Registrace | Přihlášení


Univerzita Karlova, Filozofick

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Ze světa podnikání do světa plánované distribuce - Proměny spotřebního družstevnictví v letech…

Autor: Jan Slavíček

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Proměny spotřebního družstevnictví v letech 1945-1956 na příkladu severních Čech Kniha se zabývá proměnami obsahu, forem a rolí českého spotřebního družstevnictví v letech 1945-1956. Tuto problematiku tematizuje do čtyř zkoumaných okruhů (územně-organizační struktura, role družstev v československé ekonomice, vztahy s komunistickou stranou, hospodářská činnost družstev). Ty tvoří předpoklad

Sleva 17 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem u dodavatele

Vyučování cizího jazyka - Terminologický slovník - Terminologický slovník

Autor: Karel Šebesta

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Slovník, který držíte nyní v rukou, zpracovává českou terminologii v oblasti osvojování jazyka (zvláště druhého/cizího) a jeho vyučování, výzkumu v této oblasti, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území v posledních letech velmi rychle, česká terminologie je zatím ještě stále málo rozvinutá, neustálená a relativně silně závislá na terminologii cizí,

Sleva 17 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Když ruce mluví - Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení - Gesto a znakový jazyk v…

Autor: Josef Fulka

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Kniha filozofa, literárního teoretika a překladatele Josefa Fulky interpretuje některé - zejména filosofické - texty, jež tím nebo oním způsobem tematizují otázku gesta a znakového jazyka. V úvodu se zabývá některými metodologickými nesnázemi, které takový projekt nevyhnutelně obnáší, především složitým vztahem mezi gestikulací a znakovým jazykem. Až do 19. století nebyly tyto oblasti nijak

Sleva 17 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Na cestě evropským literárním polem - Studie z komparatistiky - Studie z komparatistiky

Autor: Vladimír Svatoň

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Vladimír Svatoň ve své knize uvažuje o komparatistice jako o myšlení, které chce zachytit kontury širších kontextů, než jaké nabízí literatura jednotlivých národů. Důležitý je pro něho pojem „předpokladové půdy“ jako principu, kterým je kontext scelen. Evropská civilizace je tak poznamenána permanentním rozporem mezi nadosobními zákony a soucitem s osudy lidského jedince. Vznik komparatistiky

Sleva 17 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Lužičtí Srbové v lidové sněmovně - Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR - Nástin…

Autor: Petr Kaleta

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Kniha historika a slavisty Petra Kalety se zabývá otázkami politického života lužickosrbského etnika v době od vzniku NDR v roce 1949 až po sjednocení obou německých států v roce 1990. Jde o první monografii, která se souhrnně věnuje problematice lužickosrbských poslanců v období NDR. Publikace, jejíž významnou součástí jsou informace z materiálů nalezených v německých archivech, představuje

Sleva 17 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

O ozbrojeném boji v západní Evropě - Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v…

Autor: Mikuláš Pešta

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Monografie se zabývá problematikou levicového terorismu v Itálii a v Německé spolkové republice v sedmdesátých letech dvacátého století. Ke zvolenému tématu přistupuje pomoci východisek transnacionálních studii, která byla v souvislosti s tímto fenoménem dosud použita jen výjimečně, navzdory četným paralelám v různých státech. Ohnisko výzkumu spočívá v analýze italsko-německé teroristické sítě

Sleva 17 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem u dodavatele

Z hlediska smyslu... - Émile Benveniste a zrod strukturalismu - Émile Benveniste a zrod…

Autor: Eva Krásová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Kniha je monografickou studií životní dráhy Émila Benvenista (1902-1977) skrze pojem smyslu (sens). Za použití metodologických postojů vyvinutých K. Koernerem se věnuje teoretickým východiskům Benvenistova myšlení v pařížské škole (A. Meillet a M. Bréal), pražské škole (R. Jakobson a V. Skalička) a kodaňské škole (texty z roku 1939). Následně se věnuje Benvenistovu konceptu lingvistiky promluvy

Sleva 17 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Překlad prostředků mluvenosti v beletrii - Stoletá historie překladu Maupassantovy povídky…

Autor: Lenka Mundevová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Práce porovnává stylizaci dialogu francouzského originálu Maupassantovy povídky L'Ivrogne (Opilec) z roku 1884 s pěti českými překlady vydanými v období od r. 1902 do r. 1997. Předmětem srovnávací analýzy jsou prostředky mluveného jazyka včetně dialektu, které se výrazně uplatňují v dialozích této povídky a jsou podstatné pro interpretaci Maupassantova textu. Analýze excerpovaného materiálu

Sleva 17 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Pohled novýma očima - Pražská škola sinologie o čínské literatuře

Autor: Dušan Andrš

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Výbor studií československých sinologů světového renomé, Jaroslava Průška (1906-1980), Mileny Doleželové - Velingerové (1932-2012) a Zbigniewa Słupského (1934), kteří svým badatelským dílem z šedesátých a sedmdesátých let 20. století založili mezinárodně uznávanou tradici pražské sinologické školy (The Prague School of Sinology). Pětice původně anglickojazyčných studií v českém překladu se zabývá

Sleva 17 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Svět italské komicko-realistické poezie - Toskánská komicko-realistická poezie z let 1260-1492 -…

Autor: Magdaléna Žáčková

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Svět italské komicko-realistické poezie mapuje vývoj toskánské poezie.zahrnuje období let 1260-1492. Autorka postupně analyzuje jednotlivá topoi a základní tématické okruhy a na příkladech dokládá teze týkající se existence, charekteristiky a kvality tohoto žánru a komična v něm obsaženého. Zabývá se sonety Rustica di Filippiho, považovaného za emblematického zakladatele komicko-realistické

Sleva 17 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Egon Hostovský: Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
U příležitosti 110. výročí narození prozaika Egona Hostovského (23. 4. 1908, Hronov - 7. 5. 1973, Montclair, New Jersey, USA) uspořádal 20. dubna 2018 Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konferenci věnovanou jeho dílu. Předložená kolektivní monografie je komponovaným výstupem z tohoto mezinárodního odborného setkání. Texty obsažené v knize

Sleva 17 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Otevřená hra - Studie z let 2001-2015 - Studie z let 2001-2015

Autor: Hana Šmahelová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Kniha literární historičky Hany Šmahelové je sestavena ze studií a glos, jež vznikaly v průběhu let 2001-2015. Ve svém souhrnu představují homogenní celek, jehož těžiště spočívá v metodologických otázkách literární historie. Část úvah se vztahuje k problematickým a dosud stále otevřeným otázkám emancipačního hnutí, v němž se na počátku 19. století formovala novodobá česká literatura (např.

Sleva 17 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Komunikace v textu a s textem

Autor: Alena Macurová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Publikace představuje celoživotní vědecké dílo bohemistky Aleny Macurové, která zásadním způsobem přispěla k rozvoji stylistiky a široce chápané teorie textu a komunikace a která je v českém kontextu navíc zakladatelkou lingvistiky znakových jazyků, především co se týče českého znakového jazyka, a výzkumu komunikace českých neslyšících vůbec. Soubor studií, původně uveřejněných v letech 1974 až

Sleva 17 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 456 Kč

Skladem u dodavatele

Pokusy o renesanci Západu - Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století -…

Autor: Anna Housková

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Monografie nabízí mnohostranný pohled na literární situaci na přelomu 19. a 20. století v euroamerické oblasti, sleduje společné tendence celého kulturního regionu i národní různosti. Připravil ji mezioborový tým filologů z Filozofické fakulty UK se zahraničními spolupracovníky. Ve třech částech kniha postihuje kontury literárního paradigmatu v epoše symbolismu a celkové vize světa, dále profily

Sleva 17 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 573 Kč

Skladem u dodavatele

Hlasy míst - Prostor, místo a geografie ve světové poezii - Prostor, místo a geografie

Autor: Kolektiv autorů - Klára Soukupová,Michal Špína

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Místo se v posledních letech těší velké pozornosti teoretiků různých oborů od filozofie až po kulturní geografii, jeho souvislost s poezií však zůstávala spíše stranou širšího zájmu. A to navzdory tomu, že místo je v poezii jedním z nejdůležitějších tematických a strukturních prvků, a báseň zase v rámci literatury či verbální kultury představuje jeden z nejstarších a nejtrvalejších projevů vztahu

Sleva 17 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Hans Peter Hallbeck: Über die Mission der Brüder in Südafrika / Edice zprávy prvního švédského…

Autor: Tereza Daňková

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Svazek přináší ediční zpracování doposud přehlíženého spisu moravského biskupa a prvního švédského misionáře u Hotentotů - Hanse Petera Hallbecka (1784-1840). Z pozice superintendanta britské provincie Moravské církve popisuje Hallbeck stav africké misie k roku 1823. Hlavním cílem jeho sdělení bylo informovat Radu starších o možnostech následné moravské expanze. Autor se v osmi kapitolách

Sleva 17 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem u dodavatele

Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové

Autor: Kolektiv autorů - Petr Áda Bílek,Jan Wiendl

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Publikace je jedním z klíčových výstupů mezioborového výzkumu na FF UK k tématu „Literatura a umění v mezikulturních souvislostech“, který je zaměřen přednostně na středoevropský region a na anglofonní země, v nichž má tradice mnohokulturního vývoje a její reflexe hluboké kořeny a dlouhou historii. Název knihy Vektory kulturního vývoje poukazuje nejen na základní význam pojmů jako „identita“,

Sleva 17 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích - Komentovaná antologie textů -…

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Holý,Hana Nichtburgerová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Kniha je antologií textů, ohlasů na ně a komentářů k nim a skládá se ze tří oddílů. První představuje židovská témata u českých romantických autorů, K. H. Máchy a J. J. Kolára. Zde jsou představeny pozitivní postavy Židů jako příslušníků národa bez vlasti nebo Žida jako ušlechtilého českého patriota. Druhý oddíl uvádí díla německých romantiků, která působila i v českém kulturním kontextu. Zde

Sleva 17 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Bělorusko mimo Bělorusko - Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu - Běloruští…

Autor: Kolektiv autorů - Petr Hlaváček,Pavel Kotau

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Kniha vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2016 na FF UK. Prostřednictvím biogramů významných osobností někdejší běloruské exilové komunity připomíná pražské akademické obci i širší české veřejnosti často tragická dilemata běloruských intelektuálů, vědců a literátů první poloviny 20. století, kteří výrazně přispívali k dynamice kulturního, intelektuálního i

Sleva 17 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Vévodkyně a kuchařka - zjevení biedermeieru?

Autor: Ladislava Součková Linhartová

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
17 %
Knižní studie Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka - zjevení biedermeieru? je osobitou interpretací posledního románu Ladislava Fukse, situovaného především do Vídně v epoše fin de siecle. Zabývá se vztahem románového fikčního světa ke kultuře a filozofii biedermeieru. O biedermeieru je zde uvažováno jako o hodnotovém proudu harmonizujícím přístup k životu, ale i metodě, která preferuje idylu a

Sleva 17 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


SKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí