Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ústav pro českou literaturu AV

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Poznávám krásu Vašich krajin - Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny - Vzájemná…

Autor: Kolektiv autorů - Eliška Davidová, kolektiv autorů

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0.5 / 5
19 %
Inspirace poezií Otokara Březiny (1868–1929) byla pro básníka Jakuba Demla (1878–1961) a jeho dílo určující. Přátelství s Březinou bylo jedním z jeho nejtrvalejších vztahů – přes veškerou odlišnost jejich povah, společenského postavení i životních osudů mezi nimi patrně nikdy nedošlo k otevřené roztržce. Březinovy a vlastní listy vydal sám Deml již počátkem třicátých let 20. století ve dvou

Sleva 19 % z běžně ceny 477 Kč

Naše cena: 386 Kč

Skladem u dodavatele

O slušnou odměnu bude pečováno... - Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře…

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Kniha se zabývá přehlíženou problematikou ekonomických souvislostí literární práce, jejím tématem je vztah spisovatelů k penězům, vznik a parametry literárního trhu v českých zemích, ustavování a proměny honorářové praxe, podoby patronátu, mecenátu a státní kulturní politiky v českých zemích. Jednotlivé studie napsali čeští i zahraniční literární historici, historikové kultury, odborníci na

Sleva 19 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Román: morálka a svoboda

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Dvě zamyšlení proslulého romanisty, teoretika románu a fikčnosti Thomase Pavela. Fikční světy literatury, zvláště jejich románová podoba, jsou v nich chápány jako „nabídka modelů pro interpretaci světů reálných“. Ta zahrnuje několik zásadních momentů lidské zkušenosti, mimo jiné konfrontaci jednání postav se soubory norem a hodnot, především mravních, s možnostmi a limity toho, co vnímáme jako

Sleva 19 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Ústav pro českou literaturu AV ČR

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Ústav pro českou literaturu AV ČR představuje od svého založení v roce 1947 ojedinělé vědecké centrum, které se zaměřuje na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období až po současnost. Současně plní funkci informačního a konzultačního střediska v oblasti literárněvědných informací. Kniha, která je věnovaná tomuto pracovišti, nepředstavuje jeho syntetické dějiny, je spíše sledem

Sleva 19 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Harrier - Válečná technika 15 - DVD

Autor: neuveden

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
31 %
Více než 40 let je Harrier unikátním letounem spojenců a Indie, kam byl exportován Spojenými státy. Je prvním masově používaným bojovým letounems s kolmým startem a přistáním na světě schopným operovat z nezpevněných ploch a z malých plavidel. Slávu získal v roce 1982 ve válce o Falklandy, kde útočil nejen na argentinské jednotky, které ostrov obsadily, ale dostal se i do vzdušných bojů.

Sleva 31 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Estetické přednášky I. - Estetické studie z moderní české lyriky. Sociologie básnictví

Autor: Jan Mukařovský

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Kniha zahrnuje dvě dosud nepublikované univerzitní přednášky významného českého literárního vědce a estetika Jana Mukařovského (1891-1975). První z nich, Estetické studie z moderní české lyriky, proslovil v Praze v letním semestru 1928-1929. Mukařovský zde objasňuje a na příkladech z novodobé české poezie dokládá podstatné rysy lyrického básnictví. Druhou je torzo univerzitní přednášky

Sleva 19 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Alexandr Stich - Sabina – Němcová – Havlíček a jiné textologické studie

Autor: Michal Charypar

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Čtveřice textů v žánrovém rozpětí od krátkého článku po knižní studii nabízí pohled na Alexandra Sticha mj. jako na teoretika textologie, propojované vždy s dalšími disciplínami - s lingvistikou, stylistikou, historií aj. Texty souboru jsou zaměřené autorsky ke Karlu Sabinovi a skrze něj k dalším autorům, zejména ke K. Havlíčkovi Borovskému, B. Němcové a J. E. Sojkovi. Tyto materiálové studie

Sleva 19 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Heterologica - Poetika, lingvistika a fikční světy - Poetika, lingvistika a fikční světy

Autor: neuveden

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Lubomír Doležel (1922) je jedním z nejvýznamnějších českých lingvistů a literárních teoretiků. Jeho vědecké dílo, které se opírá o strukturalistickou tradici Pražské školy a o některé koncepty analytické filozofie, logiky a sémiotiky, vzbuzuje již více než půl století zájem mnoha odborníků z nejrůznějších vědních odvětví. Heterologica jsou toho zřejmým důkazem: shromažďují studie čtrnácti

Sleva 19 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Principy textové kritiky

Autor: G. Thomas Tanselle

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Tři přednášky z roku 1987, které tvoří knihu textového kritika G. Thomase Tansella (1934), nesou v originále titul A Rationale of Textual Criticism. Slovo rationale může označovat obhajobu či argument, a v tomto smyslu je užito v klasické textologické stati W. W. Grega "The Rationale of Copy-Text", na niž Tanselle volbou názvu nepochybně odkazuje. Tansellovi ale nejde o zdůvodnění nějaké

Sleva 19 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

Jedno jméno, dva osudy - Dvojportrét exilových vydavatelů Antonína Vlacha a Roberta Vlacha -…

Autor: Michal Přibáň

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Kniha Michala Přibáně je výsledkem autorova pátrání po životních příbězích dvou výrazných osobností našeho poúnorového exilu. Vydavatel a redaktor Antonín Vlach i jeho jmenovec, básník a nakladatel Robert Vlach, v padesátých letech zásadně ovlivnili exilový literární život: vydávali časopis, knižní edici a založili reprezentativní zastřešující organizaci. Tím se po zásluze zapsali do dějin české

Sleva 19 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem u dodavatele

Krátké věčného spasení upamatování - K životu a době jezuity Antonína Koniáše - K životu a době…

Autor: neuveden

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Jezuitský misionář Antonín Koniáš vystupuje v obecném povědomí české společnosti jako notoricky známý hubitel knih a pronásledovatel svobody vyznání a myšlení. Ve snaze vyrovnat se s přetrvávajícím mýtem a poskytnout zájemcům, kteří dávají přednost poznání národní historie před mytologií, možnost poznat historického Koniáše, rozhodly se Ústav pro českou literaturu ve spolupráci s Filosofickým

Sleva 19 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Popis jako transmediální modus reprezentace

Autor: Werner Wolf

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Podle titulu publikace by se mohlo zdát, že popis je nesmírně sofistikovaný vědecký problém. Anglista a přední reprezentant intermediálních studií Werner Wolf nás ale ujišťuje, že popis je především nesmírně zajímavý. A to jako jeden ze způsobů, jímž manifestujeme svá pozorování a osvojování skutečnosti. Zvláště pak tehdy, podíváme-li se na něj zprvu z hlediska jeho užití v každodenní komunikaci,

Sleva 19 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty za smyslem literárního díla II

Autor: Milan Jankovič

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Kniha, jak už její název naznačuje, navazuje na svazek, který byl publikován v Karolinu v roce 2005. Je sumou Jankovičových prací za posledních zhruba patnáct let. Zahrnuje studie, v nichž znovu a namnoze ještě podstatněji než předtím autor rozpracovává svá životní teoretická témata – sémantické gesto, dění smyslu, pojetí díla v pohybu, pojem nezáměrnosti (Význam a „smysl“, Dílo a jeho

Sleva 19 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Trhliny světa - Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi

Autor: Roman Kanda

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Bohumil Hrabal /1914-1997/ patří k našim nejčtenějším autorům, jeho umělecký význam přesáhl hranice národní kultury. Přítomná kniha obsahuje patnáct studií badatelů různých generací. Studie představují soustředěné pohledy jak na Hrabalovo rozsáhlé a mnohotvárné dílo, tak i na kontext a osobnosti, které s dílem i jeho tvůrcem tak či onak souvisejí /na surrealismus, totální realismus, Egona

Sleva 19 % z běžně ceny 224 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Bibliograf František Knopp

Autor: Pavel Janáček

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
První svazek edice Bibliographica připomíná nedožité 70. narozeniny dlouholetého pracovníka Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kulturního publicisty a zejména literárního a divadelního bibliografa Františka Knoppa, autora bibliografického kompendia Česká literatura v exilu 1948–1989 a spolutvůrce databáze Česká literární bibliografie. V intencích programu edice tvoří jádro svazku soupis jeho

Sleva 19 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Vyvolávání točitých vět - Daniele Hodrové k 5. červenci 2016 - Daniele Hodrové k 5. červenci 2016

Autor: Alice Jedličková

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Studie v tomto svazku spojil záměr vyjádřit vděk fascinující spisovatelce a uznání originální literární teoretičce. Někteří z přispěvatelů se proto rozhodli rozvinout intenzivní čtenářskou zkušenost v interpretaci autorčiných románů; jejich stati jsou sdruženy hlavně v oddílu „Text románu, text města“; jiní se zaměřili na její tvorbu esejistickou (oddíl „Chvála rozpravy“). Další se obrátili k

Sleva 19 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem u dodavatele

Fikce Jaroslava Haška

Autor: F. A. Podhajský

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Kniha Fikce Jaroslava Haška představuje kolektivní monografii literárních, divadelních a filmových vědců, kteří se zaměřili na rozbor Haškovy prozaické a ideologické fikce v průřezu celé jeho tvorby a na díla jimi a jím inspirovaná. Ať už patříte k odborníkům, studentům anebo zájemcům o Haškovo dílo, můžete se začíst do reflexí svébytného žánru vzpomínek na Haška (J. Staněk) nebo jeho povídek z

Sleva 19 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Pozorné srdce - Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy - Vzájemná korespondence Jakuba…

Autor: Jakub Deml

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
F. X. Šalda (1867–1937) i Jakub Deml (1878–1961) patří z dnešního pohledu mezi nejvýznamnější postavy české literatury první poloviny 20. století – v době jejich seznámení však byl Šalda osobností vnímanou jako „centrální“, Deml „okrajovou“. Oba vytvořili rozsáhlé, žánrově pestré dílo. Oba iniciovali i komentovali práci mnoha dalších tvůrců a komunikovali s nimi. Zároveň byli solitérními a

Sleva 19 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem u dodavatele

Eseje o poezii a době Karla IV.

Autor: Matouš Jaluška

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
Rok 2016 byl do hloubi prostoupen oslavami 700. výročí narození Karla IV. – krále a císaře, s jehož jménem si často spojujeme představu nebývalého kulturního rozkvětu zasahujícího rovněž oblast literatury. Na stránkách této knihy se čtenářům nabízí, aby v této době ještě na chvíli setrvali. Naleznou zde eseje Jany Fantysové-Matějkové, Josefa Hrdličky, Matouše Jalušky, Daniela Soukupa a Martina

Sleva 19 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

Česká oborová bibliografie - Sborník z interdisciplinárního semináře - Sborník z…

Autor: Markéta Ř. Holanová

publisher: Ústav pro českou literaturu AV

0 / 5
19 %
V rámci Týdne s Českou literární bibliografií, uspořádaného výzkumnou infrastrukturou Česká literární bibliografie, se 19. října 2016 konalo interdisciplinární setkání oborových bibliografů. Předkládaná publikace přináší tištěné verze šestnácti příspěvků z tohoto semináře . Čtenářům poskytuje základní informace o článkových bibliografiích nejrůznějších oborů, jež zde byly zastoupeny: seznámí je s

Sleva 19 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


SKY dárkový poradce

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí