Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ústav dějin umění Akademie věd

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Karel IV. a Emauzy - Liturgie * obraz * text - Liturgie – obraz – text

Autor: Kateřina Kubínová

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
Kniha shrnuje nejnovější poznatky o fundaci Karla IV. – klášteru Na Slovanech (Emauzy) a literární, především českojazyčné produkci doby Karla IV. Svými texty přispěli do knihy slavisté, muzikologové, bohemisté, literární vědci a historici dějin umění zejména z řad odborníků Akademie věd ČR. Texty vycházejí z příspěvků ze stejnojmenné konference z října roku 2016. Editoři: Kateřina Kubínová ve

Sleva 21 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem

Emauzský cyklus

Autor: Kateřina Kubínová

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
V ambitu pražského benediktinského kláštera Na Slovanech zvaného též Emauzy se zachoval rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z doby Karla IV. Tyto malby, ač značně poničené, jsou pozoruhodné jak svým rozsahem a vysokou uměleckou kvalitou, tak složitou ikonografií. Právě rozbor obsahu Emauzského cyklu je hlavním tématem této knihy. Díky nedávno nalezenému středověkému popisu emauzských maleb je dnes

Sleva 21 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 514 Kč

Skladem u dodavatele

Libellus Amicorum Beket Bukovinská

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
Významnou publikací, kterou Ústav dějin umění AV ČR v roce 2013 vydal, je obsáhlý sborník připravený k životnímu jubileu Beket Bukovinské, mezinárodně uznávané specialistky na umělecké řemeslo doby císaře Rudolfa II. a na problematiku císařovy kunstkomory. Do sborníku přispěly dvě desítky badatelů jak domácích (kromě obou editorů Polana Bregantová, Sylva Dobalová, Eliška Fučíková, Charlotta

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Epigraphica & Sepulcralia 4 - Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s novou koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla by měla vědomě vedle sebe stavět příspěvky různého chronologického, tematického, disciplinárního a metodického

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

De sacris imaginibus / Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy - Patroni, malíři a obrazy…

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
Publikace je věnována v prvé řadě katolické obrazové kultuře v prostředí předbělohorské Prahy, nejvýznamnějším objednavatelům, umělcům a místům, pro něž byla malířská díla určena. Na obraz je v publikaci nahlíženo jako na médium, které v konfesně rozdělené společnosti hrálo navenek roli reprezentační, případně didaktickou, uvnitř katolické komunity jako nástroj sebeidentifikace.

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Figure & Lettering

Autor: Kolektiv autorů - Jan Chlíbec,Jiří Roháček

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
Anglické, doplněné vydání publikace „Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách“ (2010) mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře tohoto období výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu uměleckohistorického a epigrafického. Na příkladu relativně

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Epigraphica & Sepulcralia 5

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
edici Jiřího Roháčka vychází další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla by měla vědomě vedle sebe stavět příspěvky různého chronologického, tematického,

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Rozchod 1948: Rozhovory s českými poúnorovými exulanty - Rozhovory s českými poúnorovými exulanty

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
16 %
Rozhovory s českými poúnorovými exulanty. Otázky kladli Petr Hrubý, Pavel Kosatík a Zdeněk Pousta.

Sleva 16 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny ruského a sovětského letectva do 2. světové války - DVD

Autor: neuveden

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
32 %
Úspěchy prvních aviatiků ve světě na počátku 20. století vyvolaly zájem o letectví také v Rusku. Začaly vznikat kluby nadšenců do aviatiky, do nichž se zapojovaly i významné osobnosti ruského průmyslu. K jedněm z podporovatelů z nejvyšších kruhů patřil člen carské rodiny velkokníže Alexandr Michajlovič Romanov. Zpočátku se tehdy ruští piloti školili ve Francii a první z nich se z leteckých škol

Sleva 32 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Kardinál Miloslav Vlk - Ohlédnutí, vzpomínky a zamyšlení - 2 CD

Autor: Miloslav Vlk

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
20 %
Zvukové memoáry kardinála Miloslava Vlka, jeho zamyšlení a duchovní texty. Z vyprávění emeritního pražského arcibiskupa lze čerpat duchovní sílu, moudrost i životní nadhled. Vypráví o svém dětství, o složité cestě životem obyčejného člověka, ale i o činnosti v církevních a společenských kruzích, vzpomíná na svá setkání s papežem Janem Pavlem II. Tento nevšední lidský příběh je výpovědí o

Sleva 20 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Setkávání - Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské - Studie o středověkém umění…

Autor: Kolektiv autorů - Jan Chlíbec,Zoë Opačić

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
Předkládaná kniha textů si klade za cíl představit středověké umění z různých úhlů v celé šíři, bohatosti a pestrosti, obsahuje studie ke středověké architektuře, sochařství, deskové, nástěnné a knižní malbě i uměleckému řemeslu. Tématika textů je nejen česká, ale zahrnuje v širokém geografickém rozpětí evropskou středověkou kulturu v rozmezí několika staletí. Do knihy přispěli svými texty kromě

Sleva 21 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Colloredo-Mansfeldský palác na Starém Městě pražském

Autor: Pavel Vlček

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
22 %
Drobná publikace ve formátu kapesního průvodce nabízí nejširší laické i odborné veřejnosti shrnutí poznatků o stavebním vývoji a proměnách významného pražského staroměstského barokního paláce. Specialista na barokní architekturu, prof. Pavel Vlček, pečlivě v kompaktním textu zevrubně líčí dějiny objektu v širším historickém a společenském kontextu, podává funkční i stylovou analýzu paláce a v

Sleva 22 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě

Autor: Klára Mezihoráková

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
Tématem knihy je středověká architektura klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě. Klášterům tohoto ženského řádu dosud nebyla věnována ucelená monografie, přestože se ve středověkém období jednalo o důležitý fenomén – do poloviny 14. století vznikl na našem území relativně velký počet devíti konventů dominikánských jeptišek. Kniha se soustředí na dosud existující architekturu řádu, kterou u

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Alchemy and Rudolf II.

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Karpenko,Ivo Purš

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
Těžko bychom hledali jiné téma českých a středoevropských dějin raného novověku, které by bylo tak populární a zároveň dodnes tak málo pochopené, jako je alchymie spojená s vládou císaře Rudolfa II. (1552–1612). Nemá na tom zdaleka vinu pouze známý filmový opus ze začátku 50. let minulého století, neboť ten jen převzal schematický obraz „rudolfínské alchymie“, jak se vyvíjel v české i německé

Sleva 21 % z běžně ceny 1 500 Kč

Naše cena: 1 185 Kč

Skladem u dodavatele

Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight - Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel –…

Autor: Kolektiv autorů - Pavla Machalíková,Tomáš Winter

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
Dětský svět je jednou z oblastí, jíž se dotklo s nebývalou intenzitou moderní umění. Velkou pozornost mu věnoval malíř a spisovatel Josef Čapek, jehož tvorba pro děti zaujímá v české kultuře jedinečné místo. Inspirovala navíc i další umělce, kteří nalezli k dětskému světu tvůrčí. cestu: básníky Františka Hrubína a Jana Skácela. Jejich sbírky Modré nebe (1948) a Kam odešly laně (1985) vznikly na

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Kostel sv. Hypolita ve Znojmě-Hradišti sv. Hypolita

Autor: Tomáš Valeš

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
22 %
Přehledná publikace ve formě příručního kapesního průvodce představuje široké laické i odborné veřejnosti souhrn poznatků o stavebním vývoji a uměleckých proměnách dnes převahou barokního komplexu proboštství křížovníků s červenou hvězdou na Hradišti sv. Hypolita u Znojma. Věnuje se rovněž středověké minulosti areálu, stejně jako stručně přibližuje i okolní kostely v Mašovicích, Popicích a

Sleva 22 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

The Star - Archduke Ferdinand II of Austria and his Summer Palace in Prague - Archduke Ferdinand II…

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslava Hausenblasová,Ivan Prokop Muchka,Ivo Purš

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Autoři jej uvedli nejen do kontextu habsburské „rekreační“ architektury , ale také do kontextu architektury evropské. Mezi specifika pražského letohrádku, která text podrobně analyzuje, patří především půdorys šesticípé hvězdy, překvapivá monumentalita stavby a její zdánlivě bezúčelný pevnostní character a mnohovrstevnatá a současně hravá

Sleva 21 % z běžně ceny 1 270 Kč

Naše cena: 1 003 Kč

Skladem u dodavatele

Cim 2 - Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy - Rukopis mezi zeměmi a staletími…

Autor: neuveden

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
Kniha se zabývá osudy jednoho z nejvzácnějších rukopisů, který je uložen na území České republiky. Pod signaturou Cim 2 je v knihovně pražské metropolitní kapituly chován bohatě iluminovaný evangeliář, který vznikl na sklonku karolinské periody, přibližně v závěru 70. let. 9. století. Tento rukopis dosud neměl monografii a i v odborné literatuře, ač dobře známý, se pohybuje na okraji zájmu. Kniha

Sleva 21 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 782 Kč

Skladem u dodavatele

Hortus inventariorum - Statě k problematice inventářů pro dějiny umění

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Roháček,Lubomír Slavíček

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
Sborník příspěvků ze 4. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění konaného v Praze 6. června 2013 se zabývá vybranými tématy spojenými s inventářem – tradičním a hojně využívaným pramenem pro uměleckohistorické bádání. Časový záběr je od středověku do 20. století. V knize nejde pouze o představení a interpretaci konkrétních příkladů, nýbrž i o snahu zasadit fenomén inventáře do

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I.

Autor: neuveden

publisher: Ústav dějin umění Akademie věd

0 / 5
21 %
Publikace Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. je věnována vývoji venkovského stavitelství v pěti správních krajích rozkládajících se z větší části na území Moravy a Slezska. Soustředí se zejména na období 19. a 20. století ve srovnání se současným stavem. Přináší možnost pohlédnout na architekturu moravského a slezského venkova z jiného, méně obvyklého úhlu.

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí