Registrace | Přihlášení


Scientia

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Genetika

Autor: Eduard Kočárek

publisher: Scientia

4 / 5
Text předpokládá základní znalost obecné (zejména buněčné) biologie. Učebnice je pojata jako soubor vybraných poznatků, které ilustrují vývoj genetického poznání od samých počátků až do současnosti. Proto je ve většině kapitol zdůrazněn historický aspekt, který přispívá k lepšímu pochopení učiva. Na mnoha místech jsou diskutovány také etické a společenské problémy vyplývající ze stálého růstu

Sleva 1 % z běžně ceny 386 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem

Nový přehled biologie

Autor: Stanislav Rosypal

publisher: Scientia

3.6 / 5
15 %
Trojí vydání titulu Přehled biologie během 11 let svědčilo o nesporném zájmu veřejnosti o tento typ knihy. Protože ve čtvrtém vydání by bylo možné text pouze drobně upravovat a nepatrně doplňovat o moderní poznatky, popř. odstraňovat nedostatky v tvrzeních, rozhodli jsme se předložit nově koncipovaný přehled oživený výkladem nových spoluautorů, znovu jej celý pečlivě lektorovat, vše v souladu a s

Sleva 15 % z běžně ceny 980 Kč

Naše cena: 833 Kč

Skladem

Biologie člověka 1

Autor: Eduard Kočárek

publisher: Scientia

4 / 5
Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je charakteristický košatě strukturovaný text (motivační minieseje na úvod, základní text výkladu, pasáže z historie oboru, perličky, rozšiřující výklad, přehled klíčových pojmů a bohatý barevný ilustrační materiál. somatologie,antropologie,fyziologie,imunologie pro SŠ, VOŠ i základ pro VŠ

Sleva 10 % z běžně ceny 397 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem

Atlas biologie člověka - kniha

Autor: Kolektiv autorů - Michal Schrieber,Stanislav Trojan

publisher: Scientia

3.8 / 5
15 %
Publikace byla oceněna titulem Nejkrásnější česká kniha roku 2003 v kategorii učebnic. Je celobarevná, bohatě ilustrovaná a obsahuje informace o stavbě a funkcích lidského těla v rozsahu mírně převyšujícím středoškolské učivo. Je tedy vhodná nejen pro studenty a pedagogy na středních zdravotnických a pedagogických školách a na gymnáziích, ale také jako materiál pro přípravu k přijímacím zkouškám

Sleva 15 % z běžně ceny 326 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Botanika

Autor: Karel Kubát

publisher: Scientia

4.2 / 5
Jedna z reprezentativní řady učebnic biologie pro studenty středních škol. Představuje obdobně jako Zoologie náročnější typ učebnice s bohatou faktografickou náplní. Fakta jsou dobře uspořádána a jednotlivé úrovně náročnosti textu jsou koncepčně a graficky zřetelně odlišeny. Nedílnou součást knihy tvoří rozsáhlý ilustrační materiál.

Sleva 10 % z běžně ceny 353 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem

Zoologie

Autor: Miroslav Papáček

publisher: Scientia

4 / 5
12 %
Učebnice pro 2. ročník gymnázia, zpracovaná na vysoké odborné úrovni, přináší zevrubné informace o všech hlavních aspektech biologie živočichů. Důraz je kladen především na moderní zoologický systém, spolu s ním jsou však zařazeny i poznatky z obecné zoologie, ekologie a etologie. Tyto pasáže jsou použitelné i ve 3. ročníku, případně v rámci nepovinného předmětu cvičení z biologie či ve

Sleva 12 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Biologie člověka 2

Autor: Eduard Kočárek

publisher: Scientia

4.1 / 5
15 %
Kniha Biologie člověka 2 byla koncipována jednak jako praktický doplněk k učebnici, který by měl především usnadnit studentům přípravu na výuku a posléze na přijímací zkoušky na vysoké nebo vyšší odborné školy (pasážemi souhrnného textu ke všem tematickým celkům probíraným v učebnici), a jednak zařazením pasáží týkajících se ochrany zdraví je kniha určena všem středoškolákům bez rozdílu. Budoucí

Sleva 15 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Strojnické tabulky 1

Autor: Kolektiv autorů - J. Řasa,J. Švercl

publisher: Scientia

4.2 / 5
Cílem této učební příručky je zpracovat souborně a přehledně - formou tabulek, diagramů a vzorců - základní poznatky, které získají studenti středních průmyslových škol při studiu technických předmětů. pomůcka může sloužit studentům nejen po celou dobu jejich studia, ale i po vstupu do praxe. Svou koncepcí a obsahem najdou tabulky uplatnění i u studentů vysokých škol. Potřebně informace zde

Naše cena: 761 Kč

Skladem

Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi

Autor: Josef Švercl

publisher: Scientia

3.5 / 5
17 % Předprodej
Úvod je věnován orientaci čtenáře v uspořádání národních i mezinárodních norem EN a ISO s ohledem na jejich aplikaci při vytváření technické dokumentace. Čtenář je seznámen s výběrem a používáním kreslicích pomůcek, prováděním geometrických konstrukcí a jejich využitím, s kreslením náčrtů a zásadami technického zobrazování. Na tyto zásady navazuje způsob udávání rozměrů na výkresech,

Sleva 17 % z běžně ceny 313 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem 19. 10. 2021

Dějepis pro SOŠ

Autor: Kolektiv autorů - V. Čapek,J. Pátek

publisher: Scientia

4.2 / 5
15 %
Jednodílná učebnice vychází z nových učebních osnov pro střední odborné školy. Těžištěm učebnice jsou dějiny evropské civilizace v kontextu světové historie. Zkušení autoři se snaží neustále hledat vztahy mezi významnými dějinnými okamžiky i propojení s naší současností. Předností učebnice je praktické členění na tři úrovně textu – základní učivo (pro nejnižší hodinovou dotaci), standardní text a

Sleva 15 % z běžně ceny 263 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Mechanika - Statika pro školu a praxi - Mechanika - statika pro školu a praxi

Autor: Kolektiv autorů - Miloslav Julina,A. Řeřábek

publisher: Scientia

4 / 5
Učebnice popisuje význam a členění mechaniky, pohybové zákony, fyzikální veličiny, probírá úkoly statiky a její základní pojmy, vysvětluje rovinnou soustavu sil jak se společným působištěm, tak neprocházejících jedním bodem, prostorovou soustavu sil, prutové soustavy, ukazuje stanovení těžiště různých ploch, stanovení podmínek stability těles, statické řešení jednoduchých mechanismů s pasivními

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Mechanika - Dynamika pro školu a praxi - Mechanika - dynamika pro školu a praxi

Autor: Kolektiv autorů - Miloslav Julina,Vladimír Venclík

publisher: Scientia

5 / 5
Učebnice probírá úkoly dynamiky, základní pojmy jako jsou impulz síly a hybnost, mechanická práce, energie, výkon, příkon, účinnost, pohybové zákony. Vysvětluje dynamiku posuvného a otáčivého pohybu, ráz těles a zabývá se i vyvažováním hmotností. Je určena studujícím středních škol s technickým zaměřením, středních odborných učilišť a všechny zájemce připravující se v různých rekvalifikačních

Sleva 4 % z běžně ceny 123 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Strojnické tabulky 2

Autor: Kolektiv autorů - J. Řasa,J. Švercl

publisher: Scientia

4 / 5
Cílem této učební příručky je zpracovat souborně a přehledně - formou tabulek, diagramů a vzorců - základní poznatky, které získají studenti středních průmyslových škol při studiu technických předmětů. Pomůcka může sloužit studentům nejen po celou dobu jejich studia, ale i po vstupu do praxe.

Naše cena: 761 Kč

Skladem

Strojírenská technologie 2, 2.díl - Koroze, základy obrábění, výrobní postupy

Autor: Miroslav Hluchý

publisher: Scientia

5 / 5
Učebnice probírá druhy koroze, jejich hodnocení zejména vzhledem k hospodářským ztrátám vlivem koroze a způsoby protikorozní ochrany. Vysvětluje teoretické základy obrábění - např. geometrii břitu nástroje, tvoření třísky, výpočet řezných a upínacích sil, hospodárný úběr, trvanlivost, volbu řezných podmínek. Ve výrobních postupech jsou popsány hlavní zásady a pokyny pro jejich vypracování.

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Strojírenská technologie 3, 1.díl - Metody, stroje a nástroje pro obrábění

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Gabriel,Jaroslav Řasa

publisher: Scientia

5 / 5
1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění

Sleva 5 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Výpravy do ptačího světa - Příručka pro mladé a začínající ornitology - Příručka pro mladé a…

Autor: neuveden

publisher: Scientia

5 / 5
Tato přitažlivá a graficky nápaditě sestavená příručka je určena ornitologům-juniorům ve věku od 8 do 100 let. Na první pohled zaujme každého, kdo má rád přírodu a chce se o ptácích dozvědět více. Je plná barevných obrázků a fotografií, praktických rad pro začátečníky, např. kam se vydat za pozorováním ptáků, jak správně určit jednotlivé běžné druhy ptáků, jak si zvolit vyhovující vybavení či jak

Sleva 9 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Písemky z matematiky gymnázia

Autor: Jindřich Vocelka

publisher: Scientia

4.1 / 5
15 %
Kniha navazuje na úspěšný titul A. Halouzky PÍSEMKY z matematiky SŠ. Zatímco Halouzkovy "písemky" odpovídají základní úrovni připravovaných státních maturit, PÍSEMKY z matematiky gymnázia jsou koncipovány tak, aby připravily studenty k maturitě vyšší úrovně. V souladu s novým pojetím výuky jsou v úvodu každého tématu vyjmenovány kompetence, jejichž osvojení mají jednotlivé úlohy ověřit. Všechny

Sleva 15 % z běžně ceny 193 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ

Autor: Luděk Jindřich Dobroruka

publisher: Scientia

4 / 5
15 %
Řadu jednotně uspořádaných učebnic přírodopisu zahajuje učivo obecnými kapitolami o buňce, vzniku a uspořádání světa a pokračuje Přehledem organismů od těch nejjednodušších ke složitějším. Jednotlivé tematické celky jsou zpracovány do dvoustran, text obsahuje partie jak základní problematiky, tak i partie osnovy doplňující a rozvíjející, vhodné pro víceletá gymnázia. Na každé straně naleznete

Sleva 15 % z běžně ceny 153 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

Strojírenská technologie 3, 2.díl - Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Scientia

4.5 / 5
11 %
Učebnice probírá základy metalografie a tepelného zpracování kovových materiálů. Vysvětluje vnitřní stavbu kovů a slitin, základy podvojných slitin a uvádí jejich rovnovážné diagramy. Popisuje teoretické základy tepelného zpracování kovů, jeho základní způsoby, například žíhání, kalení a popouštění ocelí, patentování, povrchové tvrzení a také zařízení pro tepelné zpracování. Seznamuje se zásadami

Sleva 11 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Rýsování pro 9. ročník zvláštní školy

Autor: Josef Švercl

publisher: Scientia

4 / 5
11 %
Učebnice rýsování je určena pro deváté ročníky zvláštních škol.

Sleva 11 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem


Může se hodit…


Předprodej knihy Patrika Hartla

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí