Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Kužeľosečky 1 Kružnica I.diel - Zbierka vyriešených príkladov

Autor: Kolektiv autorů - Marián Olejár,Marián Olejár jr.

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Zbierka 114 vyriešených príkladov v rozsahu stredoškolského učiva začína klasifikáciou kužeľosečiek. Na úlohy stredového tvaru rovnice kružnice nadväzujú úlohy na všeobecný tvar rovnice kružnice. Transformáciu všeobecného tvaru rovnice kružnice na stredový tvar sa realizuje úpravou na štvorec, kde sa určuje stred a polomer kružnice. V ďalších príkladoch sa zisťuje, či rovnica je vyjadrením

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Kužeľosečky 2 Elipsa I.diel - Zbierka vyriešených príkladov

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Zbierka obsahuje 89 vyriešených príkladov. Je určená:

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Kužeľosečky 3 Hyperbola I.diel - Zbierka vyriešených príkladov

Autor: Marián Olejár

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Zbierka obsahuje 81 vyriešených príkladov. Je určená:

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Lineárne nerovnice I.diel - 127 vyriešených príkladov

Autor: Kolektiv autorů - Marián Olejár,Iveta Olejárová

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Pre základné školy

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Lineárne nerovnice s absolútnou hodnotou - Zbierka vyriešených príkladov

Autor: Kolektiv autorů - Marián Olejár jr.,Iveta Olejárová

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Zbierka obsahuje 57 vyriešených príkladov. Je určená:

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Lineárne rovnice s parametrom I.diel - Zbierka vyriešených príkladov

Autor: Marián Olejár

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Pre stredoškolákov.

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Aritmetická postupnosť I.diel - Zbierka vyriešených príkladov

Autor: Marián Olejár

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egypte, Babylone a Číne. V antickom Grécku postupnostiam a nekonečným radom venovali pozornosť Euklides a Archimedes. Rozvoj súčasnej teórie sa začína od 17. storočia. Významne k tomu prispel okrem iných L. A. Cauchy (1789–1857). Prvá kapitola je venovaná základným úvahám o rôznych druhoch postupnosti a vlastnostiam postupnosti. V

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Geometrická postupnosť I. diel - Zbierka vyriešených príkladov

Autor: Kolektiv autorů - Marián Olejár,Iveta Olejárová

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
89 vyriešených príkladov.

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Percentá - Zbierka vyriešených úloh Zväzok 36

Autor: Kolektiv autorů - Marián Olejár,Iveta Olejárová

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Téma percentá je dôležitým učivom základnej a strednej školy.

Sleva 27 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Príbehy o integráloch

Autor: Beloslav Riečan

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Tieto príbehy súvisia s jedným z naväčších výdobytkov ľudského myslenia všetkých čias, s diferenciálnym a integrálnym počtom. Geniálny Newtonov–Leibnizov vzorec možno pokojne prirovnať k Pytagorovej vete. Predložená publikácia si kladie za cieľ na elementárnej úrovni sprístupniť čitateľovi uvedený vzorec i niektoré jeho aplikácie. Veď v 17. storočí sa na tejto báze uskutočnil neopakovateľný

Sleva 27 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Důkazy beze slov I. - Cvičení pro rozvoj vizuálního myšlení

Autor: Roger B. Nelsen

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Co jsou vlastně "důkazy beze slov"? Většina matematiků by se jistě shodla, že se z čistě formálního hlediska nejedná o důkazy. Na položenou otázku skutečně neexistuje jednoduchá odpověď. Čtenář se v knize setká především s obrázky a schématy, které mu pomohou porozumět řadě matematických vět a naznačí způsob jejich důkazu. Některé "důkazy beze slov" jsou sice doprovázeny rovnicí, přesto je důraz

Sleva 27 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Riešené úlohy o spoločnej práci

Autor: Marián Olejár

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Kniha obsahuje 60 algoritmov a 72 vyriešených príkladov. Sú rozdelené do troch častí: súčtový typ, rozdielový typ, rôzne algoritmy. V závere je uvedená typologizácia úloh. Prvá časť je venovaná súčtovému typu úloh a má 6 kapitol: prvá obsahuje úlohy o spoločnej práci pri neznámom trvaní spoločnej práce rovnej 1, druhá rôznej od 1. Tretia, pri neznámom trvaní práce jedného z účastníkov spoločnej

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Logaritmické rovnice I.diel - 555 vyriešených príkladov

Autor: Marián Olejár

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Kniha obsahuje 555 vyriešených príkladov. V predslove sa rozoberajú pojmy a vzťahy vedúce k logaritmu a logaritmickej rovnici. V prvom diely je uvedených niekoľko typov logaritmických rovníc tak, aby študent dokázal sám danú problematiku naštudovať. Typ A má tvar loga x = y, kde výpočet robíme pomocou rovnice x = ay. Značné množstvo príkladov umožňuje pochopiť hľadanie neznámeho x pri rôznych

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika 2

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Otázky a odpovede z fyziky - Kniha 1

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Goniometrické rovnice II. diel - Zbierka vyriešených príkladov

Autor: Kolektiv autorů - Marián Olejár,Iveta Olejárová

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Zlomky - Zbierka vyriešených príkladov Zväzok 37

Autor: Kolektiv autorů - Marián Olejár,Iveta Olejárová

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Zlomky sú obrazným zápisom racionálnych čísel a tvoria dôležitú časť matematiky základnej školy.

Sleva 27 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Veda o štáte

Autor: Marián Olejár

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
V knihe je uvedená paradigma vedy ako celku, ako systém P,S,V,t aj v schematickej podobe. Veda o štáte je tu predkladaná ako komplexná vedecká disciplína, resp. konglomerát vied v ktorom sú participujúce vedecké disciplíny: ekonomické vedy, veda o práve, psychosociálne vedy, atď. Teda tradičné spojenie teória štátu a práva neexistuje, nemá opodstatnenie a je prekonané, na čo poukazuje existujúca

Sleva 27 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Olejárová encyklopédia matematiky - Základné pojmy a abecedne usporiadaných heslách

Autor: Marián Olejár

publisher: RNDr. Marián Olejár - Young Sc

0 / 5
27 %
Na 268 stranách obsahuje viac ako 1050 hesiel základných pojmov matematiky abecedne usporiadaných, v dvoch stĺpcoch formátu A5. Štúdium matematiky v najprísnejšej norme či podobe má za cieľ budovať vedecké teórie o pojmových štruktúrach a skúmanie relácií medzi nimi. Človek vyjadrujúci sa o istej oblasti reality presne, to robí jazykom matematiky a logiky. Pri štúdiu niektorej oblasti matematiky,

Sleva 27 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


booktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele