Sokrates

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Chcete se dostat na lékařskou fakultu? - Chemie (1.díl) - 3. vydání

Autor: neuveden

publisher: Sokrates

4 / 5
24 %
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských fakultách, obsahuje teoretické shrnutí problematiky +220 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením, a to z chemie; určeno:lékařské fakulty UK v Praze, Lékařská fakulta MU v Brně, Lékařská fakulta UP v Olomouci, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a ostatní VŠ tohoto směru. Publikaci je vhodné

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Chcete se dostat na lékařskou fakultu 4. díl (biologie, fyzika, chemie)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Sokrates

3.6 / 5
31 %
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských, veterinárních, farmaceutických, zdravotně sociálních, elektrotechnických, technických, strojních, stavebních fakultách, fakultách zdravotnických studií obsahuje 750 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením, a to z biologie, fyziky a chemie; určeno: lékařské fakulty UK v Praze, Plzni a Hradci Králové, Lékařská

Sleva 31 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky 1. díl

Autor: kolektiv autorů

publisher: Sokrates

3.7 / 5
31 %
Publikace vychází již v 11. přepracovaném a aktualizovaném vydání a reaguje na nové trendy v přijímacím řízení v českém vysokém školství, kde se u přijímacích zkoušek začínají masivně testovat obecné studijní předpoklady, jež vycházejí převážně z logických testů a SCIO testů. Test OSP je součástí přijímacích zkoušek na Univerzitu Karlovu v Praze, Ostravskou univerzitu, Univerzitu Palackého v

Sleva 31 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Chcete se dostat na vysokou školu? - Němčina

Autor: Balušková Soňa

publisher: Sokrates

0 / 5
31 %
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na vysokých školách, kteří si chtějí zopakovat jednodušší i složitější gramatické či lexikální jevy a tyto zábavnou formou testových otázek procvičit. Publikace se skládá ze dvou konzistentních celků zahrnujících shrnutí gramatiky, včetně přehledných tabulek a také 500 testových otázek s řešením.

Sleva 31 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Trestní právo - Advokát do kapsy

Autor: Kolektiv autorů - Cibulka Karel,Cibulková Veronika

publisher: Sokrates

0 / 5
27 %
Publikace z edice advokát do kapsy je určena široké laické i odborné veřejnosti. Shrnuje problematiku obecných otázek trestního práva, základy trestní odpovědnosti, druhy trestů a řízení před trestním soudem; jedná se o praktického průvodce v trestně-právních otázkách.

Sleva 27 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Pracovní právo - Advokát do kapsy

Autor: Petr Pavel

publisher: Sokrates

0 / 5
14 %
Publikace z edice advokát do kapsy je určena široké laické i odborné veřejnosti. Shrnuje problematiku obecných otázek pracovního práva, pracovní smlouvy, pracovního poměru, postavení odborů, odpovědnostních vztahů apod., zajímavý výklad je doplněn výtahy z právních předpisů aktuálními novelami, formulářovými vzory pracovní smlouvy, dohod o provedení práce, výpovědi apod.

Sleva 14 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem

Rozvojové trendy sociálnej práce

Autor: Kolektiv autorů - Ondrušová Zlata,Oláh Michal,Vavrečková Viera

publisher: Sokrates

0 / 5
27 %
Publikace představující dějiny sociální práce a její rozvojové trendy. Tato odborná kniha reaguje na změny, ke kterým v posledních letech dochází v lidské společnosti. Procesy globalizace, zkracování vzdáleností, rostoucího množství informací a rychlosti, s jakou se šíří, zvyšujícího se tlaku na jedince, stárnutí populace vyspělých zemí, měnících se požadavků na vzdělání, ale také rostoucí význam

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Hospodářská a sociální politika

Autor: Kolektiv autorů - Kotlán Igor,Kliková Chrstiana

publisher: Sokrates

0 / 5
32 %
Publikace zabývající se aktuálními problémy současné hospodářskopolitické teorie a praxe. Jedná se v pořadí o již páté přepracované a doplněné vydání, které se výrazněji zaměřuje také na oblast sociální politiky. Toto vydání reaguje na problémy související s vývojem ekonomik posledního období a na otázky spojené s procesem modelování hospodářských opatření, a doplňuje tak proces učebnicového

Sleva 32 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Chcete se dostat na lékařskou fakultu? - Biologie (2.díl)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Sokrates

0 / 5
33 %
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských, veterinárních, farmaceutických, zdravotně sociálních, přírodovědeckých fakultách, fakultách zdravotnických studií a dalších fakultách, kde se skládají přijímací zkoušky z biologie. Obsahuje teoretické shrnutí problematiky +240 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením, a to z biologie. Určeno: lékařské fakulty

Sleva 33 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky 2. díl

Autor: kolektiv autorů

publisher: Sokrates

0 / 5
31 %
Publikace vychází již v 9. přepracovaném a aktualizovaném vydání a reaguje na nové trendy v přijímacím řízení v českém vysokém školství, kde se u přijímacích zkoušek začínají masivně testovat obecné studijní předpoklady, jež vycházejí převážně z logických testů a SCIO testů. Test OSP je součástí přijímacích zkoušek na Univerzitu Karlovu v Praze, Ostravskou univerzitu, Univerzitu Palackého v

Sleva 31 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Základy společenských věd - I. díl - 2. vydání

Autor: David Roman

publisher: Sokrates

0 / 5
32 %
Kniha slouží studentům při jejich přípravě na vysokou školu (resp. fakulty právnického, sociálního, ekonomického, pedagogického a filozofického zaměření. Je vhodnou pomůckou také při přípravě k maturitě. Publikace se skládá z pěti kapitol, z nichž každá pojednává o jednom z tematických okruhů, které jsou vyžadovány u přijímacích zkoušek ze základů společenských věd. Je neocenitelnou přípravou na

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Chcete se dostat na lékařskou fakultu? - Fyzika (3.díl)

Autor: Müller Lukáš

publisher: Sokrates

0 / 5
31 %
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských fakultách, obsahuje teoretické shrnutí problematiky +220 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením, a to z fyziky; určeno:lékařské fakulty UK v Praze, Lékařská fakulta MU v Brně, Lékařská fakulta UP v Olomouci, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a ostatní VŠ tohoto směru. Publikaci je vhodné

Sleva 31 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Chcete se dostat na fakultu sociálních studií /věd/? - 2.díl - 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,kolektiv autorů

publisher: Sokrates

0 / 5
31 %
Základy sociálních věd - kniha navazuje na velmi úspěšný 1. díl a formou více jak 1000 testových otázek z přijímacích zkoušek ukazuje potřebnou hloubku přípravy na uvedné vysoké školy. Zároveň obsahuje také kompletní přijímací test, ve kterém si potencionální uchazeč o studium ověří své schopnosti. Kniha má sloužit především středoškolským studentům při jejich přípravě na vysoké školy sociálního

Sleva 31 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Chcete se dostat na právnickou fakultu? - 2. díl - 3. vydání

Autor: neuveden

publisher: Sokrates

0 / 5
26 %
Všeobecný přehled a základy práva - kniha navazuje na velmi úspěšný 1. díl a formou 1000 testových otázek z přijímacích zkoušek ukazuje potřebnou hloubku přípravy na uvedené vysoké školy. Zároveň obsahuje také kompletní přijímací test, ve kterém si potenciální uchazeč o studium ověří své schopnosti. V knize jsou zohledněny všechny oblasti přijímacích testů tvořící tzv. všeobecný přehled. Jedná se

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem

Chcete se dostat na právnickou fakultu? - 1. díl - 2. vydání

Autor: neuveden

publisher: Sokrates

0 / 5
22 %
Všeobecný přehled a základy práva - kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na právnických fakultách, obsahuje teoretické shrnutí problematiky+160 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením. Zejména je vysvětlena problematika teorie státu a práva, ústavního, občanského, pracovního, obchodního a trestního práva, stejně jako mezinárodních organizací, politiky,

Sleva 22 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Jak se dostat na VŠ? - Podrobný průvodce přijímacím řízením

Autor: Kolektiv autorů - Petr Pavel,Kalabis Radim

publisher: Sokrates

0 / 5
38 %
PODROBNÝ PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM. Publikace slouží především středoškolským studentům při jejich přípravě pro přijímací řízení na vysoké školy. Seznámí studenty s problematikou veřejného, státního a soukromého vysokého školství a také s jednotlivými studijními programy a obory. Klíčovým se jeví zejména popis všech stádií přijímacího řízení, včetně strategie vyplňování testů a ukázek z nich.

Sleva 38 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Aplikovaná hospodářská politika

Autor: neuveden

publisher: Sokrates

0 / 5
38 %
Publikace shrnuje praktické příklady z hospodářsko-politické praxe a je určena pro základní kurzy hospodářské politiky.

Sleva 38 % z běžně ceny 186 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele