Registrace | Přihlášení


Sumbalon

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Colette, má drahá, vy víte, co máte udělat...

Autor: Chateau Ladislava

publisher: Sumbalon

0 / 5
Ladislava Chateau svou čtvrtou knihou Colette, má drahá, Vy víte, co máte udělat… volně navazuje na předcházející úspěšný Vlak do Výmaru. Jím se na záludné pozvání ministra a mistra nacistické propagandy Goebbelse vydali autoři z porobených a dokonce i neutrálních zemí, aby chtě nechtě obdivovali hitlerovskou třetí říši a účastnili se kongresu spisovatelů „nové Evropy“. Obzvlášť početná byla

Sleva 24 % z běžně ceny 435 Kč

Naše cena: 330 Kč

Skladem

24 %

Rembrandt a Picasso

Autor: Grygar Mojmír

publisher: Sumbalon

0 / 5
Srovnání Rembrandta s Picassem nevychází z přímého rozboru jejich děl, nýbrž z hodnocení místa, které zaujímají v historickém kontextu. Oba malíři stojí na opačných koncích jedné velké, čtyři sta let trvající vývojové fáze evropského malířství. Rembrandt přichází ve chvíli, kdy se před malíři, dík příznivým okolnostem, otevřela skutečnost jako nepopsaná doména. Byl jedním z předních holandských

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Každý má svého vraha

Autor: Mautnerová Anna

publisher: Sumbalon

0 / 5
V knize Každý má svého vraha sledujeme několik příběhů – lidských životů jako částeček velikého obrazce světa, střet mužského a ženského principu na pozadí velkých i malých dějin. V množství reálných epizod autorka líčí osudy několika generací v navzájem se prolínajících časových rovinách. Na příběhy autorka navěšuje vlastní vzpomínky a sny. Každé z postav vtěluje zcela určitou životní sílu,

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Česká kultura a okupace

Autor: Červinka František

publisher: Sumbalon

0 / 5
Kniha významného českého historika přináší text přednášek, které proslovil na Filosofické fakultě UK v akademickém roce 1969-70. Na pozadí právě prožívané okupace sovětské se ve svých přednáškách zabýval okupací nacistickou a v ní zejména místem a významem kultury v životě české společnosti. Na základě rozborů protektorátního tisku se zamýšlel nad kolaborací a smyslem "držení pozic", účastí

Sleva 24 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

O válce

Autor: Grygar Mojmír

publisher: Sumbalon

0 / 5
Mojmír Grygar v esejistických úvahách o válce jako zvláštním společenském fenoménu se pokouší odpovědět na palčivé otázky, které dnes zaměstnávají veřejnost na celém světě. Osnovu knížky tvoří otázky o příčinách válek; o tom, kdo je odpovědný za jejich vznik a průběh; o různých typech válek; o měnícím se postavení vojáků v průběhu časů; o právních a etických otázkách války; o vynálezu atomové

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Studie eseje polemiky

Autor: Červinka František

publisher: Sumbalon

0 / 5
Kniha, kterou předkládáme čtenářům, přináší výběr z textů historika politiky a kultury Doc. PhDr. Františka Červinky, CSc. (14. ledna 1923 - 4. března 1981), vědce a myslitele, znalce filozofické, literární, divadelní, výtvarné a hudební kultury s evropským rozhledem. Čtenáři dává nahlédnout do Červinkovy „historické dílny“ a sledovat historikovo myšlení v jeho pohybu a vývoji. Historie pro

Sleva 24 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Proslovy ve francouzské akademii / Les discours á ĺacadémie francaise

Autor: Kolektiv autorů - Finkielkraut Alain,Nora Pierre

publisher: Sumbalon

0 / 5
Alain Finkielkraut byl zvolen do Francouzské akademie do křesla číslo 21, které se uvolnilo smrtí Féliciena Marceaua, a stal se tak 727. akademikem od jejího vzniku. Jak kážou nepsané zvyklosti, přednesl na slavnostním zasedání 28. ledna 2016 svůj první proslov, v němž se od nového akademika očekává poděkování a oslavná řeč na adresu jeho předchůdce. Poté následuje tzv. odpověď člena akademie,

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Picassovy paradoxy

Autor: Grygar Mojmír

publisher: Sumbalon

0 / 5
Mojmír Grygar v esejistické studii o Picassově malířském a výtvarném díle polemizuje s autory, kteří do té míry zdůrazňují proměnlivé peripetie jeho životopisu, že jim podřizují i vznik a proměny malířova mnohotvárného díla. Autor přechází od rozboru strukturních a slohových zvláštností jednotlivých fází Picassova díla k vystižení jeho vývojových proměn. Picassovy paradoxy spočívají v přítomnosti

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Stopy listopadu

Autor: Grygar Mojmír

publisher: Sumbalon

0 / 5
Autor, literární historik a publicista, uvažuje o průběhu a důsledcích listopadových změn 1989. V kriticky zaměřených esejistických úvahách vychází z osobních zkušeností, z citací dobových materiálů i z rozboru domácích i zahraničních politických, kulturních a ekonomických studií. Vývoj u nás zasazuje do mezinárodních souvislostí; mimořádnou pozornost věnuje pádu berlínské zdi, rozpadu Sovětského

Sleva 24 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Nespálená kniha

Autor: Jezdinská Pavla

publisher: Sumbalon

0 / 5
Nespálená kniha představuje deníkové zápisky, osobité názory a beletristický talent Pavly Jezdinské. Texty z let 1910-1945 zachycují každodenní prožitky i zásadní momenty ze soukromého života autorky a jsou propojeny s kulturními a politickými událostmi doby. Autorka působila ve 20. a 30. letech minulého století jako přispěvatelka a redaktorka předních pražských novin a časopisů. Pohled na

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

24 % Sleva

Dopis Evě

Autor: Kopecký Miloš

publisher: Sumbalon

0 / 5
Autobiografický text významného českého herce - ve formě autentického dopisu - představuje autorovo stylistické mistrovství. Životní zkušenosti, sebeironie, působivá vnímavost, osobitý humor a nadsázka ukazují na hluboký cit, humanitu a myšlenkové bohatství Miloše Kopeckého. Své zakotvení ve společenském kontextu dokládá neotřelým pohledem na dobovou situaci, originálními úvahami, srozumitelnou

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Hieronymus Bosch – Zbožný pohan?

Autor: Grygar Mojmír

publisher: Sumbalon

0 / 5
Mojmír Grygar, historik, teoretik umění a publicista, přináší nový pohled na osobnost a dílo malíře Hieronyma Bosche, proslulého fantastickými výjevy pekla, ráje i pozemského světa. Autor na rozdíl od odborníků, kteří hledají klíč k skrytým významům jeho obrazů v Bibli a dobové teologické literatuře, vybízí diváka k tomu, aby vnímal Boschovy malby bezprostředně, aby oceňoval jejich malířské

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 371 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Inspirace - Pražské jaro 1968

Autor: kolektiv autorů

publisher: Sumbalon

0 / 5
Soubor statí publikovaných v Literárních novinách mezi lety 1967-69. Mezi autory se objevují nejvýznamnější čeští myslitelé druhé poloviny dvacátého století (Milan Kundera, Karel Kosík, Robert Kalivoda a další). Od konce padesátých let se český kulturní týdeník zvaný Literární noviny nesměle pokoušel znovu začlenit českou kulturu do evropského kontextu a naopak. Začalo se to dařit až začátkem

Sleva 24 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem u dodavatele

24 % Sleva

Štěstí jinde

Autor: Mautnerová Anna

publisher: Sumbalon

0 / 5
Lidé se setkávají na různých místech, v různých životních situacích. V jednom východočeském městě, nedaleko od náměstí s dlouhými podsíněmi, je hřbitov. Anna Mautnerová strávila v tomto městě jeden den. Volná procházka ulicemi, parkem i hřbitovem v ní vyvolala obrazy dávných dějů i osudů několika mimořádných osobností: Boženy Němcové, Magdaleny Dobromily Rettigové a Huberta Gordona Schauera. Jak

Sleva 24 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

24 % Sleva

Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele