Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Muž, který si nedal pokoj/ The Man Who Never Gave Up

Autor: Magda Veselská

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
30 % Výprodej
Katalog věnovaný Josefu Polákovi – významnému historiku umění, muzejníkovi a organizátorovi kulturního života v předválečném Československu, osobnosti, která výrazným způsobem ovlivnila podobu Židovského muzea v Praze – byl vydán v rámci stejnojmenné výstavy v Galerii Roberta Guttmanna (2. února – 19. března 2006). Josef Polák prosazoval ideály masarykovského Československa ve funkci

Sleva 30 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Druhý život českých svitků tóry - České svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v…

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Doprovodný katalog k výstavě přibližující osudy svitků Tóry pocházejících z Čech a Moravy, které jsou dnes zapůjčovány k náboženským účelům židovským komunitám po celém světě. Katalog mapuje „druhý život“ těchto svitků. V roce 1964 byla odprodána do zahraničí podstatná část unikátní sbírky svitků Tóry a s nimi souvisejících povijanů na Tóru z majetku tehdejšího Státního židovského muzea v Praze.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Golem v náboženství, vědě a umění

Autor: Miloš Pojar

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Česko-španělský sborník Golem v náboženství, vědě a umění obsahuje sérii deseti příspěvků renomovaných českých a argentinských autorů, vycházejících ze semináře, který proběhl pod stejným jménem jako součást projektu Golem 2002 – 5763 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea 9. října 2002. Publikace obsahuje rozsáhlou obrazovou přílohu, výběrovou bibliografii a filmografii.

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Jarmila Mařanová - Kafka a Praha

Autor: Arno Pařík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Doprovodný katalog k výstavě v Galerii Roberta Guttmanna. Jarmila Mařanová (nar. 1922) studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a od roku 1962 se věnovala volné grafice. V letech 1963–1967 vytvořila řadu monotypů a grafik na motivy románů a povídek Franze Kafky, z nichž početný soubor věnovala v roce 2006 do sbírky Židovského muzea v Praze. Současně vznikl cyklus kreseb a grafických listů na

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Židé v Čechách 2 - Sborník ze semináře konaného v září 2008 v Nýrsku

Autor: kolektiv

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Sborník z druhého semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo v září 2008 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Muzeem Královského hvozdu v Nýrsku. Stejně jako první seminář, který proběhl v říjnu 2006 v Liberci, zaměřil se i druhý ročník na novodobou problematiku a dějiny Židů v pohraničí. Publikované příspěvky zachycují výsledky dalšího výzkumu problematiky sledované již v předchozím

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Mecenáš a jeho zeť - Alexandr Brandejs (1848-1901), Adolf Wiesner (1871-1942)

Autor: Arno Pařík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Alexander Brandejs (1848-1901) byl mecenášem a přítelem předních českých umělců tzv. generace Národního divadla – M. Alše, F. Ženíška, V. Brožíka, J. Tulky, A. Chittussiho a J. Schikanedera, sochaře J. V. Myslbeka a básníků J. Vrchlického a J. Zayera a mnoha dalších. Malířství se věnovala také jeho dcera Helena, žačka A. Slavíčka, která se roku 1903 seznámila v Paříži s malířem Adolfem Wiesnerem,

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Ženy v Bibli, ženy dnes

Autor: Terezie Dubinová

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Pražské ghetto v obrazech

Autor: Arno Pařík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
K výstavě „Pražské ghetto v obrazech“ byl vydán stejnojmenný katalog, který ukazuje zájem předních pražských umělců o motivy pražského Židovského Města od konce 18. do počátku 20. století. Najdeme zde díla Antonína a Josefa Mánesa, J. V. Hellicha, Vincence Morstadta, krajináře Bedřicha Havránka a Matyáše Wehliho, slavného figuralisty Jaroslava Čermáka, Vojtěcha Hynaise, Luďka Marolda, Jana

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Židů v českých zemích v 10. - 18. století

Autor: Alexandr Putík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Přehled dějin Židů v českých zemích v předmoderním období je uspořádán chronologicky – hlavní kapitoly se věnují osudům Židů v raném a vrcholném středověku, v pozdně středověkém a raně novověkém stavovském státě, v období rudolfinského Zlatého věku, za třicetileté války a v období absolutistického státu a josefinských reforem.

Sleva 20 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Židé v Čechách 6

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků z 6. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo v říjnu 2016 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích a Státním okresním archivem Chomutov se sídlem v Kadani. Stejně jako předchozí semináře – konané v roce 2006 v Liberci, 2008 v Nýrsku, 2010 v Tachově, 2012 v Trutnově a 2014 v Teplicích – zaměřil se i tento seminář,

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

O svitku

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna představuje různé podoby jedné z nejstarších forem knihy, svitku, jak dodnes žije v židovském náboženství a kultuře. Ve výběru z 500 svitků ze sbírek Židovského muzea v Praze (vzniklých od 17. do 20. století v českých zemích, Itálii a jinde) najdeme obřadní svitky předčítané v rámci synagogální bohoslužby – především svitky

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Hella Guthová

Autor: Arno Pařík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Doprovodný katalog k výstavě v Galerii Roberta Guttmanna představuje výtvarné dílo Helly Guthové. Hella Guthová (1908–1992) ve 30. letech studovala v Praze, kde také strávila část svého mládí. Většinu díla však vytvořila ve ztížených podmínkách emigrace a mezinárodní umělecké konkurence v Londýně a v Paříži. Přesto díky svému nadání a píli dosáhla značného uznání nejen v 50. a 60. letech, ale i v

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkový

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků přednesených v průběhu pracovního semináře ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 9. března 2006. Seminář se konal za finanční podpory Asociace muzeí a galerií České republiky. Vydání sborníku finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Český výbor ICOM.

Sleva 20 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Stavěno anděly - Příběh staronové synagogy

Autor: Mark Podwal

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Americký autor a ilustrátor Mark Podwal v publikaci představuje příběh pražské Staronové synagogy, jež je nejstarší dochovanou synagogou v Evropě. Přežila války a pogromy, povodně a požáry, stejně jako urbanistický projekt z konce devatenáctého století, jenž vedl ke zničení převážné části pražského Židovského Města. "Autorovy vypravěčské a výtvarné schopnosti zaujmou zvláště dětské čtenáře, a

Sleva 20 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Michel Fingesten

Autor: Arno Pařík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Michel Fingesten se narodil ve vsi Bučkovice v českém Slezsku. Umění začal studovat v roce 1900 ve Vídni, záhy však odejel do Ameriky, kde cestoval a živil se kresbou pro noviny. Po návratu do Evropy v roce 1907 studoval rok u Franze Stucka v Mnichově. Pak opět vyrazil na cestu do Asie, kde strávil čtyři roky na východních mořích. V roce 1911 krátce pobýval v Paříži a poté se usadil v Berlíně.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Pesachový příběh tak, jak ho líčí text hagady, připomíná události, které stály v základu samotné existence Izraele jako svébytného národa, tedy vyvedení z egyptského otroctví Hospodinem, B-hem Abrahama, Izáka a Jákoba. Jeho vypravěči i posluchači jsou již po generace ti, kteří dbají v Tóře založeného příkazu, který je též mottem výstavy pesachových hagad ze sbírek Židovského muzea v Praze.

Sleva 20 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Naděje je na další stránce - 100 let knihovny Židovského muzea v Praze

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna je prvním podrobným zpracováním dějin knihovny Židovského muzea v Praze, jež je nyní plně funkční moderní institucí s reprezentativním fondem nejen bohemikálních judaik a hebraik. Katalog provádí čtenáře od vzniku a formování knižních sbírek Židovského muzea v Praze přes válečné období tzv. Židovského ústředního muzea, činnost knihovny v

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Boskovická synagoga - průvodce

Autor: Kolektiv autorů - Arno Pařík,Daniel Polakovič,Olga Sixtová

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Obrazový průvodce, který chce veřejnosti přiblížit tuto unikátní památku z roku 1639 a její bohatou malířskou výzdobu. Nástěnné malby ze 17. století, které tu byly během nedávné rekonstrukce odkryty, představují nejstarší a nejucelenější příklad východoevropské tradice výzdoby synagog v České republice a svým významem daleko přesahují její hranice. Textová část se zabývá historií stavby a maleb i

Sleva 20 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Židé v Čechách 5 - Sborník příspěvků ze semináře konaného v říjnu 2014 v Teplicích

Autor: kol.

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků ze semináře, který uspořádalo v říjnu 2014 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích. Bylo to již páté setkání archivářů, historiků a pracovníků regionálních muzeí, kteří se zabývají dějinami Židů v Čechách se zaměřením na novodobou problematiku a historii pohraničních oblastí. Účastníci semináře věnovali tentokrát pozornost především rozboru

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Silver Judaica

Autor: Jaroslav Kuntoš

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Catalogue from the collection of the Jewish Museum in Prague.

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Fase pražských židovských rodin z let 1748 – 1749 (1751) - Edice pramene k návratu z tereziánského…

Autor: Kolektiv autorů - Lucie B. Petrusová,Alexandr Putík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Publikace přináší edici významného pramene k dějinám pražských Židů uloženého v Archivu Židovského muzea v Praze. Fase (přiznání) vyplňovaly hlavy židovských rodin při návratu do Prahy po odvolání tereziánského vypovězení z let 1745-1748. Přiznání obsahovalo kromě soupisu členů rodiny a služebníků též údaje o zaměstnání hlavy rodiny, vlastnictví a umístění domu. Soubor 1473 přiznání pořízený pro

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Labyrintem Normalizace - Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti

Autor: Martin Šmok

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
20 %
Doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna. Charta 77, občanská iniciativa požadující dodržování lidských a občanských práv, byla nejvýznamnější akcí odporu proti komunistickému režimu a normalizaci. Čtyřicáté výročí zveřejnění tohoto dokumentu v roce 2017 nabídlo možnost představit fenomén židovské obce v období normalizace v jeho nesporné specifičnosti a současně

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

knihy na vahu knihy na vahu