Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Slon

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence

Autor: Tereza Freidingerová

publisher: Slon

5 / 5
18 %
Kniha se zabývá mezinárodní migrací z Vietnamu do světa a do Česka od poloviny 20. století po současnost v kontextu politických zvratů na mezinárodní scéně a ekonomických reforem ve Vietnamu známých jako Đoi Moi. Autorka se vedle analýzy strukturálních faktorů podmiňujících migraci zaměřuje i na to, jak aktéři migrace tyto makroúrovňové vlivy interpretují. Díky kombinaci makro a mikroúrovňového

Sleva 18 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální integrace přistěhovalců v České republice

publisher: Slon

5 / 5
21 %
Kniha mapuje poznatky o procesu sociální integrace, zejména integrace na pracovním trhu. Čerpá ze souboru více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v ČR. Různé aspekty procesu integrace do života hostitelské společnosti jsou zpracovány formou dílčích případových studií, které jsou rozděleny do skupin podle zemí původu přistěhovalců. Každá ze studií představuje

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice - Případová studie Karlovarského kraje…

Autor: Jakub Hornek

publisher: Slon

5 / 5
18 %
Tato kniha se snaží postihnout politické dopady kritického zadlužení malých obcí v České republice. Autor upozorňuje na možné příčiny a podmínky, které mohou v důsledku zadlužení vést až k potenciálnímu zhroucení malých obcí. Vychází z empirické studie tří malých kriticky zadlužených obcí Karlovarského kraje (Bublavy, Nebanic a Pramenů). Pracuje rovněž s daty, která získal na základě dotazování

Sleva 18 % z běžně ceny 666 Kč

Naše cena: 546 Kč

Skladem u dodavatele

Odkaz naděje - Vybrané články a projevy - Vybrané články a projevy

Autor: Martin Luther King

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha je prvním výborem z díla Martina Luthera Kinga jr. v češtině. Svým rozsahem a záběrem je to zároveň výbor reprezentativní. Obsahuje celkem dvacet textů různého rozsahu a formy - články, projevy, kázání, rozhovor. Nejstarší je článek Náš zápas z roku 1956, následují slavné i méně slavné texty z 50. a 60. let, jako Americký sen, Dopis z birminghamského vězení, Mám sen, rozsáhlé Interview pro

Sleva 18 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny a řády života - Pět rozhodujících zlomů světových dějin - Pět rozhodujících zlomů světových…

Autor: Gottfried Schramm

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Čtyřikrát se ve světových dějinách stalo, že se bez patrných příprav náhle zrodil nový životní řád vyrůstající z přesně vymezeného světonázoru. Základy, na nichž se mohl zbudovat pevný systém, vznikly rychle. Opačným extrémem jsou systémy, které - jako nacionální socialismus - směřovaly k rychlému krachu. Někde uprostřed stojí ruští revoluční socialisté, kteří to dotáhli k zhruba šedesátileté

Sleva 18 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem u dodavatele

Kultura individualismu

Autor: Małgorzata Jacyno

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Autorka se v této knize zabývá každodenním životem ve světle tzv. kritické sociologie (zejména P. Bourdieua). Ústředními tematickými motivy práce jsou transformace vkusu, tzv. kulturní narcismus, vztah životního stylu a tržní ekonomiky a "medikalizace" našich životů (zdraví jako předmět osobní péče a současně objekt "tržní kultury") apod. Autorka kriticky promýšlí fenomén kultu úspěchu, který

Sleva 18 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

Ve starobylé zemi

Autor: Amitav Ghosh

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Ghoshova cesta do starobylé země začala v knihovně Oxfordské univerzity, kde při hledání materiálů ke své disertační práci narazil na edici středověké obchodní korespondence, kterou z rukopisů nalezených v geníze káhirské synagogy vydal arabista Šlomo Dov Goitein. Kniha Ve starobylé zemi, která vyšla poprvé roku 1992, spojuje dva příběhy: autorovo autobiografické vyprávění, či vzpomínky z

Sleva 18 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj

Autor: Josef Bernard

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Propojuje tedy dvě témata, která jsou jen zřídka zkoumána ve vzájemné souvislosti: fungování místní samosprávy (jako typickou doménu politických studií) a rozvoj obcí (jako téma regionalistiky, geografie či sociologie). Při snaze popsat samosprávy malých obcí

Sleva 18 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem u dodavatele

Stereotypní obrazy a etnické mýty - Kulturní identita Arménie

Autor: Petra Košťálová

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Cílem této monografie, vycházející z pozice kulturní a sociální antropologie, je pokusit se zachytit - nejprve na teoretickém základě, pak na konkrétním případové studii - proměnlivý a prchavý fenomén etnicity, tj. vědomí příslušnosti k určité etnické, národní, konfesní či jiné specifické identitě, která nabývá na síle zejména v interakci s ostatními etniky. Svou vlastní etnicitu si daná

Sleva 18 % z běžně ceny 397 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty městem - O racionalitě každodenního cestování - O racionalitě každodenního cestování

Autor: Markéta Braun Kohlová

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Autorka se ve své knize zabývá otázkou volby dopravního prostředku, kterou považuje za zásadní v rámci studia mobility. Nachází dva důvody, proč se zabývat každodenním cestováním. Tím prvním je, že jednotlivci žijící v současné době ve velkých západních městech stráví cestováním velké množství času a vynaloží na ně mnoho finančních prostředků. Druhým důvodem jsou negativní dopady dopravy v podobě

Sleva 18 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Škola zlatých golierov - Vzdelávanie v ére neoliberalizmu - Vzdelávanie v ére neoliberalizmu

Autor: Kolektiv autorů - Ondrej Kaščák,Branislav Pupala

publisher: Slon

0 / 5
18 %
V našich podmienkach ide o prvé ucelené knižné dielo, ktoré komplexne analyzuje "infiltráciu" neoliberálnej ideológie do školskej sféry a jej dopady na všetky úrovne správy vzdelávania. Na základe rekonštrukcie vzniku a vývoja neoliberalizmu ako formy sociálnych vzťahov knižka ukazuje, ako tento spôsob transformácie sociálnych vzťahov zmenil a postupne ďalej mení školské systémy, školy i všetkých

Sleva 18 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem u dodavatele

Nebezpečné známosti? - O vztahu sociálních věd a společnosti - O vztahu sociálních věd a společnosti

Autor: Tereza Stöckelová

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Otázka, co věda přináší společnosti, je na místě. Odpověď české vědní politiky na ni se však pohybuje v úzkém pojetí, které jako užitek rozpoznává především technologie, materiální artefakty a obchodovatelné patenty či licence, jež mají přispět ke konkurenceschopnosti ekonomiky. Tato studie je pojednáním o působení sociálních věd ve společnosti, které polemizuje s takto zjednodušujícím pojetím.

Sleva 18 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Politika nezájmu - Česko a Západ v krizi - Česko a Západ v krizi

Autor: Petr Drulák

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha vychází z poznatku, že současná česká politika se ocitla v hluboké krizi. Postrádá schopnost formulovat a naplňovat dlouhodobé celospolečenské cíle. Vstupem do Evropské unie završuje Česko svůj návrat do Evropy. Tím česká politika naplňuje svůj základní cíl vyplývající ze sametové revoluce, ale už není schopna najít a uskutečňovat jakýkoliv další celospolečenský cíl. V důsledku této

Sleva 18 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Na cestě k evropské sociální unii - Rozhovor Marka Hrubce s Vladimírem Špidlou - Rozhovor Marka…

Autor: Marek Hrubec

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha je aktuálním rozhovorem Marka Hrubce s Vladimírem Špidlou. Odkrývá Špidlovy názory na různorodé a sporné vztahy českých politiků a politických stran k Evropské unii, na vztahy Evropské unie k dalším oblastem světa a na nelehkou, ale inspirativní evropskou integraci. Rozhovor představuje osobnost, která jako jediná z českých politiků prošla pozicemi od místní správy přes premiéra až po

Sleva 18 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Důvěra a demokracie - Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v…

Autor: Markéta Sedláčková

publisher: Slon

0 / 5
21 %
Kniha nabízí analytický pohled na fungování současných demokracií z perspektivy důvěry. V rámci demokratického systému vymezuje tři základní kanály důvěry: systémovou důvěru, tedy legitimitu režimu, důvěru v instituce a obecnou důvěru vůči druhým lidem. Na základě teorií demokracie od Tocquevilla až po ty současné diskutuje roli jednotlivých typů důvěry, jakož i důsledky nedůvěry na různých

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Koncepty, teorie a měření kvality života

Autor: Eva Heřmanová

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha je pojata jako komplexní pohled na problematiku kvality života, jak se obsahově a metodicky měnila od poloviny 20. století do dnešní doby. Podává přehled základních informačních a datových zdrojů k danému tématu, jakož i institucí a nejvýznačnějších osobností, které se tímto tématem zabývaly nebo zabývají. Věnuje se rovněž vzájemnému porovnání řady existujících definic kvality života. Kniha

Sleva 18 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavatele

Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii

Autor: neuveden

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha poprvé u nás ve větším rozsahu představuje dílo významného sociologa 20. století Alfreda Schütze a přináší první překlady jeho textů. První část knihy Schützove sociologické inšpirácie pre dnešok tvoří autorské příspěvky zaměřené na analýzu teoretického obsahu a potenciálu fenomenologické sociologie a na její případnou reflexi v tehdejší a dnešní sociologii (D. Alieva, I. Šrubař a I.

Sleva 18 % z běžně ceny 567 Kč

Naše cena: 465 Kč

Skladem u dodavatele

Glosy ze zápisníku - Minimyšlenky v abecedním pořadí - Minimyšlenky v abecedním pořadí

Autor: Bedřich W. Loewenstein

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Autor v knize propojil své zápisky s postřehy a vytvořil jakousi "encyklopedii intelektuála", malé, někdy ironické úvahy a myšlenky širokého dosahu. Svébytné minimyšlenky představují originální, poněkud nezvyklou symbiózu vážného s nevážným. Bedřich Loewenstein se pokouší nahlížet pod povrch floskulí a nereflektovaně používaných pojmů, čímž vyniknou překvapivé souvislosti. Vážnému upírá patos a

Sleva 18 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

„Rudé právo psalo, že nás bylo málo...“ - Restituce identity a identita restituce v diskursu Rudého…

Autor: Olga Matoušová-Šmídová

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha se zabývá porevolučním diskursem nápravy majetkových křivd a restituce jako součásti transformace a reformy. Téma postkomunistické transformace pojednává autorka prizmatem konceptu "kolektivní (sociální) paměti", "politiky paměti" a "přechodové spravedlnosti. Táže se, jak k utváření privatizační ideologie během postkomunistické transformace přispěl mediální diskurs a jakou roli v mocenských

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi masovou a kartelovou stranou - Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Práce se zabývá vývojem ČSSD a KSČM v prvním desetiletí 21. století (2000-2010), s větší pozorností věnovanou druhé polovině tohoto období. Autoři hledají odpovědi na dva základní okruhy otázek. Za prvé, jak se ČSSD a KSČM v uplynulém desetiletí proměnily, jak lze charakterizovat organizační změny uvnitř těchto stran a jak je můžeme podle charakteru změn klasifikovat. A za druhé, jak je možné

Sleva 18 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí