Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Zobrazovací metody pro radiologické asistenty (2., doplněné vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Vomáčka, kol.

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
Doprava zdarma
Autoři ve 28 kapitolách rozdělených do dvou oddílů po 14 kapitolách podávají ucelený přehled o oboru radiologický asistent. Překračují však hranice úzkého vnímání oboru v rámci lékařské problematiky, ale nabízejí i širší souvislosti týkající se fyziky, dynamicky se rozvíjející přístrojové techniky, instrumentaria, nejmodernějších diapeutických postupů, ale i informačních technologií s

Naše cena: 425 Kč

Skladem u dodavatele

Písničky pro (ne)všední den - Písňové texty v české populární hudbě 60. let

Autor: Zuzana Zemanová

publisher: Univerzita Palackého

5 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Je to s tím Akordem velký kříž - Vzájemná korespondence Timothea Vodičky a Jana Zahradníčka

Autor: David Jirsa , Natálie Trojková

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
26 %
Jan Zahradníček (1905–1960) se stal významnou součástí české literární scény již ve druhé polovině dvacátých let, kdy začal své básně publikovat časopisecky, především v revue Tvar. Spolu s dalšími autory spojenými s touto revue (Bedřich Fučík, Jan Čep, Albert Vyskočil ad.) vytvořili sice neoficiální, zato však velice vlivnou generační skupinu, jež pod teoretickým vedením Bedřicha Fučíka nalezla

Sleva 26 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské

Autor: Indeborg Fialová-Fürstová

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
26 %
Předkládaná monografie zahrnuje 17 kapitol, jež jsou tematicky i metodologicky provázány a zahrnují období od romantiky a biedermaieru přes realistickou a naturalistickou literaturu konce 19. a začátku 20. století až k dílům napsaným po roce 1945. Lokálně a regionálně se pohybují mezi literaturou centrálního Německa a Rakouska, ale zaměřují se především na literární tvorbu pražskou a moravskou,

Sleva 26 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem u dodavatele

Historie v exilu - Československá exilová historiografie v letech 1948-1989

Autor: Monika Mandělíčková

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
26 %
Publikace Historie v exilu vychází z autorčiny disertační práce. Byla zpracována v Centru pro Československá exilová studia v Olomouci a získala podporu v rámci komparativního výzkumu v projektu Representation of the Past: The Writing of National Histories in Europe pod vedením profesora Stefana Bergera (Ruhr Universität, Bochum). Popisuje, jakými způsoby byla prezentována historie v prostředí

Sleva 26 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Příběhy československého komiksu I. - Od pana Ťopáska po Supermana

Autor: Tomáš Prokůpek

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Publikace je tvořena sérií biograficky zacílených kapitol, a nabízí tak alternativu ke klasickému vyprávění „velké historie“ – umožňuje zachytit drobné, ale často důležité detaily ze života tvůrců, předivo jemných souvislostí jak v rámci jejich tvorby, tak i v dobovém kontextu, ale též předvést dílo jednotlivých osobností jako kompaktní, provázaný celek. Soubor takto koncipovaných textů umožňuje

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Jakub Grajchman – národno-emancipačné úsilie v kontexte života a tvorby slovenského národovca…

Autor: Michal Jároš

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Monografia Jakub Grajchman – národno-emancipačné úsilie v kontexte života a tvorby slovenského národovca druhej polovice 19. storočia skúma osobnosť slovenského básnika a dramatika literárneho romantizmu Jakuba Grajchmana (1822–1897). Výskum sa v kontexte života a tvorby zameriava nielen na národno-emancipačné pôsobenie, ale prináša komplexnejší pohľad i na ďalšie menej preskúmané oblasti jeho

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Konfliktní soužití - Městská společnost ve světle soudních sporů. Sonda do života měšťanů ve…

Autor: Pavla Slavíčková

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Kniha je postavena na detailní analýze ucelené řady knih se záznamy civilněprávních sporů obyvatel královského města Vodňan, které pokrývají období druhé poloviny 16. století. V první části je věnována pozornost klasifikaci a jednotlivým typům soudních sporů a průběhu procesního řízení u městského soudu ve Vodňanech. Druhá, rozsáhlejší část nahlíží skrze tyto prameny postupně na

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Budoucím čtenářům starých novin

Autor: Luboš Merhaut , Lucie Merhautová

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Výbor polonistických textů Václava Buriana zpřístupňuje v jednom svazku to nejhodnotnější, co autor napsal v letech 1981–2014 na téma polské kultury, literatury a společnosti. Kniha je rozdělena na tři tematické celky: v oddílu Svědkem Historie jsou zařazeny texty, v nichž autor přibližuje svůj osobní pohled na důležité události v Polsku 80. let, od vzniku Solidarity, přes válečný stav, až po

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha

Autor: Jana Spáčilová

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
30 %
Olomoucký biskup Wolfgang Hannibal kardinál Schrattenbach (1660–1738, biskupem od 1711) byl jedním z nejvýznamnějších hudebních mecenášů barokní Moravy. Na zámcích v Kroměříži a Vyškově nechával provádět opery předních italských skladatelů, ve svém paláci v Brně dával italská oratoria. Proslul také jako podporovatel místních hudebníků v čele s dvorním skladatelem Václavem Matyášem Gureckým.

Sleva 30 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Polidštěné zvíře - Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře

Autor: Jiří Hrabal

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
26 %
Kolektivní monografie Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře dílčím způsobem zprostředkovává akademickou diskusi vedenou na 6. ročníku sympozia Umění a kultury střední Evropy, které se konalo v roce 2016 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a jehož téma znělo: Člověk, zvíře, stroj v literatuře a umění střední Evropy. Sympozia se zúčastnilo téměř

Sleva 26 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem u dodavatele

Čep, Durych a několik příbuzných - Interpretační studie

Autor: Karel Komárek

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Literárněvědné interpretace vybraných děl českých spisovatelů křesťanské orientace (Jan Čep, Jaroslav Durych, Jaroslav Mazáč, Zdeněk Rotrekl, Pavel Švanda, Albert Vyskočil, Jan Žáček). Jde o autory s různými uměleckými postupy, kteří však tvoří duchovní společenství a je jim společné křesťanské vidění světa, které hledá smysl a naději jako protihodnoty absurdity a negace.

Sleva 20 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem u dodavatele

Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat: Metody, modely, nástroje

Autor: Petr Pořízka

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Metodologický bedekr sumarizující a promýšlející moderní vědecké nástroje, bez nichž se neobejde žádný současný lingvista. Monografie těží z autorova dlouhodobého angažmá v korpusové lingvistice, ale přesahuje ji směrem k počítačovému a technickému zpracování lingvistických dat obecně.

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Učit se žít - Vzpomínky

Autor: Peter Härtling

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Tato Härtlingova kniha memoárů vyšla v Německu v roce 2003 pod titulem 'Leben lernen - Erinnerungen' a její překlad 'Učit se žít - Vzpomínky' je jedním z vrcholů knižní edice univerzitního Centra pro výzkum moravské německé literatury Poetica Moraviae. Härtling v knize v prvních dvou kapitolách vzpomíná na válečná léta na Moravě, od třetí kapitoly je už ovšem jeho osud spojen s Německem a

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Kniha mapuje výtvarné prvky na území města Olomouce vzniklé po druhé světové válce. Nechybějí tu sochy, mozaiky, fontány, nástěnné plastiky, reliéfy a dekorace, včetně již zaniklých objektů. Publikace přináší první takto rozsáhlý soupis děl a jejich autorů, včetně lokalizace v přehledných mapách. Stovce nejvýznamnějších z nich jsou věnovány samostatné medailony s popisem vzniku, začleněním do

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Česká filozofie - Sebrané spisy I.

Autor: Lubomír Valenta

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
26 %
První svazek Sebraných spisů Lubomíra Valenty zahrnuje články o filozofii T. G. Masaryka a J. L. Fischera, ale také příležitostné texty jako recenze a polemiky. Oddíl "Filozofie T. G. Masaryka" obsahuje šest kapitol zabývajících se Masarykovou sociologií, filozofií náboženství, teorií demokracie a pojetím vědy. Oddíl "Filozofie J. L. Fischera" obsahuje deset kapitol, v nichž je popsána Fischerova

Sleva 26 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Filozofie jazyka a vědy - Sebrané spisy II.

Autor: Lubomír Valenta

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
26 %
Druhý svazek Sebraných spisů Lubomíra Valenty se zaměřuje na texty o filozofii jazyka a vědy. Oddíl "Filozofie jazyka a vědy" obsahuje osm kapitol, které se zabývají některými klíčovými tématy filozofie 20. století. Patří sem například zkoumání epistemologického statusu intuice, problém racionality poznání nebo kritické srovnání současných teorií pravdy. Jsou také prozkoumány

Sleva 26 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Mnich za časů renesance

Autor: Jan Stejskal

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Publikace Jana Stejskala čtenářům blíže představuje život a dílo mnicha a humanisty první poloviny 15. století - Ambrogia Traversariho. Na základě důkladné znalosti Traversariho děl, jeho cestovního deníku i bohaté korespondence autor rozšiřuje poznatky o osobnosti významného renesančního řeholníka a zasazuje je do nového kontextu. Tato Traversariho biografie je tak doplněním nejvýznamnějšího

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Filozofické poradenstvo/kritika

Autor: Otakar Horák

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Práca sa zaoberá problematikou filozofického poradenstva, pomáhajúcej profesie, ktorá nadväzuje na antické poňatie filozofie ako praktického nástroja určeného na zaobchádzanie s ľudským utrpením a kultiváciu našej mysle, respektíve správania.

Sleva 20 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem u dodavatele

Knihy Malých proroků v charvátskohlaholských breviářích

Autor: Josef Línek

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Kniha olomouckého bohemisty a paleoslavisty Josefa Línka pojednává o překladu čtení z knih Malých proroků, který tvoří součást propria de tempore jedenácti rukopisných a tří tištěných charvátskohlaholských breviářů.

Sleva 20 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Oldřich Stibor: Divadelní režisér a člověk

Autor: Helena Spurná

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Edice Konvikt je zaměřena na uměnovědné obory (výtvarného umění, filmu, divadla, rozhlasu, hudby atp.) a je tvořena původními monografickými díly zaměřenými na historickou i teoretickou problematiku, ale také na současná témata jednotlivých uměleckých forem. Součástí edice mohou být i původní práce zaměřené na problematiku médií (televize, digitalizace), na intermedialitu atp. Edice také nabízí

Sleva 20 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Islandské středověké zákoníky

Autor: Lenka Doová

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Obsáhlá kniha věnovaná problematice islandského středověkého práva. Autorka přibližuje historický vývoj ostrovní společnosti skrze nařízení tří zákoníků uvedených v podtitulu. Zaměřuje se i na důležité mezníky islandských středověkých dějin (přijetí křesťanství, uznání svrchovanosti Norska).

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století

Autor: Antonín Kalous , Jan Stejskal , Josef Šrámek

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Kniha je dílem více než dvou desítek autorů, kteří se spojili nad tématem postavení jedince ve společnosti. Jednotlivé texty byly inspirovány vědeckým historickým zájmem prof. Libuše Hrabové, v jehož středu vždy stál osud jedinečné osobnosti uprostřed společnosti, napříč dějinami.

Sleva 20 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace

Autor: Pavel Urbášek

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Publikace si klade za cíl provést komplexní rozbor legislativních, správních, institucionálních, organizačních i mocensko-politických a ideologických podmínek existence českých vysokých škol v letech tzv. normalizace (1969 až1989). Výsledek této práce rozhodně nelze pokládat za dějiny českého vysokého školství v dané časové periodě. Práce vychází zejména z pramenů ústřední provenience uložených

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding