Registrace | Přihlášení


Prometheus

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sbírka úloh z matematiky pro základní školu

Autor: Běloun František

publisher: Prometheus

4 / 5
Sbírka obsahuje řadu úloh určených k opakování a procvičování veškerého učiva základní školy, je vhodná i pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. 8. vydání bylo upraveno a rozšířeno o kapitolu Úprava algebraických výrazů. Doplněny byly i 3 kapitoly – Goniometrie, Základy statistiky a Základy finanční matematiky.

Sleva 16 % z běžně ceny 186 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU a nástavbové studium

Autor: Hudcová Milada, Kubičíková L.

publisher: Prometheus

4.1 / 5
Sbírka navazuje na Sbírku úloh z matematiky pro SOU a SOŠ týchž autorek. Rozšiřuje a prohlubuje její učivo např. i tím, že obsahuje úlohy z tematických celků Komplexní čísla, Kombinatorika a pravděpodobnost, Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině, Posloupnosti a řady. Pro studenty, kteří se připravují k maturitní zkoušce z matematiky nebo k přijímací zkoušce na vysokou školu, je

Sleva 16 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Fyzika pro střední školy, 1. díl (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

3.9 / 5
První díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 5. vydání učebnice

Sleva 16 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem

Přehled středoškolské matematiky - 10. vydání

Autor: Polák Josef

publisher: Prometheus

3.9 / 5
Přehled obsahově a metodicky navazuje na středoškolské učebnice matematiky. Podává ucelenou informaci o jednotlivých oborech středoškolské matematiky i jejich vztazích. Obsahuje stručný výklad pojmů i s aplikacemi učiva na vzorově řešených příkladech. Pro zdůraznění základního učiva a zvýraznění přehlednosti je kniha rozdělena do deseti kapitol. Přehled lze doporučit studentům středních

Sleva 18 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky

Autor: Bušek I., Calda E.

publisher: Prometheus

3.8 / 5
První z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s

Sleva 16 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ

Autor: Hudcová Milada, Kubičíková L.

publisher: Prometheus

4.1 / 5
Sbírka je určena žákům všech ročníků dvouletých a tříletých oborů SOU a je vhodná i pro střední odborné školy s nižší hodinovou dotací matematiky. Může být využita i v 9. ročníku základní školy. Stručné přehledy teorie a vzorově řešené úlohy umožňují samostatnou práci studentů.

Sleva 16 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám/Kalendář řešených písemek pro 9. ročník ZŠ

Autor: Husar Petr

publisher: Prometheus

4 / 5
Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky jako matematický kalendář. Krok za krokem, den po dni, týden po týdnu - pracovní plán z matematiky, 52 písemných prací, na každý týden dvě. Řešené matematické práce s tabulkami úspěšnosti umožní srovnání s velkým vzorkem žáků. Doplňkové úlohy na každý týden jsou řazeny od jednoduchých problémů k těžším až nejtěžším. Publikace poskytuje šanci, postupně

Sleva 16 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka úloh z fyziky pro střední školy + CD

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4.8 / 5
Řešení úloh je jednou z nejdůležitějších složek vyučování fyziky a každý učitel by těmto činnostem měl věnovat maximální pozornost. Úlohy slouží nejen k prohlubování vědomostí, ale vedou žáka k samostatnosti a aktivitě, jak to požadují současné tendence fyzikálního vzdělávání. Výběr úloh ve sbírce a jejich uspořádání do kapitol navazuje na tematickou řadu učebnic fyziky pro gymnázia. Sbírka

Sleva 18 % z běžně ceny 308 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy - sbírka úloh pro SŠ

Autor: Janeček František

publisher: Prometheus

3.7 / 5
Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy Sbírka obsahuje rozsáhlý soubor neřešených úloh na úpravy algebraických výrazů a na řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav v množině reálných čísel. Zastoupeny jsou i slovní úlohy. Sbírka přináší bohatý materiál k procvičování učiva, ale i k systematickému opakování. Je vhodná pro žáky všech středních škol.

Sleva 16 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice

Autor: Charvát Jaroslav

publisher: Prometheus

3.4 / 5
Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s

Sleva 16 % z běžně ceny 181 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám/Kalendář řešených písemek pro 5. ročník ZŠ

Autor: Husar Petr

publisher: Prometheus

3.3 / 5
Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky jako matematický kalendář. Krok za krokem, den po dni, týden po týdnu - pracovní plán z matematiky. Připraveno je 30 písemných prací (na každý týden jedna, na poslední týdny před zkouškou dvě). Řešené matematické práce s tabulkami úspěšnosti, kde zjistíte srovnání s velkým vzorkem žáků. Následující doplňkové úlohy na každý týden - od jednoduchých

Sleva 10 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem 8. 2. 2023

Předprodej

Fyzika pro střední školy, 2. díl (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4 / 5
Druhý díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 4. vydání učebnice

Sleva 16 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem

Přehled středoškolské fyziky

Autor: Svoboda Emanuel

publisher: Prometheus

3.9 / 5
Současné, 6. upravené a doplněné vydání Přehledu středoškolské fyziky obsahuje všechna témata středoškolské fyziky, která by měl znát absolvent střední školy. Reaguje na vývoj v oblasti vědy, techniky a moderních technologií. Součástí Přehledu fyziky je i barevná příloha. Publikace nově vychází s elektronickým doplňkem nazvaným Přehled PLUS, který je ve formě CD nedílnou součástí knihy. Data

Sleva 18 % z běžně ceny 416 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem 8. 2. 2023

Předprodej

Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika (kniha + CD)

Autor: Bartuška Karel

publisher: Prometheus

5 / 5
V 7. vydání této osvědčené učebnice je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy. Ta obsahuje 46 úloh s odlišnou obtížností, které lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. Na CD je dále umístěno rozšiřující učivo, laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti

Sleva 18 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus + CD

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

5 / 5
Již 8. vydání učebnice tvoří komplexní učební pomůcku, jejíž standardní knižní podoba je opět doplněna o CD obsahující řadu dalších textových i obrazových učebních materiálů. Oproti 7. vydání je nově doplněna samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 85 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru, po jehož vyřešení je uživateli sdělen celkový

Sleva 18 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanika + CD

Autor: Svoboda E., Široká M., Bednařík Milan, Svoboda Emanuel, Široká Miroslava

publisher: Prometheus

4.5 / 5
V 6. vydání je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy. Ta obsahuje 120 úloh s odlišnou obtížností, které lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. Na CD je dále umístěno rozšiřující učivo, laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie mechaniky,

Sleva 18 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Příběhy učených žen

Autor: Kraus Ivo

publisher: Prometheus

4 / 5
Už staří Řekové věřili, že lidskou dovednost ochraňuje Diova dcera Athéna. Jako nejvyšší božstvo moudrosti a umění si vybrali ženu, spanilou Minervu, také Etruskové i jejich dědici Římané. Moudrost byla sice vždy vlastností vyvolených, nikdy však jen výsadou mužů. A právě o tom jsou životní příběhy žen učených ve filozofii, fyzice, chemii a matematice. Zapomenuty nejsou ani vzdělané královny a

Sleva 15 % z běžně ceny 104 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: Macháček Martin

publisher: Prometheus

5 / 5
Pro základní školy a víceletá gmynázia Pracovní sešit doplňuje učebnici. Lze ho využít pro individuální práci žáků. Umožní jim rychle (bez zdlouhavého opisování zadání) si ověřit, jak učivu porozuměli.

Sleva 15 % z běžně ceny 104 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Fyzika 9 pro základní školy a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: Macháček Martin

publisher: Prometheus

4.3 / 5
Pro základní školy a víceletá gmynázia Pracovní sešit doplňuje učebnici. Lze ho využít i pro individuální práci žáků. Umožní jim rychle (bez zdlouhavého opisování zadání) ověřit si, jak učivu porozuměli.

Sleva 15 % z běžně ceny 104 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Fyzika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: Macháček Martin

publisher: Prometheus

4.5 / 5
Pro základní školy a víceletá gmynázia Pracovní sešit doplňuje učebnici. Lze ho využít pro individuální práci žáků. Umožní jim rychle (bez zdlouhavého opisování zadání) si ověřit, jak učivu porozuměli.

Sleva 13 % z běžně ceny 104 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele