Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Stíny mezi stromy - Extravilán v současných pověstech

Autor: Jan Pohunek

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Setkání s neznámem, záhady, tajemná opuštěná místa, duchové či toky energií – kniha mapuje moderní legendy a pověsti, kolující o místech v krajině za hranicemi lidských sídel, jako jsou samoty, lomy, lesy, opuštěné objekty apod., spjaté dnes často s aktivitami jako urbex, legend trippping, tramping apod. První část tvoří fundovaná teoretická studie, druhou katalog pověstí především z území Čech.

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi kulturami - Oděvní výšivka v pozdním období dynastie Čching

Autor: Helena Heroldová

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Celobarevná, bohatě obrazově vypravená kniha mapuje část sbírky čínských oděvních výšivek Národního muzea. Prostřednictvím tohoto tématu přináší rovněž řadu informací o čínské historii, mnohonárodní společnosti a kultuře. Dobový oděv analyzuje nejen materiálově a historicky, ale též co do jeho společenské funkce a dalších sémantických aspektů. Zkušená autorka vychází na jedné straně z detailní

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Koutní plachty Slovenska

Autor: Monika Tauberová

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Koutní plachta či koutnice byla v české lidové kultuře plachta oddělující postel šestinedělky umístěnou v koutě od zbytku světnice. Toto místo nesměla za normálních okolností žena opustit, jinak mohla vystavit nebezpečí sebe, dítě i okolí, včetně lidí, zvířat, věcí i živlů. Zvyk izolovat šestinedělku byl rozšířen po celém světě.

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Jsem svobodný ...

Autor: Martin Šámal

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Vojta Náprstek (1826–1894) je znám jako zakladatel Českého průmyslového muzea, podporovatel českých krajanů v zahraničí, propagátor ženského vzdělávání či progresivní komunální politik. V mládí byl ovšem především upřímný vlastenec, který se během svých vídeňských studií podílel na organizaci kulturního života vídeňských Čechů a v roce 1848 se aktivně zapojil do revolučního dění. Koncem roku 1848

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015) - Mistr Jan Hus a jeho dědictví

Autor: Martin Musílek , kol.

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Prostřednictvím předmětů ze sbírek Národního muzea kniha představuje nejenom Husovu osobnost, ale také připomíná Husův odkaz, který lze shledávat především v rovině náboženské a mravní. „Husův rok 2015“ je zajisté spojován také s připomenutím husitství, respektive doby husitské. Proto není opomenuta ani tato bezesporu významná epocha českých dějin, na niž měla Husova smrt na kostnické hranici

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

S hrdostí nošený - Sokolský kroj, úbor a scénický kostým

Autor: Šárka Rámišová

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Kniha s názvem "S hrdostí nošený. Sokolský kroj, úbor a scénický kostým" shrnuje historii sokolského mužského kroje v kontextu s dějinnými událostmi.

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Století trampingu / A Century of Tramping

Autor: Jan Pohunek

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Výpravná publikace Národního muzea vychází ke stoletému výročí fenoménu české kultury - trampského hnutí. Autor předkládá čtivý chronologický výklad od vzniku a rozmachu hnutí za první republiky přes období útlumu a diktatur až po dnešní dobu, a v tematicky zaměřených kapitolách se dále věnuje i otázkám specifické trampské kultury - hudby, divadla či architektury a sportu. Text provází velké

Sleva 20 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Fotoalbum Ludevíta Procházky

Autor: Jiří Kroupa , Jana Vojtěšková

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Kniha přináší na 100 unikátních fotografií osobností kulturního života 2. poloviny 19. století – hudebních skladatelů, interpretů, malířů, spisovatelů apod. Průzkum fotografií i přiřazení k jednotlivým osobnostem jsou často výsledkem detektivní práce obou autorů. Vedle rozsáhlé úvodní studie a přehledových materiálů jsou jádrem knihy fotografie s obsáhlým bio-biblio-ikonografickým komentářem.

Sleva 20 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 440 Kč

Skladem u dodavatele

Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století

Autor: Ivan Malý , kol.

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Jednotlivé kapitoly této kolektivní monografie se věnují vybraným aspektům české společnosti a kultury doby osmdesátých let dvacátého století, a to z různých pohledů a často i nečekaných perspektiv, od mezinárodního kontextu přes růst násilí na fotbalových stadionech a další společenské i kulturní otázky po detailní sondy do dění roku 1989. Publikace jako celek si neklade za cíl pojmout celé

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Krajané za velkou louží- historie české nahrávky v USA / Bohemia on Records - Early Czech Sound…

Autor: Gabriel Gössel , Filip Šír

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Česko-anglická publikace představuje první ucelenější pohled na doposud nezkoumaný fenomén zvukových nahrávek, které v první polovině dvacátého století produkovaly americké gramofonové firmy pro početnou – a tehdy neustále se rozšiřující – komunitu českých imigrantů v USA. Úvodní esej významného amerického diskografa a předního badatele v oblasti těchto „etnických“ nahrávek R. Spottswooda

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava

Autor: kol.

publisher: Národní muzeum

0 / 5
30 %
Výpravný celobarevný katalog vydávaný u příležitosti výstavy Národního muzea a Slovenského národního múzea, pořádané ke 100. výročí Československa.

Sleva 30 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 406 Kč

Skladem u dodavatele

Pavel Tigrid. Svědek dvacátého století

Autor: Jitka Hanáková , kol.

publisher: Národní muzeum

0 / 5
30 % Novinka
Kolektivní monografie je věnována Pavlu Tigridovi, jednomu z nejvýraznějších představitelů československého protikomunistického exilu. Publikace představuje osobnost Pavla Tigrida v souvislostech kulturních a politických dějin dvacátého století, jichž byl Tigrid aktivním tvůrcem.

Sleva 30 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Slavětínský oltář ze sbírek Národního muzea

Autor: Kateřina Horníčková , Martina Ohlídalová , Lubomír Sršeň , Radka Šefců , Olga Trmalová

publisher: Národní muzeum

0 / 5
30 % Novinka
Odborná publikace představuje Slavětínský oltář - významnou středověkou malířskou památku ze sbírek Národního muzea. Jedná se o vůbec nejstarší dochovaný utrakvistický oltář v Čechách. Chronologicky předkládá fakta od jeho předpokládaného vzniku přes jeho poškození a opravy až do dnešních dnů, kdy dílo prošlo celkovým restaurováním a rozsáhlým restaurátorským a materiálovým průzkumem. Text

Sleva 30 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem u dodavatele

Coins of the Roman republic - The National Museum. Prague.

Autor: Marek Fikrle , Jiří Militký , Lenka Vacinová

publisher: Národní muzeum

0 / 5
30 % Novinka
Publikace mapuje soubor 2 299 mincí z období římské republiky uložených ve sbírce Národního muzea. Na úvodní studie navazuje rozsáhlý obrazový katalog, jehož závěrečná část je věnována mincím z pokladu nalezeného v bulharském městě Guljanci.

Sleva 30 % z běžně ceny 1 030 Kč

Naše cena: 721 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomén Masaryk / Masaryk as Phenomenon

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Národní muzeum připomíná v roce 2017 dlouhých osm dekád od smrti jedné z nej významnějších postav našich dějin - Tomáše Garrigua Masaryka. Když se veřejnost dozvěděla 14. září 1937 o smrti Prezidenta Osvoboditele, bez přehánění měli lidé pocit, že se končí jedno historické období. Bohužel, měli vzhledem k dobovým okolnostem pravdu. Následujících osmdesát let zažila tato země mnoho dějinných

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Jen života více! - Válečný deník volyňské Češky Dobromily Šebestové

Autor: František Štambera

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Komentovaná a historickým úvodem doprovozená edice deníků volyňské Češky Dobromily Šebestové. Ve svých zápiscích zachycuje dobu před 2. světovou válkou, ale především válečné události ve Svobodově armádě. Obrazovou přílohu tvoří dobové fotografie.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Krása němých svědků

Autor: Hanuš Jordan

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Kniha je věnována památkám na osobnosti českého divadla ze sbírek Národního muzea. Po úvodní historické stati přináší obrazový katalog vybraných sbírkových předmětů, dále soupis všech památek na osobnosti spjaté s českým divadlem a medailony těchto osobností.

Sleva 20 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem u dodavatele

Jen Náprstková, prosím… - Neobyčejný život v dobových pramenech

Autor: Milena Secká

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Josefa Náprstková patří k osobnostem české historie, kterým dosud nebyla věnována zasloužená pozornost. Předložená monografie vychází ze všech typů pramenů uložených převážně v Náprstkově muzeu - rukopisů, tisků, obrazových fondů i předmětů trojrozměrných. Pro monografii byly nejdůležitější deníky a zápisky Josefy Křížkové - Náprstkové, které byly konfrontovány s deníky jejího manžela

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického - Kritická edice libreta cyklu scénických melodramů

Autor: Věra Šustíková

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Trilogie scénických melodramů Hippodamie patří k vrcholům nejen české melodramatické tvorby. Libreto díla, v němž spojili své síly Jaroslav Vrchlický a Zdeněk Fibich, však v podstatě neexistuje v žádné kodifikované verzi - jak Vrchlický, tak Fibich, ale i různí inscenátoři a vydavatelé text v různé, někdy i značné míře upravovali. Kritickou edici, která by měla text od těchto zásahů a nánosů

Sleva 20 % z běžně ceny 423 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem u dodavatele

Dakotská kultura na rozcestí

Autor: Kateřina Klápšťová

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Na základě sbírky Vojty Náprstka uložené v Náprstkově muzeu se publikace věnuje kultuře severoamerického kmene Dakotů v polovině 19. století. Dvojjazyčná, česko-anglická publikace přináší jak zasvěcené studie věnované Dakotům i americkému pobytu Vojty Náprstka, tak katalogové představení sbírky. Celobarevná kniha vychází v prestižní edici monografií Národního muzea.

Sleva 20 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Nejraději mne tituloval indiánem - Americké vzpomínky na Antonína Dvořáka

Autor: Kateřina Nová , Veronika Vejvodová

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Kniha představuje první kompletní vydání jedinečného zdroje k poznání osobnosti Antonína Dvořáka, a sice korespondence, kterou o Dvořákovi vedl jeho věrný pomocník za amerického pobytu, vynikající violista Josef Jan Kovařík s Dvořákovým životopiscem Otakarem Šourkem. Kromě samotných dopisů kniha obsahuje zasvěcenou hudebněhistorickou studii, medailonky osobností, vydavatelskou a ediční zprávu,

Sleva 20 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Když císař umírá

Autor: kolektiv autorů

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Katalog k výstavě věnované závěru života a pohřbu Karla IV., společnosti a církvi doby Lucemburků. Sedm rozsáhlejších studií uvozuje katalogová hesla věnovaná jednotlivým artefaktům. Celobarevná publikace s cca 200 fotografiemi a obrázky.

Sleva 20 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví

Autor: Jiří Žalman

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Zkušený autor, pedagog a celoživotní muzejní praktik i teoretik a organizátor, přichází se sumarizující příručkou, která každého zájemce o muzea, muzeologii a muzejnictví provede muzejní praxí i vzpomínkami na poslední půlstoletí v ní. Text má formu fiktivního rozhovoru Jiřího Žalmana s muzejní elévkou a doprovází jej humorné ilustrace Kateřiny Perglové.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

V zemi Mínotaura

Autor: Otakar Štěpánek

publisher: Národní muzeum

0 / 5
20 %
Vzpomínky předního českého přírodovědce a prvního ředitele Přírodovědeckého muzea Národního muzea Otakara Štěpánka na jeho cesty po Krétě a Peloponésu během 30. let 20. století. Čtivou formou a krásným jazykem autor zachytil nejen své zoologické výzkumy, ale i společnost a množství zajímavých zážitků z oblasti Egejského moře, jež se v posledních letech opakovaně dostává do centra světové

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding