Registrace | Přihlášení


Nová škola - DUHA s.r.o.

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vyjmenovaná slova - pracovní sešit pro 3. a 4. ročník

Autor: Polonická Marie

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4.8 / 5
Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz se klade na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich odvozených. Procvičování se zaměřuje na slovní spojení a užití naučeného pravopisu ve větách, které spolu významově souvisejí. NOVA351

Sleva 17 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem

17 %

Počtářské chvilky - Matematika 7.ročník (pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ)

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Pracovní sešit obsahuje rozcvičky se zlomky a celými čísly. NNS711

Sleva 17 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem

17 %

Informatika 4 - učebnice

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Učebnice Informatika pro 4. ročník ZŠ je zpracována tak, aby odpovídala modelovému školnímu vzdělávacímu programu a pokrývá všechny navržené a očekávané výstupy RVP ZV pro informatiku. Učebnice obsahuje témata: digitální technologie, práce ve sdíleném prostředí a úvod do kódování a šifrování dat a informací. V učebnici je kladen důraz na názornost a rozvíjení logického, informatického

Sleva 10 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem

Novinka

Přírodověda 5 - Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ, Čtení s porozuměním

Autor: Vieweghová Thea

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Pracovní sešit doplňuje učebnici Přírodověda 5. Je zpracován v souladu s RVP ZV a řadí se do edice Čtení s porozuměním, která klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Pracovní sešit slouží k procvičování a upevňování učiva probraného v učebnici prostřednictvím pozorování a pokusů, které jsou doplněny návodnými ilustracemi. Najdete zde také doplňovačky, osmisměrky, ukázky z krásné

Sleva 17 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem

17 %

Náhradní mapa k Vlastivědě 5

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
Náhradní mapa k učebnici Vlastivěda 5 - Česká republika jako součást Evropy - učebnice pro 5. ročník ZŠ,čtení s porozuměním (NOVA5540)

Sleva 10 % z běžně ceny 21 Kč

Naše cena: 19 Kč

Skladem

Geometrie 7 – pracovní sešit: čtyřúhelníky, hranoly

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Procvičuje učivo: čtyřúhelníky, hranoly, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, povrchy a objemy těles, práce se sítěmi různých hranolů, ze kterých jsou potom odvozovány jejich povrchy a objemy.

Sleva 17 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem

17 %

Čítanka pro 2. ročník, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Janáčková Zita,kolektiv autorů

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Čítanka je součástí edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV. Hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem o literaturu a nenásilnou formou je poutavými články a zábavnými úkoly motivovat k další četbě. Každá literární ukázka je doplněna otázkami a úkoly směřujícími k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí. Texty jsou voleny tak,

Sleva 18 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

18 %

Slovní druhy - pracovní sešit pro 3. ročník

Autor: Polonická Marie

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Charakteristika každého slovního druhu má zajímavě vypracovanou formou (jednotlivé druhy slov jsou zařazovány do tabulek - domečků). Cvičení jsou hravá i klasicky pojednaná. Soubor zahrnuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře. NOVA352

Sleva 11 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem

11 %

Vlastivěda 5 - Od začátku novověku po současnost - učebnice pro 5. ročník ZŠ, Čtení s porozuměním

Autor: Fejfušová Marie

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Moderní barevná učebnice je zpracována v souladu s RVP ZV. Řadí se do edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení. V učebnici jsou zařazeny stěžejní události z českých dějin od počátku novověku až po současnost. Důraz je kladen na přiblížení života lidí v minulosti, proměny jejich práce, zábavy a bydlení. Text je zpestřen

Sleva 18 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

18 %

Hudební výchova 2 (učebnice) pro 2. ročník ZŠ

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
Hudební výchova je zpracována v souladu s RVP ZV. Žáci si zde hravou formou osvojují atraktivní umělé i lidové písně a znalosti adekvátní věku žáků 2. ročníku z oblasti hudební teorie, které následně dále procvičují. Průvodcem učebnice je kocour Mour. Klademe si za cíl rozvíjet v dětech zájem o hudbu, a to jak lidovou, klasickou, tak také populární. Inovativním prvkem jsou zejména různá

Sleva 18 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

18 % Sleva

Sada Skládací abeceda, značky a číslice

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
NOVA160

Sleva 10 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Český jazyk 5 – pracovní sešit 2. díl

Autor: Jirků Zuzana

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Řada zábavných cvičení a diktátů pro 2. pololetí. NOVA561

Sleva 17 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

17 %

Počítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku – pracovní sešit pro 1. ročník

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Kromě běžného počítání zahrnuje příklady, se kterými se dítě setkává v každodenním životě (vážení, měření délky, placení penězi apod.), rozklady čísel. Doplněno kartou s penězi

Sleva 17 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem

17 %

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. díl - učebnice

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Učebnice je připravena pro snadné, zajímavé i zábavné učení matematiky, žákům je v ní předložena možnost samokontroly a sebehodnocení svých matematických dovedností a to vždy, když je v materiálech užité učivo dobře procvičeno, tím je podněcován zájem žáků o učení, číselný obor se rozšiřuje s využitím činností žáků, snadno se tak vytvářejí správné číselné představy a snadno se vstupuje do

Sleva 18 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

18 %

Písanka 3 pro 1. ročník ZŠ

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Písanky jsou součástí nové sady vytvořené pro první ročník v rámci edice Čtení s porozuměním. Podobně jako v Živé abecedě a ve Slabikáři s kocourem Samem jsou průvodními postavami Alenka, Michal a kocour Sam v podobě ilustračního doprovodu písanek. Nácvik psaní písmen odkazuje na odpovídající stránky ve Slabikáři s kocourem Samem. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti

Sleva 16 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 21 Kč

Skladem

16 %

Písanka 2 pro 1. ročník ZŠ

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Písanky jsou součástí nové sady vytvořené pro první ročník v rámci edice Čtení s porozuměním. Podobně jako v Živé abecedě a ve Slabikáři s kocourem Samem jsou průvodními postavami Alenka, Michal a kocour Sam v podobě ilustračního doprovodu písanek. Nácvik psaní písmen odkazuje na odpovídající stránky ve Slabikáři s kocourem Samem. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti

Sleva 16 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 21 Kč

Skladem

16 %

Algebra 9 (rovnice a sl.úlohy), pracovní sešit

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Probírá lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli i opakování z 8. ročníku, řešení soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými. Značná pozornost se věnuje nácviku řešení slovních úloh. NOVA912

Sleva 13 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

13 % Sleva

Písanka 4 pro 1. ročník ZŠ

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Písanky jsou součástí nové sady vytvořené pro první ročník v rámci edice Čtení s porozuměním. Podobně jako v Živé abecedě a ve Slabikáři s kocourem Samem jsou průvodními postavami Alenka, Michal a kocour Sam v podobě ilustračního doprovodu písanek. Nácvik psaní písmen odkazuje na odpovídající stránky ve Slabikáři s kocourem Samem. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti

Sleva 16 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 21 Kč

Skladem

16 %

Se zvířátky do pohádky: První pohádky, básničky a hádanky

Autor: Brožová Jiřina

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
Pohádky – první čtení s výchovnou tematikou a obrázky k omalování, zpestřeno zábavnými úkoly. Příloha s vystřihovacími loutkami. NOVA154

Sleva 11 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem

11 %

Písanka 1 pro 1. ročník ZŠ

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
Písanky jsou součástí nové sady vytvořené pro první ročník v rámci edice Čtení s porozuměním. Podobně jako v Živé abecedě a ve Slabikáři s kocourem Samem jsou průvodními postavami Alenka, Michal a kocour Sam v podobě ilustračního doprovodu písanek. Nácvik psaní písmen odkazuje na odpovídající stránky v Živé abecedě s kocourem Samem a ve Slabikáři s kocourem Samem. NOVA1192

Sleva 16 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 21 Kč

Skladem

16 %

Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele