Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Professional Publishing

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Operační výzkum, 3. vydání

Autor: Josef Jablonský

publisher: Professional Publishing

5 / 5
16 %
Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají samostatnými oblastmi aplikací kvantitativních přístupů k rozhodování, značná pozornost je věnována optimalizačním metodám a modelům, kniha se zaměřuje na lineární optimalizační modely s možnými aplikacemi při rozhodování o výrobním programu, při plánování reklamy, řešení alokačních úloh, optimalizaci distribučních procesů apod. Další kapitoly jsou věnovány

Sleva 16 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Interno

publisher: Professional Publishing

5 / 5
16 %
Pro autorku je podstatné promítnout do svých veršů, psaných v uvolněném stylu, tématickou různorodost a rozmanitost svých pocitů, dojmů a prožitků. Od první básně se Zava pokouší vyjádřit například stísněnou atmosféru "v cizotě nočních ložnic", snové výjevy či chvíle před usnutím. V jednotlivých textech lze také zřetelně rozpoznat určitý nádech obav a úzkosti, pramenící z nedorozumění a

Sleva 16 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Statistika v příkladech

Autor: Luboš Marek

publisher: Professional Publishing

4.5 / 5
16 %
Reedice knihy, která obsahuje velké množství řešených příkladů a aplikací z oblasti statistiky a pravděpodobnosti (popis statistického souboru, pravděpodobnost, zpracování dat z výběrových zjišťování (testování hypotéz), kontingenční tabulky, analýza rozptylu, regresní a korelační analýza, časové řady, indexy a absolutní rozdíly, pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel). Příklady jsou řešeny bez

Sleva 16 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem

Geopolitika Ruska

Autor: Oskar Krejčí

publisher: Professional Publishing

5 / 5
16 %
Mimořádně aktuální kniha známého politologa je věnována nejkontroverznějšímu tématu současnosti – zahraniční politice Ruska v historii i současnosti. Pojednává o vzestupu a pádech ruské státnosti, přibližuje vliv geopolitických vektorů na dějiny Kyjevské Rusi, Moskevského carství, Ruského impéria a Sovětského svazu, přináší charakteristiku koncepcí, hledajících místo Ruska v dějinách (Třetí Řím,

Sleva 16 % z běžně ceny 688 Kč

Naše cena: 578 Kč

Skladem

Zahraniční a bezpečnostní politika EU

Autor: Kamil Mařík

publisher: Professional Publishing

3 / 5
16 %
Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference "Den Evropy" konané 6.-7. května 2013.

Sleva 16 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Historie voroplavby v Čechách

Autor: Jiří Svoboda

publisher: Professional Publishing

1 / 5
16 %
V krátké době už druhé vydání unikátní knihy, pojednávající o voroplavbě na českých řekách od 14. století až po dnešek. Čtenář se dozví mnoho zajímavého z historie plavení dříví, dopravy soli a dalšího zboží především po Vltavě, poutavé je vyprávění o vorařských hospodách, potahových stezkách a příbězích vorařů, důstojné místo je věnováno významným osobnostem, spojeným s vorařstvím (Jan Ferdinand

Sleva 16 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem

Řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací

Autor: Petr Doucek

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
Stále větší pozornost se dnes obrací k informačním systémům a informačním a komunikačním technologiím (IS/ICT). Proces globalizace s sebou totiž přináší nové požadavky a nároky na ochranu dat a zajištění bezpečnosti informačních systémů a kybernetické bezpečnosti. Kniha přináší obsáhlé informace z této oblasti, nezbytně potřebné pro ochranu dat a systémů v organizacích, analyzuje všechny normy a

Sleva 16 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 418 Kč

Skladem u dodavatele

Pojištění pohledávek v mezinárodním obchodě

Autor: Arnošt Böhm

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
Kniha pojednává o pojištění zahraničních exportních úvěrů a pohledávek vůbec (Hlavní principy a postupy pojišťování a financování vývozu se státní podporou, výčet úvěrových pojišťoven, systém pojištění krátkodobých pohledávek proti komerčním rizikům v ČR, informace o nabízených pojistných produktech).

Sleva 16 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Ekonomie pro techniky 3.vyd.

Autor: Václav Liška

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
Publikace je určena všem, kteří mají zájem poznat základy ekonomie, její oblasti a procesy. Kniha bude dobrým pomocníkem nejen pro všechny zájemce o základy ekonomie, je především vynikající učebnicí základů ekonomie pro vyšší a vysoké školy neekonomického směru.

Sleva 16 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Diplomacie v měnícím se světě

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
Publikace si klade tři úkoly. Předně usiluje o sumarizaci, systemizaci a interpretaci dosavadních, zejména zahraničních poznatků v oblasti vědeckého zkoumání diplomacie jako nedílné součásti mezinárodních vztahů. Dalším úkolem bylo analyzovat některé z nosných oblastí současné diplomacie. Třetím úkolem byla snaha začít vyplňovat citelnou absenci odborného zpracovávání problematiky v českém

Sleva 16 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie pojistných trhů

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Daňhel,Eva Ducháčková

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
Poslední neklidná dekáda lidských dějin, zahrnující přelom tisíciletí, znamenala svými přírodními a teroristickými katastrofami další posílení významu stabilizujících institucí, mezi nimi pak zejména pojištění a pojišťovnictví, a to jak na bázi menších či větších firem, tak i jednotlivců. Pojišťovnictví se na jedné straně stále častěji stává středem zájmu potenciálních klientů, toužících po

Sleva 16 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou governanci v politice hospodářsky vyspělých zemí a v akcionářském kapitalismu (teorie zastoupení, příčiny krachu, morální hazard) a nastiňuje možné proměny ekonomické

Sleva 16 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Dynamické dodavatelské sítě

Autor: Petr Fiala

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
Management dodavatelských řetězců je celosvětově považován za klíč k budoucí konkurenceschopnosti a je bouřlivě vyvíjející se disciplínou. V současnosti je zvláště věnována pozornost síťovým vazbám, propojujícím všechny účastníky od počátečních dodavatelů surovin až po prodej koncovým zákazníkům. Kniha je určena manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům ekonomických a technických

Sleva 16 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy

Autor: Jiří Janata

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
Rada, kterou dával již více než před sto lety svým klientům americký makléř Henry Marsh, zůstává v platnosti i dnes a bude mít svoji váhu i v budoucnu. Naším problémem jsou rizika. Je nutné s nimi pracovat - nejprve je identifikovat, následně klasifikovat, stanovit jejich velikost (jinými slovy: měřit je) a pravděpodobnost frekvence výskytu. Vyplatí se, aby rizika byla buď eliminována, nebo aby

Sleva 16 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Management podniku světové třídy

Autor: Jiří Stýblo

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
„Svět se mění natolik, že včerejší recepty neplatí“ napsal před několika málo lety C. K. Prahalad. Přesvědčili jsme se zakrátko, že měl pravdu. Mohli bychom s trochou nadsázky dodat, že mnohdy už ani dnešní recepty neplatí. Budoucnost není extrapolací minulosti. Krize mnohým manažerům vzala iluze o jejich dokonalosti, „nekonečném“ růstu ekonomiky a iluzorním trvalém konkurenčním úspěchu.

Sleva 16 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Operační výzkum - nové trendy

Autor: Kolektiv autorů - Petr Fiala, kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
V knize, určené především manažerům, systémovým pracovníkům, výzkumníkům a studentům, jsou shrnuty nové trendy v operačním výzkumu, zahrnující vybrané nové aplikace, přístupy a metody (Management dodavatelských řetězců a sítí; Okružní a rozvozní problémy; Modely hodnocení efektivnosti; Optimalizace ekonomických vztahů; Lenstrův algoritmus; Simulační metody).

Sleva 16 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem

Jedinečnost obce v regionu

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Jáč, kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
Kniha se zabývá možnostmi a realitou regionálního rozvoje v České republice. Přináší mj. zcela novou metodiku hodnocení hospodářského stavu a vývoje obcí, bude tak významným pomocníkem pro všechny, kteří se zabývají regionálním rozvojem na krajské, regionální i místní úrovni. Důraz je především kladen na praktickou aplikaci získaných poznatků a na spolupráci veřejného a soukromého sektoru při

Sleva 16 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Řízení výkonnosti podnikové informatiky

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
S vyšší technologickou úrovní se zvyšují i nároky na řízení informačních procesů v podnicích. Jedná se nejen o strategické řízení, ale i o řízení informačních služeb, projektů, personálních zdrojů i o vlastní řízení počítačové infrastruktury a potřebných aplikací včetně řízení její ekonomiky, tedy nákladů na informatiku a hodnocení návratnosti investic do informatiky (řízení ekonomiky IS/ICT).

Sleva 16 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Marketing od myšlenky k realizaci - 3. vyd,

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
Kniha Marketing – od myšlenky k realizaci význačných osobností českého marketingu prof. Ing. Gustava Tomka, DrSc. a doc. Ing. Věry Vávrové, CSc., řeší problematiku marketingu obecně, poskytuje jednotný pohled na principy marketingu, jeho metody, postupy a nástroje, v souladu s myšlenkou, že „marketing je jen jeden a neustále se rozvíjí“.

Sleva 16 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem u dodavatele

Strategie hodnotových inovací

Autor: Radim Vlček

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
Kniha přináší aktuální pojetí inovačního procesu firmy a propojuje dílčí strategie managementu hodnotových inovací v ucelený komplex, podporující maximalizaci hodnoty zákazníka, generující růst hodnoty firmy. jednotlivé části knihy jsou doprovázeny ukázkami praktických aplikací.

Sleva 16 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem


Může se hodit…


SKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí