1680, který doprovází mocné nebeské znamení – Kirchova kometa, jedna z největších komet posledních staletí. V té době přichází do Prahy vyslanec francouzského krále Ludvíka XIV. se svým tajemníkem, rytířem Kaplířem ze Sulevic, potomkem rodu českých

Sleva 6 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

O smlouvách dvojí krve

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
V novém knižním souboru svých textů (pojmenovaném podle závěrečného dramatu) se zkušený spisovatel, výtvarný umělec a myslitel Pavel Rejchrt vrátil k některým svým starším (rukopisným) dramatickým opusům, aby je na jedné straně mnohdy od základu přepracoval a zkultivoval jejich filosofický půdorys, na straně druhé, aby je s větší či menší intenzitou zbavoval momentů, které by přespříliš přímočaře

Sleva 6 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Starými nepokoji

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Básnická sbírka obsahuje šest oddílů nazvaných Tón spona ticha, Můra věku tohoto, Než odvezou křídlo, Kytice kontemplací, Světla z praslova a Účastníci mystéria. Kniha je doplněna osmnácti ilustracemi autora.

Sleva 6 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Athanasia

Autor: Bernard Bolzano

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Kniha Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele z roku 1827 je nadmíru aktuální právě dnes, kdy chybějí v celé společnosti vodítka k pochopení nejen sebe samých, ale i světa okolo. Žijeme v době, která je nejméně zmocněná k tomu, aby rozuměla sobě samé, protože, jak řekl někde politický filozof Leo Strauss, velká míra politické svobody má paradoxně za následek velkou bezmoc.

Sleva 6 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Víra navzdory KGB

Autor: Hermann Hartfeld

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Sovětský svaz 60. let. Éra Nikity Chruščova, doba oteplení, tání po desetiletích stalinské hrůzovlády. Taková jsou zažitá klišé, kterými se snažíme vyznačit charakter poněkud příznivějšího období sovětských dějin. Obvykle se však zapomíná na četná neuvážená a tragická rozhodnutí hlavy sovětského státu v různých oblastech. Jedním z nich bylo i vytrvalé a systematické pronásledování věřících.

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Vítězná víra

Autor: Richard Wurmbrand

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
„První kniha, kterou jsem napsal, jejímž jediným tématem je Kristus.“ Ve zcela odlišné knize, než byly oba předchozí v češtině vydané tituly (Mučen pro Krista a V Božím podzemí) předkládá autor v příbězích, anekdotách a vnímavých pohledech víru, která ho ve vězení podpírala. Kniha přivádí čtenáře občerstvujícím a inspirujícím způsobem od tématu utrpení k tichým a pokojným vodám křesťanské víry a

Naše cena: 0 Kč

Skladem

Írán

Autor: Todd Nettleton

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Sedm příběhů íránských muslimů, kteří nalezli skutečnou svobodu.

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Dvanáct kázání

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Sbírka kázání českého malíře, básníka a literáta z posledních deseti let, ve kterých se autor zamýšlí nad duchovní situací současného křesťanstva i společnosti.

Sleva 6 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Kristus na židovské cestě

Autor: Richard Wurmbrand

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Židovský lid dal světu Bibli… Je to jediná kniha, která může uspokojit duchovní potřeby světa. A tyto potřeby uspokojí, až se znovu dostane do rukou těch, kdo ji psali, a ti se shromáždí kolem hlavní postavy této knihy, Ježíše, Mesiáše Židů a Spasitele národů. Již několik desítek let uplynulo od doby, kdy začal Richard Wurmbrand hlásat křesťanské poselství Židům. Jsa sám Žid, prošel od svého

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele