Registrace | Přihlášení


NNS

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Procvičujeme převody jednotek - pracovní sešit pro 4. a 5. ročník

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.7 / 5

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Procvičujeme určování času na ručičkových a digitálních hodinách - pracovní sešit pro 2. a 3. ročník

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
Nový dvoubarevný pracovní sešit přináší ucelený výklad a procvičování určování času. Je určen jak pro výuku na základních školách (2. a 3. ročník), tak i pro domácí vzdělávání. V každé kapitole je učivo vždy řádně vysvětleno a až poté procvičeno. Cílem je naučit se určovat: kolik je hodin, kolik hodin bude za hodinu, za půl hodiny, za čtvrt hodiny, za pět nebo deset minut, kolik hodin bylo

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Náhradní mapa k učebnici Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Náhradní mapa k učebnici Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast

Naše cena: 21 Kč

Skladem u dodavatele

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 1. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Pracovního sešitu obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na tvarosloví a skladbu. NNS750

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 2. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Sešit je určen na druhé pololetí a zaměřuje se na skladbu (rozlišování hlavních a vedlejších vět), nauku o významu slov a nauku o tvoření slov. NNS760

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Začínáme s hudební výchovou (pracovní listy) - pro 1. ročník ZŠ

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Přinášíme vám ucelený soubor materiálů pro práci v hodinách hudební výchovy na prvním stupni ZŠ. Materiály v jednotlivých ročnících jsou zpracovány i interaktivní formou. Připravili jsme pro vás i CD s doprovody. Sada pracovních listů tvoří spolu s metodickým průvodcem ucelený komplet pro práci během celého prvního roku školní docházky. Pracovní listy jsou způsobem zpracování vhodné i pro zábavu

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - Český jazyk pro 2. ročník ZŠ - duhová řada

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Nový pracovní sešit je dvoubarevný a má více stran než původní pracovní sešit Tvrdé a měkké slabiky. Žáci si v pracovním sešitě nejprve procvičí tvrdé a měkké slabiky. V druhé části sešitu se procvičují slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Pracovní sešit obsahuje také procvičování spodoby znělosti, diktáty, hry, závěrečné opakování a klíč ke cvičením. NNS261

Sleva 5 % z běžně ceny 37 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci - Pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Schvalovací doložka MŠMT do 4/2024 NNS732

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Český jazyk 7, 1. díl (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Pracovní sešit vytvořeny k učebnici Český jazyk 7 v souladu s RVP ZV. Sešit je dvoubarevný a obsahuje: pravopisná cvičení, doplňovačky, diktáty, kvízové testy, závěrečné opakování, přehled učiva a řešení ke cvičením. V příloze sešitu je shrnuta základní gramatika. Učivo českého jazyka je mezipředmětově propojeno zejména s literární výchovou, dějepisem, zeměpisem, přírodopisem a výchovou k

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Prvouka 1 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Původní ucelená řada učebnic pro vyučovací předmět prvouka zahrnuje učebnice, pracovní sešity pro 2. a 3. ročník a metodické průvodce pro jednotlivé ročníky. Učebnice Prvouka 1 je koncipována na čtyři roční období. Žáci se v souvislosti s těmito ročními obdobími seznámí s tématy: škola, rodina, člověk a zdraví, dny v týdnu, povolání, obchod, dopravní prostředky apod. Dále je učebnice zaměřena na

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Soubor značek a číslic pro 1. ročník

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Soubor karet určených k rozstříhání zahrnuje arabské číslice 0–9, čísla 10–20, čísla 1–10 znázorněná tečkami a symboly +, -, <, >, =. Je využitelný při výuce matematiky zejména v 1. ročníku ZŠ.

Sleva 4 % z běžně ceny 24 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 2. díl

Autor: Jaromíra Kvačková

publisher: NNS

4.5 / 5
Přepracované vydání pracovního se zaměřuje na tvarosloví (přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa) a skladbu (základní a rozvíjející větné členy a věta jednoduchá a souvětí). NNS660

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Písanka k živé abecedě pro 1. ročník ZŠ - Píšeme tiskacím písmem - Uvolňovací cviky a první písmena

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Písanka k Živé abecedě obsahuje uvolňovací cviky pro přípravné období, nácvik psaní prvních písmen, slabik a slov, tak jak jsou postupně vyvozované v Živé abecedě. Každá strana písanky odpovídá svým obsahem jedné straně Živé abecedy. Všechny cviky přípravného období jsou doplněny říkankou a námětem na mezipředmětové propojení. Vazba na jednotlivé strany Živé abecedy je v písance pro lepší

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Písanka ke slabikáři 1. díl - Píšeme tiskacím písmem

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Písanky ke Slabikáři 1.–3. díl obsahují nácvik psaní písmen, slabik a slov, tak jak jsou postupně probírány ve Slabikáři. Každá strana jednotlivých písanek ke Slabikáři odpovídá svým obsahem vždy jedné straně Slabikáře. Vazba na jednotlivé strany Slabikáře je v písankách pro lepší orientaci vyznačena na každé straně. NNS147

Sleva 4 % z běžně ceny 26 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Písanka ke slabikáři 2. díl - Píšeme tiskacím písmem

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Písanky ke Slabikáři 1.–3. díl obsahují nácvik psaní písmen, slabik a slov, tak jak jsou postupně probírány ve Slabikáři. Každá strana jednotlivých písanek ke Slabikáři odpovídá svým obsahem vždy jedné straně Slabikáře. Vazba na jednotlivé strany Slabikáře je v písankách pro lepší orientaci vyznačena na každé straně. NNS148

Sleva 4 % z běžně ceny 26 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Písanka ke slabikáři 3. díl - Píšeme tiskacím písmem

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Písanky ke Slabikáři 1.–3. díl obsahují nácvik psaní písmen, slabik a slov, tak jak jsou postupně probírány ve Slabikáři. Každá strana jednotlivých písanek ke Slabikáři odpovídá svým obsahem vždy jedné straně Slabikáře. Vazba na jednotlivé strany Živé abecedy a Slabikáře je v písankách pro lepší orientaci vyznačena na každé straně. NNS149

Sleva 4 % z běžně ceny 26 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Náhradní časová přímka k učebnici Vlastivěda 4 - Hlavní události nejstarších českých dějin

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
NNS446

Sleva 8 % z běžně ceny 13 Kč

Naše cena: 12 Kč

Skladem

Náhradní časová přímka k učebnici Vlastivěda 5 - Významné události nových českých dějin

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
NNS546

Sleva 8 % z běžně ceny 13 Kč

Naše cena: 12 Kč

Skladem

Skládací abeceda NOVĚ

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Skládací abeceda NOVĚ je určena k rozstříhání a různým manipulačním činnostem každého žáka. Stěžejní práce s touto pomůckou je v období vyvozování prvních písmen, prvních slabik a prvních slov. Práce se Skládací abecedou NOVĚ žákům pomůže lépe porozumět analýze a syntéze slabik a slov. Pro snadnější práci se Skládací abecedou NOVĚ jsou písmena i slabiky řazeny na listech tak, jak jdou v Živé

Sleva 4 % z běžně ceny 27 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Písanka 2, 1. díl dvoubarevná

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Písanka obsahuje postupné zopakování všech psacích tvarů písmen a číslic. Všechna malá písmena jsou doplněna krátkým textem o některém zvířeti začínajícím na dané písmeno. Žáci se tak seznámí s řadou zvířat, která žijí nejen u nás. Písankou prolínají různé úkoly, které podporují čtení s porozuměním a napomáhají rozvoji myšlení žáků. Každá strana je doplněna hádankou. Je tu také zařazena

Sleva 4 % z běžně ceny 24 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí EMG doprava zdarma - na pozadí