Registrace | Přihlášení


Nová tiskárna Pelhřimov

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Povídky praštěné třicítky

Autor: Petra Haasová

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

5 / 5
15 %
Soubor třiadvaceti povídek básnířky a publicistky Petry Haasové, které postupně vznikaly v létech 200 až 2007 pro časopis Smaragd.

Sleva 15 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Na všech frontách boj - Životní osudy letce RAF Ladislava Říhy, Válečný deník letce RAF Františka…

Autor: Ladislav Říha

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

5 / 5
15 %
Kniha přibližuje osudy dvou důstojníků předválečné československé armády, pplk. (in memoriam) Ladislava Říhy (1916–1942) a plk. (in memoriam) Františka Vocetky (1913–1941), kteří po okupaci českých zemí tak jako řada dalších nesložili ruce do klína, ale rozhodli se pro útěk z Protektorátu a vstup do československého zahraničního vojska. Po dlouhé cestě přes jihovýchodní Evropu a Středomoří

Sleva 15 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Čtvero ročních dob a Jiné básně

Autor: Jan Cempírek

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

5 / 5
15 %
Jan Cempírek st. se narodil v roce 1946 v Benešově u Prahy. Dětství a mládí prožil v Poříčí nad Sázavou, jehož romantická krajina formovala jeho obrazotvornost. Poté přesídlil do jižních Čech. Žije s rodinou ve Vidově, jezdí na chalupu do Ločenic. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze. Pracoval jako pedagog na základních a středních školách a též ve státní správě. Poezii se věnoval

Sleva 15 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Babráci

Autor: Pavel Šmidrkal

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

5 / 5
15 %
Literární grotesky o lidech, kteří se v životě namáhali, ale nenašli to, co hledali. Člověk se v životě mnohokrát lopotí bez výsledku. Prohry a propady, líčené v devíti povídkách nadlehčeným tónem, jsou příběhem zklamaných osob, které si většinou zachovaly naději. Děj zasazený místy až do šedesátých let minulého století ukazuje autora řady knih o výtvarných umělcích (Jiří Šlitr, Karol Molnár,

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Sázava milovaná

Autor: František Pleva

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

3.3 / 5
15 %
Výpravná dárková publikace z pera Františka Plevy popisuje historii i současnost kraje, který leží na obou březích řeky Sázavy. Kniha obsahuje přes 1000 barevných i černobílých fotografií a rytin. Na 360 stranách jsou popsány pozoruhodnosti, které autor na svých toulkách spatřil a pro nás popsal. Kniha vyšla v roce 2005.

Sleva 15 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 638 Kč

Skladem u dodavatele

Zálepky - pečetky - jiné známky

Autor: Pavel Šmidrkal

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

3.3 / 5
15 %
Reklamní nálepky nebo známky? – Zjevem se jedná o známky jen zdánlivě, přestože někdo takové pojmenování užívá na základě rodové podoby s poštovní známkou. Okraje jsou perforované a vyobrazení na nich oplývá krásou. A také probouzejí nostalgii v přístavišti starých časů. Jedná se o dosud podrobněji nezmapovanou oblast propagační tvorby, poskytující naději ke sběratelským objevům. Skrývají se

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Stopy vedou k Bobří řece

Autor: Otto Janka

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

1 / 5
15 %
Foglarovská publikace připravená nedávno zesnulým publicistou a spisovatelem Otto Jankou - Ropimem. Kniha Stopy vedou k Bobří řece je věnována jednak Jaroslavu Foglarovi - Jestřábovi, jednak Jestřábovu odchovanci z pražské Dvojky Radko Kadlecovi - pozdějšímu bratru Bernardovi z řádu Dominikánů.

Sleva 15 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

O pojmu cosmona - Jsoucno, které je nadějí lidstva, Existence which is Hope for Mankind

Autor: Rudolf Polách

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Rozjímání v bodech nad vlastním osudem i budoucností života na Zemi. Vesmír byl a bude ve všech kulturách ústředním tématem uvažování každého člověka. Zde popisované jsoucno cosmova (jehož částí je vesmír), které není celek a není založeno na předpokladech, dává naději na trvalou existenci lidstva.

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Čas moderny: Studie a materiály z vědeckého sympozia Čas moderny konaného ve dnech 28.-29. května…

Autor: Dagmar Blümlová

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Východiskem vhledu do českých kulturních dějin přelomu 19. a 20. století je tentokrát pojem moderna. Jednotlivé příspěvky se věnují jak pojmům moderna a modernost ve společnosti, kultuře a politice, tak jednotlivým osobnostem, které s modernou souvisely. Česká moderna je rovněž konfrontována se zahraničními analogiemi, připomínají se rovněž její kořeny a dozvuky ve 20. století. Přílohy tvoří

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Václava Tilleho svět Ten i Onen

Autor: Václav Tille

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Václav Tille Narodil se v rodině ředitele školy. Absolvoval gymnázium, pak filosofickou fakultu Karlovy university v Praze (slavistiku a germanistiku) a další v Innsbrucku, studia zakončil doktorátem. Pak vykonával práci v pražské univerzitní a olomoucké studijní knihovně. Následoval pobyt na univerzitě v Paříži. V roce 1903 habilitoval a v letech 1921-1937 byl řádným profesorem srovnávacích

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Papír a ruční papírny v Jihlavě a kraji Vysočina - v Jihlavě a kraji Vysočina

Autor: Václav Šplíchal

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Historie výroby papíru u nás není sice až tak dlouhá, ale přesto je velmi důležitá, zajímavá a podmětná. Kniha pojednává o vzniku papíren od 16. století až po počátek minulého století v Jihlavě a v kraji Vysočina.

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Zánik Země působením ducha

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Filozofické dílo Theodora Lessiga. Theodor Lessig (1872-1933). Německý filosof, publicista a literát židovského původu, ovlivněný Ludwigem Klagesem, Theodorem Lippsem a zvláště kulturním kriticismem Friedricha Nietzscheho. Představitel filosofie života, ostrý kritik německého nacionálního socialismu. Narodil se v Hannoveru. V emigraci patřil k výrazným politickým a ideovým odpůrcům fašismu.

Sleva 15 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Teskný historik Ladislav Hofman

Autor: Dagmar Blümlová

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Životopisná monografie o předčasně zesnulém historikovi L. K. Hofmanovi (1876-1903), vrstevníky považovaném za největší talent historické vědy své generace. Autorka, kulturní historička, se pokouší vysvětlit jeho osobnost z indicií českého fin de siecle, zformulovat jeho traumatizující svár mezi vědou a uměním i zahlcující ideál soudobé literatury, který mu bránil přijmout pravidla reálného

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Kronika květnových dnů

Autor: Josef Mottl

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
Kronika květnových dnů v Třešti obsahuje dramatické a autentické svědectví událostí, které městečko pod Špičákem prožilo před šedesáti pěti lety. Josef Motl, tehdejší místní učitel byl jejich přímým účastníkem, zároveň i svědkem. 5. květen se stal dnem povstání českého lidu proti okupantům. Také v Třešti převzal moc revoluční národní výbor, aniž by dostatečně zhodnotil reálnou situaci. Dodnes je

Sleva 10 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

České překlady francouzské literatury (1960 - 1969)

Autor: Kateřina Drsková

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Studie ukazuje tematickou i žánrovou rozmanitost beletristických překladů z francouzštiny v rámci knižní překladové produkce 60. let 20. století. V převážné většině jde o díla francouzské literatury; ostatní frankofonní literatury s výjimkou belgické jsou v knižních překladech zastoupeny jen okrajově. Autorka podává přehled nakladatelství a edic, v nichž v daném období překlady z francouzštiny

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Parerga a paralipomena 2. svazek - Malé filozofické spisy

Autor: Arthur Schopenhauer

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Kniha je českým překladem druhého svazku Schopenhauerových Parerg a paralipomen, čili krátkých filozofických esejů.

Sleva 15 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Malíř českého meránu Karel Chaba

Autor: Otto Janka

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Kniha o Karlovi Chábovi, doplněná množstvím reprodukcí jeho obrazů.

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Neuchopitelný Josef Váchal

Autor: Josef Kotek

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Publikace je zaměřena na rozbor výtvarných děl českého malíře Josefa Váchala, který žil v letech 1884 až 1969. V práci je sledován Váchalův vývoj výtvarných děl, které tvořil pod vlivem symbolismu, secese, naturalismu a expresionismu. Je zde zkoumáno Váchalovo úsilí o tvůrčí svobodu v obsahové i formální stránce tvorby... Publikace je doplněna 42 stránkovou obrazovou přílohou.

Sleva 15 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Rotariánské pohádky Václava Tilleho

Autor: Václav Tille

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Romanista Václav Tille (1867-1937) a zakladatel moderní české folkloristiky, píšící osobité pohádky pod uměleckým jménem Václav Říha, byl mimo jiné i prvním prezidentem československého Rotary klubu. Inspirován ideálem služby ve prospěch současnosti světa, tak jak jej toto hnutí vyznávalo, vybral ze světové pokladnice pohádkových motivů ty, které svým poselstvím tomuto ideálu odpovídaly. Usiloval

Sleva 15 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

O pojmu vesmír - Společník na cestách staletími se známými mysliteli

Autor: Rudolf Polách

publisher: Nová tiskárna Pelhřimov

0 / 5
15 %
Nelze se vyhnout rozjímání nad vlastním osudem i budoucností života na Zemi. Vesmír byl a bude ve všech kulturách ústředním tématem uvažování každičkého člověka. Kniha O pojmu vesmír čtenáři nabízí názory na vesmír řady moudrých lidí světa od starověku po dnešek, o kterých často slýcháváme, avšak málokdy je necháváme široce promlouvat vlastními slovy.

Sleva 15 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Předprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí