Registrace | Přihlášení


UMPRUM - Vysoká škola umělecko

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Typokniha - Průvodce tvorbou tiskovin

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

5 / 5
15 %
Publikace je určena studentům a začínajícím grafickým designérům, které provede základními principy tvorby tiskovin – brožur, knih, časopisů, katalogů, plakátů ad. Příručka se zaměřuje na efektivní sazbu a zlom, přináší přehled typografických pravidel, nabízí chytré postupy a rady usnadňující práci a věnuje se i korektuře a přípravě tiskových dat. Součástí projektu je web www.typokniha.cz, kde

Sleva 15 % z běžně ceny 510 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem u dodavatele

Ř! - Česká národní identita v současném výtvarném umění - Česká národní identita v současném…

Autor: neuveden

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě hledající národní identitu v uměleckých dílech. Téma vychází z úvah o oblastech, k nimž se lidé tradičně podle sociologů vztahují, pokud uvažují o své národní identitě. Jsou to dějiny, kultura, krajina, jazyk, věda a sport. Základním předpokladem koncepce je fakt, že uvnitř těchto okruhů se podvědomě národní identita utváří a projevuje. Aniž by ambicí

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Zkamenělá hudba - Tvorba architekta Bernharda Gruebera (1806–1882)

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Bavorský architekt Bernhard Grueber byl roku 1844 povolán do Prahy, aby se ujal školy architektury na Akademii výtvarných umění a pozvedl stavební produkci v Čechách na uměleckou úroveň. Získával přední zemské a šlechtické zakázky, ovšem s narůstajícím českým národním uvědoměním postupně ztrácel své výsadní postavení a stával se nevítaným cizincem. Nakonec byl nucen se vrátit do své rodné vlasti.

Sleva 15 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem

Retrospektiva - Vybrané studie k dějinám umění 12.–16. a 20. století

Autor: Milena Bartlová

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Dvacet pět vybraných studií Mileny Bartlové z let 1999–2018 představuje různé možnosti přístupu k interpretaci uměleckých děl českého středověku, renesance i nedávné doby. Autorka je zkoumá jako historické památky, komunikační média i jako čistě výtvarná umělecká díla, všímá si metod uměleckohistorické práce i způsobů zprostředkování umění. Polovina textů dosud vyšla pouze anglicky, jedenáct z

Sleva 15 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 366 Kč

Skladem u dodavatele

Galerie 207

Autor: neuveden

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Katalog mapuje jednu dekádu Galerie 207, která vznikla v roce 2008 v Ateliéru intermediální konfrontace jako výstavní a pedagogická platforma na akademické půdě UMPRUM. Zprvu se jednalo o ateliérovou iniciativu, která se zanedlouho etablovala jako jedna ze stěžejních na umělecké scéně a posléze se osamostatnila i v rámci školy. V říjnu 2018 tomu bude deset let od zahájení provozu. Koncepce knihy

Sleva 15 % z běžně ceny 510 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem u dodavatele

Czech Glass

Autor: Sylva Petrová

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Publikace je 2. revidovaným, doplněným a rozšířeným vydáním z roku 2001, jehož podstatná část byla zničena při povodních a mezi odbornou i laickou veřejnost se dostala pouze sporadicky. Prioritně se publikace věnuje vývoji výtvarných forem části české sklářské produkce, která bývá nazývána autorským sklem (skleněnou plastikou a tvorbou objektů) nebo také individuálním designem. Analyzuje

Sleva 15 % z běžně ceny 2 000 Kč

Naše cena: 1 700 Kč

Skladem u dodavatele

Akademické platformy výpočetního navrhování

Autor: neuveden

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Architektonické akademické instituce jsou nejenom místem předávání znalostí potřebných pro profesi a technická know-how, ale i jedinečným prostředím pro výzkum a inovaci. Nové technologie navrhování a výroby proměňují podobu disciplíny a vyžadují větší roli pro experiment, testování, prototypizaci a vývoj. V rámci západoevropských (mimo jiné) vzdělávacích institucí vznikají platformy zaměřené na

Sleva 15 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem u dodavatele

Adéla Matasová: Interface 2014-2017

Autor: Adéla Matasová

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Dlouholeté pedagogické působení Adély Matasové na UMPRUM a dalších uměleckých školách položilo základ novomediální a intermediální praxe v lokálním uměleckém kontextu. Matasová zahájila svoji pedagogickou praxi na UMPRUM hned v polistopadových změnách školy a setrvala až do roku 2003 jako vedoucí Ateliéru prostorové tvorby a alternativních technik. Její osobitá vize formovala řadu výrazných

Sleva 15 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 408 Kč

Skladem u dodavatele

Transformátor: principy tvorby Isotypových grafů

Autor: Kolektiv autorů - Robin Kinross,Marie Neurath

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Dílo Otty Neuratha je naší odborné veřejnosti známo díky jeho práci na systému univerzálního znakového jazyka Isotype, avšak do širšího povědomí se dostává až díky současnému boomu informačních technologií a vizualizačních potřeb. Publikace, která vyšla pod názvem The Transformer v roce 2009 u Hyphen Press a kterou sestavil Robin Kinross ve spolupráci s Marií Neurath, definuje základní principy

Sleva 15 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Tam a zpátky - Současný design, architektura a urbanismus - Současný design, architektura a…

Autor: Lada Hubatová-Vacková

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Kniha Tam a zpátky je pokusem o rozbor současného stavu designu, architektury a urbanismu posledních deseti let. Kritériem volby témat a příkladů byla otázka času, respektive různé roviny časů současnosti. Co vlastně dnes znamená být současným? Zjevně to přesahuje rovinu soustředění se výhradně na to, co se odehrává právě teď. Některé současné práce se záměrně vracejí k předobrazům minulosti,

Sleva 15 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem

Petr Keil - 15 let ateliéru AIII

Autor: neuveden

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Katalog v česko-anglické verzi mapuje 15 let působení profesora Petra Keila na VŠUP. Je snahou o reflexi kvalit studia pod jeho vedením a pokusem o náhled na porevoluční vývoj školy, postavení Katedry architektury či způsob výuky architektury obecně. Obsahem jsou jednak rozhovory s pedagogy, jednak reprodukce prací absolventů a současných studentů Petra Keila.

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Jaroslav Benda 1882-1970 - Typografická úprava a písmo

Autor: Petra Dočekalová

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Tato publikace představuje Jaroslava Bendu jako typografa. Vzhledem k jeho celoživotnímu zájmu o knihy a písmo je jeho dílo zpracováno z pohledu písmařského. Jedná se o jediný úsek, který Bendu provázel ve všech etapách a odvětvích jeho tvořivé činnosti a dosud nebyl zpracován. Hlavní část knihy tedy tvoří rozbor Bendových děl, na nichž se typografie objevuje. Zbylé široké spektrum Bendovy práce,

Sleva 15 % z běžně ceny 700 Kč

Naše cena: 595 Kč

Skladem u dodavatele

Inteligence obrazu a jazyk dějin umění - Výbor z textů

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Britský historik umění Michael Baxandall byl jednou z nejvlivnějších osobností světových dějin umění 2. poloviny 20. století. Výbor zahrnuje metodologicky významné a podnětné texty ke starému umění, architektuře i moderní malbě. Pro odbornou veřejnost může být popudem k hlubšímu zájmu o originální publikace autora. Širší kulturní veřejnosti nabízí možnost seznámit se s novějšími přístupy k

Sleva 15 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 493 Kč

Skladem u dodavatele

Supernova - Katalog Ateliéru supermédií UMPRUM

Autor: David Kořínek

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Katalog Supernova rekapituluje deset let působení Ateliéru supermédií UMPRUM výběrem dokumentace děl absolventů a absolventek, ať už z akademických let, nebo z doby po absolutoriu. Různorodá tvorba ateliéru, jenž se neomezoval žádnými médii, bude doprovázena kolekcí textů kmenových účastníků ateliéru, vyzvaných mladých teoretiků i několika překlady zahraničních esejistických textů, jež nastolují

Sleva 15 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 425 Kč

Skladem u dodavatele

Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948-1968)

Autor: Veronika Rollová

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Pražský hrad je tradičním sídlem státní moci a jeho silná pozice symbolu české, respektive československé státnosti byla rozvinuta prvním československým prezidentem T. G. Masarykem, který z něj učinil svou rezidenci a prostor reprezentace mladého demokratického státu. Publikace se zaměřuje na proměnu Pražského hradu v časovém rozmezí let 1948 až 1968 v souvislosti s tím, jak se měnil úhel

Sleva 15 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Návrat do budoucnosti

Autor: Václav Janoščík

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Kniha-čítanka představuje českému čtenáři základní současné práce zahraničních autorů, destabilizující konvenční, lineární pojetí času, které má dopad jak na umělecko-historickou metodologii a filozofii, tak na uměleckou tvorbu jako takovou. Texty Reinharta Kosellecka, Georgese Didi-Hubermana, Borise Groyse a dalších jsou uspořádány ve škále počínající pomyslně pólem dějin umění a končící pólem

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Obrazy a předobrazy

Autor: Karel Císař

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Publikace dokumentuje tři mezinárodní přehlídky současného umění, které Karel Císař připravil za posledních zhruba deset let. Výstava Vzpomínky na budoucnost (2009) byla věnována aktuálnosti moderního umění v soudobém umění, Obrazy a předobrazy (2013) vztahovaly díla současných západoevropských umělců k ukázkám středoevropského meziválečného výstavnictví, funkcionalistické sklářské tvorby či

Sleva 15 % z běžně ceny 530 Kč

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatele

Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století

Autor: Jindřich Vybíral

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Publikace je věnována přestavbě reprezentačních sálů v severním křídle Pražského hradu, k níž došlo v souvislosti s uvažovanou královskou korunovací Františka Josefa I. Na základě rozsáhlého archivního průzkumu rekonstruuje průběh stavebních prací, zabývá se autorstvím projektu a zodpovídá otázku, do jaké míry jsou oba prostory produktem 19. století a co je naopak zachováno ze starší výzdoby.

Sleva 15 % z běžně ceny 700 Kč

Naše cena: 595 Kč

Skladem

Inspirace

Autor: Šépka Jan

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Architekrura Jana Šépky umí splnit veškeré předpoklady úspěšného postavení domu. Tedy umí zohlednit obsáhlou množinu vstupních podmínek, vstřebat intence soukromého nebo veřejného klienta, a bezpochyby umí naplnit a také naplňuje utilitární parametry stavitelství. Přesto jeho osobitá řešení proměňují svěřené úkoly v jedinečné artefakty. Jeho autorské vize neustále atakují těsné hranice

Sleva 15 % z běžně ceny 1 900 Kč

Naše cena: 1 615 Kč

Skladem u dodavatele

Oděv – Móda – Tvorba

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
15 %
Tato knížka uvádí na pravou míru značně rozšířený názor, jenž ztotožňuje oděv s módou a módu s oděvem. V dosavadních knižních titulech dlouhodobě převažuje přístup orientovaný na popis vizuálních znaků oděvních mód a posloupnost jejich změn. Sledovaná problematika se zaměřuje nejen na obecně evropskou a z ní hlavně francouzskou oblast, ale i na českou situaci. Cílem je především osvětlit jak

Sleva 15 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 400 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Předprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí