Registrace | Přihlášení


Práce

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zpěvník ruských písní / Pesennik

Autor: Klaudia Eibenová

publisher: Práce

3.9 / 5
Unikátní zpěvník ruských a sovětských písní. Zařazeny jsou nejznámější lidové a zlidovělé písně, písně městského folkloru, kozácké a vězeňské písně, zhudebněné verše a romance, filmové písně i písně romská či židovské. Zpěvník zároveň dokumentuje česko-ruské hudební kontakty. Je věnován památce českého folkloristy a sběratele lidových písní a zvyků Ludvíka Kuby. Všechny písňové texty mají

Sleva 3 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce výtvarným uměním 4

Autor: Šamšula Pavel

publisher: Práce

4.5 / 5
V dalším díle Průvodce se podíváme na umění vznikající zhruba mezi lety 1870 a 1950. Výtvarné umění je svědectví své doby. Může vám o ní povědět mnoho zajímavého svou řečí beze slov. Uvedená doba přinesla v životě lidí větší změny než předcházející období vývoje lidstva. Přinesla tedy i prudké proměny do moderního výtvarného umění - však se také zrodilo z roztržky člověka s hodnotami a názory,

Naše cena: 279 Kč

Skladem

Průvodce výtvarným uměním 1

Autor: Pavel Šamšula

publisher: Práce

4 / 5
První díl průvodce výtvarným uměním se bude zabývat uměním, jak se vyvíjelo a měnilo v různých dobách od počátků lidstva před zhruba 40 tisíci lety až do období antiky, tedy období řecké a římské kultury na prahu našeho letopočtu. Hned na začátku si ale musíme připomenou jeden důležitý poznatek - různá kulturní období na naší planetě si nemusí vzájemně časově odpovídat. Takže i dnes se můžeme

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Průvodce výtvarným uměním 2

Autor: Šamšula Pavel

publisher: Práce

5 / 5
Učebnice je součástí exkluzivní řady publikací o výtvarném umění. Je určena jak ZŠ, tak víceletým gymnáziím, SŠ i okruhu široké veřejnosti. Bohatě obrazově vybavená kniha představuje umění středověku.

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Azbuka - tabulka A4 lamino

Autor: neuveden

publisher: Práce

5 / 5
Pomůcka při výuce ruského jazyka

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Pojechali - Rychlý start - pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Klaudia Eibenová,Zuzana Liptáková,Hana Žofková

publisher: Práce

4 / 5
Výprodej
Pracovní sešit přináší úkoly a cvičení, které se vztahují k učebnici Pojechali! – rychlý start. Schváleno MŠMT.

Naše cena: 267 Kč

Skladem

Pojechali 5 - Ruština pro základní školy (Učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Žofková Hana,Eibenová Klaudia,Liptáková Zuzana,Šaroch Jaroslav

publisher: Práce

5 / 5
Pátý díl učebního souboru navazuje na předchozí čtyři díly. Zvyšuje se znovu náročnost, je zařazeno např. čtení a poslech s porozuměním delších textů, testování porozumění poslechu, náročnější aktivizující způsoby práce se slovní zásobou a rozvíjení tvůrčího psaní, významné místo zaujímají ruské reálie. Jsou i nadále zařazovány prvky, které se v minulých dílech osvědčily – dlouhodobé projekty,

Naše cena: 346 Kč

Skladem

Dějiny novověku, 2. díl (učebnice pro ZŠ)

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Augusta,František Honzák

publisher: Práce

5 / 5
Devítidílná dějepisná řada učebnic spolu s pracovními sešity pro ZŠ a víceletá gymnázia má již ve školách své stálé místo. Zachycuje dějinný vývoj od pravěku až do konce 80. let 20. století. Netradiční koncepce předkládá žákům živý obraz minulých věků a vzbuzuje v nich spíše zájem o historii, než aby je uvedla pouze do nezáživné říše dat, jmen a událostí. Autoři vsadili na čtivou, svižnou a

Sleva 6 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Český jazyk pro 7. ročník - Literatura a komunikace

Autor: Jana Hoffmannová

publisher: Práce

5 / 5
Ediční řada učebnic českého jazyka pro 6.–9. ročník pro druhý stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií je edice s moderně koncipovanou komunikační výchovou splňující požadavky na využití rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání a umožňuje vytváření klíčových kompetencí a zpracování očekávaných výstupů RVP ZV a je zároveň i dobrou inspirací pro tvorbu ŠVP. Pro každý

Sleva 3 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Obrazárna v hlavě 3 - výtvarná čítanka pro 6.ročník ZŠ

Autor: Pavel Šamšula

publisher: Práce

4 / 5
Výtvarná čítanka pro 6. ročník základní školy. V tomto díle se budeme hlavně věnovat vztahu člověka ke zvířatům, prostředí pro život a podíváme se poprvé na sochařství.

Sleva 3 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

České dějiny I. pro SŠ - učebnice

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Beneš,Josef Petráň

publisher: Práce

3.5 / 5
Učebnice zahrnuje období od pravěkého osídlení našeho území až po počátek moderní společnosti a státu r. 1792 a ve větší míře vychází z pojetí kulturních dějin. Struktura výkladu látky je proto trochu složitější a je třeba klást větší důraz na širší souvislosti jednotlivých událostí, jevů a procesů

Sleva 6 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Dějiny středověku

Autor: Zdeněk Beneš

publisher: Práce

3.9 / 5
Druhý svazek světových dějin navazuje bezprostředně na první a začíná zánikem západořímské říše. Výklad je doveden k přelomu 16. a 17. století. Učebnice je koncipována jako učební prostředek, nástroj k výuce a historickému poznávání. Obsahuje tedy více údajů a dat než bývalo zvykem a je na učiteli, aby vybral podle vyspělosti žáků konkrétní didaktický celek.

Sleva 3 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

Výtvarné čarování

Autor: Vladimíra Slavíková

publisher: Práce

3.1 / 5
Pojetí této publikace je založeno na artefiletice pro předškoláky a mladší žáky. Jejím cílem je zprostředkovat dětem cestu ke světu kultury a přírody na základě výtvarných zážitků. První část knihy - náměty jsou uspořádány do celků sjednocených pohádkovým příběhem. Druhá část uvádí důležité metodické poznatky pro praktickou činnost. Publikace je bohatě ilustračně vybavena.

Sleva 3 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Písanka - Azbuka

Autor: neuveden

publisher: Práce

3.8 / 5
Praktická písanka k nácviku psací azbuky—po jednotlivých písmenech až po častá slovní spojení

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Azbuka - Ruský jazyk pro ZŠ (tabulka A6, azbuka, číslovky, dny v týdnu)

Autor: neuveden

publisher: Práce

3.8 / 5
Laminovaná karta A6

Naše cena: 12 Kč

Skladem

Dějiny pravěku a starověku pro SŠ - učebnice

Autor: neuveden

publisher: Práce

3.6 / 5
Učebnice probírá období od paleolitu do zániku západořímské říše v roce 476. Zatímco nejstarší dějiny člověka jsou vykládány chronologicky, výklad prvních civilizací a středověkých států jsou pojaty spíše teritoriálně. Každá kapitola je doplněna otázkami k opakování i k zamyšlení, zopakováním základních dat a nabídkou literatury k četbě.

Sleva 6 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Etická výchova 1 - Pro 1. a 2. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Ilona Dufková,Hana Novotná,Eva Špačková

publisher: Práce

3.4 / 5
Etika hrou pro malé školáky. Pracovní učebnice s pohádkovým příběhem a herními aktivitami splňuje požadavky RVP pro doplňující vzdělávací obor Etická výchova. Je určena žákům 1. a 2. ročníku ZŠ a tvoří první díl ediční řady učebnic etické výchovy pro ZŠ. Součástí schválené učebnice MŠMT je i peříčko, které provází symbolicky celý text ilustrované učebnice

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny novověku pro SŠ - učebnice

Autor: Miroslav Hroch

publisher: Práce

3 / 5
Výprodej
Každý, kdo se ptá po historických kořenech moderního světa, začíná studiem onoho období, kdy v Evropě proběhl přechod od tradiční zemědělské společnosti ke společnosti občanské, průmyslové. Proměny, k nimž došlo v průběhu 16. - 19. století, nemají totiž v dějinách lidstva obdoby. Jejich součástí byl také postupný vznik jediného světa skládajícího se z navzájem propojených kontinentů. Proto patří

Sleva 6 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Pojechali 2 - Ruština pro základní školy (Učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Žofková Hana,Eibenová Klaudia,Liptáková Zuzana

publisher: Práce

3 / 5
Druhý učební soubor bezprostředně navazuje na první a odpovídá požadavkům Společného referenčního rámce pro jazyky. V celém učebním souboru se realizuje osobnostní přístup k žákům, výběr materiálů a metody práce jsou přizpůsobeny psychice žáků středního školního věku. Velký důraz je kladen na motivaci, rozlišením učiva na základní, doplňující a rozšiřující se respektuje cílová skupina žáků.

Naše cena: 372 Kč

Skladem

Dějepis - 2. díl Středověk - učebnice pro ZŠ

Autor: neuveden

publisher: Práce

3 / 5
Učebnice se zabývá obdobím vrcholného středověku, tedy doby 13. až 15. století, od Přemyslovského státu k Jagelloncům, od bojů Francie s Anglií po renesanci a humanismus v Itálii. OBSAH: 1. Život zemědělců 2. Vznik měst a jejich význam 3. Středoevropská velmoc posledních Přemyslovců 4. Růst významu středověkých měst 5. Boj mezi Francií a Anglií o nadvládu v západní Evropě 6. Vpád Mongolů do

Naše cena: 126 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Black Friday - scyscraper Black Friday - scyscraper