Registrace | Přihlášení


Poradce

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Podnikáme bezpečně a ekonomicky bez chyb, pokut a penále - bez chyb, pokut a penále

Autor: kolektiv autorů

publisher: Poradce

0 / 5
12 %
Zajištění dalších podmínek BOZP, Ochrana zdraví, Ochrana osobních údajů nově, Inspekce práce, Vnitřní předpisy, Pracovní úrazy, Záznamy o úrazech, Odpady, Obaly nově...

Sleva 12 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Pracovně-právní výkladový slovník

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Publikace je určena zaměstnavatelům, personalistům, zaměstnancům, mzdovým účetním, studentům, obsahuje cca 2000 pojmů a odborných výrazů souvisejících se zákoníkem práce a souvisejicích předpisů.

Sleva 27 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Stavíme bez chyb, pokut a penále

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
* Stavební povolení, * Územní rozhodnutí, * Kolaudační rozhodnutí, * Smlouva o dílo, * Projektová dokumentace, * Provedení díla.

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Výkladový slovník veřejný sektor

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Ve slovníku najdete hesla ze všech odvětví veřejného sektoru se souvisejícími zákony. Přidali jse také cizí slova, ktorá jsou již běžnou součástí komunikace široké veřejnosti. Slovník je určen nejen pracovníkům ve veřejné a státní správě, obecním úřadům, příspěvkovým organizacím a neziskovým organizacím, školám, studentům středních a vysokých škol, ale také široké veřejnosti a potencionálním

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Zákony I A/2019 - úplné znění - daňový řád, daň z příjmů, DPH, spotřební daně

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Daňový řád, Daně z příjmů, Silniční daň, Daň z přidané hodnoty, Spotřební daně, Hazardní hry, Daň z nemovitosti, Celní zákon, rozpočtová pravidla, Finanční správa ĎR, Evidence tržeb.

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony I B/2019 - úplné znění - účetnictví, živnostenské podnikání, autorské právo, platební styk

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Účetnictví, Zákon o cenách, ČÚS, živnostenské podnikání, autorské právo, platební styk, oceňování majetku, archivnictví a spisová služba.

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony II A/2019 - úplné znění - insolvenční zákon, občanský zákon, exekuční řád

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Insolvenční zákon, občanský zákoník, exekuční řád, občanský soudní řád, obchodní korporace, insolvenční řízení, regulace reklamy

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony III A/2019 - úplné znění - zákoník práce, ochrana osobních údajů, zaměstnanost

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Zákoník práce, ochrana osobních údajů, plat a odměny, požární ochrana, zaměstnanost, ochrana zaměstnanců, veřejné zdraví, bezpečnost práce.

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony III B/2019 - úplné znění - nemocenské pojištění, sociální služby, zdravotní pojištění

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Nemocenské pojištění, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, životní minimum, zdravotnická dokumentace, důchodové pojištění, sociální služby.

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony IV/2019 - úplné znění - stavební zákon, katastrální zákon, zákon o vyvlastnění

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Stavební zákon, autorizovaní inspektoři, dokumentace staveb, katastrální zákon - vyhláška, technické požadavky na stavby, zákon o vyvlastnění, veřejné zákazky.

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Zákony V/2019 – úplné znění – organizace veřejné správy, ochrana osobních údajů, školský zákon

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Kraje, obce, územní celky, organizace veřejné správy, ochrana osobních údajů, školský zákon, vysoké školy, poskytování dotací, přístup k informacím.

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

100 otázek a odpovědí - účetnictví v praxi

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Publikace obsahuje nasledovní kapitoly: Kapitál v obchodní společnosti, Časové rozlišovaní nákladů a výnosů, Dohadné položky, Rezervy a opravné položky, cizí měny a kursové rozdíly, Opravy v účetnictví, Mzdy a cestovní náhrady. Účetnictví je uspořádaným systémem evidence s určitými platnými normami a definovanými pravidly. U nás tyto pravidla určuje zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Pomocník mzdové účetní - k 1.1.2019

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
28 %
Zdravotní a sociální pojištění, Cestovní náhrady, srážky ze mzdy, sleva na dani, náhrada mzdy, důchody, odvody.

Sleva 28 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Daňová přiznání, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Jak zaplatit daň FO a PO, osobní slevy na dani, zvýšení a snížení VH, vzory podání a výpočet daně, metodika zdanění mezd, výhody ročního zúčtování.

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmů ze závislé činnosti, mzdová kalkulačka, zákoník práce.

Sleva 27 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Daňové a nedaňové výdaje 2019

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Publikaci využijí čtenáři, kteří provozují samostatnou činnost, zemědělští podnikatelé, čtenáři, kteří mají příjmy z nájmu, z kapitálového majetku, zaměstnavatelé i samostatně podnikající osoby, včetně čtenářů, kteří mají nahodilé příjmy.

Sleva 27 % z běžně ceny 419 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

Zákoník práce s komentářem – úplné znění po novele – s komentářem, judikaturou, nařízeními a…

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Zákoník práce - úplné znění zákona, platové poměry státních zaměstnanců, platový tarif, platový stupeň, zvláštní příplatek, platové poměry zaméstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída, kvalifikační předpoklady, katalog prací ve veřejných službách a správě

Sleva 27 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Školský zákon s komentářem - Zaměstnávání, BOZP, Vyhlášky

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Oblast školství prošla poslední dobou výraznými legislativními změnami. Důležitou část z nich přinášíme komplexně v praktickém formátu v jedné publikaci. Aktuální znění školského zákona s komentářem, zákony a vyhlášky zabezpečující

Sleva 27 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Zákony II B/2019 - úplné znění - trestní zákoník, trestní řád, policejní sbor, správní řád

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
27 %
Trestní zákoník, trestní řád, střelné zbraně a střelivo, odpovědnost za přestupky, policejní sbor, správní řád, advokacie, notářský řád, náklady řízení, zvláštní řízení soudní.

Sleva 27 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Účetní závěrka podnikatelů za rok 2018

Autor: neuveden

publisher: Poradce

0 / 5
15 %
Účetní zásady, vedení účetnictví, mikro, malá, střední účetní jednotka, velká účetní jednotka, druhy účetních závěrek.

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem


Může se hodit…


Dara Rolins 1+50%

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí