Registrace | Přihlášení


Oikoymenh

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Athénská demokracie

Autor: Jochen Bleicken

publisher: Oikoymenh

4 / 5
Systematický přehled a výklad athénské demokracie 5. a 4. stol. př. Kr. Kniha je zajímavá pro historiky i politology.

Sleva 10 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 538 Kč

Skladem u dodavatele

Theodicea

publisher: Oikoymenh

5 / 5
Studie o dobrotě Boha, svobodě člověka a o původu zla. Klasické dílo německého filosofa obhajuje myšlenku, že náš svět je nejlepší ze všech možných světů, proti mínění P. Bayla a jiných, že existence zla na světě je neslučitelná s pojmem Boží dobroty.

Sleva 10 % z běžně ceny 438 Kč

Naše cena: 394 Kč

Skladem u dodavatele

Život ducha I - Myšlení

Autor: Hannah Arendtová

publisher: Oikoymenh

4 / 5
15 %
Ve svém posledním díle, jehož knižní podoba vyšla až z pozůstalosti, se Hannah Arendtová věnuje základním, na sebe nepřevoditelným dimenzím lidské mysli či ducha: myšlení, chtění a souzení. V prvním svazku zasazuje myšlení do prostoru lidské praxe, aby právě takto ukázala jeho svébytnost, a snaží se na tradiční metafyzické otázky podat nemetafyzické odpovědi. Její úvaha je osobitým a pronikavým

Sleva 15 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 330 Kč

Skladem u dodavatele

Staroegyptské náboženství I.: Bohové na zemi a v nebesích - Bohové na zemi a v nebesích

Autor: Jiří Janák

publisher: Oikoymenh

5 / 5
Publikace představuje úvod do staroegyptského náboženství, především s ohledem na problematiku pojetí božského a božských bytostí a jejich odrazu v přirozeném a lidském světě. Náboženství starého Egypta a jeho jednotlivé fenomény jsou tak nahlíženy v jejich provázanosti s místními přírodními podmínkami, přírodními jevy, lidskou existencí a uspořádáním společnosti. Všechny tyto roviny se v

Sleva 10 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Metodologie, sociologie a politika

Autor: Max Weber

publisher: Oikoymenh

5 / 5
Výbor z díla velkého německého sociálního myslitele je rozdělen do tří tematických částí: metodologické, sociologické a politologické.

Sleva 10 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 358 Kč

Skladem u dodavatele

Eichmann v Jeruzalémě

Autor: Hannah Arendtová

publisher: Oikoymenh

5 / 5
15 %
Klasické dílo politického myšlní, které ve své době vzbudilo značné kontroverze. Autorka se v roce 1961 vydala jako reportérka do Jeruzaléma, kde sledovala soud s nacistickým funkcionářem Adolfem Eichmannem. Ze statí původně určených pro magazín The New Yorker vznikla kniha, která je vlastně filosofickou reportáží. Kromě popisu okolností soudu, při němž uplatňuje svoji schopnost přesného

Sleva 15 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem

O povinnostech - Pravda hovoří o výchově vladaře

Autor: Marsilio Ficino

publisher: Oikoymenh

5 / 5
Listy florentského platonika Marsilia Ficina De officiis a Veritas de institutione principis patří mezi nejvlivnější z celé Ficinovy korespondence jakožto stručná pojednání o v renesanci oblíbených tématech morální filosofie. Unikátní recepce se dočkaly i v českém prostředí počátku šestnáctého století, kdy byly přeloženy do humanistické češtiny, list Veritas dokonce dvakrát. Publikace přináší

Sleva 10 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Faidón

Autor: Platón

publisher: Oikoymenh

3.7 / 5
Osmí svazek ediční řady Platónovy spisy. Šesté opravené vydání.

Sleva 10 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Pacidus Philalethi

publisher: Oikoymenh

0 / 5
Pacidius Philalethi je filosofický dialog „pojednávající o povaze změny a kontinua, nakolik jsou přítomné v pohybu“ složený more socratico v říjnu 1976 během plavby z Anglie do Holandska, na samém konci Leibnizových pařížských let. Mezi epochálními objevy diferenciálního počtu a rovnic zachování pohybu nabízí rozprava Pacidia (Leibnize samotného) a jeho druhů (ztělesňujících hlavní vědecké

Sleva 10 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

De gracia et peccato

publisher: Oikoymenh

0 / 5
Autor (+ 1414), filozof a teolog, přívrženec i odpůrce Viklefových myšlenek, učitel Husův, patřil mezi nejvýznamnější postavy pražské předhusitské univerzity. V traktátu De gracia et peccato nazírá na hřích a na milost očima filozofa i teologa, zkoumá podstatu a původ hříchu a milosti. Text latinsky.

Sleva 10 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Komeniologické studie II.

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
Soubor textů o J. A. Komenském. 2. díl obsahuje texty publikované v letech 1959-1977.

Sleva 10 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem u dodavatele

Čas a řeč - Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardu Silvestris

Autor: Lenka Karfíková

publisher: Oikoymenh

0 / 5
Soubor sedmi statí věnovaných třem autorům 4. až 12. křesťanského století, s hlavním zaměřením k tématům času a řeči. Augustinova proslulá analýza času je zde ukázána ve spojitosti s jeho pojetím řeči jako klíče k řečově uspořádané paměti, obsahující vrozené pojmy všech věcí. Zcela jiné pojetí řeči nacházíme u Augustinova staršího současníka Řehoře z Nyssy, pro něhož je to pouhý lidský pokus

Sleva 10 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Brigitské traktáry

Autor: Matouš z Krakova

publisher: Oikoymenh

0 / 5
Tato kniha obsahuje dva Matoušovy spisy: Proposici ke svatořečení svaté Brigity, kterou Matouš pronesl při kanonizačním procesu a v níž žádost o kanonizaci zdůvodňuje, a Umučení Krista, výtah z Brigitiných Revelací, v nichž švédská světice popisuje svou vizi posledních Kristových okamžiků. Úvodní studie přináší podrobný životopis Matoušův a rozbor jeho brigitských traktátů, kromě toho se zabývá

Sleva 10 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 313 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod ke kritice soudnosti

Autor: Immanuel Kant

publisher: Oikoymenh

0 / 5
Jedná se o první verzi úvodu do kritiky soudnosti z r. 1790, která nikdyza Kantova života nevyšla. Autor se v ní opírá o analýzu soudnosti a odhaluje její specifický apriorní normativ, jenž identifikuje v principu účelnosti. První verze úvodu na rozdíl od verze napsané pro druhé vydání třetí kritiky v r. 1793 tematizuje navíc specificky filozofickou problematiku, totiž problém filozofie jako

Sleva 10 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

La dioptrique Dioptrika

Autor: René Descartes

publisher: Oikoymenh

0 / 5
Další z „esejů“ z Rozpravy o metodě v němž Descartes předvádí svou metodu na nauce o světle, zvláště pak na objevu zákonu lomu světla a jeho důsledcích. Francouzko-česky, s původními obrázky a závěrečným komentářem překladatele.

Sleva 10 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Schéma masové kultury

Autor: Kolektiv autorů - Theodor W. Adorno,Max Horkheimer

publisher: Oikoymenh

0 / 5
Adornova stať „Schéma masové kultury“ byla nalezena v autorově pozůstalosti a přestavuje volné pokračování kapitoly o kulturním průmyslu z Dialektiky osvícenství. Lze ji považovat za shrnutí Adornovy kritiky masové kultury. Čtenář v ní nalezne Adornovu diagnózu základních prvků masové kultury: reklamy, filmu, rozhlasu, hudby.

Sleva 10 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

De sanguinis minucione/ O pouštění krve

publisher: Oikoymenh

0 / 5
Traktát významného představitele středověké pražské univerzity v dvojjazyčném česko-latinském vydání.

Sleva 10 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Bída historicismu

Autor: Karl R. Popper

publisher: Oikoymenh

0 / 5
15 %
Kritická studie zabývající se problémem dějin a jejich smyslu. Druhé opravené vydání.

Sleva 15 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

To nejlepší z české povídky - CD

Autor: kolektiv autorů

publisher: Oikoymenh

0 / 5
21 %
Zajímavé a charismatické herecké osobnosti interpretují nezapomenutelná dílka české prózy z pera slavných a oblíbených spisovatelů: české perličky, které mohou doplnit a okrášlit nejednu soukromou sbírku nahrávek literatury a mluveného slova. Čte Martin Růžek, Bořivoj Navrátil, Miroslav Moravec, Pavel Zedníček, Josef Somr

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Cesty vzhůru

Autor: Milan Balabán

publisher: Oikoymenh

0 / 5
Autoři se zamýšlejí nad překladem Bible. Pokoušejí se předat biblickou zvěst a současně zachovat poezii hebrejského textu.

Sleva 10 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Předprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí