Registrace | Přihlášení


Prometheus

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sbírka úloh z matematiky pro základní školu

Autor: Běloun František

publisher: Prometheus

4 / 5
16 %
Sbírka obsahuje řadu úloh určených k opakování a procvičování veškerého učiva základní školy, je vhodná i pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. 8. vydání bylo upraveno a rozšířeno o kapitolu Úprava algebraických výrazů. Doplněny byly i 3 kapitoly – Goniometrie, Základy statistiky a Základy finanční matematiky.

Sleva 16 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU a nástavbové studium

Autor: Kolektiv autorů - Hudcová Milada,Kubičíková L.

publisher: Prometheus

4.1 / 5
16 %
pro SOŠ, SOU a nástavbové studium Sbírka navazuje na Sbírku úloh z matematiky pro SOU a SOŠ týchž autorek. Rozšiřuje a prohlubuje její učivo např. i tím, že obsahuje úlohy z tematických celků Komplexní čísla, Kombinatorika a pravděpodobnost, Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině, Posloupnosti a řady. Pro studenty, kteří se připravují k maturitní zkoušce z matematiky nebo k přijímací

Sleva 16 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem

Fyzika pro střední školy, 1. díl (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4 / 5
16 %
První díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 5. vydání učebnice

Sleva 16 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky

Autor: Kolektiv autorů - Bušek I.,Calda E.

publisher: Prometheus

3.7 / 5
16 %
První z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s

Sleva 16 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ

Autor: Kolektiv autorů - Hudcová Milada,Kubičíková L.

publisher: Prometheus

4.1 / 5
16 %
Sbírka je určena žákům všech ročníků dvouletých a tříletých oborů SOU a je vhodná i pro střední odborné školy s nižší hodinovou dotací matematiky. Může být využita i v 9. ročníku základní školy. Stručné přehledy teorie a vzorově řešené úlohy umožňují samostatnou práci studentů.

Sleva 16 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem

Sbírka úloh z fyziky pro střední školy + CD

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4.8 / 5
16 %
Řešení úloh je jednou z nejdůležitějších složek vyučování fyziky a každý učitel by těmto činnostem měl věnovat maximální pozornost. Úlohy slouží nejen k prohlubování vědomostí, ale vedou žáka k samostatnosti a aktivitě, jak to požadují současné tendence fyzikálního vzdělávání. Výběr úloh ve sbírce a jejich uspořádání do kapitol navazuje na tematickou řadu učebnic fyziky pro gymnázia. Sbírka

Sleva 16 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Přehled středoškolské fyziky

Autor: Svoboda Emanuel

publisher: Prometheus

4 / 5
16 %
Současné, 6. upravené a doplněné vydání Přehledu středoškolské fyziky obsahuje všechna témata středoškolské fyziky, která by měl znát absolvent střední školy. Reaguje na vývoj v oblasti vědy, techniky a moderních technologií. Součástí Přehledu fyziky je i barevná příloha. Publikace nově vychází s elektronickým doplňkem nazvaným Přehled PLUS, který je ve formě CD nedílnou součástí knihy. Data

Sleva 16 % z běžně ceny 408 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem

Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy - sbírka úloh pro SŠ

Autor: Janeček František

publisher: Prometheus

3.6 / 5
16 %
Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy Sbírka obsahuje rozsáhlý soubor neřešených úloh na úpravy algebraických výrazů a na řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav v množině reálných čísel. Zastoupeny jsou i slovní úlohy. Sbírka přináší bohatý materiál k procvičování učiva, ale i k systematickému opakování. Je vhodná pro žáky všech středních škol.

Sleva 16 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám/Kalendář řešených písemek pro 5. ročník ZŠ

Autor: Husar Petr

publisher: Prometheus

3.4 / 5
15 %
Osvědčená sbírka úloh vhodná pro samostatnou přípravu k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia nebo i matematickou přípravu před testováním žáků v 5. ročníku ZŠ. Krok za krokem, den po dni, týden po týdnu - pracovní plán z matematiky. Připraveno je 30 písemných prací. Řešené matematické práce s tabulkami úspěšnosti, kde zjistíte srovnání s velkým vzorkem žáků. Následující doplňkové úlohy na

Sleva 15 % z běžně ceny 182 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice

Autor: Charvát Jaroslav

publisher: Prometheus

3.4 / 5
16 %
Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s

Sleva 16 % z běžně ceny 161 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám/Kalendář řešených písemek pro 9. ročník ZŠ

Autor: Husar Petr

publisher: Prometheus

4 / 5
16 %
Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky jako matematický kalendář. Krok za krokem, den po dni, týden po týdnu - pracovní plán z matematiky, 52 písemných prací, na každý týden dvě. Řešené matematické práce s tabulkami úspěšnosti umožní srovnání s velkým vzorkem žáků. Doplňkové úlohy na každý týden jsou řazeny od jednoduchých problémů k těžším až nejtěžším. Publikace poskytuje šanci, postupně

Sleva 16 % z běžně ceny 208 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Fyzika pro střední školy, 2. díl (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4 / 5
16 %
Druhý díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 4. vydání učebnice

Sleva 16 % z běžně ceny 232 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ

Autor: Mikulčák Jiří

publisher: Prometheus

3.9 / 5
16 %
Publikace je nepostradatelnou pomůckou usnadňující řešení úloh nejen v matematice, fyzice a chemii, ale i v dalších oborech, a to jak ve škole, tak i v praktické činnosti.

Sleva 16 % z běžně ceny 252 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ

Autor: Kubát Josef

publisher: Prometheus

3.9 / 5
12 %
Tato stále žádaná sbírka vyšla již ve 4., aktualizovaném vydání. Poskytuje materiál k důkladnému předmaturitnímu opakování, informace o požadavcích vysokých škol, ale i upozornění na chyby, kterých se mají studenti při řešení úloh vyvarovat.

Sleva 12 % z běžně ceny 292 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem u dodavatele

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce

Autor: Mikulčák Jiří

publisher: Prometheus

3.9 / 5
16 %
Důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v posledních desetiletích, jak v odborné oblasti, tak ve školské praxi. V matematické části nejsou uvedeny tabulky čísel, které lze získat pomocí kalkulačky, např. logaritmů, ale je rozšířen přehled středoškolského učiva

Sleva 16 % z běžně ceny 282 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Přehled středoškolské matematiky - 10. vydání

Autor: Polák Josef

publisher: Prometheus

3.9 / 5
16 %
Přehled obsahově a metodicky navazuje na středoškolské učebnice matematiky. Podává ucelenou informaci o jednotlivých oborech středoškolské matematiky i jejich vztazích. Obsahuje stručný výklad pojmů i s aplikacemi učiva na vzorově řešených příkladech. Pro zdůraznění základního učiva a zvýraznění přehlednosti je kniha rozdělena do deseti kapitol. Přehled lze doporučit studentům středních

Sleva 16 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem

Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: Macháček Martin

publisher: Prometheus

5 / 5
17 %
Pro základní školy a víceletá gmynázia Pracovní sešit doplňuje učebnici. Lze ho využít pro individuální práci žáků. Umožní jim rychle (bez zdlouhavého opisování zadání) si ověřit, jak učivu porozuměli.

Sleva 17 % z běžně ceny 96 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Funkce (kniha + CD)

Autor: Odvárko Oldřich

publisher: Prometheus

3.6 / 5
16 %
Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s

Sleva 16 % z běžně ceny 208 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Maturitní minimum - sbírka úloh z matematiky pro střední školy

Autor: Kubát Josef

publisher: Prometheus

4 / 5
16 %
Sbírka úloh z matematiky pro střední školy Sbírka obsahuje úlohy ze všech tematických celků, které jsou na středních školách probírány. Současně jsou u každého tématu shrnuty a pojmenovány potřebné dovednosti, které by měl maturant znát a ovládat. Tato publikace se tak v současné době nejvíce přibližuje charakteru katalogu cílových požadavků MŠMT pro získání státní maturity z matematiky. Její

Sleva 16 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia - Analytická geometrie

Autor: Bušek Ivan

publisher: Prometheus

5 / 5
11 %
Sbírka obsahuje soubor úloh k procvičování a opakování učiva. Vhodně doplňuje monotematickou učebnici matematiky pro gymnázia Analytická geometrie, mohou ji však využít žáci všech středních škol.

Sleva 11 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí