Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Masarykiana a jiné studie II

Autor: Jaroslav Opat

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
20 %
Jaroslav Opat (1924) patří k předním znalcům života a díla T. G. Masaryka. V polovině osmdesátých let minulého století vydal v samizdatu knihu Filozof a politik T. G. Masaryk 1882–1893 (roku 1990 vyšla v pražském Melantrichu). Po listopadu 1989 byl povolán, aby obnovil Ústav T. G. Masaryka, zrušený na počátku padesátých let komunisty; tomuto úkolu se věnoval od března 1990 do konce roku 1997.

Sleva 20 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Rusko a Evropa III.

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
20 %
Autorovo nejrozsáhlejší dílo, v němž analyzuje duchovní stav a revoluční napětí předválečného Ruska.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Už víckrát nezazní tak těžce requiem.... - Před sedmdesáti lety zemřel T. G. Masaryk

Autor: Josef Tomeš

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
20 %
Publikace Už vícekrát nezazní tak těžce requiem…, v jejímž titulu bylo použito veršů Vítězslava Nezvala, přináší komponovaný výbor z ohlasů na úmrtí T. G. Masaryka v dobovém tisku a v české poezii i z pozdějších reminiscencí této události ve výročních letech. Na úvod otiskuje původní esej Roberta Kvačka Československo a Evropa v čase skonu T. G. Masaryka. Text je zarámován vybraným

Sleva 20 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Nová Evropa. Stanovisko slovanské

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
20 %
T. G. Masaryk knihu věnoval českým a slovenským vojákům, kteří vstoupili do spojeneckých armád v Rusku, ve Francii, v Americe, Anglii, v Itálii a v dalších státech, kde projevili své protirakouské smýšlení a odhodlání, bojovat za svobodu a nezávislost našeho národa. Knihu věnoval také těm, kteří museli pro Rakousko bojovat z donucení. Autor v knize vyložil český národní program a své pojetí první

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Prvenství žen: ženy iniciativní, vzdělané a tvořivé

Autor: Jaroslava Hoffmannová

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
20 %
Pro zařazení ženy nebo ženské instituce bylo podstatné hledisko počátku či prvosti nového jevu, do té doby obecně nebo v určitém teritoriu neexistujícího. Zahrnuty jsou první či počáteční reprezentantky států a vlád, aktivistky hnutí za vzdělání a rovnoprávnost žen, vysokoškolsky vzdělané a graduované ženy základních oborů vědy a umění, vědkyně různých oborů, ženy výrazně oceněné, představitelky

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

T.G.Masaryk Za ideálem a pravdou 7 - 1938-

Autor: Stanislav Polák

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
20 %
Sedmá, poslední část monografie souhrnně hodnotí osobnost T. G. Masaryka, jehož biografii podaly předešlé svazky. Tradice tohoto myslitele a státníka, za první Československé republiky byla silná a vlivná, následujícím půlstoletím totalitních diktatur se zdála už být zničena, a přece nezanikla, neboť obsahuje trvale platné ideje a sugestivní příklad velké osobnosti. Kniha obsahuje

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Univerzitní přednášky II. - Stručný náčrt dějin filozofie. Dějiny antické filozofie.

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Druhý svazek Masarykových Univerzitních přednášek (pátý svazek Masarykových Spisů) se opírá o přepis stenografických zápisů Masarykových přednášek z 80.–90. let 19. století na pražské univerzitě, které pořizovali jeho posluchači pro své studijní potřeby. Přednáška Stručný náčrt dějin filozofie obsahuje dějiny filozofie od starověku po 18. století (D. Hume) a Dějiny antické filozofie jsou další

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

Pražské povstání 1945 - Svědectví protagonistů

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
20 %
O Květnovém povstání 1945 byla již publikována řada historických prací i memoárových svědectví. Zvláštní místo mezi nimi má vzpomínkový soubor Pražské povstání 1945, vydaný roku 1965 Radou svobodného Československa ve Washingtonu v redakci profesora Otakara Machotky a obsahující několik cenných svědectví významných aktérů povstání, kteří po únoru 1948 odešli do exilu: místopředsedů České národní

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Univerzitní přednášky I. - Praktická filozofie na základě sociologie

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
20 %
Čtvrtý svazek Masarykových spisů obsahuje dvě semestrální přednášky Praktická filozofie na základě sociologie a Etika z kurzu Praktická filozofie. Obě přednášky zazněly ve školním roce 1898/1899. Základem pro publikaci obou textů byl stenografický zápis, některého z Masarykových posluchačů. Strojový přepis stenogramu byl vydán tiskem u Josefa Aubrechta v roce 1899.

Sleva 20 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem u dodavatele

Deník dekadentního intelektuála

Autor: Jan Gebauer mladší

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
20 %
Deník Jana Gebauera mladšího (1884-1908), syna slavného jazykovědce, zachycuje pocity a životní postoje nadějného archiváře a historika. Většina deníkových záznamů a postřehů představuje pramen spíše intimního charakteru, ale objevíme zde i informace o dobovém kulturním prostředí zachyceném očima mladého intelektuála ovlivněného dekadentními pocity beznaděje a marnosti života. V publikaci jsou

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Historie jako vášeň i poslání - K životnímu jubileu docenta Martina Kučery

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
30 %

Sleva 30 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Z bojů o náboženství - 26. spis TGM

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk , Michal Topor

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
20 %
Svazek Z bojů o náboženství a texty z let 1904–1906 shrnuje Masarykovy projevy publicistické, odborné či populárně-naučné povahy, otištěné v daném období zejména v měsíčníku Naše doba a deníku/týdeníku Čas, ojediněle i jinde, od listopadu 1904 např. také v Zeitschrift für Sozialwissenschaft, od ledna 1905 potom v Österreichische Rundschau. Vedle soustavných úvah o problematice národnosti, výkladů

Sleva 20 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem u dodavatele

Karel Havlíček - Snahy a tužby politického probuzení/ Spisy TGM sv. 7

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
20 %
Rozbor Havlíčkovy osobnosti jako vzoru moderní české politiky a českého člověka vůbec, provedený na základě pramenů a celoživotního díla. Spisy TGM sv. 7, ed. Jana Svobodová.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Antropismus - O nové lidství

Autor: Jan Blahoslav Čapek , Martin Kučera

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
20 %
Monografický text o antropismu, vydávaný z pozůstalosti literárního vědce profesora Jana Blahoslava Čapka, je výrazně filosofického charakteru. Znalec odkazu J. A. Komenského a T. G. Masaryka v něm podal poměrně podrobný a ucelený projekt nového lidství v poválečné epoše dehumanizace a dobově reflektovaného odcizení, způsobeného meziválečnou krizí demokracie, historickou prohrou liberalismu

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

knihy na vahu knihy na vahu