Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Zotročení svobodou - Filosofický pokus o genealogii moderního otroctví

Autor: Petr Bláha

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Kniha je filosofickým pokusem o genealogii otroctví. Sleduje vývoj rozumění vztahu mezi svobodou a otroctvím. Zaměřuje se zejména na antické, stoické a křesťanské pojetí. V následném novověkém vývoji se snaží vysledovat důvody, které zesilovaly protikladové chápání svobody a otroctví. Z tradičního rozumění těmto pojmům nabízí porozumění vzájemné podmíněnosti svobody a otroctví, které se

Sleva 20 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Mystifikace dějinami, mystifikace ve výuce dějin - Studia Historica Didactica 2

Autor: Josef Märc , kol.

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Publikace je kolektivní monografií přinášející výsledky výzkumu v oblasti didaktiky dějepisu. Stejně tak prezentuje zkušenosti z praxe na základních a středních školách.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Svoboda od antiky po současnost

Autor: Aleš Havlíček

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie dvaceti autorů se z různých filozofických pohledů zabývá rozmanitými aspekty svobody a jejího vnímání od doby antické až po tu současnou.

Sleva 20 % z běžně ceny 216 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem u dodavatele

Šlechtické sepulkrální památky Lounska

Autor: Vít Honys , Petr Hrubý

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
V průběhu let 1999 – 2004 byla provedena první kompletní dokumentace sepulkrálních památek okresu Louny. Katalog 95 sepulkrálních památek v kostelích okresu Louny (náhrobníky, epitafy, mj. od Brykcího z Cynperka a Jörga Meyera) včetně analýzy je významným zdrojem informací pro historiky a další badatele.

Sleva 20 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Vybudovali jsme...! / Wir haben gebaut...! - Německá sociálně-demokratická architektura komunálního…

Autor: Pavel Prouza

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 % Doprava zdarma
V Ústí nad Labem se ve dvacátých a třicátých letech 20. století odehrál jeden z nejpozoruhodnějších příběhů československé meziválečné komunální architektury a urbanismu. Sociálně-demokratická správa v čele se starostou Leopoldem Pölzlem měla oporu v profesionální práci tamějšího městského stavebního úřadu a zejména v jeho architektovi Franzi Josefu Arnoldovi. Výsledkem je dodnes z velké části

Sleva 20 % z běžně ceny 985 Kč

Naše cena: 788 Kč

Skladem u dodavatele

Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii

Autor: Vojtěch Belling , Lukáš Kollert

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
26 %
Pojem suverenity představuje bezesporu jeden ze zásadních a nejdiskutovanějších konceptů moderní státovědy stejně jako politické a právní filosofie. V souvislosti s nadnárodní integrací, rozvojem mezinárodního práva, fenoménem finančních krizí a bezpečnostními hrozbami probíhá v současnosti v celosvětovém měřítku rozsáhlá debata o relevanci a případném novém uchopení tohoto termínu. Cílem

Sleva 26 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a pískovec - Tři případové studie osídlení pískovců s teoretickým úvodem o metodě formální…

Autor: Kamil Podroužek

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
30 %
Publikace představuje ve třech tematických studiích a teoretickém úvodu část výsledků výzkumu, prováděného autorem od roku 1986 v pískovcových oblastech České republiky. Expozé Stavby v pískovcovém podloží – pramen historického poznání seznamuje s obecnou metodou výzkumu archeologizovaných staveb v pískovcích, která se opírá o analýzu jejich formálních znaků. Každá z následujících

Sleva 30 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Za svojí ideou, za svým cílem

Autor: Jaroslav Rokoský , Martin Veselý

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
30 %
Naši předci byli v minulém století vystaveni těžkým dějinným zkouškám. Doba jim nepřála, do jejich životů zasáhly dva totalitní režimy, které zásadním způsobem proměnily českou společnost. Osudy lidí byly bohaté, rušné a plné zvratů. Jak vypadala situace v Protektorátu Čechy a Morava z pohledu nacistických bezpečnostních složek? Jakou roli sehráli vojenští duchovní v československé zahraniční

Sleva 30 % z běžně ceny 531 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem u dodavatele

Zánik hřbitova uskutečněných utopií

Autor: Petr Bláha

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Filosofický sborník University J.E. Purkyně.

Sleva 20 % z běžně ceny 91 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem u dodavatele

Odpor k lenosti a její přátelé - Filosofický průvodce nástrahami lenosti

Autor: Petr Bláha

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Konfrontací rozličných chronologicky na sebe navazujících zpřístupňování obsahu pojmu lenosti se publikace snaží zachytit argumentační odůvodnění toho, proč lze současnost nazvat věkem kontraproduktivity. Zaměřuje se především na stoické pojetí, na křesťanské ztotožňování lenosti se smrtelným hříchem. Ve svém zkoumání nabízí určité porozumění renesančním a reformačním zvratům, jakož i následnému

Sleva 20 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Ošidnosti odpovědné svobody 1 - Studia Politologica 6

Autor: Ivan Štern

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Cílem monografie je popsat užití některých vybraných hodnot politické filosofie v mediální a politické praxi. Za základ jsou vzaty hodnoty, které demokratické strany bez ohledu na politickou orientaci sdílejí, svoboda, spravedlnost a solidarita.

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Böhmische Themen bei Fritz Mauthner und Auguste Hauschner

Autor: Veronika Jičínská

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Die Vorliegende Arbeit befasst sich mit kulturellen und sozialen Aspekten des Zusamenlebens der Deutschen, insbesondere der deutschsprächigen Juden, und Tschechen in Böhmen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der historische Hintergrund nildet daher den ersten Teil der Studie. Im zweiten Teil der Studie Arden die Autobiographie Errinungen (1918) und die deutschnationalen Romane Der letzte

Sleva 20 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón

Autor: Aleš Havlíček

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Tato monografie je upravenou verzí autorovy disertační práce. Autor si zde klade za cíl podat výklad smyslu idejí v Platónově dialogu Euthyfrón, který je většinou interpretů považován za první dialog, v němž se vyskytuji výrazy eidos a idea, a to právě v souvislosti s otázkou zbožnosti. Kniha tak sestává ze dvou částí. První obsahuje výklad idejí a jejich úlohy v Platónových dialozích a ve druhé

Sleva 20 % z běžně ceny 141 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem u dodavatele

Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti

Autor: Martin Šimsa

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti je kniha, v níž třináct autorů (Petr Bláha, Ivan Buraj, Petr Krejčí, Šimona Löwensteinová, Evžen Martínek, Jan Musil, Jan Payne, David Peroutka, Martin Šimsa, Zuzana Škorpíková, Jan Šmíd, Daniel Štěpánek, Hynek Tippelt) v pěti kapitolách (Teorie, Krize, Kritika, Skepse, Alternativy) kriticky reflektuje z různých pozic různým filosofickým a

Sleva 20 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem u dodavatele

Julius Lippert a německé prostředí v Čechách

Autor: Marcela Oubrechtová

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Sborník reflektuje výročí významné osobnosti, historika, politika etc., Julia Lipperta (1839-1909).

Sleva 20 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Na rozhraní kultur. Případ Pau/Pavel Eisner - Sborník příspěvků přednesených na mezinárodním…

Autor: Kolektiv autorů - Veronika Dudková,Kristina Kaiserová,Václav Petrbok

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Sborník z mezinárodního mezioborového sympozia „Na rozhraní kultur:

Sleva 20 % z běžně ceny 251 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem u dodavatele

Městská správa Kadaně v letech 1465-1620

Autor: Petr Rak

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Práce si klade za cíl rozšířit okruh dosavadních poznatků o dějinách správy českých a moravských královských měst. Vychází ze studia kadaňských městských knih a personálního složení městských rad a zabývá se funkčními obdobími, konfesní orientací a pozicí měšťanů v jednotlivých orgánech městské správy.

Sleva 20 % z běžně ceny 282 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

Výklad afektů - K filozofickým otázkám psychologické práce s nevědomím

Autor: Hynek Tippelt

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Monografie z oblasti filosofie psychoanalýzy tematizuje vztah psychoanalytické teorie a praxe k filosofické etice Barucha Spinozy. Za účelem uvedení do tématu jsou systematicky představeny hlavní otázky filosofie psychoanalýzy, je podán přehled nejvýznamnějších motivů před-freudovského filosofického myšlení, které našly ozvěnu v díle Sigmunda Freuda, a je pojednána otázka přínosu filosofické

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Náboženství a filosofie v sekulární demokracii

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Co znamená, když řekneme, že západní liberální demokracie je sekulární? Jak rozumíme sekularizaci a jak sekulárnímu státu? Je sekulární demokracie jednoduše hodnotově neutrální nebo se za konceptem sekulárního státu skrývají nějaká dilemata, paradoxy a rizika? Dokáže sekulární liberální stát obnovovat a garantovat svoje hodnotové a normativní zdroje bez porušení podstaty? Dokáže sekulární

Sleva 20 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

NOTUM FACIMUS UNIVERSIS COLLEGIS - K životnímu jubileu Ludmily Sulitkové

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Sborník je ohlednutím za publikační činností oslavenkyně, která se věnuje převážně otázkám městskédiplomatiky ve středověku a raném novověku. Jedná se o výbor studií staršího i novějšího data, které tvoříkompaktní pohled na danou problematiku. Sborník je doplněn též bibliografií.

Sleva 20 % z běžně ceny 173 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Vztah ideje a afektu u Spinozy - Inkrementálně-holistická interpretace

Autor: Hynek Tippelt

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Studie se zabývá Spinozovou teorií mysli s důrazem na dva motivy: konstitutivní vztah ideje k afektu a tzv. moc rozumu nad afekty. Závěry interpretace těchto motivů jsou využity k prozkoumání možnosti aplikace Spinozovy filozofie jako filozofického základu některých aspektů.

Sleva 20 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Libri Civitatis II. - Rejstřík stavby děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie (1517-1519)

Autor: Kolektiv autorů - Helena Hasilová,Michaela Hrubá,Martin Myšička

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Edice městské knihy, která je uložena ve Státním oblastním archivu Litoměřice – Státním okresním archivu Most. Její rozsah je 168 folií, má původní restaurovanou vazbu a je psána na papíru. Jazykem knihy je němčina. Jedná se unikátní pramen k výstavbě nového pozdně gotického děkanského kostela, který byl budován po velkém požáru Mostu v roce 1515. Zápisy obsahují jednak informace o

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami - Nábožensko-filosofické konfrontace (1. díl)

Autor: Jiří Hoblík

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Přepracovaná a doplněná verze habilitační práce „Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami“ obsahuje nástin setkávání raného judaismu a řecké filosofie, nástin dějin filosofie náboženství, metodologické pojednání studia bible, religionistiky a filosofie náboženství. Dále pak přináší analýzy několika významných hebrejských textů a rozpracování jejich témat ve filosofii, především

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská a přirozená práva v dějinách

Autor: A. Havlíček

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
20 %
Moderní pojetí lidských práv je tradičně odvozováno z myšlenek a deklarací 18. století, kdy lidská práva byla chápána jako práva přirozená. Za předpokladu, že lidská práva jsou práva přirozená, nacházíme myšlenková východiska lidských práv již v antické filosofii. V tomto smyslu autoři předložené kolektivní monografie hledají v dějinách od antiky až po současnost odpověď na otázku, zda lidská

Sleva 20 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding