Registrace | Přihlášení


Refugium Velehrad-Roma

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Novéna ke svatému Prokopovi

Autor: neuveden

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
23 %
Divotvůrce Prokop, český světec 11. století, pracoval s Božím slovem naplno a rád. To, co nám chce sám povědět, objevujeme v devíti dnech novény.

Sleva 23 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Novéna ke svaté Terezii z Lisieux

Autor: neuveden

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
23 %
Terezie z Lisieux je světicí celé církve, a přitom každá výpověď o Božím jednání v jejím životě ukazuje jen na nějaký moment. Z přemnohých textů od ní a o ní vybíráme střípky. V její škole si nepřejeme mít dopředu pojmenovanou pravdu, aniž bychom ji začali hledat. Obdivujeme zvláště její chudobu srdce v jednoduchosti a lásce.

Sleva 23 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Přítomnost je vlastním Božím časem

Autor: Kajpr Adolf

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
24 %
Monografie přináší antologii textů českého jezuitského kněze Adolfa Kajpra (1902–1959). Jde o výbor stěžejních úryvků z článků, které vyšly v letech 1934–1941 a 1945–1948. Texty jsou tematicky uspořádány do následujících kapitol: Prolog; Kristus všechno ve všem; Nová evangelizace a tiskový apoštolát; Poměr katolíka k veřejné moci; Křesťanské pojetí společnosti; Ateismus, liberalismus, komunismus;

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Boží Srdce je stále s vámi a neopouští vás!

Autor: Altrichter Michal

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
24 %
Palčivé otázky duchovního života odpovídají palčivé době. A konkrétní život je spojen s dobou. Otevíráme témata: církev a majetek, příležitosti ke ztišení a modlitbě, statečnost a věrohodnost, souvislosti dneška s tradicí.

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Blahoslavenství - Mystická kniha Lásky Ježíšova otevřeného Srdce

Autor: Karczubová Luisa

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
21 %
Text o blahoslavenstvích pojmenovává způsoby, jak Pán jedná a sděluje se lidskému srdci. Biblická blahoslavenství patří k pilířům duchovního života a neexistuje klasická učebnice křesťanské spirituality, která by s nimi nepočítala. Autorka je v duchu kardinála Tomáše Špidlíka předkládá jako „učebnici“ Ježíšova Srdce: kompas života a stravu našeho srdce.

Sleva 21 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem u dodavatele

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Autor: Altrichter Michal

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
24 %
Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení? Text analyzuje aktuální podobu naší apatie, úzkosti i naděje.

Sleva 24 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem

Dojmy z Tibetu

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
24 %
Jsme velmi zaměstnaní, žijeme v hluku všeho druhu, ve stresu i spěchu: zápolíme s uměním solidního uspořádání si času. Mile nás vždy zasáhne, vyvstanou-li znenadání ještě hlubší hodnoty, než jen ty, které se zdají zrovna nejnaléhavější. Autorku zavedl život jednou do vysokých hor Himalájí, kam se poté mnohokrát vracela, zvláště do Tibetu. Krása hor, jednoduchý život i utrpení místního lidu,

Sleva 24 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem u dodavatele

Iniciace do Blondelovy filosofie jako krátký traktát metafyziky

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
Text Paula Archambaulta (1883-1950) sleduje stručným a výstižným způsobem rozvoj filosofie Maurice Blondela (1861-1949) od jeho rané formy "filosofie akce" k jeho pozdní zralé podobě "filosofie konkrétna". Tím, že uvádí Blondelovo myšlení v souvislost s francouzskými klasiky a význačnými mysliteli i s Blondelovými učiteli, otevírá nám nepřímo přístup ke kultuře francouzského filosofování vůbec. V

Sleva 5 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

I v nebi o nás vědí - Rozpravy o duchovním životě

Autor: Altrichter Michal

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
25 %
O tématech víry a duchovního života se vede rozprava nejlépe mezi přáteli. Text sleduje dialogickou formu, v níž se označují naše nesnáze, záměry, karikatury i příznivé podněty.

Sleva 25 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

Aby všichni byli jedno - Oktáv modliteb za jednotu křesťanů

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
25 %
Úsilí o jednotu křesťanů nachází svůj nejhlubší zdroj v modlitbě. Prvním, kdo se modlil za jednotu svých učedníků, byl přitom samotný vtělený Boží Syn. Soubor textů a modliteb rozvržených do osmi dnů může napomoci, abychom jako křesťané vrůstali do takové jednoty, za jakou Kristus prosí ve své Velekněžské modlitbě.

Sleva 25 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Varhaníkem v našich časech

Autor: Altrichter Michal

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
21 %
Služba varhaníka, v místech, kde má svou tradici, patří k duchovnímu bohatství chrámu, ale i společenského a kulturního života. Text reflektuje nesnadnou profesi z pohledu spirituality. Dbá nejen o praktická provozní témata, ale připouští rovněž otázky vnitřnějšího rázu.

Sleva 21 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Alfons Rodriguez - Mystik z Mallorky (1531–1617)

Autor: Škarek Leopold

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
18 %
Svatý Alfons Rodriguez (1531-1617) je mystik, kterého historici křesťanské spirituality staví po boku klasiků duchovního života tehdejšího vrcholu španělské mystiky Karmelu. K jezuitům vstoupil až ve čtyřicítce svého věku. Předtím se věnoval obchodu a žil jako otec dvou dětí v manželství. Na ostrově Malorka jako řeholní bratr bezmála dalších čtyřicet let zastával funkci vrátného. Své mystické

Sleva 18 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Čím dál větší Bůh - Zkoumání ignaciánské spirituality

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
24 %
Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat, že Pán je stále větší než naše představy o něm.

Sleva 24 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Dotek tvého ticha - Výběr ze španělské mystické poezie

Autor: neuveden

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
24 %
Výběr ze španělské mystické poezie Dotek tvého ticha přebásnil olomoucký biskup Josef Hrdlička. Zahrnuje třicet autorů šesti staletí (od patnáctého do dvacátého), například Terezii z Ávily, Jana od Kříže, Fray Luise de Leóna, Lope de Vegu, Miguela de Unamuna aj. V setkávání s Pánovými tajemstvími a v ¬účasti na tom, co on prožívá, zaslechneme v tichu krásné tvořící Slovo.

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Studijní texty ze spirituální teologie VI.

Autor: Altrichter Michal

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
18 %
Kdy je možné napomenout? Jakou formu zvolit? Nejsme na jedné straně na připomínky neadekvátně přecitlivělí, přičemž si zároveň málo uvědomujeme na straně druhé dopad vysloveného napomenutí? Jaká kritéria se váží k umění vyslovení výhrady? Aktuálnost tématu je zřejmá. Texty různých autorů - českých i zahraničních - vycházejí ze čtvrtého olomouckého setkání spirituálních teologů (ve dnech 3.-4.

Sleva 18 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem u dodavatele

Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje 1910–1948

Autor: Špaček Michael

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
18 %
Velehradské kongresy ve 20. století vybudily průkopnickou a ojedinělou formu ekumenismu v katolicko-pravoslavných vztazích. Upozornily na bohatství, které má být společně sdílené. Vedle společnosti Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje vznikl také stejnojmenný časopis, který podrobně mapoval velehradskou tradici. Autor se zaobírá jak sjezdy, tak společností, ale především časopisem Apoštolát sv.

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Čteme bibli s církevními otci

Autor: Campatelli Maria

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
18 %
Bible formuje každou generaci křesťanů a kulturní společnost vůbec. Autorka, znalá patristiky, předkládá pravidla, která otcové používali pro výklad Písma. Otcové byli mistry v četbě bible ve světle těch nejpokrokovějších vědeckých teorií své doby. Avšak to nejdůležitější spatřovali ve svátostné (ikonické) povaze jak biblického textu, tak celého stvoření, a v postupném vrůstání čtenáře do světa

Sleva 18 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Fórum pastorálních teologů IX. - Kontext jako pastorační výzva

Autor: kolektiv autorů

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
18 %
Sborník Kontext jako pastorační výzva obsahuje výňatky disertačních (Moravčíková, Franc, Cincialová) a licenciátních (Tomiczek, Rajlich) prací obhájených v roce 2010 na CMTF UP studenty a členy Katedry pastorální a spirituální teologie.

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Umění důvěrnosti

Autor: Altrichter Michal

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
18 %
Řeholní život prošel v české církvi po roce 1990 obrovským vývojem. Kromě uznání pozitivních faktorů řeholního života se na druhé straně text kriticky vyslovuje i k tomu, co v plnější řeholní identitě leckdy postrádáme. Četná praktická témata (krize společného života, střet modlitby a činnosti, uspořádání dne a životní návyky aj.) jsou nahlížena v souvislosti s dominantní důvěrností, intimitou.

Sleva 18 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Acta VIII. conventus velehradensis anno 2007

Autor: neuveden

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
18 %
Tradice velehradských kongresů ožila v roce 2007 jubilejním setkáním více než 200 delegátů z celého světa. Sborník přináší kompletní vystoupení účastníků kongresu. Atmosféru významného ekumenického setkání dokreslují jedinečné fotografie.

Sleva 18 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele