Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Zatracená čeština (2.vydání)

Autor: Zdeněk Topil

publisher: Tobiáš

0 / 5
Publikace Zatracená čeština přináší řadu návodů, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova. Návody jsou rozpracovány do postupných kroků, které jsou graficky zřetelně odlišené a vymezené tak, aby s nimi děti mohly pracovat samostatně. Jsou doplněny ukázkami cvičení, které

Sleva 5 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Foniatrie - Sluch

Autor: Kolektiv autorů - Jakub Dršata, Radan Havlík, kol.

publisher: Tobiáš

0 / 5
12 %
Předkládaná kniha je koncipována jako druhý díl foniatrické trilogie Hlas – Sluch – Řeč, která si klade za cíl obsáhnout celou šíři současné koncepce oboru foniatrie a audiologie.

Sleva 12 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem u dodavatele

Pozornost / Pozornosť

Autor: Zdena Michalová

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Soubor je určen dětem zhruba od 3. třídy ZŠ (např. pro práci s hyperaktivními jedinci), ale též dospělým (afatikům). Kromě posílení pozornosti je u některých cvičení zároveň rozvíjena paměť a zrakové vnímání, takže lze navázat na publikaci Shody a rozdíly. Pozornost je jednou ze základních složek inteligence. Pokud věnujeme plně svou pozornost nějaké úloze, jsme schopni ji splnit přesněji a

Sleva 11 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce I

Autor: Hana Treuová

publisher: Tobiáš

0 / 5
Určeno dětem 2. a 3. ročníků.

Sleva 5 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Čtenářské tabulky

Autor: Josef Novák

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Soubor je určen k rozvíjení čtenářských dovedností u žáků s vývojovou dyslexií percepčního typu, tj. s převahou obtíží v narušených kvalitách zrakového a sluchového vnímání a u žáků s vývojovou dyslexií integrativního typu, při které je převaha obtíží v nízké plynulosti a pomalosti čtení. Lze jej rovněž využít k rozvoji čtení u žáků základních, obecných i zvláštních škol. Velmi účinně může

Sleva 11 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Medical English - Angličtina pro zdravotníky

Autor: Věra Topilová

publisher: Tobiáš

4 / 5
16 %
Specializovaná učebnice angličtiny pro střední zdravotnické školy, lékařské fakulty a pro lékaře. Podává přehled základů terminologie většiny lékařských disciplín a veškeré anglické gramatiky.

Sleva 16 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Závratě

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Čada,Rudolf Černý,Ondřej Čakrt

publisher: Tobiáš

5 / 5
16 %
Poruchy rovnováhy v populaci představují velice častý důvod návštěvy lékaře. Obor, který se věnuje problematice se nazývá otoneurologie respektive neurootologie. V našich podmínkách se stále jedná o obor, kterému se z různých důvodů věnuje relativně malá skupina lékařů. Mezi tyto důvody, dle mého názoru, patří především skladba pacientů, kteří v některých případech, nikoliv však ve většině, trpí

Sleva 16 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem u dodavatele

Dyslektická čítanka pro 4.-5. ročník

Autor: Zdena Michalová

publisher: Tobiáš

5 / 5
Tuto čítanku již znáte pod názvem Čítanka pro dyslektiky II.

Sleva 5 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

CD-Výtvarná výchova v projektech II

Autor: Igor Zhoř

publisher: Tobiáš

5 / 5
11 %
Určeno pro 8.-9. ročník.

Sleva 11 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

CD-Středověk (pracovní sešit z dějepisu)

Autor: Ivan Bauer

publisher: Tobiáš

5 / 5
11 %
Tento pracovní sešit je určen sedmému ročníku a zahrnuje období od příchodu Slovanů do doby renesance.

Sleva 11 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce II

Autor: Hana Treuová

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Určeno dětem 4. a 5. ročníků.

Sleva 11 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk - Učebnice pro 2. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Topil, Dagmar Chroboková, Kristýna Tučková

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Učebnice Český jazyk 2 je první z řady učebnic nakladatelství pro první stupeň základní školy a je součástí ediční řady Zatracená čeština. Obsahově vychází z rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Strukturou a didaktickým pojetím navazuje na ediční řadu Český jazyk s Tobiášem, tzn., že klade důraz na přehlednou a algoritmicky uspořádanou prezentaci učiva, graficky nepřetížené

Sleva 11 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk pro 2. ročník - Pracovní sešit 1. díl

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Topil, Dagmar Chroboková, Kristýna Tučková

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Učebnice Český jazyk 2 je první z řady učebnic nakladatelství pro první stupeň základní školy a je součástí ediční řady Zatracená čeština. Obsahově vychází z rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Strukturou a didaktickým pojetím navazuje na ediční řadu Český jazyk s Tobiášem, tzn., že klade důraz na přehlednou a algoritmicky uspořádanou prezentaci učiva, graficky nepřetížené

Sleva 11 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk pro 2. ročník - Pracovní sešit 2. díl

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Topil, Dagmar Chroboková, Kristýna Tučková

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Učebnice Český jazyk 2 je první z řady učebnic nakladatelství pro první stupeň základní školy a je součástí ediční řady Zatracená čeština. Obsahově vychází z rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Strukturou a didaktickým pojetím navazuje na ediční řadu Český jazyk s Tobiášem, tzn., že klade důraz na přehlednou a algoritmicky uspořádanou prezentaci učiva, graficky nepřetížené

Sleva 11 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Připravujeme se do školy

Autor: Zdena Michalová

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Nastoupí-li nepřipravené a nezralé dítě do základní školy, nedovede se s novými nároky správně a přiměřeně vyrovnat. Některé děti bývají po příchodu ze školy nadměrně unavené až vyčerpané, protože vyučování pro ně znamená příliš velkou zátěž. U jiných dětí vyvolává nová školní situace místo radostného očekávání úzkostné stavy a strach, trému. Aby takovým okamžikům děti nebyly vystaveny a mohly se

Sleva 11 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem u dodavatele

Pravopisné křižovatky - Vyjmenovaná slova

Autor: Zdeněk Topil

publisher: Tobiáš

0 / 5
11 %
Pravopisné křižovatky – Vyjmenovaná slova vychází v edici Zatracená čeština. Je doplňujícím pracovním sešitem k nové řadě učebnic Českého jazyka pro 1. stupeň základní školy, která začíná vycházet v letošním roce (2015) v nakladatelství Tobiáš.

Sleva 11 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem u dodavatele

Pravopisné křižovatky: Stavba slova, slova příbuzná

Autor: Zdeněk Topil

publisher: Tobiáš

0 / 5
15 %
Pravopisné křižovatky: Stavba slova, slova příbuzná vychází v edici Zatracená čeština nakladatelství Tobiáš. Ta přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova, … s následným procvičením a zafixováním postupů. Úlohy

Sleva 15 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Dyslektická čítanka pro 2. - 3. ročník - Čítanka pro dyslektiky II

Autor: Zdena Michalová

publisher: Tobiáš

3 / 5
Navazuje na díl první, po formální stránce je uspořádán stejným způsobem. Dospělý, který dle učebnice pracuje s malým čtenářem, je přesně instruován k dílčím úkonům s dítětem v záhlaví jednotlivých textů. Z obsahového hlediska tento díl pokrývá čtení trojpísmenné otevřené slabiky (typ pro, sto, stojí...) a slov se dvěma souhláskami uprostřed, čtení slov se slabikotvorným r, l a čtení slov se

Sleva 5 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk - Pracovní sešit pro 6. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek

publisher: Tobiáš

0 / 5
Pracovní sešit k učebnici.

Sleva 5 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk - Pracovní sešit pro 8. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek

publisher: Tobiáš

0 / 5
Pracovní sešit k učebnici.

Sleva 5 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Pravopisné křižovatky - Přídavná jména

Autor: Zdeněk Topil

publisher: Tobiáš

0 / 5
14 %
Pravopisné křižovatky – Přídavná jména vychází v edici Zatracená čeština. Přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení pravopisu i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova s následným procvičením a zafixováním postupů. Úlohy jsou rozpracovány do postupných výukových kroků (seriace), které jsou graficky zřetelně odlišeny a vymezeny

Sleva 14 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk - Učebnice pro 6. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek

publisher: Tobiáš

0 / 5
Řada učebnic s graficky přehledným uspořádáním učiva usnadňující multisenzorální přístup, s důrazem na systematické a efektivní budování jazykových znalostí a dovedností; učivo rozdělené do postupných na sebe logicky navazujících kroků (seriace) umožňuje postupovat samostatně, individuálním tempem jak žákům nadaným, tak dyslektikům; učebnice a pracovní sešity obsahují nepřeberné množství

Sleva 5 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk - Pracovní sešit pro 7. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek

publisher: Tobiáš

0 / 5
Pracovní sešit k učebnici.

Sleva 5 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Nádory parafaryngu

Autor: Ivo Stárek

publisher: Tobiáš

0 / 5
Monografie je druhým publikačním počinem nově vzniklé edice „Medicína hlavy a krku“. Její obsahovou náplní jsou vzácně se vyskytující nádorová onemocnění parafaryngeálního prostoru. Cílem knihy je seznámit především zainteresované odborníky z řad radiologů a chirurgů, zabývajících se chirurgií hlavy a krku, se současnými možnostmi diagnostiky a léčby těchto tumorů. Pro posledně uvedenou skupinu

Sleva 6 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

knihy na vahu knihy na vahu