Registrace | Přihlášení


Univerzita Karlova Praha

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sto písní o Marii - Toledský kodex Cantigas de Santa Maria krále Alfonse X. Učeného

Autor: neuveden

publisher: Univerzita Karlova Praha

5 / 5
24 %
Cantigas de Santa Maria čili Písně o Panně Marii byly sepsány galicijsky na kastilském královském dvoře ve druhé polovině 13. století jako soubor vyprávění o zázracích vykonaných titulní světicí. Mezi sbírkami mariánských miráklů z oné doby jsou nejobsáhlejší a jedinečně působí i v jiných ohledech. Záznamy zázraků z celé Evropy a blízkého okolí jsou tu zhudebněny do podoby písní s refrénem a

Sleva 24 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem

Podvod v klinickém hodnocení léčiv z pohledu etiky a práva

Autor: Jedličková Anetta

publisher: Univerzita Karlova Praha

3.5 / 5
24 % Sleva
Předmětem této publikace jsou podvody v klinickém hodnocení léčiv včetně výsledků výzkumného šetření na dané téma. Cílem výzkumného šetření bylo provést analýzu četnosti podvodů z daného vzorku shromážděných dat, identifikovat hlavní aktéry podvodů a provést analýzu příčin, které vedly účastníky klinických hodnocení k podvodnému jednání. V publikaci je rovněž obsaženo několik návrhů na různé

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce aktuální judikakaturou soudního dvora EU k ochraně hospodářské soutěže

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
Sleva
Publikace nabízí všem zájemcům o soutěžní právo Evropské unie orientaci v hlavních skutkových a právních závěrech rozsudků soudů EU za posledních deset let s důrazem na nejaktuálnější rozhodnutí přijatá po roce 2010. Nabízí stručný výtah toho podstatného a zajímavého, co tato judikatura přinesla, a vytváří tak podmínky pro její další studium a vyvozování vlastních závěrů.

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Technické sporty

Autor: Fiala Miloš

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
Sleva
Tato publikace, ve které jsou uvedeny vybrané technické sporty, má sloužit jako učební skripta pro studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Studentům má sloužit k získání potřebných informací o vybraných technických sportech, které jsou organizovány v mezinárodních sportovních organizacích a u sportovních svazů České republiky.

Sleva 5 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Lidé města / Urban People 11/2009

Autor: neuveden

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
14 %
Odborný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám.

Sleva 14 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Etnické komunity – Neviditelní, zapomenutí, přehlížení

Autor: Kolektiv autorů - Bittnerová Dana,Moravcová Mirjam

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
24 %
Monografie se zabývá problematikou zdánlivě okrajových témat, přestože je jejich dopad do sociální reality Balkánu zjevný. Zaměřuje se na opomíjené a marginalizované osobnosti, jevy a sociální skupiny různých etnik, národností a náboženských skupin Balkánu. Sociální neviditelnost je součástí sociálního vyloučení a spočívá v marginalizaci a přehlížení, případně úplném zapomenutí.

Sleva 24 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

(K)lidová věda? - Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008

Autor: Kolektiv autorů - Vaněk Miroslav,Krátká Lenka,Wohlmuth Markupová Jana

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
24 %
Tato publikace se zejména na základě orálněhistorických rozhovorů snaží porozumět různým cestám, které dovedly zpovídané vědkyně a vědce k akademické dráze; mimo jiné hledá odpověď na otázku, co ovlivňovalo výběr oboru, v jakém budou působit, i jejich další kariérní postup. Zároveň se pokouší na základě stejných pramenů popsat a pochopit praktický vědecký provoz a jeho proměny v období od počátku

Sleva 24 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Case management v péči o lidi žijící s demencí - Koordinace péče zaměřená na člověka

Autor: Holmerová Iva

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
24 %
V současné době dochází k významným a rychlým demografickým změnám. S nimi se zvyšuje potřeba dlouhodobé péče a na významu nabývá problematika demencí. Zajištění dobré péče pro lidi žijící s demencí a podpory pro jejich pečující blízké vyžaduje také lepší koordinaci služeb. V České republice se mnohdy považuje case management za jakési panaceum, všelék, metodu, která může vyřešit problémy

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Národy – města – lidé – traumata

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Soukupová Blanka

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
24 %
Dějinná traumata v minulém století jsou v knize představena čtyřmi klíčovými událostmi československých dějin: mnichovskou dohodou (1938), symbolizující „Bílou Horu 20. století“, kterou prorežimní propaganda využívala k legitimizování poúnorového režimu, necelým prvním rokem po osvobození Československa , kdy na příkladu osvobozené Bratislavy (4. dubna 1945) můžeme sledovat na pozadí bytové krize

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Etnické komunity. Elity. Instituce. Stát

Autor: kolektiv autorů

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
Identita etnických komunit v menšinovém postavení je věcí kulturní osobitosti, společenských postojů a někdy i sociálních charakteristik. Publikace se zaměřuje na zkoumání dopadu kolektivně sdílené identity na život příslušníků etnických komunit v menšinovém postavení, na jejich soužití s většinovou společností, a to ve dvou okruzích: prvý se vztahuje k otázce funkce institucí v procesu

Sleva 10 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Káhira - architektura a umění islámského velkoměsta

Autor: Macháček Štěpán

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
24 %
Káhiru, hlavní město Egypta a nejlidnatější město afrického kontinentu, lze považovat za skutečnou studnici pokladů islámské architektury a umění vůbec - i proto byla vedle dalších významných islámských urbanistických celků zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO. Jednotlivé "slohy" se zde nerušeně vyvíjely od obsazení Egypta vojsky Amra ibn al-Áse roku 641 n. l. přinejmenším do konce

Sleva 24 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Migrace za lepším životem - Etnická návratová migrace ze západní Ukrajiny: Sounáležitost s…

Autor: Jirka Luděk

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
24 %
Během nedávné reemigrace krajanů z Doněcké a Luhanské oblasti se psalo o krajanech, kteří migrují „domů“, „do své původní vlasti“ nebo „do země svých předků.“ Vlastenecká rétorika ve vztahu ke krajanům na Ukrajině byla vždy v českém politickém, mediálním, ale i vědeckém prostředí přítomná. Tato kniha se však snaží uchopit krajanskou problematiku z jiné perspektivy. Zaměřuje se na potomky krajanů

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

2 1/2 D aneb prostor ve filmu

Autor: Svatoňová Kateřina

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
24 %
Studie Kateřiny Svatoňové, která se zabývá vývojem vnímání prostoru ve filmu a filmových teoriích a jejich vztahu k obecným prostorovým teoriím v literatuře, psychologii, fyzice či filosofii a k reálnému, žitému prostoru. Autorka dochází k závěru, že prostor je základní kategorií, na níž stojí film jako umělecké dílo, i jako médium zprostředkovávající realitu. Film tak je na pomezí fikční

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Profesor Václav Chytil a uranové doly

Autor: Chytil Václav

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
18 %
Sborník přibližuje pohnutý život i dílo předního českého právníka a národohospodáře, který se stal v padesátých letech obětí politické perzekuce. Tématicky velice různorodé příspěvky (např. význam logiky v jeho ideové koncepci, interpretace Chytilova spisu Vina a trest) doplňují ukázky z díla tohoto předního Englišova žáka. Přílohu tvoří krátký životopisný medailon.

Sleva 18 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Mýty a "realita" středoevropských metropolí při utváření národní a nadnárodních identit (1918-2016)

Autor: Kolektiv autorů - Soukupová Blanka,Myslivcová Magdaléna

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
24 %
Závěrečná syntetizující kolektivní monografie českých, slovenských, polských a rakouských autorů je věnována mýtům a „realitě“ vybraných středoevropských metropolí (Praha, Bratislava, Varšava, Krakov a Vídeň) v letech 1918-2016. Kniha analyzuje funkci mýtů při formování národních a nadnárodních identit ve čtyřech transparentních obdobích: v období meziválečném, v období druhé světové války, v

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Střípky mozaiky - Každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu…

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
24 %
Studie mozaiky jsou jednotlivými kamínky, které spolu tvoří jen (ale je to pouze „jen“?) rám – okraj či hranici – „velkým dějinám“. Neodmítají ani nezpochybňují mainstreamový narativ „velké historie“ o padesátých, šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých či devadesátých letech (ani k žádnému jinému – alternativnímu, revizionistickému atd. – nevybízejí). Nestaví se k němu zády, často jsou s ním

Sleva 24 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem

Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku

Autor: Zandlová Markéta

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
24 % Sleva
„My jsme od Alexandra Makedonského. Je o tom i píseň, že Alexandr Makedonský byl náš car,“ říká v jednom z rozhovorů Baj Steriu, který se považuje za hrdého Aromuna. Jeho vyprávění je jedním z mnoha příběhů o tom, kdo vlastně jsou „Aromuni“. Příběhů, o něž se má opřít legitimita a přesvědčivost soudobých revitalizačních snah. Aromuni jsou v českém prostředí takřka neznámí; procesy

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Biografie Galerie Benedikta Rejta

Autor: Gruntová Kolingerová Gruntová Kolingerov

publisher: Univerzita Karlova Praha

0 / 5
24 % Sleva
Práce se zabývá zachycením vzniku a vývoje významné kulturní instituce, Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Autorka položila důraz hlavně na osobnosti, které se na vzniku a podobě GBR významně podílely (malíři a pedagogové Kamil Linhart, Vladislav Mirvald a Zdeněk Sýkora, historici umění Josef Hlaváček a Jan Sekera a sochař Josef Šimůnek), a utváření galerie pojala především jako výslednici

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele