Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

O zkáze Antikrista

Autor: John Bunyan

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
11 %
Autor Poutníkovy cesty, jedné z nejoblíbenějších knih niterně zbožných křesťanů pietistického a probuzeneckého hnutí, uvažuje v tomto svém dalším spise nad zosobněným „tajemstvím nepravosti“, jak je vylíčeno v symbolech Zjevení Janova, poslední knihy Bible. Bunyan byl přímým svědkem náboženské občanské války, která v Anglii sedmnáctého století stála životy mnoha mučedníků, a

Sleva 11 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Sám s Bohem

Autor: Richard Wurmbrand

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
12 %
„Snažil jsem se do těchto kázání vtělit své nejhlubší myšlenky, myšlenky téměř umírajícího člověka. A pokud kážu, činím tak výhradně proto, že kázání je nějak obsaženo v mé přirozenosti, podobně jako když slavíci zpívají…“ Farář Richard Wurmbrand (1909–2001) byl čtrnáct let vězněn v Rumunsku komunistickým režimem, z toho téměř tři roky strávil v podzemní samotce. Právě zde sestavoval kázání,

Sleva 12 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Železná koruna

Autor: Josef Svátek

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
12 %
Již po několik desetiletí, od nešťastné bitvy bělohorské, panuje krutě v Čechách cizí šlechta na konfiskacemi snadno nabytých statcích. Píše se rok 1680, který doprovází mocné nebeské znamení – Kirchova kometa, jedna z největších komet posledních staletí. V té době přichází do Prahy vyslanec francouzského krále Ludvíka XIV. se svým tajemníkem, rytířem Kaplířem ze Sulevic, potomkem rodu

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

O smlouvách dvojí krve

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
12 %
V novém knižním souboru svých textů (pojmenovaném podle závěrečného dramatu) se zkušený spisovatel, výtvarný umělec a myslitel Pavel Rejchrt vrátil k některým svým starším (rukopisným) dramatickým opusům, aby je na jedné straně mnohdy od základu přepracoval a zkultivoval jejich filosofický půdorys, na straně druhé, aby je s větší či menší intenzitou zbavoval momentů, které by přespříliš přímočaře

Sleva 12 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Starými nepokoji

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
12 %
Básnická sbírka obsahuje šest oddílů nazvaných Tón spona ticha, Můra věku tohoto, Než odvezou křídlo, Kytice kontemplací, Světla z praslova a Účastníci mystéria. Kniha je doplněna osmnácti ilustracemi autora.

Sleva 12 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Athanasia

Autor: Bernard Bolzano

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
13 %
Kniha Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele z roku 1827 je nadmíru aktuální právě dnes, kdy chybějí v celé společnosti vodítka k pochopení nejen sebe samých, ale i světa okolo. Žijeme v době, která je nejméně zmocněná k tomu, aby rozuměla sobě samé, protože, jak řekl někde politický filozof Leo Strauss, velká míra politické svobody má paradoxně za následek velkou bezmoc.

Sleva 13 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Víra navzdory KGB

Autor: Hermann Hartfeld

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Sovětský svaz 60. let. Éra Nikity Chruščova, doba oteplení, tání po desetiletích stalinské hrůzovlády. Taková jsou zažitá klišé, kterými se snažíme vyznačit charakter poněkud příznivějšího období sovětských dějin. Obvykle se však zapomíná na četná neuvážená a tragická rozhodnutí hlavy sovětského státu v různých oblastech. Jedním z nich bylo i vytrvalé a systematické pronásledování věřících.

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Vítězná víra

Autor: Richard Wurmbrand

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
„První kniha, kterou jsem napsal, jejímž jediným tématem je Kristus.“ Ve zcela odlišné knize, než byly oba předchozí v češtině vydané tituly (Mučen pro Krista a V Božím podzemí) předkládá autor v příbězích, anekdotách a vnímavých pohledech víru, která ho ve vězení podpírala. Kniha přivádí čtenáře občerstvujícím a inspirujícím způsobem od tématu utrpení k tichým a pokojným vodám křesťanské víry a

Naše cena: 0 Kč

Skladem

Írán

Autor: Todd Nettleton

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Sedm příběhů íránských muslimů, kteří nalezli skutečnou svobodu.

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Dvanáct kázání

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Sbírka kázání českého malíře, básníka a literáta z posledních deseti let, ve kterých se autor zamýšlí nad duchovní situací současného křesťanstva i společnosti.

Sleva 6 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Kristus na židovské cestě

Autor: Richard Wurmbrand

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Židovský lid dal světu Bibli… Je to jediná kniha, která může uspokojit duchovní potřeby světa. A tyto potřeby uspokojí, až se znovu dostane do rukou těch, kdo ji psali, a ti se shromáždí kolem hlavní postavy této knihy, Ježíše, Mesiáše Židů a Spasitele národů. Již několik desítek let uplynulo od doby, kdy začal Richard Wurmbrand hlásat křesťanské poselství Židům. Jsa sám Žid, prošel od svého

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Od utrpení k triumfu

Autor: Richard Wurmbrand

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Volné pokračování knihy Mučen pro Krista. Richard Wurmbrand byl židovský křesťan a rumunský evangelikální pastor. On i jeho žena Sabina byli za fašismu i komunismu tvrdě pronásledováni. Za vlády komunistů v Rumunsku strávil Richard Wurmbrand pro svoji víru čtrnáct let ve vězení. Nakonec byli oba zachráněni norskou Misií Izraeli a Aliancí židovských křesťanů. Po odchodu na Západ si je Bůh použil k

Sleva 6 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Lékař z Kurdistánu

Autor: Jay M. Rasooli

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Vzrušující příběh doktora Sa’ída (1863–1942). Již ve čtrnácti letech dosahuje hodnosti mullaha (nižší islámský duchovní) a učitele. O několik let později se obrací od islámu ke křesťanství. Jako muslimský odpadlík musí čelit pronásledování. Aby si zachránil život, prchá uprostřed noci ze svého rodného města. Brzy odchází do Anglie, kde studuje medicínu. Po návratu do Íránu odmítá nabídku stát se

Sleva 4 % z běžně ceny 24 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Strážce a příchozí

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Dva bratři ze zaniklé obce, od dětství od sebe rozloučení protikladnými životními cestami, na jedné straně „věrný správce této krajiny“, na straně druhé „scestovalý profesor“, vedou spolu rozhovor o posledních věcech života i smrti v závěrečné a nejrozsáhlejší ze šesti próz Strážce a příchozí, pojatých do stejnojmenného svazku, který představuje texty malíře a básníka Pavla Rejchrta z posledních

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Vzpomínky z dětství

Autor: Alois Adlof

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Na své dětství vzpomíná významný evangelický kazatel a autor duchovních písní z přelomu 19. a 20. století.

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Kruh z maličkých

Autor: Milena Kolmanová

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Cyklus povídek evangelické spisovatelky starší generace, publikující ve 40. letech dvacátého století, násilně umlčené komunistickým režimem. Povídky z prostředí lyrické jihočeské krajiny zachycující mozaiku příběhů z období válečných a poválečných let pohledem dvou klíčových postav – učitele a moudré prosté ženy. Laskavý, jemný humor, nenásilný duchovní podtext, výjimečný smysl autorky pro

Sleva 6 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Láska vytrvá

Autor: Sabina Wurmbrandová

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
V roce 1948, kdy sovětská propaganda tvrdila, že se křesťané ve východním bloku těší plné náboženské svobodě, zatkla rumunská tajná policie faráře Richarda Wurmbranda. Důvodem byla jeho komunistickému režimu nepohodlná snaha zachovat věrnost vlastnímu přesvědčení a duchovní službě. Kniha Láska vytrvá je skutečným příběhem Sabiny Wurmbrandové, která po uvěznění svého manžela se sama záhy ocitá

Sleva 6 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Marx a Satan

Autor: Richard Wurmbrand

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Luterský farář Richard Wurmbrand (1909–2001) strávil kvůli své víře čtrnáct let ve vězeních komunistického Rumunska. Zkušenosti s totalitní mocí ho podnítily k hledání podstaty učení Karla Marxe a komunistické ideologie.

Sleva 5 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Hrabě Špork

Autor: Josef Svátek

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Počátek 18. století znamená v Čechách po jen o málo nadějnější vládě císařů Leopolda I. a Josefa I. nové utužení absolutistické vídeňské politiky. Na mnoha českých panstvích vládne tvrdou rukou cizí šlechta. V náboženské oblasti usiluje řadu desetiletí o moc jezuitský řád, který podporuje násilnou rekatolizaci navzdory umírněnějšímu stanovisku jiných církevních hodnostářů. Císař Karel VI. se

Sleva 6 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Z pokolení na pokolení

Autor: Eric Foley

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Příběh severokorejské rodiny, která dokázala udržet při životě poselství evangelia v jednom z nejbrutálnějších protikřesťanských režimů, jaké lidstvo zná, po více než padesát let.

Sleva 6 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Vavřín víry

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
Novinka
V devíti teologických rozjímáních nad křesťanskou vírou v dnešním světě rozvíjí autor v různých souvislostech na pozadí současných poměrů několik biblických motivů, především novozákonních, kterými se opakovaně zabýval v několika příležitostných kázáních z poslední doby. Úvahy spojuje ústřední téma „neobvyklého vítězství“, skutečnost, že zvěstované evangelium ve světě a přiznání se k Ježíši

Sleva 5 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 18 Kč

Skladem

V Božím podzemí

Autor: Richard Wurmbrand

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
13 %
Uvězněn rumunskými komunisty pro svou činnost v křesťanském podzemí, stává se farář Wurmbrand předmětem krutého středověkého mučení. Navzdory všemu utrpení je jeho víra nejenom zachována, ale dokonce pozoruhodně upevněna. Po čtrnáct let se o svou víru sdílí se spoluvězni a přináší jim božské potěšení. Když se ocitá na samovazbě, navazuje prostřednictvím morseovky kontakt s dalšími vězni a po dva

Sleva 13 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Ukaž nám cestu

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
12 %
Soubor kázání evangelického spisovatele, básníka a malíře.

Sleva 12 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Let přes hranice

Autor: Hans Martin Braun

publisher: Nakladatelství Stefanos

0 / 5
11 %
Německý podnik uzavírá smlouvu se Sovětským svazem a stává se přitom objektem ruské hospodářské špionáže. Když jeden z podnikatelů, vášnivý letec, navštíví Sovětský svaz, setká se zde s podzemní církví a zjistí nečekané skutečnosti. Dojde k ilegálnímu přeletu finské hranice, který má nečekané důsledky… Autor, narozený 30. 9. 1934 v jižním Německu, je sám vášnivým letcem a zná křesťanské hnutí

Sleva 11 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding