Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Refugium Velehrad-Roma

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Duchovní deník

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
Kněz a teolog Vladimír Boublík (1928-1974), dlouholetý profesor fundamentální teologie na římském Lateránu, se nám představuje také v kontextu estetických a kulturních otázek současnosti. Přínos jeho bytostně zúčastněné teologie nás nadčasově oslovuje.

Sleva 14 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Fórum pastorálních teologů VI. - Pastorační situace jako výzva k ekumenismu

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
Velehradská tradice byla jakási první průprava k dnešnímu ekumenismu. Jsou ovšem i dnes takoví, co dokazují, že je unionismus opak ekumenismu.Odpověď lze hledat takto: Ptejme se nejdříve, co je základem ekumenismu na Druhém vatikánském koncilu. Není to přímo otázka, jak získat odloučené k sjednocení. Spíš se ptáme: Je náš vlastní pojem o církvi tak úplně správný, že nemůže zahrnout ty, kteří jsou

Sleva 14 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Simone Weilová - Filosofka – odborářka – mystička

Autor: Dorothee Beyerová

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
Souhrnný pohled na život a dílo francouzské „rebelky v chudobě“ mezi „bohatými v myšlení“. Na jedné straně podivné události, na straně druhé palčivé problémy z humorného nadhledu. Tato poutavě napsaná biografie představuje životní cestu jedné mimořádné ženy, jež se nejrůznějším způsobem společensko-politicky angažovala, a přitom trpěla rozervaností své doby.

Sleva 14 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Zápisky a duchovní deník teologa

Autor: Sergej Bulgakov

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
Deníky Sergeje Bulgakova (1871-1944) dýchají spontánností. Krátké texty nebyly zamýšleny k publikování. Jsou záznamem vnitřních podnětů, popisují setkání, osobní zápasy. Uvádí do autorova bilancovánís životem, těžkou nemocí i blížící se smrtí. Ukazují duchovní tvář největšího ruského teologa moderní doby. Jsou neopakovatelným svědectvím křesťanské naděje.

Sleva 14 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem

Umučení Ježíše Krista - Modlitby a myšlenky

Autor: Antonio Rosmini

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
Antonio Rosmini (1797-1855), kněz, filosof, přítel význačných osobností (Manzoniho, Verdiho, Pia IX.) byl v roce 2007 blahořečen. Po životních úskalích a též domácím vyhnanství v době vzniku Italského státu, už jako zakladatel společenství řeholníků, sepisuje jednoduché meditace o Kristově utrpení.

Sleva 14 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Jaltský a konstantinopolský deník - Duchovní deník teologa II

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
Deníky Sergeje Bulgakova dýchají spontánností. Krátké texty nebyly zamýšleny k publikování. Jsou záznamem vnitřních podnětů, popisují setkání, osobní zápasy. Uvádějí do autorova bilancování s životem, těžkou nemocí i blížící se smrtí. Ukazují duchovní tvář největšího ruského teologa moderní doby. Jsou neopakovatelným svědectvím křesťanské naděje.

Sleva 14 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Řehoř Palama (1296–1359) - milost a zkušenost - milost a zkušenost

Autor: Yannis Spiteris

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
19 %
Dílo byzantského myslitele Řehoře Palamy, mnicha z hory Athos, arcibiskupa soluňského, představuje mystickou syntézu křesťanského Východu. Je rozbuškou mezi ustálenými návyky teologů: nutí nejen k zamyšlení nad společnými znaky východní a západní mentality, ale nadto předkládá k úvaze to nejpodstatnější: má-li být spiritualita věrohodná, musí odpovídat hluboké modlitbě. A tak nám z textů Palamy

Sleva 19 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Svatá Hedvika Slezská (1176–1243) - (1176–1243)

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
19 %
Z němčiny přeložený životopis svaté Hedviky Slezské (1176-1243), tak blízké naší Anežce České, představuje jedinečnou osobnost spojující kulturu několika zemí: Čech, Polska a Německa. Její pozoruhodný život rovněž ukazuje propojení charismatu manželství s impulzy z řeholního života.

Sleva 19 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Mezi setbou a sklizní - Slovesné umění a krásná literatura v rodinné katechezi - Slovesné umění a…

Autor: neuveden

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
Kniha je pozdravem do našich rodin, kde se mezi rodiči a dětmi v prostředí důvěry, lásky a vzájemného sdílení předávají charakterové podněty umožňující rozlišovat mezi dobrem a zlem, objevovat krásu v obyčejných věcech, rozvíjet tvořivou představivost, a vstupovat do dialogu s Tím, kdo nás lidi jako první oslovil, nazval svými dětmi a vyznal nám lásku. I slovesné umění a krásná literatura dokážou

Sleva 14 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Velehrad víry a naděje - Cyrilometodějská úcta a dědictví v životě a poslání církve v českých zemích

Autor: Pavel Ambros

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
"Svatí Cyril a Metoděj přišli na Moravu před 1150 lety a zaseli tu víru. Vzpomínka na onu blahodárnou událost, která nesmazatelně poznamenala dějiny, umění a veškerou kulturu vaší země, oslovuje věřící, ale nabízí příležitost také celému národu, aby prohloubil zejména vzácné mravní dědictví, které má svůj původ v neúnavném působení svatých bratří ze Soluně. V té souvislosti je nesmírně významné,

Sleva 14 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Pietas Austriaca - Fenomén rakouské barokní zbožnosti - Fenomén rakouské barokní zbožnosti

Autor: Anna Corethová

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
Průlomová studie (nejen pro historiky) o vztahu mezi náboženskou praxí a životním stylem Habsburského domu od konce středověku až po novověk. V odkazu na základní prameny autorka předkládá způsoby, jak fenomén zbožnosti (eucharistie, kříž, světecké osobnosti, relikvie) ovlivnil kulturu nejen samotného Rakouska, ale též zemí, které s ním sdílely historickou odpovědnost.

Sleva 14 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Rodina - světlo v temnotě světa - Eschatologická východiska k četbě současné diskuze o manželství

Autor: Pavel Ambros

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
Eschatologická východiska k četbě současné diskuze o manželství Záměr papeže Františka – dát podnět k pastoraci manželů a rodin – se díky dvěma biskupským synodám naplnil nad očekávání. Církev dneška je rodinám velmi blízko. Pastorační analýza prof. Pavla Ambrose SJ je snahou nalézt v současných podmínkách mnohem jemnější nástroje k účinné pomoci manželům. Předkládá podněty, jak rozvíjet

Sleva 14 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Novéna k blahoslavenému Karlu Rakouskému s prosbou o mír ve světě - s prosbou o mír ve světě

Autor: neuveden

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
Novénou – devítidenní modlitbou s bl. Karlem Rakouským (1887–1922) si vyprošujeme to, co nejvíce potřebujeme pro každodenní autentický život v Bohu. Význačná osobnost posledního rakouského císaře Karla I. s nadčasovými vizemi je v textech doprovázená svědectvími těch, kteří ho osobně znali.

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Novéna o Antonínu Cyrilu Stojanovi

Autor: Michal Altrichter

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
Novéna – devítidenní modlitba soustředěná na zvolené téma – sleduje osobnost olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (1851–1923). Jeho jednání odpovídá zralému postoji, který nekalkuluje, nepolitikaří, a přitom vykazuje obrovskou svobodu. Nechlubivou prací byl k dispozici lidem v naléhavých potřebách (třeba běžencům během první světové války). Text uvádí svědectví o jeho věcné komunikaci

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Dějiny filosofie II. - Od Augustina ke Scotovi - Od Augustina ke Scotovi

Autor: Frederick Charles Copleston

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
Druhý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Augustina k Dunsi Scotovi. Jde tudíž o dobu od vrcholné patristiky až k vrcholnému středověku. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy zohledňuje jak vlastní

Sleva 14 % z běžně ceny 630 Kč

Naše cena: 542 Kč

Skladem

Krásné slovo otce Špidlíka - 7. a 8. díl - DVD - Tajemství člověka a Santa Maria Maggiore. O Janu z…

Autor: Tomáš Špidlík

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
V letech 1994-1995 natočilo Studio Velehrad pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem Špidlíkem. Společně s televizí Noe připravilo z tohoto materiálu v roce 2014 do vysílání pořad nazvaný: Krásné slovo otce Špidlíka. Nakladatelství Refugium nyní čtenářům a divákům předkládá tento desetidílný cyklus přednášek (řazený vždy po dvou na jednom DVD), sestavený podle

Sleva 16 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Novéna za nenarozené děti

Autor: Michal Altrichter

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Novéna za nenarozené děti vyzdvihuje dar života a odpovědnost za jeho předávání. Po celých devět dní nás doprovázejí různé světecké osobnosti (papež Pavel VI., Terezie z Lisieux, Mlada Přemyslovna aj.), které povzbuzují všechny rodiče a ukazují jim realismus přemostění mezi tím, čím žije naplno nebe a čím se v nesnázích zaobírá země. Texty nemoralizují, ale těší se z tajemství života a z našich

Sleva 20 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Novéna ke Kristu Veleknězi se slovy Stanislavy Ernstové

Autor: Michal Altrichter

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
Novéna ke Kristu Veleknězi se slovy Matky Stanislavy Ernstové OSU (6.1.1891–16.3.1968) obsahuje texty vynikající osobnosti nedávných dějin české a slovenské církve. Vybrané úryvky nás učí, že buď zůstáváme v rovině popisování nedostatků, nebo se posuneme dál pohledem do největší dynamiky života: do Pánova Srdce. Tam hledáme odpověď také na to, jak nás Pán stvořil.

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Novéna se ctihodným Martinem Středou SJ - (1587–1649)

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
Ctihodný Martin Středa (1588–1649) patří mezi výrazné postavy české spirituality. K jezuitům vstoupil roku 1608. Dvakrát byl jmenován provinciálem České provincie. Založil jezuitskou kolej v Kutné Hoře, Klatovech i Litoměřicích. Byl rektorem Klementina v Praze i koleje brněnské. Je znám především jako obránce Brna z doby švédského obléhání. Často sloužil nemocným a morově nakaženým. Napsal

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Krásné slovo otce Špidlíka - 9. a 10. díl - DVD - Teologie sexuality a O církvi, Umění jako teologie

Autor: Tomáš Špidlík

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
14 %
V letech 1994-1995 natočilo Studio Velehrad pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem Špidlíkem. Společně s televizí Noe připravilo z tohoto materiálu v roce 2014 do vysílání pořad nazvaný: Krásné slovo otce Špidlíka. Nakladatelství Refugium nyní čtenářům a divákům předkládá tento desetidílný cyklus přednášek (řazený vždy po dvou na jednom DVD), sestavený podle

Sleva 14 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem


Může se hodit…


SKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí