Registrace | Přihlášení


Professional Publishing

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Práce s požárními riziky a některé speciální rizikové zprávy

Autor: Janata Jiří

publisher: Professional Publishing

5 / 5
12 % Sleva
Požár zůstává stále velkým rizikem, které nelze v žádném případě podceňovat. Zkušený autor se v této knize zabývá různými aspekty požárního rizika, především v organizacích, kde by požár mohl způsobit velké škody. Analyzuje požární charakteristiky, požární legislativu a preventivní činnost, přináší konkrétní rady jak se v případě vzniku požáru chovat, ale především jak vzniku požáru bránit.

Sleva 12 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Sametová revoluce

Autor: Krejčí Oskar

publisher: Professional Publishing

4 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Management a inženýrství údržby

Autor: Legát Václav

publisher: Professional Publishing

5 / 5
Tato ojedinělá kniha, jejímiž autory jsou nejlepší čeští a slovenští odborníci a která byla vydána péčí České společnosti pro údržbu, komplexně pojednává o celé problematice údržby (strategie, řízení, práce s lidmi, technické informace, normy, zákonná opatření, vybavenost, externí kapacity, finanční zdroje, software aj.). Zcela jistě se stane nepostradatelným pomocníkem všem manažerům a

Sleva 10 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 539 Kč

Skladem

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Autor: Pincová Eva

publisher: Professional Publishing

5 / 5
12 % Sleva
Kniha je praktickým manuálem pro manažery, reaguje na rostoucí požadavky v oblasti bezpečnosti práce, poskytuje návod jak připravit organizaci na zavedení systému řízení bezpečnosti práce podle aktuální novelizace normativního doporučení OHSAS 18 001. Poskytuje organizacím nejen teoretické základy, nutné pro zavádění systému, ale i praktické příklady a upozornění na specifika systému a aktuální

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Operační výzkum, 3. vydání

Autor: Jablonský Josef

publisher: Professional Publishing

5 / 5
12 %
Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají samostatnými oblastmi aplikací kvantitativních přístupů k rozhodování, značná pozornost je věnována optimalizačním metodám a modelům, kniha se zaměřuje na lineární optimalizační modely s možnými aplikacemi při rozhodování o výrobním programu, při plánování reklamy, řešení alokačních úloh, optimalizaci distribučních procesů apod. Další kapitoly jsou věnovány

Sleva 12 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem

Interno

publisher: Professional Publishing

5 / 5
Sleva
Pro autorku je podstatné promítnout do svých veršů, psaných v uvolněném stylu, tématickou různorodost a rozmanitost svých pocitů, dojmů a prožitků. Od první básně se Zava pokouší vyjádřit například stísněnou atmosféru "v cizotě nočních ložnic", snové výjevy či chvíle před usnutím. V jednotlivých textech lze také zřetelně rozpoznat určitý nádech obav a úzkosti, pramenící z nedorozumění a

Sleva 10 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Století motocyklu

Autor: Reissner Martin

publisher: Professional Publishing

4.3 / 5
11 %
Třetí rozšířené vydání unikátní původní české publikace o technických, společenských, ekonomických a sportovních souvislostech a dějinách motocyklu od počátků 20. století dodnes, doplněné o podrobná pojednání o šestnácti nových značkách a typech motocyklů. Kniha mimo jiné mapuje teritoria Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických a Německa, rozsáhlý prostor

Sleva 11 % z běžně ceny 798 Kč

Naše cena: 714 Kč

Skladem

Geopolitika Číny

Autor: Krejčí Oskar

publisher: Professional Publishing

4.6 / 5
Sleva
Originální publikace, napsaná bez ohledu na ideologické předsudky a myšlenkové stereotypy, je věnována dějinám a současnosti Číny. Vysvětlení povahy čínské moci je spojeno s popisem geopolitických konstant Říše středu a národních zvláštností, ukazujících na odlišnost čínské civilizace a z ní vyplývajících forem vlády. Podrobně jsou vysvětleny počátky zahraniční politiky Číny, konfuciánského

Sleva 10 % z běžně ceny 688 Kč

Naše cena: 616 Kč

Skladem

Statistika v příkladech

Autor: Marek Luboš

publisher: Professional Publishing

3.8 / 5
Sleva
Reedice knihy, která obsahuje velké množství řešených příkladů a aplikací z oblasti statistiky a pravděpodobnosti (popis statistického souboru, pravděpodobnost, zpracování dat z výběrových zjišťování (testování hypotéz), kontingenční tabulky, analýza rozptylu, regresní a korelační analýza, časové řady, indexy a absolutní rozdíly, pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel). Příklady jsou řešeny bez

Sleva 2 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem

Zahraniční a bezpečnostní politika EU

Autor: Mařík Kamil

publisher: Professional Publishing

3 / 5
Sleva
Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference "Den Evropy" konané 6.-7. května 2013.

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Historie voroplavby v Čechách

Autor: Svoboda Jiří

publisher: Professional Publishing

2.7 / 5
11 %
V krátké době už druhé vydání unikátní knihy, pojednávající o voroplavbě na českých řekách od 14. století až po dnešek. Čtenář se dozví mnoho zajímavého z historie plavení dříví, dopravy soli a dalšího zboží především po Vltavě, poutavé je vyprávění o vorařských hospodách, potahových stezkách a příbězích vorařů, důstojné místo je věnováno významným osobnostem, spojeným s vorařstvím (Jan Ferdinand

Sleva 11 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 347 Kč

Skladem

Konkurenceschopnost českého ICT sektoru

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
Sleva
Kniha, která je výsledkem široce koncipovaného výzkumu, se zabývá problematikou lidských zdrojů. Kromě tradičního pohledu (statistické a ekonometrické modelování historicky získaných dat a následná interpretace výsledků ve formě stanovení přínosu ICT sektoru ekonomice České republiky) také vlastní přípravou ICT odborníků pro podnikovou informatiku a dále předpokládaným demografickým vývojem

Sleva 1 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Informační systémy pro podporu manažerské práce

Autor: Bébr Richard

publisher: Professional Publishing

0 / 5
Kniha je určena zejména řadovým a řídicím pracovníkům, kteří přicházejí do styku s přípravou a budováním manažerského informačního systému. Objasňuje východiska přístupu k manažerským informačním systémům, popisuje jejich reálný stav, upozorňuje na klíčové problémy projektování a realizace a dává náměty k samostatnému přemýšlení všem, kteří se o tyto systémy zajímají.

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Řízení projektů informačních systémů 2.vyd.

Autor: Doucek Petr

publisher: Professional Publishing

0 / 5
Sleva
Rozvoj výrobních sil a s ním spojený postupný přechod od ekonomiky zbožní k ekonomice znalostí mění celou společnost a podporuje vznik a rozvoj řady jevů. Jedním z jevů, s jejichž důsledky se setkáváme prakticky na každém kroku, je výrazné rozšiřování informatiky a její pronikání prakticky do všech oblastí lidského konání. Smyslem a cílem řízení projektů informačních systémů ve firmách je provést

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Výpočty, svazek III

Autor: Kolektiv autorů - Černý Michal,Černý Michal

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Závěrečný svazek trilogie Výpočty se zabývá některými aplikacemi teorie, vyvinuté ve svazcích I a II. Hlavním tématem je algoritmický pohled na otázku řešitelnosti různých typů rovnic. Svazek se zabývá diofantickými rovnicemi, Matijasevičovou větou a některými speciálními typy diofantických rovnic, dále pak teorií reálně uzavřených těles, Tarského větou a teorií unimodulárních a hermitovských

Sleva 12 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem

Lidé v průmyslovém podniku

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha vychází ze zkušeností managementu Třineckých železáren a přináší mnoho konkrétních příkladů pozitivního vztahu zaměstnanců ke své firmě. Jednotlivé kapitoly se zabývají problematikou lídrů a jejich působení ve firmě, postavením mistra v systému managementu, mezigeneračními problémy, spolupráci firmy se středními a vysokými školami při výchově a vzdělávání nových pracovníků, úlohou firemní

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Vnější energetické vztahy Evropské unie a koncept energetického aktérství

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha se věnuje energetickému aktérství a vnitřní a vnější dimenzi energetické politiky Evropské unie. Přináší příklady energetického aktérství EU cíleného dovnitř, vůči členskému státu, především však ve vztahu ke stávajícím i potenciálním energetickým dodavatelům. Z obsahu: EU jako energetický aktér; Energetická bezpečnost; EU jako uznaný energetický aktér ve vztazích s Ruskou federací, USA,

Sleva 12 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 350 Kč

Skladem

Ekonomická diplomacie nové doby

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Vnější ekonomické vazby jsou pro Českou republiku klíčovým aspektem ekonomické stability. Kniha analyzuje jednak české ekonomické vztahy v kontextu světového vývoje a přináší aktuální pohled na českou ekonomickou diplomacii v současnosti, jednak formy a metody ekonomické diplomacie Evropské unie. Z obsahu: Ekonomická diplomacie v systému zahraniční politiky ČR; Multilaterální finanční diplomacie

Sleva 12 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem

Lisabonská strategie: Posílí,nebo oslabí evropskou konkurenceschopnost?

Autor: Klvačová Eva

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha přináší odpovědi na současnou snahu Evropské unie přiblížit se konkurenceschopnosti Spojených států, formulovanou v Lisabonské strategii. V řadě tabulek a komentářů ukazuje překvapivé souvislosti celé problematiky.

Sleva 12 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Vize tržního úspěchu

Autor: Kolektiv autorů - Černý Michal,Černý Michal

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Kniha přináší mnoho praktických rad a námětů jak zlepšit práci se zákazníkem. Z obsahu: Orientace firmy na trh, Jak určit vlastní výchozí pozici?, Kdo je zákazník?, Analýza konkurence, Management produktu, Konkurenceschopnost inovací atd.

Sleva 12 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele