Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Vietnamci v Česku a ve světě - Migrační a adaptační tendence

Autor: Tereza Freidingerová

publisher: Slon

5 / 5
20 %
Kniha se zabývá mezinárodní migrací z Vietnamu do světa a do Česka od poloviny 20. století po současnost v kontextu politických zvratů na mezinárodní scéně a ekonomických reforem ve Vietnamu známých jako Đoi Moi. Autorka se vedle analýzy strukturálních faktorů podmiňujících migraci zaměřuje i na to, jak aktéři migrace tyto makroúrovňové vlivy interpretují. Díky kombinaci makro a mikroúrovňového

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Sobí lidé - Život se zvířaty a duchy na Sibiři

Autor: Piers Vitebský

publisher: Slon

4.5 / 5
20 %
Kniha Sobí lidé zavede čtenáře mezi Eveny na nejchladnější obydlené místo naší planety - do Verchojanského pohoří v západním Jakutsku v Ruské federaci. Evenové by tam ani ve 21. století nemohli žít bez svých čtyřnohých společníků - sobů. Tato pozoruhodná zvířata v symbiotickém vztahu s člověkem sdílejí své dokonalé přizpůsobení těmto extrémně drsným podmínkám. Jako tažná a jízdní zvířata a

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Sociální integrace přistěhovalců v České republice

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Rakoczyová,Robert Trbola

publisher: Slon

5 / 5
20 %
Kniha mapuje poznatky o procesu sociální integrace, zejména integrace na pracovním trhu. Čerpá ze souboru více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v ČR. Různé aspekty procesu integrace do života hostitelské společnosti jsou zpracovány formou dílčích případových studií, které jsou rozděleny do skupin podle zemí původu přistěhovalců. Každá ze studií představuje

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Pohledy na národ a nacionalismus - Čítanka textů

Autor: Miroslav Hroch

publisher: Slon

5 / 5
20 % Doprava zdarma
Problém národa a nacionalismu, jemuž je věnována tato čítanka, zaměstnával celé generace historiků, sociologů, filozofů, politologů, etnologů, antropologů, literárních vědců i lingvistů od poloviny 19. století. Výběr autorů pro tuto čítanku kombinuje několik hledisek. V prvé řadě vychází z toho, že v každé době působilo několik autorů, jejichž práce se četly - či přesně řečeno, panoval konsensus

Sleva 20 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 496 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské rozpory ve světle migrace

Autor: Jan Keller

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a objasňuje, proč se nedaří rozšířit koncept sociálně tržní ekonomiky na Evropskou unii jako celek. Sleduje rozpory mezi strategiemi velkých korporací a

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Česká rozvojová spolupráce - Diskurzy, praktiky, rozpory

Autor: Ondřej Horký

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha rozebírá a hodnotí zahraniční rozvojovou spolupráci České republiky, jejímž cílem je podle mezinárodních a evropských závazků přispívat ke snižování chudoby zejména v Africe, Asii a Latinské Americe a naplňovat program OSN "Rozvojové cíle tisíciletí". Podrobně se věnuje jak diskursům, historickým a právním východiskům, politickému a společenskému kontextu a vládním koncepcím rozvojové

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Tři sociální světy - Sociální struktura postindustriální společnosti

Autor: Jan Keller

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Práce se zabývá proměnami sociální struktury dnešní společnosti. Autor hájí tezi, podle níž společnost přechází od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti. Tuto tezi dokládá na řadě údajů a sleduje procesy, které tuto proměnu způsobují. Podává charakteristiku tří sociálních světů (elita, střední vrstvy, deklasovaní), které se od sebe prudce vzdalují a žijí v nesouměřitelných podmínkách.

Sleva 20 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Společnost nevolnosti - Eseje z pozdější doby

Autor: Václav Bělohradský

publisher: Slon

4 / 5
20 %
Třetí vydání úspěšné knihy esejů filosofa Václava Bělohradského – s novou autorovou předmluvou.

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Etnicita a nacionalismus - Antropologické perspektivy

Autor: Thomas Hylland Eriksen

publisher: Slon

0 / 5
20 %
V oblasti sociální antropologie je etnicita hlavním tématem už od konce šedesátých let a rovněž dnes zůstává centrálním objektem výzkumů. Přestože tato kniha vychází zejména z příspěvků antropologie ke studiu etnicity a spřízněných fenoménů, její záběr přesahuje hranice akademické antropologie. Díky dlouhodobému terénnímu výzkumu a perspektivě zdola získává antropologie možnost generovat

Sleva 20 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem u dodavatele

Revolta stylem - Hudební subkultury mládeže v České republice

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá fenoménem subkultur, konkrétně vybraných hudebních subkultur mládeže v současné České republice. Představuje tradiční i současné teorie a přístupy ke studiu subkultur, a to jak v zahraničí, tak i v českém a postsocialistickém kontextu. Věnuje se především otázkám hodnot a politizace subkultur, jejich vnitřní diferenciaci a vztahu k sociální struktuře a alternativnímu životnímu

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Rodina a společnost

Autor: Ivo Možný

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha přináší úvod do sociologického pohledu na rodinu. Vychází z autorovy monografie Sociologie rodiny (1999 a 2002), ale podstatně rozšiřuje a aktualizuje její text – a především ho orientuje jako učebnici s propracovanou didaktickou podporou. V první části knihy (kapitoly 1 až 3) autor podává přehled o vývoji teoretického uvažování o rodině od jeho počátků v 19. století, přes stále inspirující

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Čtenář a stroj - Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů

Autor: Martin Hájek

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá metodologií textových analýz v kontextu sociálních věd. Tematicky pokrývá tři typy textových analýz, které se v sociálních vědách nejčastěji používají: obsahovou, diskurzní a narativní analýzu. Uspořádávající osou celé knihy je role čtenáře – člověka nebo stroje, protože žádný text nelze v sociálních vědách analyzovat bez toho, aby byl nějakým způsobem čten. V

Sleva 20 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem

Demokratizace a lidská práva - Středoevropské pohledy

Autor: Kolektiv autorů - Jan Holzer, Pavel Molek, kol.

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsně propojenými pojmy. Je ovšem jejich blízkost skutečně tak očividná? Ve smyslu této otázky je základním cílem monografie analyzovat význam a důsledky proměn diskursu demokratizace a lidských práv pro současné sociopolitické procesy, a to s přihlédnutím a důrazem na realitu střední Evropy.

Sleva 20 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Co s prostitucí? - Veřejné politiky a práva osob v prostituci

Autor: Blanka Bellak-Hančilová , Barbara Havelková

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha představuje českému publiku zahraniční, zejména feministické, teoretické debaty o veřejných politikách prostituce a současné trendy v právních úpravách této problematiky. Předkládá rovněž kritickou analýzu české situace – jak stávajících i navrhovaných právních úprav, tak vnímání prostituce ve veřejném prostoru, zejména mezi odborníky a odbornicemi, ve veřejné správě a v médiích. Publikace

Sleva 20 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem

Odkaz naděje - Vybrané články a projevy

Autor: Martin Luther King

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha je prvním výborem z díla Martina Luthera Kinga jr. v češtině. Svým rozsahem a záběrem je to zároveň výbor reprezentativní. Obsahuje celkem dvacet textů různého rozsahu a formy - články, projevy, kázání, rozhovor. Nejstarší je článek Náš zápas z roku 1956, následují slavné i méně slavné texty z 50. a 60. let, jako Americký sen, Dopis z birminghamského vězení, Mám sen, rozsáhlé Interview pro

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Propojuje tedy dvě témata, která jsou jen zřídka zkoumána ve vzájemné souvislosti: fungování místní samosprávy (jako typickou doménu politických studií) a rozvoj obcí (jako téma regionalistiky, geografie či sociologie). Při snaze popsat samosprávy malých

Sleva 20 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Stereotypní obrazy a etnické mýty. Kulturní identita Arménie

Autor: Petra Košťálová

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Cílem této monografie, vycházející z pozice kulturní a sociální antropologie, je pokusit se zachytit - nejprve na teoretickém základě, pak na konkrétním případové studii - proměnlivý a prchavý fenomén etnicity, tj. vědomí příslušnosti k určité etnické, národní, konfesní či jiné specifické identitě, která nabývá na síle zejména v interakci s ostatními etniky. Svou vlastní etnicitu si daná

Sleva 20 % z běžně ceny 397 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Nebezpečné známosti? - O vztahu sociálních věd a společnosti

Autor: Tereza Stöckelová

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Otázka, co věda přináší společnosti, je na místě. Odpověď české vědní politiky na ni se však pohybuje v úzkém pojetí, které jako užitek rozpoznává především technologie, materiální artefakty a obchodovatelné patenty či licence, jež mají přispět ke konkurenceschopnosti ekonomiky. Tato studie je pojednáním o působení sociálních věd ve společnosti, které polemizuje s takto zjednodušujícím pojetím.

Sleva 20 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Sociologie středních vrstev

Autor: Jan Keller

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Název knihy má dva významy. Na jedné straně kniha popisuje proměny středních vrstev v průběhu modernity. Líčí vývoj od starých středních vrstev v období omezeně liberální modernity přes nové střední vrstvy období organizované modernity až po dnešní třetí vlnu středních vrstev, která nastupuje v době, kdy se mění struktura společnosti od pouhé nerovnosti v naprostou nesouměřitelnost, což navozuje

Sleva 20 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Politika nezájmu - Česko a Západ v krizi

Autor: Petr Drulák

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha vychází z poznatku, že současná česká politika se ocitla v hluboké krizi. Postrádá schopnost formulovat a naplňovat dlouhodobé celospolečenské cíle. Vstupem do Evropské unie završuje Česko svůj návrat do Evropy. Tím česká politika naplňuje svůj základní cíl vyplývající ze sametové revoluce, ale už není schopna najít a uskutečňovat jakýkoliv další celospolečenský cíl. V důsledku

Sleva 20 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

Důvěra a demokracie - Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v…

Autor: Markéta Sedláčková

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha nabízí analytický pohled na fungování současných demokracií z perspektivy důvěry. V rámci demokratického systému vymezuje tři základní kanály důvěry: systémovou důvěru, tedy legitimitu režimu, důvěru v instituce a obecnou důvěru vůči druhým lidem. Na základě teorií demokracie od Tocquevilla až po ty současné diskutuje roli jednotlivých typů důvěry, jakož i důsledky nedůvěry na

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Koncepty, teorie a měření kvality života

Autor: Eva Heřmanová

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha je pojata jako komplexní pohled na problematiku kvality života, jak se obsahově a metodicky měnila od poloviny 20. století do dnešní doby. Podává přehled základních informačních a datových zdrojů k danému tématu, jakož i institucí a nejvýznačnějších osobností, které se tímto tématem zabývaly nebo zabývají. Věnuje se rovněž vzájemnému porovnání řady existujících definic kvality života. Kniha

Sleva 20 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Zelená svatozář - Kapitoly z ekologické etiky

Autor: Erazim Kohák

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Autor (filosof, vysokoškolský učitel a ekologický aktivista) provádí čtenáře současnou diskusí o ekologické etice. Začíná pohledem na vztah lidstva k ostatním obyvatelům této země, "zvířatům", a od jeho rozboru přechází k zamyšlení nad vztahem lidstva k přírodě jako celku. Provádí čtenáře soudobými představami o přírodě a její hodnotě, poté pokračuje přehledem různých strategií ekologického

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

!Que el pueblo mande!ákla - Levicové vlády, populismus a změny režimu v Latinské Americe

Autor: Kolektiv autorů - Vladimíra Dvořáková, Radek Buben, Jan Němec

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Studium politiky v Latinské Americe má ve světě – a částečně i u nás – bohatou tradici. Byl to totiž vývoj v Latinské Americe, který často určoval výzkumné priority světové politologie. Latinskoamerická zkušenost mimo jiné podnítila diskuse o prezidencialismu a parlamentarismu. Stejně tak řada hypotéz týkajících se hroucení demokratických režimů, (re)demokratizace či konsolidace základních

Sleva 20 % z běžně ceny 377 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem


Může se hodit…


booktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele