Registrace | Přihlášení


Prodos

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Matematické minutovky pro 3. ročník /1. díl

Autor: Kolektiv autorů - Mikulenková Hana,kolektiv autorů

publisher: Prodos

4.7 / 5
Na základě přímého požadavku učitelů na ZŠ vznikly tyto sešity o dvakrát 64 cvičeních, které slouží k docvičení matematického učiva žáků vždy v konkrétním ročníku ZŠ. Sešity mají žákům dopomoci k potřebné jistotě a zběhlosti v pamětném počítání.

Sleva 9 % z běžně ceny 34 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 5. ročník / 1. díl

Autor: Molnár Josef

publisher: Prodos

4.5 / 5
Přepracované pracovní sešity, které původně vznikly na základě přímého požadavku učitelů na ZŠ, obsahují 64 cvičení sloužících k docvičení pamětného počítání žáků v 5. ročníku ZŠ. Sešity mají žákům dopomoci k potřebné jistotě a zběhlosti v pamětném počítání. Zvlášť zajímavé jsou tyto sešity pro žáky, kteří se připravují ke zkouškám na víceletá gymnázia.

Sleva 15 % z běžně ceny 34 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem

15 %

Číslice – Písanka 3

Autor: Mikulenková Hana

publisher: Prodos

5 / 5
16 stran je zaměřeno na nácvik psaní číslic 1 až 9, a to pomocí rozmanitých úkolů a cvičení. Děti počítají obrázky, porovnávají, řeší příklady, provádějí základní rozklady čísel atp. Písanka byla vytvořena jako 3. díl souboru písanek pro nácvik psaní písmen, slov a vět, neboť do roku 1996 spadalo psaní číslic pod nácvik psaní. Nyní lze ovšem tento sešit použít samostatně jako písanku pro

Sleva 11 % z běžně ceny 28 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

11 %

Matematické minutovky pro 5. ročník/ 2. díl - 5. ročník

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Mikulenková Hana

publisher: Prodos

5 / 5

Sleva 15 % z běžně ceny 34 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem

15 %

Zeměpis 1 – Fyzický zeměpis - Planeta Země, glóbus a mapa, přírodní složky a oblasti Země

Autor: Demek Jaromír

publisher: Prodos

5 / 5
První díl tematicky komponované řady učebnic zeměpisu obsahuje témata úvodového charakteru, jejichž prostřednictví se žáci seznámí např. se základními pojmy geografie a kartografie, se Zemí jako planetou sluneční soustavy, s přírodními podmínkami na Zemi a jejich vlivem na utváření lidské společnosti a konečně s jednotlivými přírodními složkami a oblastmi Země. Jednotlivé kapitoly učebnice

Sleva 16 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem

16 %

Umím češtinu? – Tvarosloví 5

Autor: neuveden

publisher: Prodos

4 / 5
Připravujete se na přijímací zkoušky? Nebo si jen potřebujete procvičit češtinu? Pak kromě testů z tvarosloví vyzkoušejte i další díly řady Umím češtinu? Co najdete v Tvarosloví pro 5. ročník? * 10 didaktických testů, každý s 20 různorodými úlohami z češtiny * otázky zaměřené na skloňování a časování ohebných slovních druhů, mluvnické kategorie podstatných jmen, sloves i dalších

Sleva 16 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

16 %

Umím češtinu? – Pravopis 9

Autor: neuveden

publisher: Prodos

4 / 5
Potřebujete si procvičit český jazyk, abyste uspěli u přijímacích zkoušek? Zdokonalte své znalosti s testy pravopisu a pokračujte dalšími díly řady Umím češtinu? Co najdete v Pravopisu pro 9. ročník? * 10 didaktických testů, každý s 20 různorodými úlohami z českého jazyka * otázky zaměřené na vyjmenovaná slova, shodu přísudku s podmětem, psaní velkých a malých písmen, předpon s- a z-,

Sleva 16 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

16 %

Matematika a její aplikace pro 5. ročník 2. díl - 5. ročník

Autor: Mikulenková Hana

publisher: Prodos

5 / 5
V souladu s RVP jsme pro vás vydali v rámci Modré řady Matematika a její aplikace 1–5 publikaci Matematika a její aplikace 5, která zachovává vše originální z původních učebnic Prodosu. Celá Modrá řada Matematika a její aplikace pro 1. stupeň ZŠ vychází vstříc požadavkům RVP, vede k očekávaným výstupům a rozvoji klíčových kompetencí. Akcentovány jsou mezioborové souvislosti, především s českým

Sleva 15 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

15 %

Matematika a její aplikace pro 5. ročník 1. díl - 5. ročník

Autor: Mikulenková Hana

publisher: Prodos

5 / 5
Nový třídílný titul Matematika a její aplikace 5 vám v mnoha směrech nebude neznámý, jeho jednotlivé části jsou však cele prakticky zaměřeny k naplňování očekávaných výstupů tak, aby vám pomohly u dětí co nejlépe rozvíjet klíčové kompetence dle požadavků RVP.

Sleva 15 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

15 %

Dějepis 6 - Pravěk Starověk

publisher: Prodos

4 / 5
Učebnice uvádí žáky do dějepisu jako samostatného předmětu. Zabývá se dvěma nejstaršími epochami v dějinách lidstva – pravěkem a starověkem. Soustředí se na charakteristiku hlavních rysů vývoje, na události a okolnosti, které významně ovlivnily vývoj lidské společnosti. Srozumitelný text je bohatě doplněn fotografiemi, nákresy, mapami, grafy a jiným obrazovým materiálem. Schvalovací doložka

Sleva 16 % z běžně ceny 176 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

16 %

Matematika 3. ročník - 2.díl

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Mikulenková Hana

publisher: Prodos

4.5 / 5
Poslední učebnice řady završuje výuku dle RVP pro 1. vzdělávací období 1. stupně na ZŠ. Učebnice splňuje základní požadavek RVP na to, aby učivo pro děti nebylo odtažitým abstraktním modelem, ale dovolilo přímou praktickou aplikaci. Teprve ta dětem umožní pochopit základní matematické vztahy ve světě kolem nás a rozvíjet je a smysluplně a účelně využívat v běžném životě. Učebnice k tomu žáky vede

Sleva 15 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

15 %

Matematické minutovky pro 1. ročník / 3. díl

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Mikulenková Hana

publisher: Prodos

5 / 5
Dvoubarevný pracovní sešit k 3. dílu učebnice obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují odpovídající matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nevycházejí pouze z čísel, množství z nich operuje s obrázky. Děti počítají, vybarvují, spojují nebo i samy kreslí předměty, znázorňují je, kreslí geometrické tvary, doplňují

Sleva 16 % z běžně ceny 31 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

16 %

Matematické minutovky pro 1. ročník / 2. díl

Autor: Molnár Josef

publisher: Prodos

4.7 / 5
Dvoubarevný pracovní sešit k 2. dílu učebnice obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují odpovídající matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nevycházejí pouze z čísel, množství z nich operuje s obrázky. Děti počítají, vybarvují, spojují nebo i samy kreslí předměty, znázorňují je, kreslí geometrické tvary, doplňují

Sleva 16 % z běžně ceny 31 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

16 %

Matematické minutovky pro 1. ročník / 1. díl

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Mikulenková Hana

publisher: Prodos

4.6 / 5
Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nevycházejí pouze z čísel, množství z nich operuje s obrázky. Děti počítají, vybarvují, spojují nebo i samy kreslí předměty, doplňují číselné řady atp.

Sleva 16 % z běžně ceny 31 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

16 %

Matematika a její aplikace pro 4. ročník 2. díl - 4. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Molnár Josef,kolektiv autorů,Mikulenková Hana

publisher: Prodos

4 / 5
Nový třídílný titul Matematika a její aplikace 4 vám v mnoha směrech nebude neznámý, jeho jednotlivé části však jsou cele prakticky zaměřeny k naplňování očekávaných výstupů tak, aby vám pomohly u dětí co nejlépe rozvíjet klíčové kompetence dle požadavků RVP.

Sleva 15 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

15 %

Matematika a její aplikace pro 1. ročník 2.díl - pro 1. ročník

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Mikulenková Hana

publisher: Prodos

4.2 / 5

Sleva 15 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

15 %

Matematika a její aplikace pro 1. ročník 1.díl - pro 1. ročník

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Mikulenková Hana

publisher: Prodos

5 / 5
První díl plnobarevné pracovní učebnice z nové řady pro vzdělávání dle RVP, která vyšla v létě 2006, obsahuje názorný úvod k učivu o přirozeném čísle a dále se zabývá čísly a číslicemi od 1 do 5 (porovnávání, sčítání, odčítání, nácvik psaní), nechybí v něm ani procvičování a aplikace učiva. Učebnice Matematika a její aplikace 1 je rozdělena na tři díly po 64 stranách, které doplňují tři pracovní

Sleva 15 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

15 %

Matematické minutovky pro 4. ročník/ 1. díl - 4. ročník

Autor: Mikulenková Hana

publisher: Prodos

3.9 / 5

Sleva 15 % z běžně ceny 34 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem

15 %

Matematické minutovky pro 6. ročník/ 2. díl

Autor: Hricz Miroslav

publisher: Prodos

3.8 / 5

Sleva 14 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

14 %

Otíkova čítanka

Autor: Šrut Pavel

publisher: Prodos

3.7 / 5
Otíkova čítanka navazuje tematicky i metodicky na Český slabikář, je s ním propojena i postavičkami Jáji a Oty, a tak všechny učebnice vytvářejí přirozený celek. Pro učitele představuje zdroj textů, z nichž si může vybírat pro výuku v 1. i 2. ročníku, podle aktuálních schopností, dovedností a zájmu dětí. Umožňuje procvičovat a upevňovat dovednost čtení na řadě jednoduchých i obtížnějších

Sleva 10 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele