Registrace | Přihlášení


Scriptorium

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Pražský uličník 3.díl - Encyklopedie náz

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Jíšová Kateřina

publisher: Scriptorium

5 / 5
24 %
Pokračování úspěšné encyklopedie vydané v letech 1997 a 1998, ktreré obsahuje: Nově schválené názvy, prodloužení a přejmenování ulic z let 1998–2011, opravy a doplňky k 1. a 2 . dílu, rejstřík německých názvů (jak z období okupace, tak historických). Bohatá obrazová dokumentace zahrnuje nejen pohledy na ulice, ale také portréty méně známých osob, historické plány a prameny.

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

Ve službě Bohu a za čest krále - Portugalská expanze v Maroku (1415-1769)

Autor: Staněk Karel

publisher: Scriptorium

5 / 5
15 %
Podobně jak předchozí kniha K. Staňka o kolonizaci Šrí Lanky se i tato práce zabývá jednou kapitolou v budování portugalské zámořské říše - a to kapitolou první, totiž bojem o ovládnutí Maroka. Dobytí Ceuty v roce 1415 se obecně považuje za počátek evropského kolonialismu, ač zároveň bylo legitimizováno "středověkými" plány na křížové tažení proti muslimům. Maroko mělo zásadní geopolitický

Sleva 15 % z běžně ceny 462 Kč

Naše cena: 393 Kč

Skladem u dodavatele

Sen o novém Portugalsku v tropech - Portugalský pokus o osídlení Šrí Lanky (1580–1630)

Autor: Staněk Karel

publisher: Scriptorium

5 / 5
19 %
Kniha poutavě popisuje portugalskou objevitelskou epopej v Orientu, která započala na přelomu 15. a 16. století jako převážně obchodní podnik, ale vyústila v pokus vybudovat plnohodnotné osídlení na Šrí Lance. Ostrov Šrí Lanka hrál zpočátku význačnou roli jako producent prvotřídní skořice, avšak v letech 1580–1630 nabyl pro Portugalce specifického významu – toužili z něj vytvořit „nové

Sleva 19 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 321 Kč

Skladem u dodavatele

Pohleďte do zrcadla! - Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku

Autor: Nejedlý Martin

publisher: Scriptorium

4 / 5
24 %
Kniha čtenářům tlumočí otázky, jež může historik položit souboru literárních děl sepsaných v 15. století na dvoře burgundských vévodů. Představuje příběhy života a tvorby několika básníků, kronikářů, romanopisců a cestovatelů, které spojuje osoba mecenáše, vévody Filipa Dobrého (1396-1467): básníka a cestovatele Guilleberta de Lannoy, jeho následovníka, "zvěda" Bertrandona de la Broquiere,

Sleva 24 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 417 Kč

Skladem u dodavatele

Pražské usedlosti

Autor: Lašťovková Barbora

publisher: Scriptorium

5 / 5
24 %
Encyklopedie provázející čtenáře po pražských, zejména viničních, usedlostech se dočkává svého třetího vydání, kromě drobných upřesnění se dočkává změn zejména v rozsáhlé obrazové příloze, kde byly použity jak mnohé historické fotografie, tak zcela nové.

Sleva 24 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Vodovody předměstských obcí před vznikem Velké Prahy

publisher: Scriptorium

3 / 5
24 %
Publikace mapující výstavbu jednotlivých vodovodů v obcích, které byla s Prahou spojeny až v roce 1922 při vytvoření Velké Prahy. Kniha přináší kromě zásadního faktografického materiálu vzešlého z pramenného studia také bohatou a cennou obrazovou dokumentaci.

Sleva 24 % z běžně ceny 253 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Komedie nové a duchovní - Raně novověké biblické drama v českých zemích

Autor: Jacková Magdaléna

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 %
Edice čtyř biblických her - Mikuláš Konáč z Hodiškova: Judyth. Hra z Hystorií Judyth pilnie vybraná (tisk 1547) - Daniel Stodolius z Požova: Historica tragaedia, nová žalostivá hra...o strašlivém podvrácení Sodomy a Gomorry a o obětování Isaaka (tisk 1586) - Mikuláš Vrána Litomyšlský: Komedia česká o ctné a šlechetné vdově Júdith a o Holofernovi (tisk 1605) - anonym: Historia duchovní o Samsonovi

Sleva 24 % z běžně ceny 418 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem u dodavatele

Řád přírody, řád společnosti - Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století

Autor: Storchová Lucie

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 %
Kniha v návaznosti na nejnovější zahraniční diskusi o dějinách kulturní výměny ukazuje, jak se v českém prostředí prosazoval specifický model vzdělanosti založený na luteránské teologii, který si osvojili čeští studenti na univerzitě ve Wittenbergu. Kromě sdílených čtenářských a literárních postupů tento model zahrnoval také propracovaný soubor představ o stvořeném světě, jeho fungování a

Sleva 24 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem u dodavatele

Archiv Matouše Konečného Svazek III - Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní…

Autor: Just Jiří

publisher: Scriptorium

0 / 5
19 %
Za „nález století“ bezpochyby můžeme označit archiv posledního mladoboleslavského bratrského biskupa Matouše Konečného, odkrytý v srpnu 2006 v budově bývalého minoritského konventu a někdejšího sídla bratrských biskupů „na Karmeli“ v Mladé Boleslavi. Obsahem třetího svazku tohoto edičního počinu jsou texty související s bratrskou šlechtou.

Sleva 19 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Lidové písně z Kouřimska II. díl

Autor: Votruba Adam

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 %
Kniha obsahuje 270 lidových písní z Kouřimska. Písně pocházejí z vlastních sběrů autora z let 2013–2020 a z dosud nepublikovaných archivních zápisů dřívějších sběratelů. Publikace je jedinečná v tom, že mapuje dosud živé ústní podání a přináší tak svědectví o vývoji zpěvního repertoáru na českém venkově. V současných zápisech se objevují jak starodávnější písně odkazující stylem ještě na

Sleva 24 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem u dodavatele

Císařský orel a vábení Orientu - Zámořská obchodní expanze habsburské monarchie (1715-1789)

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Kniha zavádí čtenáře do pestrého světa panovnických dvorů, rušných přístavů, námořních i suchozemských obchodních výprav i orientálních tržišť. Jedná se o první syntézu dějin zámořské obchodní expanze habsburské monarchie v 18. století, tedy v době po válce o španělské dědictví. Autoři líčí budování přístavů na Jadranu a v Rakouském Nizozemí (dnešní Belgii), barvité osudy obchodníků pronikajících

Sleva 21 % z běžně ceny 462 Kč

Naše cena: 366 Kč

Skladem u dodavatele

Knižní kultura českého středověku

Autor: Boldan Kamil

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 %
Kniha představuje českou středověkou knižní kulturu a její média, tedy rukopisy a inkunábule. Popisuje, jak se knihy psaly a později tiskly, užívaly a shromažďovaly. Zaměřuje se především na památky latinského kulturního okruhu z území Českého království a Moravského markrabství z období od 9. století do roku 1500, tedy do doby, kdy tisky začaly i v české knižní kultuře významně převládat.

Sleva 24 % z běžně ceny 968 Kč

Naše cena: 734 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk a svět - Propoziční realismus

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 %
Během vrcholného a pozdního středověku narůstal zájem o logická bádání a další filosofické disciplíny. V 1. polovině 14. století do vývoje logiky výrazně zasáhl i anglický mistr známý pod jménem Walter Burley (cca 1275 – cca 1344/45), autor více než 70 spisů především o problémech logiky, přírodní filosofie a metafyziky. Tato monografie si dala za cíl komplexně prozkoumat jeden ústřední aspekt

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Korunovační řád Karla IV.

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 %
Publikace předkládá kritické vydání staročeského textu Korunovačního řádu Karla IV. přihlížející ke všem známým rukopisům. Knihu otevírá pět odborných statí, které zasazují památku do historického kontextu, přinášejí informace o dochovaných rukopisech, přibližují jejich výzdobu a analyzují jazyk staročeského díla jakož i jeho vztah k latinské předloze.

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Bůh Abrahamův versus bůh Aristotelův - Hebrejský středověký Dopis proti filosofii z pera anonymního…

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 %
V 15. století vznikl nepříliš známý, nicméně myšlenkově hodnotný "Dopis proti filosofii", sepsaný anonymním židovským autorem, patrně v některém aškenázském filosofickém centru ve střední Evropě. Jde o kritiku zvnitřku, která přispívá k řešení otázky „co je to židovská filosofie“. Tato kniha, věnující se hlavně metafilosofické problematice židovské filosofie, nabízí studii, která otevře svět

Sleva 24 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem u dodavatele

Vlastivědný sborník Muzea Šumavy XI

Autor: neuveden

publisher: Scriptorium

0 / 5
18 %
Další svazek vlastivědného sborníku, který každý sudý rok vydáváme ve spolupráci s Muzeem Šumavy v Sušici, přinášející četné regionální příspěvky z oblasti dějin umění, archeologie a historie. Zvláštností tohoto svazku je oddíl věnovaný fenoménu venkovských Židů. Dále zde čtenář nalezne aktuální zprávy, recenze a anotace; publikace obsahuje též barevnou obrazovou přílohu.

Sleva 18 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem u dodavatele

Československý vývoz do Číny 1918 - 1992

Autor: Kolektiv autorů - Skřivan, ml. Aleš,Skřivan, st. Aleš

publisher: Scriptorium

0 / 5
15 % Sleva
Analýza vývoje československého vývozu do Číny i hledání historických souvislostí současných ekonomických vazeb s ČLR je důležitým úkolem s ohledem na sílící mezinárodně-politickou pozici komunistické Číny a navíc jde z badatelského hlediska o velmi zajímavou a podnětnou práci. Předkládaná kniha je první ucelenou a přehlednou monografií věnovanou československému vývozu do Číny. Tento fenomén je

Sleva 15 % z běžně ceny 488 Kč

Naše cena: 415 Kč

Skladem

Českoslovenští vědci v Orientu I. díl

Autor: Jůnová-Macková Adéla

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 %
První díl dvoudílné monografie mapující cesty československýzch vědců 1. poloviny 20. století na Blízký Východ a jejich reflexi Orientu na základě jejich vlastních textů (vzpomínky, korespondence, beletrie). Jedná se o orientalisty (Felix Tauer), egyptology (Ludmila Matiegková, František Lexa, Jaroslav Černý) a biology (Jiří Baum, Jan Obenberger). Nejrozsáhlejší je edice Tauerových vzpomínek na

Sleva 24 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny královského města Nymburka

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 %
Med. Dr. Josef Merkl (1761–1833), lékař, nymburský purkmistr a regionální dějepisec zabývající se historií města Nymburka. Je autorem německy psaného rukopisného díla Dějiny královského města Nymburka (Geschichte der k. Stadt Nimburg), které je formou kritické edice a českého překladu zpřístupněno v této knize. Merklovo dílo představuje první pokus o ucelené podání dějin města od počátků až do

Sleva 24 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Pax et Bonum - Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Brčák Marek

publisher: Scriptorium

0 / 5
24 %
Kniha představuje historii kapucínského řádu v českých zemích raného novověku z hlediska konkrétních rolí, v rámci kterých působili na tehdejší společnost. Kapucíni byli činní především jako kazatelé, misionáři, zpovědníci, diplomaté, vojenští kaplani, ošetřovatelé nemocných během morových epidemií, spisovatelé, organizátoři duchovního života, knihovníci či lékárníci. Tyto oblasti jejich činnosti

Sleva 24 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele