Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Data a analytika pro 21. století

Autor: David Slánský

publisher: Professional Publishing

0 / 5
21 % Novinka
Unikátní soubor pěti knih a pěti plakátů přináší kompletní informace o trendech a „megaproblémech“ při budování prostředí dat a analytiky pro finanční instituce, telekomunikační operátory, společnosti podnikající na poli energetiky a utilit, zdravotnické organizace, výrobní podniky a státní správu. Jednotlivé knihy ( 1. Trendy a megaproblémy; 2. Jak to dělají ostatní; 3. Architektura

Sleva 21 % z běžně ceny 488 Kč

Naše cena: 386 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejná a mediální agenda - Komparativní analýza tematizace veřejné sféry

Autor: Kolektiv autorů - Markéta Škodová,Vlastimil Nečas

publisher: Professional Publishing

0 / 5
26 %
Tato publikace přináší hlavní empirická zjištění stejnojmeného projektu, který v letech 2007-2008 podpořila Akademie Věd. Projekt zahrnil empirická šetření mediální a veřejné agendy a jejich následnou komparaci. Kniha například uvádí do problematiky agenda setting její zasazení do víru masových médií.

Sleva 26 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Informatika pro koncového uživatele

Autor: Prokop Toman

publisher: Professional Publishing

0 / 5
26 %
Publikace vysvětluje koncovým uživatelům – tedy všem, kteří používají mobily či počítače – základní funkce těchto aplikací a nástrojů. Jedná se o výběr technologií a aplikací, nejčastěji používaných jak privátně, tak v zaměstnání. Po přečtení této knihy budete moci lépe a efektivněji využívat jak váš mobil, tak i počítač a v něm internet a sociální sítě. Velmi potřebné přílohy přinášejí kromě

Sleva 26 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Historie voroplavby v Čechách

Autor: Jiří Svoboda

publisher: Professional Publishing

1 / 5
21 %
V krátké době už druhé vydání unikátní knihy, pojednávající o voroplavbě na českých řekách od 14. století až po dnešek. Čtenář se dozví mnoho zajímavého z historie plavení dříví, dopravy soli a dalšího zboží především po Vltavě, poutavé je vyprávění o vorařských hospodách, potahových stezkách a příbězích vorařů, důstojné místo je věnováno významným osobnostem, spojeným s vorařstvím (Jan Ferdinand

Sleva 21 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Operační výzkum, 3. vydání

Autor: Jablonský Josef

publisher: Professional Publishing

5 / 5
16 %
Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají samostatnými oblastmi aplikací kvantitativních přístupů k rozhodování, značná pozornost je věnována optimalizačním metodám a modelům, kniha se zaměřuje na lineární optimalizační modely s možnými aplikacemi při rozhodování o výrobním programu, při plánování reklamy, řešení alokačních úloh, optimalizaci distribučních procesů apod. Další kapitoly jsou věnovány

Sleva 16 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem

Statistika v ekonomii

Autor: Kolektiv autorů - Richard Hindls, Markéta Arltová, Stanislava Hronová, Ivana Malá, Luboš Marek, Iva Pecáková, Hana Řezanková

publisher: Professional Publishing

0 / 5
16 %
Význam statistiky v současném světě stále roste. Správný chod ekonomiky při maximalizaci její efektivnosti, při manažerském rozhodování, analýzách trhu či v pojistné a finanční matematice je nemyslitelný bez kvalitní informační soustavy, kde mimořádná role přísluší právě statistice. Zcela nová kniha předních českých autorů přináší vše potřebné pro pochopení principů statistiky a její praktické

Sleva 16 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 418 Kč

Skladem u dodavatele

Principy pojištění podnikatelů a právnických osob

Autor: Jiří Janata

publisher: Professional Publishing

0 / 5
26 %
Kniha přináší mnoho konkrétních a užitečných rad pro všechny, kteří mají zájem na tom, aby byli správně a efektivně pojištění. Je určena nejen pojišťovacím makléřům, ale především jejich klientům z řad podnikatelů, průmyslových podniků a dalších institucí, velmi potřebná bude i pro zaměstnance pojišťoven a studenty pojišťovnictví. Z obsahu: Charakteristiky pojištění a pojistných trhů; Pojistné

Sleva 26 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Praktická učebnice fotografování

Autor: Stanislav Horný

publisher: Professional Publishing

4.3 / 5
21 %
Kniha krok za krokem provází čtenáře úskalími digitální fotografie, ukazuje cesty a problémy, které při fotografování mohou nastat a radí, jak se s nimi vypořádat. Jednotlivé kapitoly přinášejí cenné informace o digitálních fotoaparátech, pojednávají o problémech s expozicí, naučí fotografie digitálně upravovat a na konkrétních příkladech vysvětlují jak na fotografování portrétu,

Sleva 21 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

Interno

Autor: Barbora Zava

publisher: Professional Publishing

5 / 5
26 %
Pro autorku je podstatné promítnout do svých veršů, psaných v uvolněném stylu, tématickou různorodost a rozmanitost svých pocitů, dojmů a prožitků. Od první básně se Zava pokouší vyjádřit například stísněnou atmosféru "v cizotě nočních ložnic", snové výjevy či chvíle před usnutím. V jednotlivých textech lze také zřetelně rozpoznat určitý nádech obav a úzkosti, pramenící z nedorozumění

Sleva 26 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem u dodavatele

Česko-Německý slovník pro motoristy

Autor: Kolektiv autorů - Karl Möller, Věra Šedá

publisher: Professional Publishing

5 / 5
26 %
Slovník obsahuje téměř 15 000 slov a slovních spojení a zahrnuje oblasti, v nichž se nejčastěji realizuje automobilová doprava: silniční doprava, autoturistika, osobní automobily, nákladní a užitkové automobily, přívěsy a tahače, sklady a skladovací technika, prodej a provoz vozidel, automobilové opravárenství, celní odbavení, pravidla silničního provozu…

Sleva 26 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Reklub 1927 – 1949 (Kapitoly z dějin československé reklamy)

Autor: Dušan Pavlů

publisher: Professional Publishing

5 / 5
21 %
Kniha se u nás poprvé zabývá historií marketingových komunikací v Československu v první polovině minulého století, kdy dominantní místo v této oblasti zaujímal Reklamní klub československý. V osmi kapitolách se zkušenému autorovi podařilo zachytit velmi širokou činnost existence Reklubu, jeho úspěchy i problémy, ale především jeho přínos pro vývoj československé reklamy a marketingové komunikace

Sleva 21 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem u dodavatele

Pravděpodobnost

Autor: Luboš Marek

publisher: Professional Publishing

5 / 5
26 %
Mimořádná kniha svého druhu přináší teoretické základy počtu pravděpodobnosti. Jednotlivé kapitoly pojednávají o rozdělení pravděpodobnosti, náhodném vektoru, funkci náhodných veličin, vybraných diskrétních rozděleních, vybraných spojitých rozděleních a limitních větách. Mnoho obrázků a grafů přibližuje tvary pravděpodobnostní funkce, hustoty a distribuční funkce popisovaných pravděpodobnostních

Sleva 26 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Geopolitika Ruska

Autor: Oskar Krejčí

publisher: Professional Publishing

5 / 5
21 %
Mimořádně aktuální kniha známého politologa je věnována nejkontroverznějšímu tématu současnosti – zahraniční politice Ruska v historii i současnosti. Pojednává o vzestupu a pádech ruské státnosti, přibližuje vliv geopolitických vektorů na dějiny Kyjevské Rusi, Moskevského carství, Ruského impéria a Sovětského svazu, přináší charakteristiku koncepcí, hledajících místo Ruska v dějinách (Třetí Řím,

Sleva 21 % z běžně ceny 688 Kč

Naše cena: 544 Kč

Skladem u dodavatele

Práce s požárními riziky a některé speciální rizikové zprávy

Autor: Jiří Janata

publisher: Professional Publishing

0 / 5
26 %
Požár zůstává stále velkým rizikem, které nelze v žádném případě podceňovat. Zkušený autor se v této knize zabývá různými aspekty požárního rizika, především v organizacích, kde by požár mohl způsobit velké škody. Analyzuje požární charakteristiky, požární legislativu a preventivní činnost, přináší konkrétní rady jak se v případě vzniku požáru chovat, ale především jak vzniku požáru bránit.

Sleva 26 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika cenných papírů

Autor: Tomáš Cipra

publisher: Professional Publishing

0 / 5
26 %
Kniha, určená pracovníkům finančních institucí a vysokoškolským studentům, je věnována výpočetním aspektům cenných papírů. Text je rozdělen do tří základních částí (Dluhopisy, Akcie, Finanční deriváty – Forwardy, Futures, Swapy, Opce), dále je popsána řada dalších nástrojů speciálního či smíšeného typu. Každá část nejprve prezentuje cenné papíry z praktického hlediska v situacích, které jsou pro

Sleva 26 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Jedinečnost obce v regionu

Autor: Kolektiv autorů - Jáč Ivan,Kolektiv

publisher: Professional Publishing

0 / 5
26 %
Kniha se zabývá možnostmi a realitou regionálního rozvoje v České republice. Přináší mj. zcela novou metodiku hodnocení hospodářského stavu a vývoje obcí, bude tak významným pomocníkem pro všechny, kteří se zabývají regionálním rozvojem na krajské, regionální i místní úrovni. Důraz je především kladen na praktickou aplikaci získaných poznatků a na spolupráci veřejného a soukromého sektoru při

Sleva 26 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem u dodavatele

Pojištění a management rizik v makléřském obchodě

Autor: Janata Jiří

publisher: Professional Publishing

0 / 5
26 %
Všechny naše činnosti provázejí rizika a nejistoty. Jako obrana proti nebezpečím vznikla metoda rizikového managementu, jehož úkolem je rozpoznat míru rizika, provést zhodnocení a navrhnout opatření k eliminaci či zmírnění nebezpečí. Jednou z forem zmírnění následků škod je i pojištění – ovšem pokud je včas a kvalifikovaně uzavřeno, nejlépe prostřednictvím pojišťovacích makléřů. Kniha Jiřího

Sleva 26 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Statistika v příkladech (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Luboš Marek, kol.

publisher: Professional Publishing

0 / 5
21 %
Reedice knihy, která obsahuje velké množství řešených příkladů a aplikací z oblasti statistiky a pravděpodobnosti (popis statistického souboru, pravděpodobnost, zpracování dat z výběrových zjišťování (testování hypotéz), kontingenční tabulky, analýza rozptylu, regresní a korelační analýza, časové řady, indexy a absolutní rozdíly, pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel). Příklady jsou řešeny bez

Sleva 21 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 354 Kč

Skladem u dodavatele

Insolvenční řízení - Očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona

Autor: Kolektiv autorů - Luboš Smrčka, Jan Plaček, Jaroslav Schönfeld, Lee Louda

publisher: Professional Publishing

0 / 5
21 %
Publikace nabízí komplexní pohled na vývoj insolvenčních řízení v České republice v letech 2008 až 2015, tedy po celou dobu účinnosti Insolvenčního zákona číslo 182/2006, Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. Poskytuje pohled jak z ekonomické strany, tak i potřebné právní analýzy, zaobírá se postupem novelizací zákona a dalšími okolnostmi fungování celého insolvenčního systému. Detailně

Sleva 21 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem u dodavatele

Sametová revoluce

Autor: Oskar Krejčí

publisher: Professional Publishing

4.2 / 5
26 %
Kniha je osobním svědectvím přímého účastníka převratných událostí, které před čtvrt stoletím vedly ke změně režimu v Československu. Přináší řadu dosud málo známých skutečností, které bourají různé mýty a polopravdy, stále se šířící mezi lidmi, hledá příčiny revolučních změn, ale i jejich důsledky, směřující k naší dnešní nelehké situaci. Dvacet pět let po revolučních změnách roku 1989 autor

Sleva 26 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Zahraniční a bezpečnostní politika EU

Autor: Kamil Mařík

publisher: Professional Publishing

3 / 5
26 %
Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference "Den Evropy" konané 6.-7. května 2013.

Sleva 26 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem u dodavatele

Informační management v informační společnosti

Autor: Kolektiv autorů - Petr Doucek, Miloš Maryška, Lea Nedomová,kolektiv

publisher: Professional Publishing

3 / 5
26 %
Zcela novou platformou, umožňující nárůst inovačního potenciálu světové ekonomiky při zajištění celkové udržitelnosti dalšího vývoje, je digitální revoluce, postavená na počítačových sítích v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Její realizace je především úkolem informačního managementu, který musí zajistit přechod většinou izolovaných a neintegrovaných agend ke globálnímu

Sleva 26 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Osobní a rodinné finance

Autor: Smrčka Luboš

publisher: Professional Publishing

0 / 5
26 %
Každý máme své peníze a velmi často přemýšlíme jak to udělat aby jich bylo víc, co za ně koupit nebo kam je bezpečně uložit. Zvláště v posledních letech narůstá potřeba lépe a kvalifikovaněji spravovat svůj majetek a řídit svá aktiva v průběhu života tak, abychom byli my a naše rodiny na stáří zabezpečeni. Každá fáze životního cyklu přináší jiné požadavky a jiné potřeby, někdy váháme se svým

Sleva 26 % z běžně ceny 321 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny české politiky v dokumentech

Autor: Veselý Zdeněk

publisher: Professional Publishing

0 / 5
26 %
Publikace svým pojetím a způsobem zpracování navazuje na předchozí titul téhož autora Dějiny českého státu v dokumentech. Obsahuje stěžejní dokumenty české politiky a politické publicistiky vztahující se k české státnosti a státněpolitické problematice. Pozornost je opět věnována i zahraničněpolitické dimenzi uvedené tematiky. Vybrané dokumenty jsou rozčleněny do tří základních částí, které

Sleva 26 % z běžně ceny 796 Kč

Naše cena: 589 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding