Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

České dějiny I.

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Beneš, Josef Petráň

publisher: Práce

3.2 / 5
11 %
Učebnice zahrnuje období od pravěkého osídlení našeho území až po počátek moderní společnosti a státu r. 1792 a ve větší míře vychází z pojetí kulturních dějin. Struktura výkladu látky je proto trochu složitější a je třeba klást větší důraz na širší souvislosti jednotlivých událostí, jevů a procesů.

Sleva 11 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem

Výtvarné čarování

Autor: Kolektiv autorů - Vladimíra Slavíková, Helena Hazuková, Jan Slavík

publisher: Práce

3.2 / 5
12 %
Pojetí této publikace je založeno na artefiletice pro předškoláky a mladší žáky. Jejím cílem je zprostředkovat dětem cestu ke světu kultury a přírody na základě výtvarných zážitků. První část knihy - náměty jsou uspořádány do celků sjednocených pohádkovým příběhem. Druhá část uvádí důležité metodické poznatky pro praktickou činnost. Publikace je bohatě ilustračně vybavena.

Sleva 12 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem u dodavatele

Poekhali 3 pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Hana Žofková, Klaudia Eibenová, Zuzana Liptáková, Jaroslav Šaroch

publisher: Práce

5 / 5
11 %
Třetí díl učebního souboru je zaměřen na dosažení úrovně A2 (uživatel základů jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka ruštiny je zde koncipována jako výuka druhého cizího jazyka na základní škole a je bráno v úvahu to, co bylo probráno při osvojování prvního cizího jazyka. Ve vztahu k němu jsou plněny odlišné cíle, jsou například upřednostňovány činnosti zaměřené

Sleva 11 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Poekhali 1 pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Hana Žofková, Klaudia Eibenová, Zuzana Liptáková, Jaroslav Šaroch

publisher: Práce

5 / 5
11 %
Pracovní sešit je součástí výukového kompletu ruského jazyka Pojechali 1. Obsahuje úkoly a jazyková cvičení vztahující se k dané učebnici. Je určen pro žáky základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Schváleno MŠMT.

Sleva 11 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Průvodce výtvarným uměním IV

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Šamšula, Jarmila Hirschová

publisher: Práce

4.5 / 5
11 %
Učebnice výtvarné výchovy pro nižší ročníky víceletých gymnázií a SŠ.

Sleva 11 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce výtvarným uměním II

Autor: Kolektiv autorů - Jarosla Adamec, Pavel Šamšula

publisher: Práce

5 / 5
11 %
Svazek, vycházející již ve 3. vydání, je součástí exkluzivní řady publikací o výtvarném umění. Je určen jak ZŠ, tak víceletým gymnáziím, SŠ i okruhu široké veřejnosti. Bohatě obrazově vybavená kniha představuje umění středověku.

Sleva 11 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

České dějiny II.

Autor: Robert Kvaček

publisher: Práce

5 / 5
11 %
Učebnice dějepisu pro gymnázia a střední školy.

Sleva 11 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Poekhali 5 učebnice

Autor: Kolektiv autorů - Hana Žofková, Klaudia Eibenová, Zuzana Liptáková, Jaroslav Šaroch

publisher: Práce

5 / 5
13 %
Pátý díl učebního souboru navazuje na předchozí čtyři díly. Zvyšuje se znovu náročnost, je zařazeno např. čtení a poslech s porozuměním delších textů, testování porozumění poslechu, náročnější aktivizující způsoby práce se slovní zásobou a rozvíjení tvůrčího psaní, významné místo zaujímají ruské reálie. Jsou i nadále zařazovány prvky, které se v minulých dílech osvědčily – dlouhodobé projekty,

Sleva 13 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem

Český jazyk pro 6. ročník - Procvičujeme, opakujeme

Autor: Kolektiv autorů - Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann, Olga Müllerová

publisher: Práce

0 / 5
13 %
Ediční řada učebnic českého jazyka pro 6.–9. ročník pro druhý stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií je edice s moderně koncipovanou komunikační výchovou splňující požadavky na využití rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání a umožňuje vytváření klíčových kompetencí a zpracování očekávaných výstupů RVP ZV a je zároveň i dobrou inspirací pro tvorbu ŠVP. Pro každý

Sleva 13 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 69 Kč

Skladem u dodavatele

Poekhali Rychlý start pracovní sešit

Autor: Hana Žofková, Klaudia Eibenová, Zuzana Liptáková

publisher: Práce

4 / 5
11 %
Pracovní sešit přináší úkoly a cvičení, které se vztahují k učebnici Pojechali! – rychlý start. Schváleno MŠMT.

Sleva 11 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Zpěvník ruských písní / Pesennik

Autor: Kolektiv autorů - Klaudia Eibenová, Jiří Klapka

publisher: Práce

3.9 / 5
12 %
Unikátní zpěvník ruských a sovětských písní. Zařazeny jsou nejznámější lidové a zlidovělé písně, písně městského folkloru, kozácké a vězeňské písně, zhudebněné verše a romance, filmové písně i písně romská či židovské. Zpěvník zároveň dokumentuje česko-ruské hudební kontakty. Je věnován památce českého folkloristy a sběratele lidových písní a zvyků Ludvíka Kuby.

Sleva 12 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce výtvarným uměním I

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Šamšula, Jaromír Adamec

publisher: Práce

3.9 / 5
11 %
Učebnice výtvarné výchovy pro nižší ročníky víceletých gymnázií a SŠ.

Sleva 11 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny středověku

Autor: Zdeněk Beneš

publisher: Práce

3.9 / 5
11 %
Druhý svazek světových dějin navazuje bezprostředně na první a začíná zánikem západořímské říše. Výklad je doveden k přelomu 16. a 17. století. Učebnice je koncipována jako učební prostředek, nástroj k výuce a historickému poznávání. Obsahuje tedy více údajů a dat než bývalo zvykem a je na učiteli, aby vybral podle vyspělosti žáků konkrétní didaktický celek.

Sleva 11 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Dějiny pravěku a starověku (SŠ)

Autor: Jan Souček

publisher: Práce

3.6 / 5
11 %
Učebnice probírá období od paleolitu do zániku západořímské říše v roce 476. Zatímco nejstarší dějiny člověka jsou vykládány chronologicky, výklad prvních civilizací a středověkých států jsou pojaty spíše teritoriálně. Každá kapitola je doplněna otázkami k opakování i k zamyšlení, zopakováním základních dat a nabídkou literatury k četbě.

Sleva 11 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Poekhali 2 učebnice

Autor: Kolektiv autorů - Hana Žofková, Klaudia Eibenová, Zuzana Liptáková, Jaroslav Šaroch

publisher: Práce

3 / 5
11 %
Druhý učební soubor bezprostředně navazuje na první a odpovídá požadavkům Společného referenčního rámce pro jazyky. V celém učebním souboru se realizuje osobnostní přístup k žákům, výběr materiálů a metody práce jsou přizpůsobeny psychice žáků středního školního věku. Velký důraz je kladen na motivaci, rozlišením učiva na základní, doplňující a rozšiřující se respektuje cílová skupina žáků.

Sleva 11 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Etická výchova 1 - Pro 1. a 2. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Ilona Dufková, Hana Novotná, Eva Špačková

publisher: Práce

3 / 5
13 %
Etika hrou pro malé školáky.

Sleva 13 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Občanská výchova 6. ročník ZŠ - Metodická příručka NOVĚ

Autor: Kolektiv autorů - Ivana Havlínová, Oldřich Müller

publisher: Práce

3 / 5
13 %
Učebnice občanské výchovy nové ediční řady pro 6.– 9. ročník ZŠ vycházejí z koncepce oblíbených učebnic Milana Valenty (dole). Stěžejní linii nových učebnic tvoří didaktizované příběhy propojené v seriál. Učebnice jsou rozšířeny o bohatý didaktický aparát a každou z nich doplňuje pracovní sešit a metodická příručka (autoři I. Havlínová a O. Müller). Část otázek a úkolů je zpracována

Sleva 13 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce výtvarným uměním V

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Bláha, Jan Slavík

publisher: Práce

0 / 5
11 %
Učebnice výtvarné výchovy pro nižší ročníky víceletých gymnázií a SŠ.

Sleva 11 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis - Nová doba 2. díl

Autor: Vošahlíková Pavla

publisher: Práce

0 / 5
13 %

Sleva 13 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis - Nová doba 1. díl

Autor: Pokorný Jiří

publisher: Práce

0 / 5
13 %

Sleva 13 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny novověku

Autor: Miroslav Hroch

publisher: Práce

0 / 5

Sleva 6 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Azbuka A4 - Karta lamino

publisher: Práce

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem u dodavatele

Poekhali Rychlý start učebnice

Autor: Hana Žofková, Klaudia Eibenová, Zuzana Liptáková

publisher: Práce

0 / 5
11 %
Učebnice je součástí učebního souboru ruského jazyka. Jedná se o průřez učebním kompletem Pojechali 1 a Pojechali 2 a umožňuje tak pozdější začátek výuky ruštiny. Zkráceno je především předazbukové období a celá koncepce je přizpůsobena mentalitě starších žáků 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií. Schváleno MŠMT.

Sleva 11 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

CD-Pojechali 2 - Zvuková nahrávka k učebnici ruštiny pro základní školy

Autor: Kolektiv autorů - Hana Žofková, Klaudia Eibenová, Zuzana Liptáková, Jaroslav Šaroch

publisher: Práce

0 / 5
11 %

Sleva 11 % z běžně ceny 451 Kč

Naše cena: 401 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding