Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Podvod v klinickém hodnocení léčiv z pohledu etiky a práva

Autor: Anetta Jedličková

publisher: Univerzita Karlova v Praze

5 / 5
20 %
Předmětem této publikace jsou podvody v klinickém hodnocení léčiv včetně výsledků výzkumného šetření na dané téma. Cílem výzkumného šetření bylo provést analýzu četnosti podvodů z daného vzorku shromážděných dat, identifikovat hlavní aktéry podvodů a provést analýzu příčin, které vedly účastníky klinických hodnocení k podvodnému jednání.

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Střípky mozaiky - Každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu…

Autor: Miroslav Vaněk , Přemysl Houda

publisher: Univerzita Karlova v Praze

0 / 5
20 %
Studie mozaiky jsou jednotlivými kamínky, které spolu tvoří jen (ale je to pouze „jen“?) rám – okraj či hranici – „velkým dějinám“. Neodmítají ani nezpochybňují mainstreamový narativ „velké historie“ o padesátých, šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých či devadesátých letech (ani k žádnému jinému – alternativnímu, revizionistickému atd. – nevybízejí). Nestaví se k němu zády, často jsou s ním

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Casebook - Výběr případů z mezinárodního práva veřejného (3. vydání)

Autor: Pavel Šturma

publisher: Univerzita Karlova v Praze

0 / 5
Kniha obsahuje výběr nejdůležitějších rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a některých specializovaných soudních orgánů v oblasti lidských práv, mezinárodního trestního práva i některých arbitrážních orgánů. Všechny případy obsahují vedle výňatků z rozhodnutí také úvod do problému a kontrolní otázky, které mají ověřit pochopení právního problému. Tato publikace je určena především studentům PF

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Migrace za lepším životem - Etnická návratová migrace ze západní Ukrajiny: Sounáležitost s…

Autor: Luděk Jirka

publisher: Univerzita Karlova v Praze

0 / 5
26 %
Během nedávné reemigrace krajanů z Doněcké a Luhanské oblasti se psalo o krajanech, kteří migrují „domů“, „do své původní vlasti“ nebo „do země svých předků.“ Vlastenecká rétorika ve vztahu ke krajanům na Ukrajině byla vždy v českém politickém, mediálním, ale i vědeckém prostředí přítomná. Tato kniha se však snaží uchopit krajanskou problematiku z jiné perspektivy. Zaměřuje se na potomky krajanů

Sleva 26 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Historie zrozená z rozhovoru - Interview ve výzkumu soudobých dějin

Autor: Barbora Pecková , Jiří Pešek , Lucie Rajlová

publisher: Univerzita Karlova v Praze

0 / 5
30 %
Studie vycházejí z příspěvků přednesených na workshopu doktorandů oboru Soudobé evropské dějiny FHS UK, který se konal v květnu 2016. Autorky a autoři se v nich zabývají možností využití rozhovoru jako pramene ve výzkumu soudobých dějin. V knížce se čtenář setká s různými typy interview, s jejich proměnami v závislosti na čase, metodě, účelu a vztahu narátora a tazatele i s rozličnými metodickými

Sleva 30 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Pomoc a pořádek - Kulturní modely v pomáhajících profesích

Autor: Dana Bittnerová , David Doubek , Markéta Levínská

publisher: Univerzita Karlova v Praze

0 / 5
20 %
Publikace je zaměřena na povahu pomoci, kterou Romům poskytují profesionálové v pomáhajících profesích. Empiricky vychází z etnografického výzkumu a snaží se zaznamenat stav, v jakém se nachází současná povaha pomoci Romům a obyvatelům vyloučených lokalit, a vysvětlit, z čeho současná situace vyplývá, z jakých kořenů vyrůstá a jaké jsou možnosti pomoci. Na základě teorie kulturních modelů, resp.

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Biografie Galerie Benedikta Rejta

Autor: Hana Gruntová Kolingerová

publisher: Univerzita Karlova v Praze

0 / 5
20 %
Práce se zabývá zachycením vzniku a vývoje významné kulturní instituce, Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Autorka položila důraz hlavně na osobnosti, které se na vzniku a podobě GBR významně podílely (malíři a pedagogové Kamil Linhart, Vladislav Mirvald a Zdeněk Sýkora, historici umění Josef Hlaváček a Jan Sekera a sochař Josef Šimůnek), a utváření galerie pojala především jako

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku

Autor: Markéta Zandlová

publisher: Univerzita Karlova v Praze

0 / 5
20 %
„My jsme od Alexandra Makedonského. Je o tom i píseň, že Alexandr Makedonský byl náš car,“ říká v jednom z rozhovorů Baj Steriu, který se považuje za hrdého Aromuna. Jeho vyprávění je jedním z mnoha příběhů o tom, kdo vlastně jsou „Aromuni“. Příběhů, o něž se má opřít legitimita a přesvědčivost soudobých revitalizačních snah.

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Karolus Quartus

publisher: Univerzita Karlova v Praze

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Reprezentativní obrazová publikace fotografa Martina Frouze a spolupracovníků přibližuje v pěti tematických oddílech osobnost Karla IV. a jeho působení. Věnuje se Univerzitě Karlově, Karlovým předkům, jeho dílu státnickému, době, v níž žil, i jeho odkazu pro současnost. Kniha vychází pod záštitou rektora Univerzity Karlovy u příležitosti sedmisetletého výročí Karlova narození.

Sleva 20 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem u dodavatele

Etnické komunity – Balkánské cesty I.

Autor: Dana Bittnerová , Mirjam Moravcová

publisher: Univerzita Karlova v Praze

0 / 5
20 %
Diskuse o současnosti i minulosti Balkánu jako specifického kulturního regionu. Metafora cest odkazuje na propojení míst, kulturních fenoménů a řešení společenských i politických problémů. Současně chce zvýznamnit vazbu Balkánu k dalším regionům Evropy (ČR, NSR) a světa (USA). Analyzuje problémy migrace, etnických menšin, mezietnické komunikace a sociálních problémů jako důsledku válečného

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Mýty a "realita" středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit…

Autor: Magdaléna Myslivcová , Blanka Soukupová

publisher: Univerzita Karlova v Praze

0 / 5
20 %
Závěrečná syntetizující kolektivní monografie českých, slovenských, polských a rakouských autorů je věnována mýtům a „realitě“ vybraných středoevropských metropolí (Praha, Bratislava, Varšava, Krakov a Vídeň) v letech 1918-2016. Kniha analyzuje funkci mýtů při formování národních a nadnárodních identit ve čtyřech transparentních obdobích: v období meziválečném, v období druhé světové války, v

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Lidé a města ve velkých válkách

Autor: Blanka Soukupová

publisher: Univerzita Karlova v Praze

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie jedenácti českých, polských a slovenských odborníků se snaží o analýzu dvou „velkých“ válečných konfliktů v minulém století. Předmětem jejich zájmu je především válka jako impuls k historické změně ve společnosti, ale i „předtucha“ války ve světě umění, téma válka a víra, paměť na válku a válka v paměťových institucích (muzea).

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Národy – města – lidé – traumata

Autor: Róža Godula-Węcławowicz , Blanka Soukupová , kol.

publisher: Univerzita Karlova v Praze

0 / 5
20 % Novinka
Dějinná traumata v minulém století jsou v knize představena čtyřmi klíčovými událostmi československých dějin: mnichovskou dohodou (1938), symbolizující „Bílou Horu 20. století“, kterou prorežimní propaganda využívala k legitimizování poúnorového režimu, necelým prvním rokem po osvobození Československa , kdy na příkladu osvobozené Bratislavy (4. dubna 1945) můžeme sledovat na pozadí bytové krize

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding