Registrace | Přihlášení


Univerzita Palackého v Olomouci

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Písničky pro (ne)všední den - Písňové texty v české populární hudbě 60. let

Autor: Zemanová Zuzana

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

5 / 5
24 % Sleva
Kniha představuje písňové texty v české populární hudbě 60. let 20. století jako pozoruhodnou, dosud přitom spíše opomíjenou součást literární historie. Autorka nastiňuje typologii dobové popmusic (tzv. taneční hudba versus nově se rodící, progresivní směr hudby beatové čili rockové), především však věnuje pozornost vývoji textů od konce padesátých let do konce let šedesátých. Všímá si jejich

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě

Autor: Golec Martin

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
24 %
Doba halštatská (800–450 př. Kr.) je první etapou doby železné na našem území. Do dnešních dob se z ní dochovalo velké množství archeologických nálezů, významné jsou zejména rozměrné pohřební monumenty. Je však paradoxem a zároveň velkým dluhem moravské archeologie, že o této pozoruhodné a svébytné epoše pravěku dosud nevyšlo žádné syntetické dílo. Nová kniha se snaží tuto mezeru zacelit. V

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem u dodavatele

Timotheus Vodička Tvůrce a tradice - Eseje o české literatuře 19. století

Autor: Jirsa David

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
21 %
Kniha zahrnuje texty, z nichž sám Timotheus Vodička sestavil soubor nazvaný Tvůrce a tradice, s podtitulem „Studie o literatuře 19. století“. Editoři Natálie Trojková a David Jirsa k nim jako apendix připojili tematicky příbuzné texty vybrané z jiného Vodičkova souboru Superlimina - lia. Vznikl tak jedinečný celek s ambicí rozšířit povědomí o Vodičkově díle a jeho literárněhistorickém bádání,

Sleva 21 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem

Čeština na Volyni

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
15 % Sleva
Ještě před sto lety byli Češi na Volyni, tedy na dnešní severozápadní Ukrajině, velmi významnou národnostní menšinou, která prosperovala po stránce hospodářské i kulturní. Historické okolnosti 20. století však vedly k tomu, že dnes na Volyni česká tradice již jen dožívá. Předkládaná kniha popisuje současný stav jazyka volyňských Čechů a usiluje o to, zasadit jazyková i další kulturní data do

Sleva 15 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Básnické dílo Jiřího Bartholda Pontana

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
21 %
Jiří Bartholdus Pontanus z Breitenberka patřil k významným autorům předbělohorské latinsky psané bohemikální literatury katolické provenience na přelomu 16. a 17. století. Byl jednak významným a vlivným představitelem katolické církve, jednak neobyčejně plodným tvůrcem, který po sobě zanechal rozsáhlé literární dílo, jež však dosud zůstávalo spíše stranou pozornosti literárních historiků.

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
19 %
Ostrovy skutečné, představy či metafory ostrova jsou od počátku lidského myšlení produktivním podnětem lidské imaginace. „Vzepětí člověka, jež jej táhne k ostrovům, totiž odpovídá dvojímu pohybu, jímž ostrovy vznikají. Snít o ostrovech (ať už s úzkostí, či v radosti) znamená snít o tom, že se oddělujeme, že jsme již odděleni a daleko od kontinentů, že jsme sami a ztraceni – anebo snít o tom, že

Sleva 19 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Kapitoly z literárněvědné tematologie

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
20 %
Antologie Kapitoly z literárněvědné tematologie je výsledkem několikaletého úsilí Richarda Změlíka a Petra Komendy představit české odborné i laické veřejnosti dosud do češtiny neproložené vybrané studie Gastona Bachelarda, Jeana-Pierra Richarda, Georgese Pouleta a Jurije M. Lotmana. Jejich společným jmenovatelem je problematika literárního tématu, či toposu, která je chápána v širším významu.

Sleva 20 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Plukovník Alois Čáslavka - Zpravodajský důstojník a vojenský diplomat

Autor: Staňková Klára

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
24 %
Publikace je vůbec prvním komplexním zpracováním života významného československého zpravodajského důstojníka a vojenského diplomata, plk. Aloise Čáslavky (1899–1963). Biografie sleduje jeho působení v československé armádě, v níž sloužil v letech 1920–1950. Pozornost je věnována zejména jeho kariérnímu vrcholu v průběhu druhé světové války, během níž se stal příslušníkem domácího i zahraničního

Sleva 24 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Genitiv adnominální v češtině - Vývoj a současný stav

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
17 %
Kniha představuje ucelenou analýzu a následnou syntézu popisů genitivu adnominálního od staré češtiny až po současnost, komparaci oněch období a poukazuje na důležité shody a rozdíly oproti starším fázím českého jazyka. Přináší i sondu do nářečních podob genitivu adnominálního, dále poukazuje na nemalý vliv cizích jazyků na formování dnešní podoby různých podtypů genitivu adnominálního. Práce

Sleva 17 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Leone Ebreo - Renesančný dialóg medzi láskou a múdrosťou

Autor: Matula Jozef

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
24 %
V roku 1535 vychádza v Ríme dielo Dialoghi d’Amore, ktoré napísal židovský mysliteľ Jehuda Abravanel, známy pod menom Leone Ebreo. Obsiahle a tajomné dielo napísané formou fiktívneho dialógu medzi mužom a ženou sa stalo jednou z najčítanejších kníh európskej kultúry v období 16. a 17. storočia. Príťažlivosť pre rozmanité intelektuálne a umelecké publikum získalo vďaka synkretickému charakteru a

Sleva 24 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Impresionismus v české kultuře (1880-1920)

Autor: Gilk Erik

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
24 %
Interdisciplinární kolektivní monografie si klade za cíl zčeřit poněkud stojaté vody při užívání pojmu impresionismus a přimět čtenáře k tomu, aby přijal odlišné, otevřenější a nepředpojaté uvažování. Na povrch společný všem kapitolám naší knihy vyplouvají především značné rozdíly mezi dobovým vnímáním impresionismu a jeho dnešním výkladem. Tváří v tvář literárnímu materiálu jsme nuceni klást si

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Kázání jako médium konfesně-politické komunikace v raném novověku

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
24 %
Kniha analyzuje tištěnou kazatelskou produkci luterského duchovního Matyáše Hoë z Hoëneggu (1580–1645) v průběhu jeho života, a tedy v odlišných situacích a konfesně-politickém kontextu. Autorka přináší rozbor tištěné homiletiky Matyáše Hoë, která je nahlížena v kontextu jeho působení v různých profesních pozicích – jako plavenského superintendenta, představitele německého luterského sboru v

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
24 %
Kolektivní monografie zprostředkovává akademickou diskusi vedenou na sympoziu Umění a kultury střední Evropy, které se konalo v roce 2018 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Záměrem sympozia bylo po sto letech reflektovat epochální změnu, která se ve střední Evropě odehrála z různých pohledů a bez oslavných gest a cílů. Přes třicet badatelů ze zemí tzv. visegrádské čtyřky se

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Kamufláž: Kapitoly z dějin designu pozemního a námořního maskování

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
24 %
Publikace představuje vhled do fascinujícího světa vojenské vizuální kamufláže. Text je rozdělen do dvou základních částí, které jsou zaměřeny na design maskovacích schémat z hlediska oblasti jejich použití – Na zemi a Na moři. V rámci těchto kapitol je na vybraných příkladech chronologicky představen vývoj tvarů a barev kamuflážních systémů určených pro látky uniforem, nátěry vozidel, techniky a

Sleva 24 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Pokus o nekonečného Nerudu

Autor: Goldstein Klára

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
24 %
Autorka čtivou formou na pomezí odborné literatury a eseje přibližuje situaci Pabla Nerudy v české literární kultuře, a to jak formou překladů a vydávání jeho díla, tak v souvislosti s konkrétními návštěvami chilského básníka v Československu a jeho vzájemnými vztahy s představiteli české literatury. Prezentace Nerudy v českém prostředí vykazuje jasnou politickou motivaci a nepřiměřeně zúženou

Sleva 24 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin

Autor: Hrabal Jiří

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
24 %
Středoevropská etnika si vytyčila jiný cíl. Jejich tvářnost určil proces „národního obrození“. Byla to touha po vytvoření nikoliv byrokratického státu, ale soudržné lidské pospolitosti vyznávající společné hodnoty. Vůči státní moci tu panovala nedůvěra, vyskytovaly se zde ironické a subverzivní postoje, destruktivní a zároveň sentimentální touhy po intimní lidské blízkosti, vzájemnosti a

Sleva 24 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Slovo a jeho struktura

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
19 %
Monografie Slovo a jeho struktura je již druhou v pořadí, jež nese ve svém názvu slovo SLOVO. Tou první byla kniha z roku 2009 Slovo a jeho konverze, jež byla především reakcí na studie nizozemských autorů věnované konverzi a kategorii indeterminace v prestižním svazku Morphologie/Morphology, a to Jana Dona, Miekeho Trommelena a Wima Zonnevelda (Don – Trommelen – Zonneveld, 2000, 950), či dokonce

Sleva 19 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Život a osobnost Bedy Dudíka (1815-1890) pohledem jeho deníků

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
24 %
Odborné dílo moravského stavovského historiografa dr. Bedy Dudíka OSB (1815–1890) je, alespoň mezi odbornou veřejností, dobře známé. Monumentální Dějiny Moravy v české i německé jazykové verzi, početné texty o různých tématech spojených s třicetiletou válkou, dodnes využívané zprávy ze zahraničních badatelských cest. Jaký však byl každodenní život muže, který musel neustále uvádět do souladu svou

Sleva 24 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem

Ivan Poldauf: Sebrané spisy II. (1961-1977)

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
24 %
Předkládaná publikace je druhým z celkem tří plánovaných dílů kritické edice Sebraných spisů Ivana Poldaufa, zahrnuje jeho česky psané práce lingvistické, lexikografické s obecně lingvistickým přesahem a úvahu o stavu jazykovědy, původně publikované na stránkách českých lingvistických časopisů a sborníků z konferencí v letech 1961-1977 (12 textů). Jedná se o řadu zásadních a často citovaných

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Nemohu říct, že jsem šťastný, ale nyní cítím pokoj

publisher: Univerzita Palackého v Olomouci

0 / 5
24 %
Hlavním cílem knihy je představit paradigma teologického díla Matouše Chudého, jeho genezi a aplikaci ve vybraných oblastech jeho publikační činnosti, a to přesto, že mnoho z jeho života zůstává zahaleno tajemstvím a zřejmě nebude nikdy zcela uspokojivě vysvětleno. Výsledný popis paradigmatu jsme představili v podobě inkarnace-smrt a vzkříšení-zbožštění člověka. Na základě tohoto paradigmatu

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele