Registrace | Přihlášení


Západočeská univerzita v Plzni

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Castellologica bohemica 17

Autor: neuveden

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

4 / 5
24 %
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.

Sleva 24 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 493 Kč

Skladem u dodavatele

Židé v Putinově stínu - Antisemitismus v české prokremelské propagandě

Autor: Tydlitátová Věra

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

5 / 5
24 %
Monografie analyzuje ruský a proruský antisemitismus v druhé dekádě jednadvacátého století.

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

Zvířata v Hebrejské bibli a v židovské tradici

Autor: Tydlitátová Věra

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

5 / 5
21 %
Monografie „Zvířata v hebrejské bibli a židovské tradici“ se zabývá zvířecím světem v klasických textech judaismu a v tradici od starověku až po současnost. Základním biblickým textem, který definuje vztah mezi člověkem a zvířaty, je v knize Genesis od Stvořitele deklarované pověření vládnout nad celým stvořením. V dlouhé historii Evropy bylo toto poslání interpretováno jako právo využívat

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Letecké nehody - Metodika postupu při zásahu na místě letecké nehody a při ohledání

Autor: Chmelík Jan

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
24 %
Publikace by měla být vodítkem pro práci na místě letecké nehody, zejména při ohledání místa události (činu). Navazuje na předchozí příručku z roku 1995 vydanou pro potřeby policejních orgánů. Ta se stala uznávanou a významnou pomůckou i pro ostatní odborné orgány, které mají svůj významný podíl při objasňování příčin a následků leteckých nehod.

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Německá říše zasahuje: úřady, spolky, instituce a čeští Němci 1918—1938

Autor: Breitfelder Miroslav

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
24 %
18. září roku 1934 přivedl vůdce Svazu pro Němectvo v zahraničí (VDA) Hans Steinacher k Rudolfu Hessovi, zástupci vůdce všech Němců pro věci politické, zajímavou návštěvu. Byl jí novopečený vůdce Sudetendeutsche Heimatfront, Konrad Henlein. Hess právě trávil jistě zaslouženou dovolenou poblíž rodného města Wunsiedel, ve vile situované v malebných Smrčinách. Setkání nebylo plánované, tedy alespoň

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Elektronizace výuky práva

Autor: Kolektiv autorů - Cvrček František,Novák František

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
24 %
Monografie Elektronizace výuky práva shrnuje dosavadní poznatky s využíváním digitálních technologii na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Ústavu státu a práva AV ČR. Ačkoliv všichni autoři podporují digitalizací výuky, jejich názory na její provedení se různí, což považujeme za pozitivní. Podobně je tomu i u studentů, jak ukazují výsledky

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Vykazování nefinančních informací ve světle corporate governance

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
24 %
Publikace se zabývá obecnou charakteristikou "corporate governance" na všech třech úrovních - tj. organizačně-právní, ekonomicko-finanční a etické. Věnuje se také vykazování finančních i nefinančních informací o obchodních korporacích (z nefinančních informací např. informacím o ochraně životního prostředí, sociálních a zaměstnaneckých otázkách, respektování lidských práv, boji proti korupci a

Sleva 24 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Účetnictví ve světle judikatury

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
24 %
Publikace analyzuje právní úpravu účetnictví u nás. Zejména zkoumá vliv nedávné rekodifikace soukromého práva na účetní judikaturu.

Sleva 24 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem u dodavatele

Homelessness: Probes to Excluded Environments

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
24 %
Publikace Homelessness: Probes to Excluded Environments přibližuje výzkumy zaměřené na lidi bez domova a ohrožené ztrátou domova ve městě Plzeň. Jedná se o kombinaci aplikovaného a základního výzkumu, jenž probíhal v letech 2014–2018. In this monograph, authors build on their studies (2014–2018) that combine two formats of approach to the research. Applied research predominates over basic

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Umělecký styl ve výuce češtiny pro dospělé jinojazyčné mluvčí

Autor: Sachrová Kateřina

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
19 %
Hlavním tématem publikace je využití uměleckého funkčního stylu ve výuce českého jazyka, ať už jde o výuku češtiny jako jazyka mateřského, či o výuku češtiny jako cizího, popř. druhého jazyka v českých a zahraničních institucích. Autorka se zaměřila na to, co všechno může v současné době vedle své estetické funkce umělecký styl ve výuce nabídnout.

Sleva 19 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Československý churban

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
24 %
Tato kniha je postavena na doposud nepublikované analýze rozsáhlého korpusu téměř 2500 dobových novinových článků v hebrejském a anglickém jazyce, vydaných v britské mandátní Palestině na podzim 1938 a jaře 1939. Podrobně mapuje reakce židovského tisku na mnichovskou dohodu, rozpad československé demokracie a počátek nacistické okupace českých zemí. Dokumentuje nejen bezprecedentní výrazy

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Své brány Libanone otevři, tvé cedry oheň pohltí - Vznik a ústavní vývoj Libanonské republiky

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
24 %
Libanonská republika zemí regionu Blízkého východu, která byla podobně jako jiné státy v této oblasti původně jednou z provincií Osmanské říše a po jejím rozpadu na konci první světové války prošla náročným ústavním vývojem včetně francouzské mandátní správy. Na vývoji nového právního řádu se podepsalo jak toto působení evropské velmoci, tak i specifické společenské uspořádání a ekonomický

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Dějiny Plzně a Plzeňského kraje - Učebnice regionálních dějin pro školy i zvídavé domácnosti

Autor: Mušková Eva

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
16 %
Učebnice regionální historie je primárně určena pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií. Zaujmout by však mohla všechny, kteří se o historii Plzně a Plzeňského kraje zajímají. Jejím posláním je seznámit atraktivní formou žáky, studenty, ale i dospělé s dějinami tohoto regionu od pravěku do konce 20. století.

Sleva 16 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
24 %
Publikace představuje dva instituty soukromého práva – příkazní smlouvu a jednatelství bez příkazu v historických souvislostech.

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Modelování kurikula

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
24 %
Modelování kurikula, o němž pojednává tato kniha, je systémový nástroj pro udržování nebo zvyšování kvality kurikula. Z toho důvodu má modelování kurikula bezprostřední důsledky pro kvalitu vzdělávacího systému na jeho různých úrovních. Je tedy zapotřebí rozumět modelování kurikula do takové míry, která umožní získávat z praxe věrohodné informace o realizaci kurikula, promýšlet, diskutovat a

Sleva 24 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

Formální logika a sémantický web

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
24 %
V rámci této knihy je čtenář seznámen s originálními výsledky autorů na poli formální logiky a sémantického webu. Začíná s pojmem sémantického webu, reprezentací znalostí formální logikou a postupně se dostává ke specifičtějším tématům. Autoři knihy definují základní formální jazyk jako rozšířenou verzi jazyka odpovídajícího RDF modelu o kvantifikaci proměnných pomocí převodu do klauzulární

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Stručné dějiny populární hudby a jazzu pro studenty a učitele hudební výchovy

Autor: Kuhn Tomáš

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
Publikace podává přehled o základních stylech a žánrech jazzové a populární hudby. Kniha je primárně zaměřena na vývoj světové hudby, okrajově ale zmiňuje i českou hudební scénu. Publikace je primárně určena studentům hudebních fakult a konzervatoří s hudebním zaměřením a učitelům hudební výchovy. Díky své srozumitelnosti najde své uplatnění také u širší hudební veřejnosti, která se zajímá o

Sleva 5 % z běžně ceny 186 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Karl Popper a vědecká (i)racionalita

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
17 %
Je možné racionálně zdůvodnit přesvědčení, že budoucnost bude do značné míry podobna minulosti? V tomto duchu formuloval v Anglii 18. st. dnes již tradiční verzi problému indukce David Hume. Snaha o zdůvodnění induktivních úsudků trápí filosofii i 250 let po jeho smrti. Rakousko-britský filosof Karl Raimund Popper věřil, že tento zásadní filosofický problém vyřešil, avšak převládající konsenzus

Sleva 17 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice

Autor: Tydlitátová Věra

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
Monografie se zabývá židovskou starověkou koncepcí světa, kosmu a místem člověka ve světě jednak s ohledem na biblické zdroje, jednak na prameny deuterokanonické a pseudoepigrafní. Vychází ze znění Hebrejské bible, dále z literárního odkazu deuterokanonické tradice, mystické tradice pozdní antiky, zejména z Knih Henochových a z racionalismu Babylónského talmudu. Publikace představuje židovskou

Sleva 10 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek / Tachauer Kochbuch der Rezepte, Geschichten unad…

Autor: Fatková Gabriela

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
24 %
Vydejte se na cestu Tachovskem – svéráznou krajinou západních Čech na hranici s Bavorskem. Poznejte tachovský region prostřednictvím chutí, vůní a vzpomínek jeho současných i minulých obyvatel. Tato kniha pojednává nejen o jídle, ale i o lidech, jejich životě a příbězích spojených s místními událostmi i velkými dějinami; je koláží vytvořenou z receptů, výpovědí pamětníků a střípků z historie,

Sleva 24 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele