Registrace | Přihlášení


Wolters Kluwer ČR

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Řešené příklady z matematiky pro střední školy

Autor: Ján Kováčik

publisher: Wolters Kluwer ČR

3.2 / 5
17 %
Publikace obsahuje rozsáhlý soubor řešených příkladů ze středoškolské matematiky, který lze využít při opakování k maturitě či přípravě k přijímacím zkouškám z matematiky na vysoké školy. Uchazeč o studium má tak k dispozici ucelené skupiny řešených příkladů z jednotlivých tématických celků s tím, že publikace obsahuje typy a druhy příkladů potřebné k úspěšnému zvládnutí testu z matematiky.

Sleva 17 % z běžně ceny 721 Kč

Naše cena: 600 Kč

Skladem

Občanské právo hmotné 1: Obecná část 

Autor: Jan Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

4 / 5
15 %
Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou učebnici roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, kteří působí v akademické sféře i právní praxi. Zahrnuje výklad týkající se obecné části nového českého soukromého práva.

Sleva 15 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 476 Kč

Skladem

Sociální ekonomika

Autor: Marie Dohnalová

publisher: Wolters Kluwer ČR

4 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Finance územní samosprávy

Autor: Jitka Peková

publisher: Wolters Kluwer ČR

5 / 5
17 %
Kniha přibližuje problamatiku územních financí jako subdisciplíny veřejných financí, věnuje se analýze postavení územní samosprávy, jejím funkcím a financování jejích činností. Autorka mj. uvádí přehled teoretických přístupů k postavení územní samosprávy z pohledu právního a ekonomického, rozebírá hlavní úkol územní sanosprávy, podává výklad o finančním systému územní samosprávy a rozpočtovém

Sleva 17 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 497 Kč

Skladem

Zákon o místních poplatcích: Komentář

Autor: Václav Těžký

publisher: Wolters Kluwer ČR

5 / 5
15 %
Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního poměru vykonávat, a to jednak z důvodu množství poplatníků a také z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Přes tuto náročnost a nedokonalost právní úpravy není mnoho odborných publikací, které by se tématem místních poplatků zabývaly. Dosavadní publikace

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem

Katastr nemovitostí

Autor: Daniela Šustrová

publisher: Wolters Kluwer ČR

5 / 5
15 %
Přinášíme vám druhé, doplněné a upravené vydání úspěšné publikace, která čtenáři přibližuje přehlednou a srozumitelnou formou problematiku katastru nemovitostí a umožňuje snadnou orientaci v oblasti právních vztahů k nemovitostem po rekodifikaci soukromého práva.

Sleva 15 % z běžně ceny 510 Kč

Naše cena: 433 Kč

Skladem

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III.

Autor: Bohumil Poláček

publisher: Wolters Kluwer ČR

4 / 5
18 %
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) tvoří třetí a poslední část trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a část druhou, nazvanou Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo). Mezinárodní dopravní právo můžeme subsumovat

Sleva 18 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 725 Kč

Skladem

Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik

Autor: Tomáš Neugebauer

publisher: Wolters Kluwer ČR

5 / 5
17 %
Publikace je určena nejen těm, jež si školení BOZP a PO chtějí provádět sami. Důležité informace zde najdou i ti, kteří si jejich provedení chtějí objednat u firmy poskytující služby v těchto oblastech. Dozvědí se zde, co od této firmy požadovat, aby při kontrole státním kontrolním orgánem nebylo konstatováno, že nejsou splněny všechny požadavky na seznámení zaměstnanců s danou problematikou.

Sleva 17 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Živnostenský zákon: Praktický komentář

Autor: Eva Horzinková

publisher: Wolters Kluwer ČR

5 / 5
15 %
Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ještě splnění odborné způsobilosti a další podmínky. Za celou dobu své účinnosti byl zákon mnohokrát novelizován.

Sleva 15 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz

Autor: Jan Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

3.8 / 5
17 %
Účelem předkládané příručky je pomoci žadatelům o zbrojní průkaz s přípravou na teoretickou část zkoušky odborné způsobilosti. Kompletní znění souboru více než 500 testových otázek, které zveřejňuje na svých stránkách Ministerstvo vnitra, je obsahem příručky. Nový soubor testových otázek je používán od 1. srpna 2017. Ambicí této publikace je proložením jednotlivých testových otázek stručnými

Sleva 17 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Socialistická základní škola pohledem pamětníků

Autor: Jiří Zounek

publisher: Wolters Kluwer ČR

0.5 / 5
15 %
Jak se učilo na základních školách v období normalizace? Nabízíme unikátní soubor vzpomínek učitelů pamětníků, tedy přímých aktérů školního i mimoškolního života. Jejich životní příběhy jsou doplněny o zajímavé tištěné dokumenty. Naše publikace může být učebním zdrojem k soudobým dějinám, zvláště dějinám školství a učitelské profese. Pro mnohé čtenáře může také představovat zdroj poučení či

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Evropské hospodářské zájmové sdružení

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Dvořák,Tomáš Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
Předkládaná publikace je v České republice historicky vůbec první monografickou prací podrobně rozebírající platnou komunitární, národní provádějící i národní subsidiárně aplikovatelnou právní úpravu historicky nejstarší formy nadnárodní (evropské) obchodní korporace - evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS). V zájmu komplexního pohledu čtenáře jsou připojeny i pasáže o některých

Sleva 2 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

Zákon o nemocenském pojištění - Komentář

Autor: Jan Přib

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 411 Kč

Skladem

Katastr nemovitostí Meritum

Autor: kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 461 Kč

Skladem

Obecná, ekonomická a informační etika

Autor: Jiří Vaněk

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Kniha pojednává o základních typech etických postojů, jež lze v běžném životě zaujmout, a poskytuje pro ně bližší argumenty, jež zformulovali jejich teoretičtí zastánci. Vyznačuje rovněž širší sociálně-psychologické předpoklady utváření charakteru a ve stručnosti provází tradičními mravními soustavami. Zvláštní pozornost je věnována hospodářské etice, posouzení možností ekologické

Sleva 15 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 329 Kč

Skladem

Učebnice pandekt I.-III. díl/komplet

Autor: Carl Ludwig Arndts

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Záhy po rozdělení tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část se jednota právnická rozhodla vydat svým nákladem učebnici pandektního práva v českém jazyce. Volba padla na vynikající učebnici Arndtsovu, která již v zé době dosáhla desátého vydání. Český překlad z roku 1886 představuje dodnes jediný domácí pramen k poznání práva pandektního, které tato učebnice charakterizuje

Sleva 15 % z běžně ceny 2 500 Kč

Naše cena: 2 125 Kč

Skladem

Demografický a potravinový problém světa

Autor: Zbyněk Kuna

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5

Sleva 1 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Právo obchodních společností

Autor: Jan Lasák

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Od okamžiku, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, začalo komunitární právo výrazným způsobem ovlivňovat českou realitu všedního dne. Záchvěvy evropského legislativního procesu se přitom odráží v nespočtu oblastí společenského a hospodářského života. Spolu se zvyšujícím se množstvím evropské legislativy, jakož i judikatury Soudního dvora pak narůstá potřeba právní praxe konzultovat

Sleva 17 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 457 Kč

Skladem

Učebnice soukromého práva římského 1-2 díl/komplet

Autor: Otakar Sommer

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Římské právo je základem a východiskem práva současného. Otakar Sommer se ve své učebnici zaměřil na římské právo prvých tří století našeho letopočtu. Při popisu činnosti římských právníků, která je základem klasického římského práva, používá pojmy a kategorie současné vědy občanského práva, čímž přibližuje myšlení římských právníků modernímu pojetí práva. Hlavním kladem učebnice je část věnovaná

Sleva 15 % z běžně ceny 1 540 Kč

Naše cena: 1 308 Kč

Skladem

Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství

Autor: Puškinová Monika, Mikáč Jan,

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem


Může se hodit…


Předprodej knihy Patrika Hartla

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí