Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Vzory smluv dle NOZ II.

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Obecné otázky smluvního práva, Smlouvy o převedení věci do vlastnictví jiného, Smlouvy o přenechání věci k užívání jinému, Schovací smlouvy, Smloiuvy příkazního typu, Smlouvy o přepravě, Pojištění, Dílo, Smlouvy o dispozicích s peněžními prostředky, Smlouvy sdružovací, Smlouvy ostatní - k publikaci je přibalováno zdarma CD se vzormi smluv, publikace byla zpracována podle právního stavu účinného

Sleva 22 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony 2018 V.

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Zákon o obcích, zákon o krajích, školský zákon, zákon o matrikách, zákon o ochraně osobních údajů, přístup k informacím, zákon o státním občanství.

Sleva 22 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony 2018 VI.

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Životní prostředí, ochrana ovzduší, vodní zákon, lesní zákon, zákon o odpadech, zákon o obalech, energetický zákon.

Sleva 22 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem u dodavatele

Příručka mzdové účetní

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Odměňování, Minimální mzda, Zdravotní a sociální pojištění, Minimální vyměřovací základ, Povinnosti zaméstnavatele, Daňové zvýhodnění, Slevy na dani, Dohody o pracovní činnosti.

Sleva 22 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony 2018 II. část A

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Občanský zákoník, Zákon o obchodník korporacích, Exekuční řád, Insolvenční zákon, Občanský soudní řád.

Sleva 22 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony 2018 II. část B

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Trestní zákoník, právo, Zákon o pŕestupcích, Správní řád, Zákon o zvláštních řízeních soudních, Notářský řád, Třestní ŕád.

Sleva 22 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Podnikáme bezpečně a ekonomicky - bez chyb, pokut a penále

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Zajištění dalších podmínek BOZP, Ochrana zdraví, Ochrana osobních údajů nově, Inspekce práce, Vnitřní předpisy, Pracovní úrazy, Záznamy o úrazech, Odpady, Obaly nově...

Sleva 22 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Daňové a mzdové zákony 2018

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Daňové a mzdové zákony 2018 - znění po posledních novelách - daně a odvody --- daň z příjmů, DPH, účetnictví, postupy účtování, zákoník práce, mzdy, zdravotní pojištění, odvody, sociální pojištění, dávky, povinnosti zaměstnavatele.

Sleva 22 % z běžně ceny 257 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Stavíme bez chyb, pokut a penále

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
- Stavební povolení,

Sleva 22 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Provoz na pozemních komunikacích 2018 - Zákon a prováděcí vyhláška

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Zákon o provozu na pozemních komunikách a Vyhláška, kterou se provádejí pavidla silničního proovzu. Aktuální znění zákona a vyhlášky s barevným vyobrazením dopravních značek, světelných signálů, výstražných oděvů a pokynů policistů v praktickém formátu A6 z edice Zák§ny do kapsy.

Sleva 22 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Školský zákon - Vyhlášky po novelách

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Publikace obsahuje: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Sleva 22 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony 2018 III.

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Zákoník práce, plat a odměny, sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, zaměstnanost, zdravotní pojištění, úrazové pojištění.

Sleva 22 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony 2018 IV.

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Stavební zákon, katastrální zákon, nájem bytů, vlastnictví bytů, pozemkové úřady, požární ochrana.

Sleva 22 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem u dodavatele

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále

publisher: Poradce

0 / 5
23 %
Nemocenské pojištění, Důchodové pojištění, Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Daň z příjmů ze závislé činnosti, Mzdová kalkulačka, Zákoník práce.

Sleva 23 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony 2018 I. část A

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Zákon o ZDP, DPH, silniční daň, daňový řád, zákon o dani z nemovitosti, o spotřebních daních, o rozpočtových pravidlech.

Sleva 22 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony 2018 I. část B

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Zákon o účetnictví, Autorský zákon, České účetní standardy, Zákon o platebním styku, Zákon o cenách, Zákon o rezervách.

Sleva 22 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Daňové a nedaňové výdaje 2018 A-Z

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Publikace vznikla na základé četných dotazů čtenářů - poplatníků dané z příjmů, jak v praxi uplatnit do daňových výdajů některé konkrétní jimi vynaložené výdaje. S touto publikací, jako výborný zdroj informací, je vhodné využít řadu zákonů, a to zejména Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

Sleva 22 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovně-právní výkladový slovník

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Publikace je určena zaměstnavatelům, personalistům, zaměstnancům, mzdovým účetním, studentům, obsahuje cca 2000 pojmů a odborných výrazů souvisejících se zákoníkem práce a souvisejicích předpisů.

Sleva 22 % z běžně ceny 344 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem u dodavatele

Kontrola podnikání bez chyb, pokut a penále

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Daňová kontrola, Mzdová kontrola, Povinnosti zaměstnavatele, Inspektorát práce.

Sleva 22 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejný sektor bez chyb, pokut a penále

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Publikace je určena zaměstnancům veřejné správy, státním úředníkům, zaměstnancům rozpočtových a neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům. Nabízi aktuální znění zákona o státní službě, o výchově a vzdělávání, o kolektivním vyjednávání a rozpočtových pravidlech...

Sleva 22 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Výkladový slovník Veřejný sektor

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Ve slovníku najdete hesla ze všech odvětví veřejného sektoru se souvisejícími zákony. Přidali jse také cizí slova, ktorá jsou již běžnou součástí komunikace široké veřejnosti. Slovník je určen nejen pracovníkům ve veřejné a státní správě, obecním úřadům, příspěvkovým organizacím a neziskovým organizacím, školám, studentům středních a vysokých škol, ale také široké veřejnosti a potencionálním

Sleva 22 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Účtování Zákony a předpisy - Znění po posledních novelách

publisher: Poradce

0 / 5
22 %
Účetní jednotky jsou povinny při vedení účetníctví dodržovat obecně uznávané účetní předpisy a zásady. Základní problematika účetnictví je upravena zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 500/200 2 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, ktoré účtuí podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Publikace je určena podnikatelům,

Sleva 22 % z běžně ceny 257 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

S pastelkou v království matematiky I.

publisher: Poradce

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

knihy na vahu knihy na vahu