Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Analýza nekonečně malého za účelem chápání křivek - pana markýze Guillaume Francoise Antoine de…

Autor: Guillaume de L'Hôpital

publisher: OPS

5 / 5
20 %
První český překlad slavné původní světové učebnice diferenciálního počtu. Je určena těm, kteří se zajímají o historii diferenciálního počtu jako doklad o počátcích kalkulu.

Sleva 20 % z běžně ceny 436 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem u dodavatele

Aritmetický a algebraický traktát

Autor: Al Chvárizmí

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Významný text pro formování evropské kultury a civilizace, který nebyl nikdy doposud přeložen. Dva útlé, ale o to významnější traktáty, kterými vstoupily základy celé matematiky kalkulací (sčítání, odečítání, násobení, dělení a v druhém případě řešení základních typů rovnic) do Evropy, až se staly náplní dnešního učiva základního školství. Provádění těchto operací je popsáno formou, kterou

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Pojednání o jevech povstávajících na množstvích

Autor: Petr Vopěnka

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Nové původní autorské dílo předního českého matematika a filosofa Petra Vopěnky. Text navazuje na myšlenku vydání jeho stěžejního matematického traktátu (Alternativní teorie množin) v českém jazyce. Po mnohaleté práci však nyní čtenář nedostává překlad této knihy, ale nové zpracování a rozvoj základních prvků této teorie s řadou přesahů do epistemologie a filosofie vůbec. Úvodní část knihy je

Sleva 20 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Evoluce a věda

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků ze stejnojmenné významné mezinárodní konference pořádané Filosofickým ústavem AV ČR v Praze roku 2008. Konference je z řady mezioborových setkání, které pořádá Filosofický ústav každoročně již poněkolikáté a pokaždé vychází obdobný sborník. Tento je však asi nejrozsáhlejší, což svědčí o aktuálnosti a přitažlivosti tématu. Texty v něm obsažené přinášejí myšlenky vědců a filosofů

Sleva 20 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Základy. Knihy V-VI - Eukleides

Autor: Eukleides

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Pátá a šestá kniha Eukleidových Základů pojednává o poměrech veličin, především délek úseček a plošných obsahů triangulovatelných útvarů. Přitom výsledky páté knihy jsou snadno odvoditelnými rovnostmi či nerovnostmi příslušného formálního algebraického kalkulu, který ovšem v doběEukleidově nebyl znám. Podobně některé výsledky obsažené v šesté knize, ale i řadu dalších, navíc obtížně dosažitelných

Sleva 20 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Calculus infinitesimalis. Pars prima - Pars prima

Autor: Petr Vopěnka

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Odmítnuti Newtonova a Leibnizova pojetí infinitesimálního kalkulu matematiky 19. a 20. stol. – vyvolané ať již jejich neochotou či neschopnosti domyslet a dotvořit základni pojmy, o něž se původní pojetí tohoto kalkulu opíralo – bylo jedním z největších omylů nejen matematiky, ale evropské vědy vůbec.

Sleva 20 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Společenská odpovědnost firem - Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi

Autor: Lucie Kuldová

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Publikace se věnuje aktuálnímu tématu současné doby - společenské odpovědnosti firem (CSR). Ve čtivé formě seznamuje s jejími teoretickými základy a přináší i pohled na aplikace v praxi formou případových studií na konci knihy.

Sleva 20 % z běžně ceny 244 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Číslo – prostor – čas - Výbor prací o filosofii vědy

Autor: Henri Poincaré

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Reprezentativní výbor prací tohoto geniálního matematika a fyzika k tématům z filosofie poznání z jeho čtyř slavných a vlivných filozofických knih. Obsahuje kritický překlad deseti vybraných esejů o matematickém uvažování, o logikách, o měření prostoru a času a o geometrii.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Základy. Knihy XI-XII

Autor: Eukleides

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Čtvrtý a předposlední díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti. Kniha přináší opět rozsáhlé úvodní originální studie Petra Vopěnky o tématech: Roviny a přímky, Planimetrie a stereometrie, Tělesové úhly a Platónské geometrické objekty. Kniha je doplněna o Eudoxův výklad antického geometrického světa.

Sleva 20 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Základní pojmy filosofie jazyka a mysli

Autor: Kolektiv autorů - Juraj Hvorecký,Tomáš Marvan

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Filozofie jazyka a filozofie mysli jsou dva dnes etablované, svým způsobem již klasické obory analytické filozofie. V obou těchto oborech se během dvacátého století objevila celá řada nových pojmů a s nimi spojených teorií. Mnozí současní autoři však ve svých dílech znalost těchto pojmů a s nimi spojených teorií předpokládají , takže se jejich výkladem nezdržují. Kniha (slovník) je určená všem

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta k integrálu

Autor: Viktor A. Nikiforovskij

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Jedna ze základních myšlenek matematiky - myšlenka integrálu - se zrodila v dávnověku a v konkrétní podobě u Archiméda. Zdokonalovala se, až se stala nepostradatelná pro současnou matematiku. Kniha popisuje vývoj pojmu integrálu od Archiméda k Riemannovi a Cauchymu; tedy od antiky do 19. století. Je určena čtenářům, kteří se zajímají o matematiku i její historii. Dále v ní naleznete přínosy

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Základy. Kniha X

Autor: Eukleides

publisher: OPS

0 / 5
20 % Předprodej
Pátý a poslední díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti. První polovina knihy je znovu studií Petra Vopěnky, kde současným matematickým pohledem seznamuje s obsahem této nejnáročnější části Eukleidových Základů, o jejímž charakteru nejvíce vypovídá kapitola Změrné a nezměrné (racionální a iracionální). Dále kniha obsahuje oddíly Eukleidův algoritmus, unikátní délka

Sleva 20 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 180 Kč

Předobjednávka

Základy. Knihy VII-IX

Autor: Eukleides

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Třetí díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti; nejvydávanější knihy všech dob hned po Bibli. Kniha přináší zejména úvodní pojednání Petra Vopěnky Pojednání o přirozených číslech a dále jím přepracované znění aritmetických knih Euklidových. V druhé polovině přináší kniha vlastní autentické znění původního překladu všech třech obsažených knih. Z nich je pak patrné, jak se

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Procitnutí do živé země

Autor: David Abram

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Americký filosof a ekolog David Abram (1957) patří k nejinspirativnějším současným ekologickým myslitelům. Antologie pěti autorových esejů a jednoho rozhovoru - Reciprocita a losos, Země v zatmění, Neviditelný svět, Animismus, percepce a pozemské umění kouzelníka, Ekologie hloubky a Strážce hranice - seznamuje s jeho úvahami, v nichž se soustředěně zabývá fenomenologickými a psychologickými

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

O krásné panně Juliáně - aneb Báchorky a pověsti českého lesa

Autor: Ivan Vičar

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Kniha pohádkových příběhů, báchorek a pověstí, které se mohly odehrát kdekoliv, ale zároveň jsou spjaté s prostředím západních Čech a konkrétně Českého lesa.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Společnost a kultura - Sociologické úvahy a eseje

Autor: Miloslav Petrusek

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Ojedinělý sborník autorských textů předního českého sociologa a myslitele, který byl sestaven ještě za jeho života s jeho korekturami. Vychází jako 14. svazek edice u příležitosti udělení CENY Vize97 D. a V. Havlových v den nedožitých narozenin presidenta Václava Havla. Uspořádal Jiří Fiala.

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Analytická filosofie - Třetí čítanka

Autor: Jiří Fiala

publisher: OPS

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Analytická filosofie - úvod

Autor: Jiří Fiala

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Úvod k čítance z děl představitelů analytické filozofie od průkopnických koncepcí až po současné trendy. Texty této publikace vznikly pro semináře garantované katedrou filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Sleva 20 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Pohádky skřítka Bonifáce

Autor: Ivan Vičar

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Kniha pro malé děti (od 3 let) i ty zvídavé a starší. Je složena ze dvou částí, kdy první představují příběhy o tom, co a jak se stalo různým zvířátkům vlivem skřítka Bonifáce, který má po pradědečkovi kouzelnou čepičku a s ní provádí pravé divy. Tak se čtenář dozví, proč si vlastně pštrosi strkají hlavu do písku, proč už zvířata nemluví lidskou řečí, ale každý druh má úplně jinou řeč, proč

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Příležitostné rozpravy s matematikou

Autor: Petr Vopěnka

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Kniha umožňující sdílet velký příběh počátků a následující mocnosti a moci matematiky. Brilantní matematické úsudky formulované s historickou znalostí a filosofickým přesahem. Tento titul doplňuje slavné autorovy Rozpravy s geometrií i některé další.

Sleva 20 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Selected properties of functional materials

Autor: Dana Křemenáková , Jiří J. Mareš , Jiří Militký , Rajesh Mishra , Jaroslav Šesták

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Cílem odborné knihy je ukázat čtenáři jak nové poznatky a souvislosti při využití speciálních materiálů v textiliích, tak i možnosti jejich aplikací. Kniha je tématicky rozdělena do pěti částí: elektrické a elektromagnetické vlastnosti textilií, optické vlastnosti textilií, funkční vlastnosti textilních nanokompozit, tepelné vlastnosti textilií a fyzikální základy speciální projevů materiálů.

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Výška, šířka, hloubka, čas - Vybrané meditace filosofické

Autor: Jiří Fiala

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Široký a přitom jednotící soubor textů z nichž je patrná výška a lehkost nadhledu i hloubkou a síla encyklopedických znalostí. Obsahuje knižně nevydané texty o filosofii, umění, jazyce, sémantice, metafoře, matematice, logice i o výtvarných umělcích, komunikologii i vidění a vědění. Na závěr publikace je zařazen rozsáhlý text prof. Zdeňka Neubauera: Jiří Fiala – učitel vědění.

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Vlákenné struktury pro speciální aplikace

Autor: Kolektiv autorů - Dana Křemenáková, Jiří Militký, Jaroslav Šesták

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Odborná publikace na pomezí inženýrství, fyziky a chemie ukazuje čtenáři nové poznatky a souvislosti při využití speciálních materiálů v textiliích a možnosti jejich aplikací. Kniha je tématicky rozdělena do tří zajímavých částí: elektrické a elektromagnetické vlastnosti textilií, optické vlastnosti textilií, tepelné vlastnosti textilií a dalším úvahám. Texty do knihy zpracovali přední odborníci

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát

Autor: Jan Pinz

publisher: OPS

0 / 5
20 %
Odborná kniha objasní čtenáři fenomén přirozeného práva a fenomén moderního právního státu a zároveň jejich interakcí v moderní demokratické společnosti. Fundovaným způsobem se zabývá podstatou a souvislostmi těchto právních jevů v celém historickém vývoji až k etapě současného moderního, tj. demokratického právního státu.

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding