Registrace | Přihlášení


Septima

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Znakování pro každý den

Autor: neuveden

publisher: Septima

4 / 5
Sleva Předprodej
Řada publikací věnovaných znakové řeči je určena pro budování základní komunikace mezi slyšícími a neslyšícími, zejména mezi slyšícími rodiči a jejich neslyšícím dítětem. Tvoří ji tituly: Učíme se českou znakovou řeč, Než půjdeme do školy a Znakování pro každý den. Příručka Znakování pro každý den poskytne základní slovní zásobu pro každodenní komunikaci slyšících s neslyšícími. Proto se

Sleva 2 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem 31. 7. 2022

Základy zahradnické výroby pro odborná učiliště

publisher: Septima

5 / 5
Učebnice si klade za cíl seznámit studenty se všemi nároky rostlin při jejich pěstování. Obsahuje tyto kapitoly: Prostředí pro pěstování rostlin, Půda, Úprava prostředí pro rostliny, Výživa rostlin, Rozmnožování rostlin, Vypěstování sadby, výsadba a ošetřování rostlin, Ochrana rostlin.

Sleva 2 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem

Ovocnictví pro odborná učiliště

Autor: Krbec Pavel

publisher: Septima

5 / 5
Studenti jsou seznámeni se základními operacemi ve školkařství a ovocnářství, s technologickými postupy při výrobě ovocné sadby, při pěstování ovoce, při jeho skladování. Učebnice obsahuje i přehled ovocných druhů pěstovaných v České republice.

Sleva 2 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Náprava poruch binokulárního vidění

Autor: Keblová Alena

publisher: Septima

5 / 5
Sleva
Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění. Nejpočetnější skupinou zrakových poruch u dětí je tupozrakost a šilhavost. Včasnou oftalmologickou

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled učiva matematiky: aritmetika, algebra pro ZŠ sluchově postižené

Autor: kolektiv autorů

publisher: Septima

5 / 5
Přehled učiva matematiky – aritmetika a algebra a Přehled učiva matematiky – geometrie slouží žákům po celou dobu studia na 2. stupni základní školy. Obsahují veškeré učivo předepsané RVP. Toto učivo je uspořádáno podle jednotlivých témat (nikoli podle ročníků) a podrobné rejstříky umožňují žákům rychle vyhledat příslušnou partii a zopakovat si to, co se již naučili. Oba přehledy obsahují velké

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Přírodopis - Zoologie - pracovní sešit pro praktické ZŠ

Autor: Skýbová Jana

publisher: Septima

5 / 5
K procvičování osvojených znalostí zoologie slouží pracovní sešit. Je bohatě ilustrován, ilustrace jsou černobílé. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. MSMT-35301/2016-3 dne 3. 2. 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání, vzdělávací oblast Člověk a příroda, předmět Přírodopis, podle minimálních doporučených úrovní pro úpravu očekávaných výstupů v rámci

Sleva 5 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem u dodavatele

Obecný přírodopis - pracovní sešit pro praktické ZŠ

Autor: Skýbová Jana

publisher: Septima

5 / 5
Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice a slouží k procvičování probíraného učiva. Ilustrace jsou černobílé. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j.: 25 555/2014 dne 10. 7. 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola, vzdělávací oblast Člověk a příroda, předmět Přírodopis, podle RVP ZV –

Sleva 4 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Učíme se českou znakovou řeč

publisher: Septima

3.3 / 5
Sleva
Kniha je první společnou učebnicí znakové řeči pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Obsahuje přes 700 nejzákladnějších pojmů. Každý pojem je vyjádřen barevnou ilustrací, slovem a kresbou postavení rukou při znakování. Autorka vede rodiče krok za krokem a dává jim návod, jak komunikovat se svým neslyšícím dítětem, jak budovat jeho řeč, rozvíjet jeho myšlení i vzájemný vztah. Ilustrovala

Naše cena: 570 Kč

Skladem

Obecný přírodopis - učebnice pro praktické ZŠ

Autor: Skýbová Jana

publisher: Septima

3 / 5
Předprodej
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů přírodopisu je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé materiály lze využít v kterémkoli ročníku druhého stupně základní školy, v souladu s příslušným ŠVP a IVP. Učebnice Obecný přírodopis obsahuje tyto

Naše cena: 95 Kč

Skladem 30. 5. 2022

Fyzika 7 - 1. část učebnice pro praktické ZŠ

Autor: Macháček Martin

publisher: Septima

3 / 5
Sleva
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů fyziky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé materiály lze využít v kterémkoli ročníku druhého stupně základní školy, v souladu s příslušným ŠVP a IVP. Učebnice Fyzika 7/1 zahrnuje tato témata: Měření

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Oděvní materiály pro odborná učiliště a praktické školy

publisher: Septima

2.9 / 5
Sleva
Ucelená řada učebnic oboru šití oděvů pro střední odborné školy je určena studentům se specifickými potřebami, konkrétně studentům s lehkým mentálním postižením. Do této řady patří tituly: Oděvní materiály, Technologie šití oděvů a prádla a Technologie výroby oděvů. Učebnice obsahují učivo všech tří ročníků oboru. Cílem učebnice Oděvní materiály je seznámit studenty s textilními materiály a

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Základy angličtiny 1 - MY WORLD pracovní sešit pro praktické ZŠ

Autor: Klímová Alena

publisher: Septima

2.8 / 5
Sleva
Soubor zcela nových učebních materiálů je určen pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Cizí jazyk. Je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání a je určen žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Zaměřuje se na osvojování si jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník - Pracovní sešit

Autor: Štěrbová Zdeňka

publisher: Septima

2.5 / 5
Pracovní sešit je zásobník cvičení, která žáci mohou samostatně, eventuálně za pomoci učitele, vypracovávat. Řešení jednotlivých příkladů se uskutečňuje poutavou a nenásilnou formou s přispěním velkého množství černobílých ilustrací. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. MSMT-1030/2019 dne 24. ledna 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Matematika 8 - pracovní sešit pro praktické ZŠ

Autor: Hamerník Pavel

publisher: Septima

2.5 / 5
Sleva
Pracovní sešit slouží k procvičení učiva aritmetiky a geometrie v příslušném ročníku. Obsahuje dostatečné množství příkladů v přehledném uspořádání, popř. s nákresy, které usnadňují jejich pochopení. Poskytuje prostor na konstrukce geometrických útvarů. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. 8775/2015 dne 27. 3. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako

Naše cena: 91 Kč

Skladem u dodavatele

Zelinářství pro odborná učiliště (2.vydání)

publisher: Septima

1 / 5
Učebnice seznamuje studenty se základy pěstování zelinářských plodin, ošetřováním po výsevu a výsadbě, ochranou před chorobami a škůdci, se sklizní a skladováním, s mechanizačními prostředky a pracovním nářadím, které jsou důležité při pěstování zeleniny. Zabývá se podrobně jednotlivými druhy zeleniny.

Sleva 2 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Přírodopis - Botanika - učebnice pro ZŠ pro sluchově postižené

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
Ucelenou řadu učebnic pro výuku přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením tvoří tyto tituly: Přírodopis – Botanika, Přírodopis – Zoologie I, Přírodopis – Zoologie II, Přírodopis – Biologie člověka a Přírodopis – Země, naše planeta. Obsahují veškeré učivo předmětu předepsané RVP a umožňují pracovat s jednotlivými tituly podle aktuální potřeby. Konkrétně tedy budou moci učitelé využívat

Sleva 2 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Člověk v demokratickém státě - pracovní sešit

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice, slouží k procvičování probíraného učiva. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j.: 11234/2015 dne 23. 4. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola, vzdělávací oblast Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství podle RVP ZV – Přílohy

Sleva 2 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Matematika pro 4. ročník (pracovní sešit)

publisher: Septima

0 / 5
Na učebnici navazuje pracovní sešit s množstvím rozmanitých cvičení a slovních úloh, určených k procvičování učiva matematiky 4. ročníku. Doplňující černobílé ilustrace žákům pomohou při zvládání jednotlivých úloh. Určeno pro základní školy praktické.

Sleva 5 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pro 6. ročník (pracovní sešit)

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
Pracovní sešit je zaměřen na probírané učivo aritmetiky a geometrie. Příklady jsou doplněny černobílými ilustracemi. Určeno pro základní školy praktické.

Naše cena: 83 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk pro 8. ročník (pracovní sešit)

publisher: Septima

0 / 5
V pracovní sešitě se propojuje slohový výcvik s upevňováním mluvnického učiva. V konkrétních slohových formách si žáci procvičí vše, co se z mluvnice naučili. Cvičení jsou doplněna černobílými ilustracemi.

Naše cena: 69 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele