Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

OPS

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Analýza nekonečně malého za účelem chápání křivek pana markýze Guillaume Francoise Antoine de…

Autor: Guillaume de L'Hopital

publisher: OPS

5 / 5
19 %
První český překlad slavné původní světové učebnice diferenciálního počtu. Je určena těm, kteří se zajímají o historii diferenciálního počtu jako doklad o počátcích kalkulu. Nejprve se čtenář seznámí s pravidly tohoto výpočtu. Pak už se ukazuje použití diferenciálního počtu k nalezení tečen ke křivým čarám, k nalezení největších a nejmenších ordinát, k určení křivek, dotýkajících se nekonečného

Sleva 19 % z běžně ceny 436 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem

Základy - Knihy VII-IX

Autor: Eukleides

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Třetí díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti; nejvydávanější knihy všech dob hned po Bibli. Kniha přináší zejména úvodní pojednání Petra Vopěnky Pojednání o přirozených číslech a dále jím přepracované znění aritmetických knih Euklidových. V druhé polovině přináší kniha vlastní autentické znění původního překladu všech třech obsažených knih. Z nich je pak patrné, jak se

Sleva 19 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Analytická filosofie - Druhá čítanka

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Čítanka z děl představitelů analytické filosofie od průkopnických koncepcí až po současné trendy. Překlady textů této publikace vznikly pro semináře garantované katedrou filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Sleva 19 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Charisteria Sidonio Neubauero Sexagenario

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Sborník k šedesátinám Zdeňka Neubauera.

Sleva 19 % z běžně ceny 133 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Kara Mor, poslední čaroděj za země Kůd

Autor: Ivan Vičar

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Čtivá knížka pro dětí, která je o dětech a ilustrována dětmi. Proto se jim líbí! Prázdninové čtení původního, ale laskavého příběhu od zavedeného autora Ivana Vičara. V knize na čtenáře (rodiče i děti) čekají prázdniny, tři nerozluční kamarádi, dobrodružství, princezna, kocour, čaroděj a kousek ze země Kůd. V pohádkovém příběhu se prolínají dva světy. Ten obyčejný, dětský a pohádkový, snový.

Sleva 19 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Evoluce a věda

Autor: kolektiv autorů

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Sborník příspěvků ze stejnojmenné významné mezinárodní konference pořádané Filosofickým ústavem AV ČR v Praze roku 2008. Konference je z řady mezioborových setkání, které pořádá Filosofický ústav každoročně již poněkolikáté a pokaždé vychází obdobný sborník. Tento je však asi nejrozsáhlejší, což svědčí o aktuálnosti a přitažlivosti tématu. Texty v něm obsažené přinášejí myšlenky vědců a filosofů

Sleva 19 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Odborná kniha objasní čtenáři fenomén přirozeného práva a fenomén moderního právního státu a zároveň jejich interakcí v moderní demokratické společnosti. Fundovaným způsobem se zabývá podstatou a souvislostmi těchto právních jevů v celém historickém vývoji až k etapě současného moderního, tj. demokratického právního státu.

Sleva 19 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

Calculus infinitesimalis - pars prima - Pars prima

Autor: Petr Vopěnka

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Odmítnuti Newtonova a Leibnizova pojetí infinitesimálního kalkulu matematiky 19. a 20. stol. – vyvolané ať již jejich neochotou či neschopnosti domyslet a dotvořit základni pojmy, o něž se původní pojetí tohoto kalkulu opíralo – bylo jedním z největších omylů nejen matematiky, ale evropské vědy vůbec. Tato první kniha o infinitesimálním kalkulu obsahuje jen základní poznatky z diferenciálního

Sleva 19 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Číslo - prostor - čas - Výbor prací o filosofii vědy

Autor: Henri Poincaré

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Reprezentativní výbor prací tohoto geniálního matematika a fyzika k tématům z filosofie poznání z jeho čtyř slavných a vlivných filozofických knih. Obsahuje kritický překlad deseti vybraných esejů o matematickém uvažování, o logikách, o měření prostoru a času a o geometrii. Poincaré je asi posledním vědeckým univerzalistou (1905 dospěl spolu s Einsteinem k základům teorie relativity) a zároveň

Sleva 19 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Základy. Knihy XI-XII

Autor: Eukleides

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Čtvrtý a předposlední díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti. Kniha přináší opět rozsáhlé úvodní originální studie Petra Vopěnky o tématech: Roviny a přímky, Planimetrie a stereometrie, Tělesové úhly a Platónské geometrické objekty. Kniha je doplněna o Eudoxův výklad antického geometrického světa. Komentáře a poznámky zde opět tvoří více než polovinu původního textu

Sleva 19 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Základní pojmy filosofie jazyka a mysli

Autor: Kolektiv autorů - Juraj Hvorecký,Tomáš Marvan

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Filozofie jazyka a filozofie mysli jsou dva dnes etablované, svým způsobem již klasické obory analytické filozofie. V obou těchto oborech se během dvacátého století objevila celá řada nových pojmů a s nimi spojených teorií. Mnozí současní autoři však ve svých dílech znalost těchto pojmů a s nimi spojených teorií předpokládají , takže se jejich výkladem nezdržují. Kniha (slovník) je určená všem

Sleva 19 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem u dodavatele

Krajinou pochybností - Sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc v letech 2005 a 2006 - Sborník úvah…

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Sborník textů “Krajinou pochybností” zachycuje úvahy hostů z programu festivalu Ekologické dny Olomouc z roků 2005 a 2006. Lidé se tak mohou seznámit s texty mnoha autorů, kteří přijeli do Olomouce ke společné poradě mezi sebou i diváky. Mezi autory příspěvků jsou například biolog Jan Zrzavý, duchovní Ivan O. Stampach, matematik Ivan M. Havel, geolog Václav Cílek, novinář Tomáš Feřtek, sociolog

Sleva 19 % z běžně ceny 377 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem u dodavatele

Společnost a kultura - Sociologické úvahy a eseje - Sociologické úvahy a eseje

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Fiala,Miloslav Petrusek

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Ojedinělý sborník autorských textů předního českého sociologa a myslitele, který byl sestaven ještě za jeho života s jeho korekturami. Vychází jako 14. svazek edice u příležitosti udělení CENY Vize97 D. a V. Havlových v den nedožitých narozenin presidenta Václava Havla. Uspořádal Jiří Fiala. Obsahuje texty na téma: deziluze z pokroku, život všední a heroický, informace nebo vzdělanost, o potřebě

Sleva 19 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem u dodavatele

Základy - Kniha X

Autor: Eukleides

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Pátý a poslední díl postupně vydávaného nejzásadnějšího díla evropské vzdělanosti. První polovina knihy je znovu studií Petra Vopěnky, kde současným matematickým pohledem seznamuje s obsahem této nejnáročnější části Eukleidových Základů, o jejímž charakteru nejvíce vypovídá kapitola Změrné a nezměrné (racionální a iracionální). Dále kniha obsahuje oddíly Eukleidův algoritmus, unikátní délka

Sleva 19 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Selected properties of functional materials

Autor: Kolektiv autorů - Dana kolektiv autorů, Křemenáková

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Cílem odborné knihy je ukázat čtenáři jak nové poznatky a souvislosti při využití speciálních materiálů v textiliích, tak i možnosti jejich aplikací. Kniha je tématicky rozdělena do pěti částí: elektrické a elektromagnetické vlastnosti textilií, optické vlastnosti textilií, funkční vlastnosti textilních nanokompozit, tepelné vlastnosti textilií a fyzikální základy speciální projevů materiálů.

Sleva 19 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem u dodavatele

Výška, šířka, hloubka, čas - Vybrané meditace filosofické - Vybrané meditace filosofické

Autor: Jiří Fiala

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Široký a přitom jednotící soubor textů z nichž je patrná výška a lehkost nadhledu i hloubkou a síla encyklopedických znalostí. Obsahuje knižně nevydané texty o filosofii, umění, jazyce, sémantice, metafoře, matematice, logice i o výtvarných umělcích, komunikologii i vidění a vědění. Na závěr publikace je zařazen rozsáhlý text prof. Zdeňka Neubauera: Jiří Fiala – učitel vědění. Tento sborník je

Sleva 19 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

Vlákenné struktury pro speciální aplikace

Autor: Kolektiv autorů - Dana kolektiv autorů, Křemenáková

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Odborná publikace na pomezí inženýrství, fyziky a chemie ukazuje čtenáři nové poznatky a souvislosti při využití speciálních materiálů v textiliích a možnosti jejich aplikací. Kniha je tématicky rozdělena do tří zajímavých částí: elektrické a elektromagnetické vlastnosti textilií, optické vlastnosti textilií, tepelné vlastnosti textilií a dalším úvahám. Texty do knihy zpracovali přední odborníci

Sleva 19 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

O pojetí křivky

Autor: Libor Koudela

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Křivky byly po dlouhou dobu řazeny do různých jiných oblastí než do matematiky. Přesto právě zde došly své největší slávy a skrze fraktály se zase vrátily třeba do výtvarného umění. Tato kniha je o této cestě – od starověku po současnost. A přitom se dotýká otázek povahy matematických objektů, nekonečna, či dimenze. Popisuje i vztah logiky a intuice či třeba pokusy o kvadraturu kruhu. Co je to

Sleva 19 % z běžně ceny 335 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem u dodavatele

Příležitostné rozpravy s matematikou

Autor: Petr Vopěnka

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Kniha umožňující sdílet velký příběh počátků a následující mocnosti a moci matematiky. Brilantní matematické úsudky formulované s historickou znalostí a filosofickým přesahem. Tento titul doplňuje slavné autorovy Rozpravy s geometrií i některé další.

Sleva 19 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Světem badatele

Autor: Jaroslav Šesták

publisher: OPS

0 / 5
19 %
Cestopis, životopis, vědopis a obrazová publikace. To všechno je nová kniha významného českého vědce několika oborů, profesora Jaroslava Šestáka. Vypráví o jeho životní pouti, kterou popisuje, o jeho cestách samotných, které podnikl na všech kontinentech, o jeho práci vědce a to vše je bohatě doprovázeno fotografiemi všeho druhu včetně obsáhlé samostatné obrazové přílohy, která je provedena na

Sleva 19 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


SKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí