Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Písanka 1, 2. díl (nová řada)

publisher: NNS

0 / 5
19 %
Písanky 2, 3 a 4 pokračují v osvojování dalších psacích písmen. Jejich pořadí se sjednocuje s pořadím ve Slabikáři. Na některých stranách je uveden odkaz na stranu ve Slabikáři, protože určitá slova, spojení, či tematický obsah přímo vycházejí v rámci propojení učiva z jednotlivých stránek ve Slabikáři. Písanka 2 má větší rozpětí linek, ale písmo se již zmenšuje. Začínáme do ní psát, když začneme

Sleva 19 % z běžně ceny 16 Kč

Naše cena: 13 Kč

Skladem

Český jazyk 2 NOVĚ, 2. díl (pracovní sešit)

publisher: NNS

2 / 5
18 %
Pracovní sešity jsou vytvořeny v souladu s RVP ZV. Usnadňují tvořivý styl výuky a zapojení žáků do výuky. Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí. Učivo českého jazyka je propojeno zejména s prvoukou, ale i s ostatními předměty. Zařazena byla i cvičení zaměřená na zrakového a sluchového vnímání, pravolevé a prostorové orientace. V pracovním sešitu jsou uvedeny

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 4 - Pracovní sešit pro 4. ročník, 2. díl (nová řada)

publisher: NNS

5 / 5
13 %
Nový dvoubarevný pracovní sešit k nové učebnici Český jazyk 4. Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje učivo tak, aby všichni žáci dospěli k dobrému zvládnutí učiva. Je připraven pro tvořivou a aktivní práci. Různé činnosti, úkoly a cvičení procvičují a upevňují učivo tohoto ročníku. I tento sešit má zařazeny mnohé mezipředmětové vztahy. Součástí pracovního sešitu je klíč ke cvičením.

Sleva 13 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 34 Kč

Skladem

Písanka 1, 1. díl (nová řada)

publisher: NNS

0 / 5
19 %
Na základě pozitivních ohlasů na nové písanky pro 2. ročník zavádíme PÍSANKY pro 1. ročník (1.-4. díl) v dvoubarevné variantě. Obsah písanek je nezměněn, jsou pod stejným kódem a za stejnou cenu. Písanky obsahují postupně nácvik všech probíraných malých a velkých písmen. Vlastní výuka psaní jednotlivých písmen vychází z pozorování nového tvaru a uvědomování si, ze kterých již známých prvků se

Sleva 19 % z běžně ceny 16 Kč

Naše cena: 13 Kč

Skladem

Písanka 1, 3. díl (nová řada)

publisher: NNS

0 / 5
19 %
Písanky 3 a 4 mají menší velikost písma. Kromě opisů je v Písankách zařazován také přepis. Ten slouží k upevňování znalosti písmen. Tiskací tvary poskytují oporu a kontrolu správného sledu písmen a diakritických znamének.

Sleva 19 % z běžně ceny 16 Kč

Naše cena: 13 Kč

Skladem u dodavatele

Já a můj svět 3 - prvouka (pracovní sešit)

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Pracovní sešit žáky upoutá řadou námětů k projektům, vtipných a zábavných úkolů k vyvození učiva, her, křížovek, rébusů k procvičení učiva na opakovacích stranách k tématům. V pravidelných cyklických opakováních je zaujme úkoly zaměřenými pohybově, hudebně, matematicky nebo výtvarně v tzv. Ájině zpravodaji. Na konci pracovního sešitu najdete praktické stránky s opakovacími úkoly k vystřižení.

Sleva 18 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 2. díl

publisher: NNS

5 / 5
17 %
Sešit je určen na druhé pololetí a zaměřuje se na skladbu (rozlišování hlavních a vedlejších vět), nauku o významu slov a nauku o tvoření slov.

Sleva 17 % z běžně ceny 41 Kč

Naše cena: 34 Kč

Skladem

Český jazyk 5 - Učebnice pro 5. ročník

publisher: NNS

5 / 5
12 %
Na školní rok 2015/2016 vyjde nová učebnice Český jazyk 5, která je zpracována v souladu s RVP ZV. Doplňují ji pracovní sešity Český jazyk 5, 1. a 2. díl.

Sleva 12 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (učebnice)

publisher: NNS

5 / 5
19 %
Učebnice se snaží přiblížit žákům nejstarší dějiny srozumitelnou formou. Učebnice neklade důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život (jak lidé bydleli, jedli, jak se oblékali, jak se bavili). Po pravěku žáci s učebnicí postupně navštíví starověkou Mezopotámii, Egypt, Palestinu, Indii, Čínu, Krétu, Řecko a Řím. Součástí je časová

Sleva 19 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem u dodavatele

Písankový sešit s pomocnými linkami 511+ s prodloženými řádky

publisher: NNS

0 / 5
18 %
NNSS16

Sleva 18 % z běžně ceny 11 Kč

Naše cena: 9 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 1. díl

publisher: NNS

0 / 5
17 %
Pracovního sešitu obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na tvarosloví a skladbu.

Sleva 17 % z běžně ceny 41 Kč

Naše cena: 34 Kč

Skladem

Písanka 1, 3. díl (původní řada)

Autor: Kolektiv autorů - Mühlhauserová, H., Svobodová, J.

publisher: NNS

0 / 5
19 %
Čtyři samostatné sešity, v nichž je rozpracované a předepsané veškeré učivo k výcviku psaní. Sešity obsahují cvičení prvků písmen, nácvik psacích písmen malých i velkých, slabik, slov a vět opisem, podle diktátu i autodiktátu (tj. psaní podle obrázků, až k úkolům, v nichž žáci plní různě náročná zadání (tvoří věty, doplňují písmena do neúplných slov, vypisují slova či věty z přečteného článku

Sleva 19 % z běžně ceny 16 Kč

Naše cena: 13 Kč

Skladem u dodavatele

Procvičujeme vyjmenovaná slova

publisher: NNS

0 / 5
17 %
Nový dvoubarevný pracovní sešit obsahuje doplňovací cvičení, diktáty, sebehodnocení žáků, klíč ke cvičením a vloženou kartu s přehledem vyjmenovaných slov.

Sleva 17 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem u dodavatele

Procvičujeme shodu přísudku s podmětem

publisher: NNS

0 / 5
17 %
V novém dvoubarevném pracovním sešitě si žáci procvičí shodu přísudku s podmětem rodu středního, ženského a mužského. A také podmět několikanásobný, nevyjádřený a všeobecný. Součástí pracovního sešitu je shrnutí učiva, souhrnná cvičení, pravopisné oříšky a klíč s řešením.

Sleva 17 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny - Z pravěku do novověku (pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
18 %
Učebnici je vhodné doplnit tímto pracovním sešitem, který zahrnuje mnoho zábavných úkolů a her k procvičení učiva a dalších námětů pro činnostní styl výuky.

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Písankový sešit s pomocnými linkami 512+

publisher: NNS

3 / 5
22 %
Písankové sešity jsou určeny především pro žáky 1. a 2. ročníků ZŠ. Jsou opatřeny pomocnými linkami, rámečkem a speciální podložkou sloužící k nácviku sklonu písma. Pro lepší orientaci žáka v sešitě jsou jeho vnitřní strany dvoubarevné. Sešit 512+ vychází z typu č. 512 se šířkou řádků 16 mm. Pomocné linky udávají velikost písmene při psaní a umožňují žákům soustředit se zejména na tvar a

Sleva 22 % z běžně ceny 9 Kč

Naše cena: 7 Kč

Skladem u dodavatele

MIUč+ Dějepis 6 - Pravěk a starověk - neomezená školní multilicence

publisher: NNS

5 / 5
18 %
V nových multimediálních interaktivních učebnicích plus (MIUč+) najdete na jednom místě veškeré doplňkové materiály k tištěné učebnici (interaktivní cvičení, fotografie, videa, mezipředmětové vztahy, audio nahrávky textu učebnice, zajímavosti a webové odkazy související s učivem), které jsme vybrali a připravili, abychom vám ušetřili čas s přípravou a aby byla výuka zajímavá. Nové MIUč+

Sleva 18 % z běžně ceny 8 990 Kč

Naše cena: 7 372 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 4 - Pracovní sešit pro 4. ročník, 1. díl (nová řada)

publisher: NNS

4.5 / 5
13 %
Nový dvoubarevný pracovní sešit k nové učebnici Český jazyk 4. Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje učivo tak, aby všichni žáci dospěli k dobrému zvládnutí učiva. Je připraven pro tvořivou a aktivní práci. Různé činnosti, úkoly a cvičení procvičují a upevňují učivo tohoto ročníku. I tento sešit má zařazeny mnohé mezipředmětové vztahy. Součástí pracovního sešitu je klíč ke cvičením.

Sleva 13 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 34 Kč

Skladem

Periodická soustava prvků

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Periodická soustava prvků formátu A4 obsahuje z druhé strany navíc přehled hustoty, teploty tání a teploty varu jednotlivých prvků; molekulární hmotnosti některých chemických sloučenin.

Sleva 18 % z běžně ceny 17 Kč

Naše cena: 14 Kč

Skladem

Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku

publisher: NNS

5 / 5
18 %
S touto učebnicí mohou žáci putovat obdobím středověku a počátkem novověku. Provede žáky prvními středověkými státy, prvními slovanskými státy až po konec třicetileté války. Učebnice se snaží žákům přiblížit způsob života lidí v raném, vrcholném a pozdním středověku (život na vesnici, zakládání měst, složení obyvatelstva, bydlení, odívání atd.). Součástí jsou návrhy projektů. Přílohou učebnice je

Sleva 18 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic dějepisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Dějiny jsou žákům podány srozumitelným jazykem a v co nejjednodušší formě. Učebnice nekladou důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, mapy, fotografie a obrázky. Navíc

Sleva 18 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 6, 1. díl - Vstupte na planetu Zemi

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Učebnici byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT čj. MSMT-19248/2013 dne 28. června 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jakou součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let. Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic zeměpisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a

Sleva 18 % z běžně ceny 78 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Čítanka 5 vhodná pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Čítanka 5 vhodná pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro žáky se specifickou poruchou učení, dyslexií a dysortografií Verze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje vše co nová Čítanka 5, ale navíc je zvětšena na formát A4 a je doplněna o prvky usnadňující žákům čtení a porozumění textu. Žáci tak budou moci pracovat se stejnou učebnicí jako jejich spolužáci.

Sleva 18 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka 2

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Čítanka 2 je členěna tematicky tak, jak žák prochází školním rokem od podzimu k létu. Články jsou vybrány se zřetelem na osobní prožitky žáků, na pozitivní ladění textů, na schopnost chápání smyslu čtených textů, na rozvoj jejich fantazie. Vzhledem ke čtenářským schopnostem žáků na počátku 2. ročníku jsou na začátek čítanky zařazeny krátké texty, básničky a říkadla. Mají motivační charakter,

Sleva 18 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Katodieta Katodieta