Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Togga

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Náměstí Sametové revoluce

Autor: Kolektiv autorů - Peter Balhar,Tomáš Vích

publisher: Togga

5 / 5
19 %
Kniha Náměstí Sametové revoluce nabízí originální rekapitulaci pražského architektonického (ne)dění polistopadové éry na hranici snu a skutečnosti. V rozhovorech, verších a úvahách skutečných a fiktivních postav, jak je zachytil či vybásnil Tomáš Vích, architekt, věčný rebel a zakladatel internetové Revue Beau!. Knihu doprovázejí jedinečné vize města v ilustracích Petra Balhara a osobní vzpomínky

Sleva 19 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Antropologie smyslů

Autor: Jan Horský

publisher: Togga

5 / 5
19 %
Předkládaná publikace se zabývá problémem smyslového vnímání z hlediska obecné antropologie. Jelikož vnímání představuje komplexní problém, je i náš přístup komplexní a zahrnuje několik různých hledisek: kognitivní psychologii, neurofyziologii, fenomenologii, sociokulturní antropologii, dějiny idejí či uměleckou sebereflexi. Základní otázky, které si zde klademe, jsou otázky po vztahu mezi

Sleva 19 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem u dodavatele

Sto dětí

Autor: Tomáš Mgr. Jacko

publisher: Togga

5 / 5
19 %
Sto příběhů, sto malých dětských patálií. Sto jmen začleněných do důmyslných, nevšedních rýmů. Sto velmi nekonvenčních ilustrací. V milých a vtipných, jindy zas v jízlivých či mírně krutých čtyřverších si přijdou na své nejen děti, ale i ti, pro něž jsou předškolní a školní léta už jen vzpomínkou. Obecně vzato se pak u četby pobaví každý, kdo má děti rád – nicméně hřejivý pocit zvláštního

Sleva 19 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Země a svět v uměleckém díle - K Heideggerovu pojednání Der Ursprung des Kunstwerkes

Autor: Jaroslav Novotný

publisher: Togga

5 / 5
19 %
Autorský kolektiv předkládá monografii k jednomu z nejznámějších Heideggerových pojednání Původ uměleckého díla. V publikaci se jednak v různých perspektivách řeší otázka zařazení tohoto pojednání do Heideggerovy celkové myslitelské cesty. Zároveň se Heideggerovo úsilí o uchopení svébytnosti uměleckého díla sleduje v souvislosti s jeho vymezováním se vůči novověké estetice, jež je ovšem součástí

Sleva 19 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem

Koncert G dur pro hoboj, smyčce a basso continuo

Autor: Antonín Reichenauer

publisher: Togga

5 / 5
19 %
Koncert G dur pro hoboj, smyčce a basso continuo od Antonína Reichenauera (c. 1694–1730), který vychází tiskem vůbec poprvé, patří mezi významné a vzácné památky instrumentální tvorby českých skladatelů pozdního baroka. Dílo vzniklo patrně ve 20. letech 18. století pro kapelu hraběte Václava Morzina, pro něhož Reichenauer v té době pracoval. Tento ansámbl patřil mezi nejlepší kapely v českých

Sleva 19 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Uvnitř - Vně (malá sdělení) - Malá sdělení

Autor: Adriena Šimotová

publisher: Togga

5 / 5
19 %
Adriena Šimotová (6. srpna 1926 – 19. května 2014) patřila k nejrespektovanějším osobnostem českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století a počátku století jedenadvacátého, získala řadu mezinárodních ocenění, její díla jsou zastoupena ve významných domácích i zahraničních sbírkách. V knize Uvnitř-vně (malá sdělení), vydané v prvním vydání v roce 1994 v nakladatelství Trigon, autorka

Sleva 19 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

Poklady egyptského umění - Předdynastická a archaická doba - Předdynastická a archaická doba

Autor: Hana Benešovská

publisher: Togga

3 / 5
19 %
Předdynastická a Archaická doba byla mnohem významnější etapou v dějinách starého Egypta, než by se na první pohled mohlo zdát. Došlo k završení sjednocovacího procesu země a vzniku státu, jehož stabilita sice byla ještě křehká, ale který vytvořil podmínky pro další rozvoj staroegyptské společnosti. Je však třeba dodat, že šlo o velmi rychlý a dynamický vývoj. Centralizace státní moci kráčela

Sleva 19 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem u dodavatele

Korejská náboženství

publisher: Togga

0 / 5
19 %
Kniha Korejská náboženství je výběrem z textů dokladujících vývoj duchovních představ obyvatel Korejského poloostrova od starověku až po současnost. Staletí importů, asimilace i perzekuce jednotlivých náboženských směrů a škol dala v Koreji vzniknout mimořádně pestrému spektru religiózního života, v němž se o přízeň států i jednotlivců ucházely lokální kulty, buddhistické školy, státem

Sleva 19 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem u dodavatele

Pravda o myšlení Martina Heideggera

Autor: Friedrich-Wilhelm von Herrmann

publisher: Togga

0 / 5
19 %
Myšlení a dílo Martina Heideggera je vystaveno opakovaným obviněním ze spolupráce s národním socialismem, ke kterému se nyní přidalo obvinění ze systematického antisemitismu, které se objevilo v souvislosti s vydáním jeho soukromých zápisníků známých pod označením „Černé sešity“. Samotné zápisníky by nevzbudily tolik pozornosti, kdyby jejich vydavatel, Peter Trawny, zároveň nepublikoval svou

Sleva 19 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem u dodavatele

Mediální smrt konsenzu

Autor: Kolektiv autorů - Markéta Škodová,Michala Škrábová

publisher: Togga

0 / 5
19 %
V posledních zhruba dvaceti letech sílí varovná až panická tónina politicko-mediálního diskurzu, která – byť v podstatě nevyřčeně – operuje s představou hluboce dysfunkčního stavu veřejné diskuze a oslabení, či snad dokonce ochromení možností demokratického rozhodování. Konstitutivním rysem tohoto výkladu současné situace je právě zmíněná nesmiřitelná polarizace (a neochota se angažovat).

Sleva 19 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

Jest duše cizinkou na této zemi - Příspěvek do rozhovoru o Heideggerově vztahu k bohu a božství -…

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Togga

0 / 5
19 %
Studie "Jest duše cizinkou na této zemi" sleduje Heideggerovo chápání odloučenosti (Abgeschiedenheit), s cílem přiměřeně položit a zodpovědět otázku po vztahu toho myšlení (Denken), které se nás v pozdní fázi svého života Heidegger pokouší znovu naučit, k problému bohů, božství a křesťanství. Studie proto zprvu objasňuje, co pro Heideggera znamená, že zkušenost (Er-fahrung) je cesta (Weg).

Sleva 19 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Legenda o bratru Hroznatovi

Autor: Petr Kubín

publisher: Togga

0 / 5
19 %
Jedná se o kritickou edici legendy o bl. Hroznatovi, která byla sepsána v tepelském klášteře v polovině 13. století za účelem vytvoření jeho světeckého kultu. Hroznata Tepelský byl jedním z nejvýznamnějších šlechticů z přelomu české doby knížecí a královské. Dvakrát se chtěl účastnit křížové výpravy do Svaté země, dvakrát byl však od tohoto slibu dispensován s tím, že náhradou založí klášter.

Sleva 19 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

O nových médiích, modularitě a simulaci

Autor: Martin Charvát

publisher: Togga

0 / 5
19 %
Kniha O nových médiích, modularitě a simulaci je nesena analýzou vztahu mezi člověkem a moderní technologií, přičemž důvod pro zaměření se na počítačové médium je ve své podstatě jednoduchý: počítač determinuje nové formy zkušenosti (simulace, virtuální realita), pro něž je zásadní princip modularity. V rámci kyberprostoru totiž nejde o poznání transcendentního typu, ale o rhizomatické uspořádání

Sleva 19 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem u dodavatele

Progresivní rock - Světová a československá scéna ve vybraných reflexích - Světová a československá…

Autor: Jan Blüml

publisher: Togga

0 / 5
19 %
Kniha se zabývá formováním progresivního rocku na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Pozornost je věnována „undergroundovým“ kořenům daného žánru na angloamerické scéně, vlivu tvorby The Beatles na jeho uměleckou podobu i globálnímu trendu ke komplikaci výrazových prostředků rocku, který v sedmdesátých letech vyústil v rozsáhlé multimediální projekty skupin Genesis, Pink Floyd či

Sleva 19 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Jak se dnes studuje

Autor: Giambattista Vico

publisher: Togga

0 / 5
19 %
Jak se dnes studuje je asi nejpřístupnější text neapolského filosofa Giambattisty Vica (1668–1744). Vico zde přehledně srovnává moderní přístup ke studiu s antickým vzděláváním na příkladech různých disciplín od přírodovědy přes lékařství až k umění nebo právní vědě. Kritizuje fragmentarizaci vzdělání i jeho narůstající odtrženost od životní praxe. Překlad je uveden delší předmluvou, která

Sleva 19 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Pohyb a řád - Pokus o fenomenologickou ontologii - Pokus o fenomenologickou ontologii

Autor: Miloslav Bednář

publisher: Togga

0 / 5
19 %
Základní hodnota knihy prof. Bednáře tkví dle mého názoru v tom, že je pokusem o původní, nikoli jen interpretační, filosofickou monografii, což je v posledních desetiletích v Čechách neběžný jev. Předkládá filosofické veřejnosti samostatný a svébytný koncept fenomenologické ontologie, který vyrůstá především z filosofie Jana Patočky, je však poučen i širším historickým vývojem fenomenologie. V

Sleva 19 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Bilingvismus a bilingvní výchova na příkladu bilingvismu česko-německého - na příkladu bilingvismu…

Autor: Martin Lachout

publisher: Togga

0 / 5
19 %
Kniha je věnována problematice bilingvismu, jež představuje aktuální společenské téma diskutované jak odbornou veřejností (lingvisty, psycholingvisty, sociolingvisty či lingvodidaktiky, ale i jinými), tak i laiky, jim všem je tato publikace také určena. Čtenář se seznámí nejen se současnou situací vícejazyčnosti na území dnešní Evropy, s jazykovou politikou České republiky, ale i s různými

Sleva 19 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem

Hledání pravdy I.

Autor: Nicolas Malebranche

publisher: Togga

0 / 5
19 %
Nicolas Malebranche je nedoceněnou postavou dějin filosofie, ačkoli jeho hlavní dílo Hledání pravdy se ve své době těšilo veliké popularitě. Autor si v něm dal za úkol vypátrat a odhalit všechny zdroje lidských omylů a chyb a poskytnout na ně lék. Jako východisko mu sloužilo myšlení sv. Augustina Aurelia a René Descarta, jehož nedostatky se snažil opravit. V prvním dílu své knihy se zabývá

Sleva 19 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 389 Kč

Skladem u dodavatele

Hledání pravdy II.

Autor: Nicolas Malebranche

publisher: Togga

0 / 5
19 %
Ve čtvrté a páté knize druhého dílu Hledání pravdy Malebranche v návaznosti na předchozí tři knihy pátrá po omylech, tentokrát spojených s lidskými sklony a s vášněmi. Na pozadí tohoto podniku se rovněž rýsují Malebranchovy představy o spojení lidského ducha s Bohem, tělem a s předměty vnějšího světa, k nimž nás vážou právě vášně. Úloha vypátrat a představit omyly zrozené z přirozených lidských

Sleva 19 % z běžně ceny 510 Kč

Naše cena: 413 Kč

Skladem u dodavatele

Účast

Autor: Jaroslav J. Alt

publisher: Togga

0 / 5
19 %
Účast malíře v díle, účast pozorovatele v díle. Dílo jako prostor vzájemné komunikace tvůrce a diváka. Vizuální vnímání předmětné skutečnosti tvůrcem a její převod do díla. Obraz a jeho pravda. To jsou základní témata knížky. Obraz nelze vymyslet. Je třeba ho dělat, pracovat na něm. Kdy bude dokončen, se nedá dopředu odhadnout. Těch chvil, kdy se zdá, že se v práci chýlíme ke konci, je v jejím

Sleva 19 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


SKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí